ARCHETYPE Dosering (openEHR-EHR-CLUSTER.dosage.v2)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.dosage.v2
ConceptDosering
DescriptionKombinasjonen av legemiddeldose og administrasjonstidspunkter for en dag, innenfor sammenhengen legemiddelordinering eller legemiddelhåndtering.
UseBrukes for å registrere kombinasjonen av en legemiddeldose og administrasjonstidspunkter innenfor en dag, som del av en legemiddelordinering eller legemiddelhåndtering, eller for andre ordinerte produkter der det er passende. Mønsteret for administrasjonstidspunkter innenfor en dag kan være så enkelt som ett administrasjonstidspunkt, eller flere administrasjonstidspunkter med forskjellige nivåer av kompleksitet. Timingdetaljer som ikke er innenfor én dag, f.eks. ukentlig eller månedlige timinger, håndteres av CLUSTER-arketypen "Timing - repetering" som benyttes i CLUSTER-arketypen "Terapeutisk anvisning". Innenfor en INSTRUCTION og i den igjen innenfor CLUSTER-arketypen "Terapeutisk anvisning" (CLUSTER.therapeutic_direction) for å registrere dose og timing av et ordinert produkt, som f.eks. et legemiddel. Innenfor en ACTION-arketype kan denne arketypen brukes for å registrere dosen og timing for den faktiske administreringen av det ordinerte produktet. Spesifikke tidspunkter for administrering og start/stopp-tidspunkter spesifiseres i CLUSTER-arketypen "Timing - daglig".
PurposeFor å registrere kombinasjonen av en legemiddeldose og administrasjonstidspunkter innenfor en dag, som del av en legemiddelordinering eller legemiddelhåndtering, eller for andre ordinerte produkter der det er passende.
ReferencesMedication statement, [Internet]. Intermountain Healthcare. Available from http://www.opencem.org/#/20170613/Intermountain/MedicationStatement

Messaging Implementation Manual (GP2GP messages) [Internet], NHS Digital England. Available from: https://data.developer.nhs.uk/dms/mim/6.3.01/Domains/GP2GP/Document%20files/GP2GP%20IM.htm#_Toc_Section_7.2

