ARCHETYPE Legemiddeldetaljer (openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v2)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.medication.v2
ConceptLegemiddeldetaljer
DescriptionDetaljer om et legemiddel eller en komponent av et legemiddel, inkludert detaljer om spesifikke bestanddeler.
UseBrukes for å registrere detaljer om et legemiddel eller en komponent av et legemiddel, inkludert detaljer om spesifikke bestanddeler. Denne arketypen er laget for å brukes til å registrere detaljer om et legemiddel eller en komponent av et legemiddel, der formen og detaljer om bestanddelene må oppgis i mer detalj. Eksempler kan være infusjoner og magistrellforskrevne blandinger, eller der det ikke finnes en tilgjengelig legemiddelterminologi. I sammenhenger der et legemiddel skal administreres eller ekspederes skal denne arketypen nøstes i SLOTet Legemiddeldetaljer i arketypen INSTRUCTION.medication_order. I sammenhenger der det skal registreres hvilket legemiddel som faktisk ble administrert eller ekspedert skal denne arketypen nøstes i SLOTet Legemiddeldetaljer i arketypen ACTION.medication. Denne arketypen kan være overflødig i situasjoner der en legemiddelordinering via resept bruker terminologi for å spesifisere legemiddelet. I slike tilfeller vil ofte form og styrke være angitt som en del av terminologibegrepet.
MisuseSkal ikke brukes innen varelageroversikt for apotek, eller innen legemiddelkataloger. Skal ikke brukes for å registrere den tilsiktede eller administrerte dosen av et legemiddel. Bruk enten INSTRUCTION.medication_order eller CLUSTER.dosage til dette formålet. Skal ikke brukes alene for å populere en legemiddelliste. Bruk en relevant legemiddel-relatert ENTRY-arketype som INSTRUCTION.medication_order eller ACTION.medication for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om et legemiddel eller en komponent av et legemiddel, inkludert detaljer om spesifikke bestanddeler.
ReferencesISO 11238:2018, Health informatics -- Identification of medicinal products -- Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on substances. Available from: https://www.iso.org/standard/69697.html.

ISO 11239:2012, Health informatics -- Identification of medicinal products -- Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on pharmaceutical dose forms, units of presentation, routes of administration and packaging. Available from: https://www.iso.org/standard/55032.html.

ISO 11240:2012, Health informatics -- Identification of medicinal products -- Data elements and structures for the unique identification and exchange of units of measurement. Available from: https://www.iso.org/standard/55033.html.

ISO 11616:2017, Health informatics -- Identification of medicinal products -- Data elements and structures for unique identification and exchange of regulated pharmaceutical product information. Available from: https://www.iso.org/standard/70044.html.

ISO 11615:2017, Health informatics -- Identification of medicinal products -- Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated medicinal product information. Available from: https://www.iso.org/standard/70150.html.

