ARCHETYPE Erklæring om legemiddelbruk (openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_statement.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.medication_statement.v0
ConceptErklæring om legemiddelbruk
DescriptionEn beskrivelse av nåværende bruk av et enkelt legemiddel for et individ.
UseBrukes for å registrere en beskrivelse av den nåværende bruken av et enkelt legemiddel for et individ på et spesifisert tidspunkt. I denne av denne arketypen brukes en bred definisjon av "legemiddel", og omhandler både legemidler på og uten resept. Dette inkluderer: - et enkelt farmasøytisk produkt eller middel; - en tilberedning; - et kombinasjonsprodukt; - et ernæringsprodukt; eller - et annet terapeutisk produkt brukt til å behandle eller forebygge sykdom, for eksempel en bandasje med et antimikrobielt middel. Denne arketypen vil vanligvis bli brukt ved utveksling av informasjon, for eksempel som en del av en helseoppsummering eller en oppsummering ved overflytting mellom helseinstitusjoner. I slike tilfeller kan en eller flere instanser av denne arketypen brukes til å representere en "Nåværende medikamentliste". For eksempel: - ved innleggelse på sykehus, - som en del av en spesialisthenvisning, - som grunnlag for en medikamentgjennomgang. Kilden til informasjon kan være en person, deres omsorgsperson eller en kliniker. Denne arketypen er utformet for å kunne samsvare med INSTRUCTION.medication_order (Legemiddelordinering) eller ACTION.medication (Legemiddelhåndtering) ved behov. Imidlertid er arketypen begrenset til å kun representere essensiell informasjon som er nødvendig for utveksling eller oppsummeringsformål, i tillegg til hendelsesbaserte dataelementer som "Sist administrert". Dette er gjort for å støtte en sømløs omsorgsovergang. Registrer én forekomst av denne arketypen per legemiddel eller kombinasjonspakke. Brukes samme legemiddel i ulike doser eller dosefrekvenser, skal hver unike doserings- og frekvensvariasjon registreres som en separat forekomst. Denne arketypen bør bare betraktes som oppdatert på registreringstidspunktet. Denne arketypen er utformet for å samsvare med FHIR MedicationStatement-ressursen, men er bevisst begrenset til "nåværende bruk", og ikke for tidligere eller fremtidig bruk av et legemiddel.
MisuseBrukes ikke for å registrere et sammendrag om all bruk av et spesifisert legemiddel over et individs livstid, bruk arketypen EVALUATION.medication_summary (Legemiddelsammendrag) til dette formålet. Brukes ikke for å dokumentere forordningen av et legemiddel - bruk arketypen INSTRUCTION.medication_order (Legemiddelordinering) til dette formålet. Brukes ikke for å dokumentere administreringen av et legemiddel - bruk arketypen ACTION.medication (Legemiddelhåndtering) til dette formålet. Brukes ikke for å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om bruken av et hvilket som helst legemiddel eller gruppe av legemidler. Bruk OBSERVATION.medication_screening (Kartleggingsspørsmål om legemidler) til dette formålet. Brukes ikke for å dokumentere en vaksine som er administrert - bruk en egnet arketype til dette formålet. Brukes ikke for å registrere infomrasjon om medisinsk utstyr som er brukt eller implantert. Bruk en egnet arketype til dette formålet.
PurposeFor å registrere en beskrivelse av den nåværende bruken av et enkelt legemiddel for et individ på et spesifisert tidspunkt.