Standards for the clinical structure and content of patient records (Complete document) [Internet]. PRSB London. [cited 2017 Aug 29]. Available from: http://theprsb.org/download/document/7-standards-for-the-clinical-structure-and-content-of-patient-records"
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-21
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-21
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Medication statement, [Internet]. Intermountain Healthcare. Available from http://www.opencem.org/#/20170613/Intermountain/MedicationStatement Messaging Implementation Manual (GP2GP messages) [Internet], NHS Digital England. Available from: https://data.developer.nhs.uk/dms/mim/6.3.01/Domains/GP2GP/Document%20files/GP2GP%20IM.htm#_Toc_Section_7.2 Standards for the clinical structure and content of patient records (Complete document) [Internet]. PRSB London. [cited 2017 Aug 29]. Available from: http://theprsb.org/download/document/7-standards-for-the-clinical-structure-and-content-of-patient-records", current_contact=Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, UK , original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=CB08CD70F6B0B3B1DCA82A5BC2628690, build_uid=afec6a4d-4301-4189-8605-c9b158325b37, revision=2.0.1}
Keywordslegemiddel, ordinering, foreskrive, terapi, substans, medisin, terapeutisk, farmasøytisk, produkt, behandling, væske, ernæring, timing, administrering, administrasjon, dose
Lifecyclepublished
UIDf7cb5cb9-f257-40ef-9419-5e746b9f5f1f
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2658
Revision Number2.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Kombinasjonen av legemiddeldose og administrasjonstidspunkter for en dag, innenfor sammenhengen legemiddelordinering eller legemiddelhåndtering., archetypeConceptComment=For eksempel "2 tabletter kl. 18:00" eller "20 mg tre ganger om dagen". Merk: Dette clusteret er laget for å repeteres for å kunne representere et fullstendig sett av doseringsmønstre for en enkelt Terapeutisk anvisning., otherContributors=Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Paula Anderson, UCLH, United Kingdom
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Marcus Baw, openGPSoC / BawMedical Ltd, United Kingdom
John Bennett, NEHTA, Australia
SBhusan Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Sharmila Biswas, Australia
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Laila Bruun, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Ruth Caudwell, retired, United Kingdom
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Stephen Chu, NEHTA, Australia (Editor)
Matthew Cordell, NEHTA, Australia
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Robert Eager, Healthways, Australia
Gail Easterbrook, Flinders Medical Centre, Australia
David Evans, Queensland Health, Australia
Samuel Frade, Marand, Portugal
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom
Sarah Gaunt, NEHTA, Australia
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Trina Gregory, cpc, Australia
Robert Hausam, Hausam Consulting LLC, United States
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia (Editor)
Teresa Highway, Alberta Health Services, Canada
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway
Alfred Honore, Haukeland, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Mary Kelaher, NEHTA, Australia
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Robert L'egan, NEHTA, Australia
Russell Leftwich, Russell B Leftwich MD, United States
Heather Leslie, Ocean Health Systems, Australia (openEHR Editor)
Marit Ludvigsen, St Olavs Hospital, Norway
Colin Macfarlane, Elsevier, United Kingdom
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Olof Mattsson, Region Skane, Sweden
Susan McIndoe, Royal District Nursing Service, Australia
David McKillop, NEHTA, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Chris Mitchell, RACGP, Australia
Stewart Morrison, NEHTA, Australia
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Chris Pearce, Melbourne East GP Network, Australia
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Camilla Preeston, Royal Australian College of General Practitioners, Australia
Margaret Prichard, NEHTA, Australia
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Cathy Richardson, NEHTA, Australia
Robyn Richards, NEHTA - Clinical Terminology, Australia
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Sam Stokes, Citizen Scientist, United States
Iztok Stotl, UKCLJ, Slovenia
John Taylor, NEHTA, Australia
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Richard Townley-O'Neill, NEHTA, Australia
Gro-Hilde Ulriksen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Ines Vaz, UFN, Portugal
Soon Ghee Yap, Singapore General Hospital, Singapore
Kylie Young, The Royal Australian College of General Practitioners, Australia, originalLanguage=en, translators=
 • German: Nazli Soltani, Natalia Strauch, Alexander Bachmeier, UMG, Medizinische Schule Hannover (MHH), Medizinische Hochschule Hannover, Heidelberg University Hospital, nazli.soltani@med.uni-goettingen.de, strauch.natalia@mh-hannover.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de, alexander.bachmeier@med.uni-heidelberg.de
 • Swedish: Therese Lindberg, Cambio CDS, therese.lindberg@cambio.se
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Helse Vest IKT AS, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
 • Portuguese (Brazil): Debora Farage, Fernanda Maia, Laíse Figueiredo, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0164], code=at0164, itemType=ELEMENT, level=1, text=Doseringsrekkefølge, description=Tilsiktet rekkefølge for denne doseringen i den overordnede sekvensen av doseringer., comment=For eksempel "1", "2", "3". Der det er spesifisert flere doseringer, gjør Doseringsrekkefølge det tydelig hvilken rekkefølge de hører hjemme i. Eksempel: (1) 1 tablett om morgenen, (2) 2 tabletter kl. 14, (3) 1 tablett om kvelden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0144], code=at0144, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dose, description=Legemiddelmengden (dosen) administrert på ett tidspunkt, comment=For eksempel 1 mg, 1,5 ml, 0.125 g eller 1-2 ml, 12.5-20.5 mg., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
 •  Intervall av kvantitet

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0135], code=at0135, itemType=ELEMENT, level=1, text=Doseringsformel, description=Formelen som er brukt for å regne ut dosen eller administreringshastigheten der dette er avhengig av en annen faktor som f.eks. kroppsvekt eller hudoverflate., comment=For eksempel "10 mg/kg/dag". Resultatet av denne formelen vil normalt registreres i Dosemengde/-enhet eller Administreringshastighet/-varighet. Der det benyttes kliniske målinger som for eksempel kroppsvekt i doseberegningen, bør det brukes en LINK-attributt for å spesifisere hvilken måling som er brukt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kvantitet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0178], code=at0178, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dosebeskrivelse, description=Tekstbeskrivelse av dosen., comment=For eksempel "Påfør salve på det affiserte området til det glinser". Dette elementet har som hensikt å tillate implementasjoner å bruke strukturene for økende og avtagende dosering uten å nødvendigvis spesifisere dosene strukturert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0037], code=at0037, itemType=SLOT, level=1, text=Administreringstidspunkt, description=Strukturerte detaljer om mønsteret for administreringstidspunkter innenfor en dag., comment=For eksempel "om morgenen", "kl 6, 14 og 21"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0134], code=at0134, itemType=ELEMENT, level=1, text=Administreringshastighet, description=Hastigheten som skal benyttes under administreringen, for eksempel ved en infusjon., comment=For eksempel "200 ml/t". Bruk datatypen "tekst" for å registrere ikke- eller semikvantifiserbare instruksjoner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Egenskap: Flow rate, volume
  Enheter:
  • >=0.0 l/h
  • >=0.0 ml/min
  • >=0.0 ml/s
  • >=0.0 ml/h
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0102], code=at0102, itemType=ELEMENT, level=1, text=Administreringsvarighet, description=Tidsperioden en enkelt dose av legemiddelet eller vaksinen skal administreres over., comment=For eksempel "Administreres over 10 minutter"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Varighet
  Tillatte verdier: dager, timer, minutter, sekunder
  >=0 sekunder
 •  Intervall av varighet
  Nedre: Tillatte verdier: dager, timer, minutter, sekunder
  >=0 sekunder