FHIR Resource Medication, HL7 [Internet]. Available at: https://www.hl7.org/fhir/medication.html (Accessed 12 April 2018)
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-06-07
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-06-07
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=ISO 11238:2018, Health informatics -- Identification of medicinal products -- Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on substances. Available from: https://www.iso.org/standard/69697.html. ISO 11239:2012, Health informatics -- Identification of medicinal products -- Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated information on pharmaceutical dose forms, units of presentation, routes of administration and packaging. Available from: https://www.iso.org/standard/55032.html. ISO 11240:2012, Health informatics -- Identification of medicinal products -- Data elements and structures for the unique identification and exchange of units of measurement. Available from: https://www.iso.org/standard/55033.html. ISO 11616:2017, Health informatics -- Identification of medicinal products -- Data elements and structures for unique identification and exchange of regulated pharmaceutical product information. Available from: https://www.iso.org/standard/70044.html. ISO 11615:2017, Health informatics -- Identification of medicinal products -- Data elements and structures for the unique identification and exchange of regulated medicinal product information. Available from: https://www.iso.org/standard/70150.html. FHIR Resource Medication, HL7 [Internet]. Available at: https://www.hl7.org/fhir/medication.html (Accessed 12 April 2018), original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=68495D1687B3B49FBAE247C3824CFDA6, build_uid=279c91b0-b174-4913-9d55-37d6d64e9cce, revision=2.0.0}
Keywordslegemiddel, tilbereding, ordinering, forskrive, terapi, substans, medikament, terapeutisk, medikamenter solgt over disk, vare, magistrell, ex tempore, blanding, virkestoff, hjelpestoff, utblanding, foreskrive, forordne
Lifecyclepublished
UID0a087a4d-6205-4f00-8c96-90c6ba391286
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2659
Revision Number2.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om et legemiddel eller en komponent av et legemiddel, inkludert detaljer om spesifikke bestanddeler., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
John Bennett, NEHTA, Australia
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Sharmila Biswas, Australia
Laila Bruun, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Stephen Chu, NEHTA, Australia (Editor)
Matthew Cordell, NEHTA, Australia
Duncan Cripps, University Hospitals Plmyouth NHS Trust, United Kingdom
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Gail Easterbrook, Flinders Medical Centre, Australia
Stig Erik Hegrestad, Helse Førde, Norway
David Evans, Queensland Health, Australia
Sarah Gaunt, NEHTA, Australia
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Trina Gregory, cpc, Australia
Sam Heard, Ocean Health Systems, Australia
Hilde Hollås, DIPS AS, Norway
Roar Holm, Helse Vest IKT A/S, Norway
Alfred Honore, Haukeland, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Patrícia Ivo, Prefeitura Municipal de Fortaleza, Brazil
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Mary Kelaher, NEHTA, Australia
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Harmony Kosola, Alberta Health Services, Canada
Robert L'egan, NEHTA, Australia
Mitja Lapajne, Marand, Slovenia
Anette Larsson, Tieto Sweden AB, Sweden
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Mark Luciani, Bath and North East Somerset, Swindon and Wiltshire Clinical Commisioning Group, United Kingdom
Colin Macfarlane, Elsevier, United Kingdom
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
James McClay, University of Nebraska Medical Center, United States
Susan McIndoe, Royal District Nursing Service, Australia
David McKillop, NEHTA, Australia
Hildegard McNicoll, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Chris Mitchell, RACGP, Australia
Stewart Morrison, NEHTA, Australia
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
doug pankoski, Alberta Health Services, Canada
Chris Pearce, Melbourne East GP Network, Australia
Vladimir Pizzo, Clínica Parente Pizzo, Finland
Camilla Preeston, Royal Australian College of General Practitioners, Australia
