ARCHETYPE Oppfølging av legemiddelbehandling (openEHR-EHR-ACTION.medication_treatment_follow_up_dips.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-ACTION.medication_treatment_follow_up_dips.v0
ConceptOppfølging av legemiddelbehandling
DescriptionUtviklet for å følge opp samlet status og tiltak knyttet til en samlet medikamentell behandling av en pasient.
UseBenyttes for å følge opp status på kombinert behandling med legemidler.
MisuseBenyttes ikke for å dokumentere administrasjon av et spesifikt legemiddel.
PurposeBenyttes for å følge opp perioder av medikamentell behandling av en pasient. Første brukertilfelle var oppfølging av pasient med Cystisk fibrose som går gjennom behandlingsperioder med flere medikamenter. Denne arketype er utviklet for å gi en status på behandlingsperiodene.
References
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS AS
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-12-10
Other Details LanguageForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS AS
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-12-10
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, original_namespace=no.nasjonalikt, custodian_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, MD5-CAM-1.0.1=2C154806C0F6B3A94CAF0F5358E0BFBC, build_uid=99f16183-e54a-4fec-b86a-2b0a6a6518aa, revision=0.0.1-alpha}
Keywordslegemiddel
Lifecyclein_development
UIDda3ff340-8b94-4b2c-871d-55d8cefa9cea
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2639
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Utviklet for å følge opp samlet status og tiltak knyttet til en samlet medikamentell behandling av en pasient. , archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[], contacts=[], activities=[], data=[], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0002]_524_at0002, code=at0002, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Forordnet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: initial, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0003]_526_at0003, code=at0003, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Planlagt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: planned, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0004]_245_at0004, code=at0004, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Behandling startet, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0005]_245_at0005, code=at0005, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Evaluert effekt, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: active, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/ism_transition[at0006]_532_at0006, code=at0006, itemType=ISM_TRANSITION, level=1, text=Fullført, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=Gjeldende tilstand: completed, extendedValues=null]], credentials=[], protocol=[], state=[], content=[], context=[], description=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Behandlingstype, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Status, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Forordnet [Behandlingen er forordnet ]
  • Forberedt [Behandlingen er forberedt - dvs. bestilt medikamenter og klargjort for oppstart av behandling]
  • Første dose gitt [Første dose i en behandlingsperiode er gitt pasient ]
  • Evaluert effekt [Effekt av behandlingsperioden er samlet inn og registrert]
  • Fullført [Behandling er fullført og avsluttet. Behandlingsperioden lukkes. ]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={description=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/description[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ism_transition=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/ism_transition[at0002], code=at0002, itemType=ISM_TRANSITION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ISM_TRANSITION, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=description, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Behandlingstype, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Status, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Forordnet [Behandlingen er forordnet ]
  • Forberedt [Behandlingen er forberedt - dvs. bestilt medikamenter og klargjort for oppstart av behandling]
  • Første dose gitt [Første dose i en behandlingsperiode er gitt pasient ]
  • Evaluert effekt [Effekt av behandlingsperioden er samlet inn og registrert]
  • Fullført [Behandling er fullført og avsluttet. Behandlingsperioden lukkes. ]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/description[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=*, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]