  Øvre: Tillatte verdier: dager, timer, minutter, sekunder
  >=0 sekunder
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0176], code=at0176, itemType=ELEMENT, level=1, text=Alternativ dose, description=En alternativ representasjon av legemiddelmengden (dosen) administrert på ett tidspunkt., comment=Kan for eksempel brukes for å representere en verdi basert på pakningsenheter som "tabletter", der Dosemengde uttrykkes som en SI-enhet som "mg", eller der det er nødvendig å uttrykke den totale mengden infusjonsvæske i tillegg til mengden aktiv substans., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
 •  Intervall av kvantitet

, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0164], code=at0164, itemType=ELEMENT, level=1, text=Doseringsrekkefølge, description=Tilsiktet rekkefølge for denne doseringen i den overordnede sekvensen av doseringer., comment=For eksempel "1", "2", "3". Der det er spesifisert flere doseringer, gjør Doseringsrekkefølge det tydelig hvilken rekkefølge de hører hjemme i. Eksempel: (1) 1 tablett om morgenen, (2) 2 tabletter kl. 14, (3) 1 tablett om kvelden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=1

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0144], code=at0144, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dose, description=Legemiddelmengden (dosen) administrert på ett tidspunkt, comment=For eksempel 1 mg, 1,5 ml, 0.125 g eller 1-2 ml, 12.5-20.5 mg., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
 •  Intervall av kvantitet

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0135], code=at0135, itemType=ELEMENT, level=1, text=Doseringsformel, description=Formelen som er brukt for å regne ut dosen eller administreringshastigheten der dette er avhengig av en annen faktor som f.eks. kroppsvekt eller hudoverflate., comment=For eksempel "10 mg/kg/dag". Resultatet av denne formelen vil normalt registreres i Dosemengde/-enhet eller Administreringshastighet/-varighet. Der det benyttes kliniske målinger som for eksempel kroppsvekt i doseberegningen, bør det brukes en LINK-attributt for å spesifisere hvilken måling som er brukt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kvantitet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0178], code=at0178, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dosebeskrivelse, description=Tekstbeskrivelse av dosen., comment=For eksempel "Påfør salve på det affiserte området til det glinser". Dette elementet har som hensikt å tillate implementasjoner å bruke strukturene for økende og avtagende dosering uten å nødvendigvis spesifisere dosene strukturert., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0037], code=at0037, itemType=SLOT, level=1, text=Administreringstidspunkt, description=Strukturerte detaljer om mønsteret for administreringstidspunkter innenfor en dag., comment=For eksempel "om morgenen", "kl 6, 14 og 21"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0134], code=at0134, itemType=ELEMENT, level=1, text=Administreringshastighet, description=Hastigheten som skal benyttes under administreringen, for eksempel ved en infusjon., comment=For eksempel "200 ml/t". Bruk datatypen "tekst" for å registrere ikke- eller semikvantifiserbare instruksjoner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Egenskap: Flow rate, volume
  Enheter:
  • >=0.0 l/h
  • >=0.0 ml/min
  • >=0.0 ml/s
  • >=0.0 ml/h
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0102], code=at0102, itemType=ELEMENT, level=1, text=Administreringsvarighet, description=Tidsperioden en enkelt dose av legemiddelet eller vaksinen skal administreres over., comment=For eksempel "Administreres over 10 minutter"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Varighet
  Tillatte verdier: dager, timer, minutter, sekunder
  >=0 sekunder
 •  Intervall av varighet
  Nedre: Tillatte verdier: dager, timer, minutter, sekunder
  >=0 sekunder

  Øvre: Tillatte verdier: dager, timer, minutter, sekunder
  >=0 sekunder
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0176], code=at0176, itemType=ELEMENT, level=1, text=Alternativ dose, description=En alternativ representasjon av legemiddelmengden (dosen) administrert på ett tidspunkt., comment=Kan for eksempel brukes for å representere en verdi basert på pakningsenheter som "tabletter", der Dosemengde uttrykkes som en SI-enhet som "mg", eller der det er nødvendig å uttrykke den totale mengden infusjonsvæske i tillegg til mengden aktiv substans., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
 •  Intervall av kvantitet

, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]