Margaret Prichard, NEHTA, Australia
Cathy Richardson, NEHTA, Australia
Robyn Richards, NEHTA - Clinical Terminology, Australia
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Martha Schei Hynne, The Norwegian Medicines Agency, Norway
Jason Scott, Plymouth Hospitals NHS Trust, United Kingdom
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Trine Strand, Oslo Universitetssykehus (OUS), Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Andreas Sundstrom, Capio S:t Gorans Hospital, Sweden
John Taylor, NEHTA, Australia
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia (Editor)
Guri Tømmervåg, DIPS AS, Norway
Gro-Hilde Ulriksen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Pelle Viana Lindén, Capio, Sweden
Kylie Young, The Royal Australian College of General Practitioners, Australia, originalLanguage=en, translators=
 • German: Ramona Wellmann, Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, wellmann.ramona@mh-hannover.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
 • Swedish: Sofia Janstad, SLL, sofia.lang-janstad@sll.se
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Helse Vest IKT AS, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
 • Portuguese: Beatriz de Faria Leao, Bleao Informática em Saúde, bfleao@terra.com.br, MD, PhD
 • Dutch: Joost Holslag, Nedap, joost.holslag@nedap.com, MD
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0132], code=at0132, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn, description=Navnet på legemiddelet eller legemiddelkomponenten., comment=For eksempel "Zinacef 750 mg pulver til infusjonsvæske" eller "cefuroxim". Dette elementet bør kodes om mulig, for eksempel med FEST. Bruk av dette elementet vil variere med brukssammenhengen. For eksempel vil elementet ikke brukes dersom legemiddelnavnet er registrert i den overordnede INSTRUCTION- eller ACTION-arketypen, og denne arketypen kun brukes for å registrere at legemiddelformen må være eller var "væske"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=1, text=Form, description=Formulering eller form av legemiddelet., comment=For eksempel "tablett", "kapsel", "krem", infusjonsvæske". Koding av legemiddelformen med en terminologi foretrekkes der det er mulig. Legemiddelkataloger differensierer i noen tilfeller mellom administrerbar form, "injeksjonsvæske", og formen slik den er i pakken, "pulver til injeksjonsvæske". Formen som skal registreres kommer an på den eksakte brukssammenhengen, men i de fleste tilfeller vil administrerbar form være mest aktuelt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0142], code=at0142, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kategori, description=Legemiddelet eller legemiddelkomponentens kategori med tanke på tilvirkning eller tilberedning, og antall ingredienser., comment=For eksempel er Paralgin Forte et kombinasjonsprodukt, mens "Morfin 60 mg + Haloperidol 2 mg + Midazolam 5 mg" er en magistrellforskrevet blanding, som er fullt spesifisert i ordineringen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Magistrellforskrevet blanding [Legemiddelet eller legemiddelkomponenten er en sammensatt blanding av ingredienser som er spesifisert i en ordinering. Disse tillages typisk av apotek- eller sengepostpersonell for individuelle pasienter.]
  • Bestanddel [Legemiddelkomponenten er en ingrediens i legemiddelet. Denne termen benyttes når arketypen nøstes inni en overordnet instans av den samme arketypen, for å beskrive de individuelle ingrediensene i et legemiddel.]
  • Kombinasjonsprodukt [Komponenten består av flere aktive ingredienser som er satt sammen til én form som en tablett, krem eller pulver av produsenten. For eksempel Paralgin Forte.]
  • Produkt som inneholder én aktiv ingrediens [Legemiddelet eller legemiddelkomponenten er et fabrikkframstilt produkt som kun har én aktiv ingrediens.]