ReferencesErklæring om legemiddelbruk, Utkast arketype [Internet]. openEHR Foundation, OpenEHR International Clinical Knowledge Manager [sitert: 2024-02-22]. Hentet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.4949

MedicationStatement, HL7 FHIR Resource [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2024 Jan 30]. Available from: https://hl7.org/fhir/R5/medicationstatement.html.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-08-26
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-08-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Erklæring om legemiddelbruk, Utkast arketype [Internet]. openEHR Foundation, OpenEHR International Clinical Knowledge Manager [sitert: 2024-02-22]. Hentet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.4949 MedicationStatement, HL7 FHIR Resource [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2024 Jan 30]. Available from: https://hl7.org/fhir/R5/medicationstatement.html., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=E6A55E5FA2844857FB67996AA94073C2, build_uid=e4628008-3b8f-4ee8-bc07-3a3035302253, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsutsagn, snapshot
Lifecyclein_development
UIDdeb61e59-abee-4066-9f77-8569a61a8ac6
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2614
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En beskrivelse av nåværende bruk av et enkelt legemiddel for et individ., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=
  • German: Natalia Strauch, Darin Leonhardt, Medizinische Hochschule Hannover, PLRI für medizinische Informatik/ Medizinische Hochschule, Strauch.Natalia@mh-hannover.de, leonhardt.darin@mh-hannover.de
  • Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, John Tore Valand, Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Helse Bergen, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no
  • Dutch: Joost Holslag, Nedap, joost.holslag@nedap.com, MD
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Legemiddelnavn, description=Navnet på legemiddelet., comment=Det anbefales sterkt at "Legemiddel" kodes med en terminologi som understøtter beslutningsstøtte der dette er mulig, f.eks. FEST. Fritekst bør bare brukes om ingen passende terminologi er tilgjengelig, eller for tilpassede tilberedninger på bestilling. Nivå av koding kan variere fra legemiddelnavn til strukturerte detaljer om den aktuelle legemiddelforpakningen som skal brukes. For eksempel: 'Plaquenil'; 'Ibrutinib 420 mg tablett'; 'Rectinol salve, 50 g, tube'; or 'Hydrofiber bandasje med sølv'. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0046], code=at0046, itemType=SLOT, level=4, text=Legemiddeldetaljer, description=Strukturerte detaljer om legemiddelet, blant annet styrke, form og virkestoffene det består av., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=4, text=Overordnet anvisningsbeskrivelse, description=En komplett fritekstbeskrivelse av hvordan det ordinerte legemiddelet skal brukes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0045], code=at0045, itemType=SLOT, level=4, text=Strukturerte anvisninger om dose og timing, description=Detaljerte og strukturerte anvisninger om dose og timing., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.timing_nondaily.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.therapeutic_direction.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.dosage.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=4, text=Administreringsvei, description=Administreringsveien for det ordinerte legemiddelet, comment=For eksempel "oral bruk", "intravenøst", "på huden" eller "enteralt". Det bør om mulig benyttes terminologi, f.eks. FEST, for å angi administreringsvei., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om bruken av det navngitte legemiddelet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk indikasjon, description=Den kliniske årsaken for bruken av legemiddelet., comment=For eksempel: "Angina" eller "Migrene". Der det er mulig foretrekkes at den den kliniske indikasjonen blir kodet med en terminologi. Dette dataelementet tillater flere forekomster per legemiddel., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=4, text=Sist administrert, description=Dato/tidspunkt for når legemiddelet ble sist tatt av eller administrert til individet., comment=For eksempel: siste gang warfarin ble tatt i forkant av innleggelse i sykehus, eller når siste dose ble administrert før overføring fra sykehus til sykehjem., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=4, text=Seponering, description=Den tiltenkte absolutte sluttdatoen for bruk av legemiddelet eller en tekstlig indikasjon på at legemiddelet vil bli brukt på ubestemt tid., comment=Datatypen DV_DATE_TIME kan indikere en presis, absolutt dato og valgfri tid for den tiltenkte slutten på en begrenset legemiddelkur - for eksempel sluttpunktet for en kur med antibiotika som avsenderen nettopp har startet. Alternativet DV_CODED_TEXT kan også brukes for å registrere at legemiddelet er ment for ubestemt bruk, for eksempel potensielt livslang bruk av et antihypertensivt legemiddel., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Dato/Klokkeslett
  •  Kodet tekst
    • Ubestemt [Det er ingen foreslått sluttdato for for dette legemiddelet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0048], code=at0048, itemType=SLOT, level=4, text=Ytterligere detaljer, description=Strukturerte detaljer om legemiddelbruken., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse av legemiddelerklæringen som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=F.eks. lokale informasjonskrav eller ekstra metadata for å samsvare med FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0004], code=at0004, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som er nødvendig for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=F.eks. lokale informasjonskrav eller ekstra metadata for å samsvare med FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]