  • Kombinasjonspakning [Legemiddelet eller legemiddelkomponenten består av flere separate produkter som er forhåndspakket av produsenten, for eksempel Canesten vaginalkapsel + krem.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0152], code=at0152, itemType=CLUSTER, level=1, text=Styrke (presentasjon), description=Styrken av legemiddelet eller legemiddelkomponenten, angitt som en brøk., comment=I noen tilfeller, som for flytende eller halvfaste legemidler, er nevneren i styrkebrøken en fysisk størrelse, for eksempel 2 mg/5 ml. I noen av disse tilfellene reflekterer nevneren også det faktiske volumet av komponenten: For det forrige eksempelet 5 ml. I dette tilfellet ville "Styrke (konsentrasjon)" vært 0,4 mg/ml. I andre tilfeller, der styrken involverer en nevner som ikke er en fysisk størrelse, for eksempel 4 mg/tablett, uttrykkes nevneren som verdien "1", med enheten "tablett". Dette mønsteret ble valgt som en tilpasning til ISO IDMP-standarden. For eksempel 4 mg/tablett, 2 mg/5 ml, 100 mg/dose. Dersom elementet "Styrke (konsentrasjon)" brukes, er dette clusteret overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0152]/items[at0153], code=at0153, itemType=ELEMENT, level=2, text=Styrketeller, description=Telleren i styrkebrøken., comment=For eksempel: For en presentasjonsstyrke på "300 µg/0,3 ml", er Styrketeller "300 µg". For en presentasjonsstyrke på "100 mg/tablett", er Styrketeller "100 mg"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0152]/items[at0157], code=at0157, itemType=ELEMENT, level=2, text=Styrkenevner, description=Nevneren i styrkebrøken., comment=For eksempel: For en presentasjonsstyrke på "300 µg/0,3 ml", er Styrkenevner "0,3 ml". For en presentasjonsstyrke på "100 mg/tablett", er Styrkenevner "1 tablett"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0115], code=at0115, itemType=ELEMENT, level=1, text=Styrke (konsentrasjon), description=Styrken av legemiddelet eller legemiddelkomponenten, angitt som konsentrasjon., comment=Dette elementet brukes for flytende eller halvfaste legemidler, eller legemidler som skal blandes ut til å bli flytende før administrering. For eksempel "10 mg/ml", "20 mg/g", "5 %" eller "10 000 SQ-U/ml". Dersom clusteret "Styrke (presentasjon)" brukes, er dette clusteret overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0151], code=at0151, itemType=ELEMENT, level=1, text=Produsent, description=Produsenten av komponenten., comment=For eksempel "Abbott"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0150], code=at0150, itemType=ELEMENT, level=1, text=Batch-ID, description=Identifikatoren tilordnet av produsenten for å identifisere produksjons-batchen for produktet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Identifikator
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Holdbarhetsdato, description=Tidspunktet for når legemiddelet ikke lenger skal benyttes, som angitt av produsenten eller den som tilbereder blandingen., comment=For eksempel "2017-05-23". Andre former for utløpsdatoer som må dokumenteres, som for eksempel tid fra produksjonstidspunktet eller avhengighet av lagringsforhold, kan legges til som en spesifikk CLUSTER-arketype eller som en kommentar., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0138], code=at0138, itemType=SLOT, level=1, text=Bestanddel, description=Detaljer om en ingrediens eller produkt som brukes til å lage en blandet pakning, preparat eller infusjon., comment=Dette SLOTet benyttes når arketypen nøstes inni en overordnet instans av den samme arketypen, for å beskrive de individuelle bestanddelene av et legemiddel. Dette er som regel ikke nødvendig, annet enn der en beskriver en blanding., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0139], code=at0139, itemType=ELEMENT, level=1, text=Mengde, description=Mengden av legemiddelet eller legemiddelkomponenten., comment=For eksempel "1 ml", "1,5 mg" eller "1000 ml"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0148], code=at0148, itemType=ELEMENT, level=1, text=Alternativ mengde, description=En alternativ men tilsvarende angivelse av mengden legemiddel eller legemiddelkomponent., comment=For eksempel dersom et legemiddel har styrke 5 mg/ml og mengden er "1 ml", vil verdien som registreres i dette dataelementet være "5 mg"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0127], code=at0127, itemType=ELEMENT, level=1, text=Rolle, description=Legemiddelet eller legemiddelkomponentens rolle i en blanding eller infusjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Terapeutisk [Bestanddel som alene eller i kombinasjon med en eller flere andre ingredienser oppfyller den tiltenkte aktiviteten av legemiddelet.]
  • Adjuvans [Bestanddel hvis hovedfunksjon er å modifisere aktiviteten av en aktiv bestanddel. En adjuvans kan i seg selv være enten aktiv eller inaktiv.]
  • Hjelpestoff [Bestanddel som er inaktiv i forhold til den tiltenkte aktiviteten av legemiddelet.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0133], code=at0133, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av legemiddelet eller legemiddelkomponenten, der det ikke lar seg gjøre å beskrive dette fullstendig ved hjelp av strukturerte elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0141], code=at0141, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturerte detaljer, description=Ytterligere detaljer om legemiddelet eller legemiddelkomponenten., comment=For eksempel detaljert informasjon om legemiddelklassen, tiltenkte administrasjonsveier, eller ytterligere informasjon om holdbarhet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0132], code=at0132, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn, description=Navnet på legemiddelet eller legemiddelkomponenten., comment=For eksempel "Zinacef 750 mg pulver til infusjonsvæske" eller "cefuroxim". Dette elementet bør kodes om mulig, for eksempel med FEST. Bruk av dette elementet vil variere med brukssammenhengen. For eksempel vil elementet ikke brukes dersom legemiddelnavnet er registrert i den overordnede INSTRUCTION- eller ACTION-arketypen, og denne arketypen kun brukes for å registrere at legemiddelformen må være eller var "væske"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0071], code=at0071, itemType=ELEMENT, level=1, text=Form, description=Formulering eller form av legemiddelet., comment=For eksempel "tablett", "kapsel", "krem", infusjonsvæske". Koding av legemiddelformen med en terminologi foretrekkes der det er mulig. Legemiddelkataloger differensierer i noen tilfeller mellom administrerbar form, "injeksjonsvæske", og formen slik den er i pakken, "pulver til injeksjonsvæske". Formen som skal registreres kommer an på den eksakte brukssammenhengen, men i de fleste tilfeller vil administrerbar form være mest aktuelt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0142], code=at0142, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kategori, description=Legemiddelet eller legemiddelkomponentens kategori med tanke på tilvirkning eller tilberedning, og antall ingredienser., comment=For eksempel er Paralgin Forte et kombinasjonsprodukt, mens "Morfin 60 mg + Haloperidol 2 mg + Midazolam 5 mg" er en magistrellforskrevet blanding, som er fullt spesifisert i ordineringen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Magistrellforskrevet blanding [Legemiddelet eller legemiddelkomponenten er en sammensatt blanding av ingredienser som er spesifisert i en ordinering. Disse tillages typisk av apotek- eller sengepostpersonell for individuelle pasienter.]
  • Bestanddel [Legemiddelkomponenten er en ingrediens i legemiddelet. Denne termen benyttes når arketypen nøstes inni en overordnet instans av den samme arketypen, for å beskrive de individuelle ingrediensene i et legemiddel.]
  • Kombinasjonsprodukt [Komponenten består av flere aktive ingredienser som er satt sammen til én form som en tablett, krem eller pulver av produsenten. For eksempel Paralgin Forte.]
  • Produkt som inneholder én aktiv ingrediens [Legemiddelet eller legemiddelkomponenten er et fabrikkframstilt produkt som kun har én aktiv ingrediens.]
  • Kombinasjonspakning [Legemiddelet eller legemiddelkomponenten består av flere separate produkter som er forhåndspakket av produsenten, for eksempel Canesten vaginalkapsel + krem.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0152], code=at0152, itemType=CLUSTER, level=1, text=Styrke (presentasjon), description=Styrken av legemiddelet eller legemiddelkomponenten, angitt som en brøk., comment=I noen tilfeller, som for flytende eller halvfaste legemidler, er nevneren i styrkebrøken en fysisk størrelse, for eksempel 2 mg/5 ml. I noen av disse tilfellene reflekterer nevneren også det faktiske volumet av komponenten: For det forrige eksempelet 5 ml. I dette tilfellet ville "Styrke (konsentrasjon)" vært 0,4 mg/ml. I andre tilfeller, der styrken involverer en nevner som ikke er en fysisk størrelse, for eksempel 4 mg/tablett, uttrykkes nevneren som verdien "1", med enheten "tablett". Dette mønsteret ble valgt som en tilpasning til ISO IDMP-standarden. For eksempel 4 mg/tablett, 2 mg/5 ml, 100 mg/dose. Dersom elementet "Styrke (konsentrasjon)" brukes, er dette clusteret overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0152]/items[at0153], code=at0153, itemType=ELEMENT, level=2, text=Styrketeller, description=Telleren i styrkebrøken., comment=For eksempel: For en presentasjonsstyrke på "300 µg/0,3 ml", er Styrketeller "300 µg". For en presentasjonsstyrke på "100 mg/tablett", er Styrketeller "100 mg"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0152]/items[at0157], code=at0157, itemType=ELEMENT, level=2, text=Styrkenevner, description=Nevneren i styrkebrøken., comment=For eksempel: For en presentasjonsstyrke på "300 µg/0,3 ml", er Styrkenevner "0,3 ml". For en presentasjonsstyrke på "100 mg/tablett", er Styrkenevner "1 tablett"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0115], code=at0115, itemType=ELEMENT, level=1, text=Styrke (konsentrasjon), description=Styrken av legemiddelet eller legemiddelkomponenten, angitt som konsentrasjon., comment=Dette elementet brukes for flytende eller halvfaste legemidler, eller legemidler som skal blandes ut til å bli flytende før administrering. For eksempel "10 mg/ml", "20 mg/g", "5 %" eller "10 000 SQ-U/ml". Dersom clusteret "Styrke (presentasjon)" brukes, er dette clusteret overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0151], code=at0151, itemType=ELEMENT, level=1, text=Produsent, description=Produsenten av komponenten., comment=For eksempel "Abbott"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0150], code=at0150, itemType=ELEMENT, level=1, text=Batch-ID, description=Identifikatoren tilordnet av produsenten for å identifisere produksjons-batchen for produktet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Identifikator
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Holdbarhetsdato, description=Tidspunktet for når legemiddelet ikke lenger skal benyttes, som angitt av produsenten eller den som tilbereder blandingen., comment=For eksempel "2017-05-23". Andre former for utløpsdatoer som må dokumenteres, som for eksempel tid fra produksjonstidspunktet eller avhengighet av lagringsforhold, kan legges til som en spesifikk CLUSTER-arketype eller som en kommentar., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0138], code=at0138, itemType=SLOT, level=1, text=Bestanddel, description=Detaljer om en ingrediens eller produkt som brukes til å lage en blandet pakning, preparat eller infusjon., comment=Dette SLOTet benyttes når arketypen nøstes inni en overordnet instans av den samme arketypen, for å beskrive de individuelle bestanddelene av et legemiddel. Dette er som regel ikke nødvendig, annet enn der en beskriver en blanding., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0139], code=at0139, itemType=ELEMENT, level=1, text=Mengde, description=Mengden av legemiddelet eller legemiddelkomponenten., comment=For eksempel "1 ml", "1,5 mg" eller "1000 ml"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0148], code=at0148, itemType=ELEMENT, level=1, text=Alternativ mengde, description=En alternativ men tilsvarende angivelse av mengden legemiddel eller legemiddelkomponent., comment=For eksempel dersom et legemiddel har styrke 5 mg/ml og mengden er "1 ml", vil verdien som registreres i dette dataelementet være "5 mg"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_QUANTITY, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0127], code=at0127, itemType=ELEMENT, level=1, text=Rolle, description=Legemiddelet eller legemiddelkomponentens rolle i en blanding eller infusjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Terapeutisk [Bestanddel som alene eller i kombinasjon med en eller flere andre ingredienser oppfyller den tiltenkte aktiviteten av legemiddelet.]
  • Adjuvans [Bestanddel hvis hovedfunksjon er å modifisere aktiviteten av en aktiv bestanddel. En adjuvans kan i seg selv være enten aktiv eller inaktiv.]
  • Hjelpestoff [Bestanddel som er inaktiv i forhold til den tiltenkte aktiviteten av legemiddelet.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0133], code=at0133, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av legemiddelet eller legemiddelkomponenten, der det ikke lar seg gjøre å beskrive dette fullstendig ved hjelp av strukturerte elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0141], code=at0141, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturerte detaljer, description=Ytterligere detaljer om legemiddelet eller legemiddelkomponenten., comment=For eksempel detaljert informasjon om legemiddelklassen, tiltenkte administrasjonsveier, eller ytterligere informasjon om holdbarhet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]