ARCHETYPE Undersøkelse av en blastocyst (openEHR-EHR-CLUSTER.exam_blastocyst.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.exam_blastocyst.v1
ConceptUndersøkelse av en blastocyst
DescriptionMorfologiske funn ved mikroskopisk undersøkelse av en human blastocyst.
UseBrukes til å registrere morfologiske observasjoner av en human blastocyst , vanligvis som del av assistert befruktning. Arketypen er laget spesifikt for å brukes i SLOT'et "Undersøkelsesdetaljer" i arketypen "OBSERVATION.embryo_assessment" eller "ACTION.procedure", men kan også brukes innen andre ENTRY- og CLUSTER-arketyper der det er klinisk passende.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere morfologiske observasjoner av oocytter, zygoter og embryoer i deling - bruk spesifikke CLUSTER arketyper.
PurposeFor å registrere strukturerte observasjoner av en human blastocyst.
ReferencesAlpha Scientists in Reproductive, M. and E.S.I.G.o. Embryology, The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Human Reproduction, 2011. 26(6): p. 1270-1283.

Hardarson, T., L. Van Landuyt, and G. Jones, The blastocyst. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i72-i91.
AuthorsForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: Oslo University Hospital
E-post: peter.fedorcsak@medisin.uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-10-26
Other Details LanguageForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: Oslo University Hospital
E-post: peter.fedorcsak@medisin.uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-10-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Alpha Scientists in Reproductive, M. and E.S.I.G.o. Embryology, The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Human Reproduction, 2011. 26(6): p. 1270-1283. Hardarson, T., L. Van Landuyt, and G. Jones, The blastocyst. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i72-i91., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=C7CB33854BE54DE72D19F17C0846A184, build_uid=4724541f-11c2-4fad-afeb-a6aadee071a3, revision=1.0.1}
Keywordsin vitro, befruktning, IVF, reproduksjon, zygote, fertilisert, befruktet, egg, eggcelle, oocytt, embryo, blastocyst, assistert
Lifecyclepublished
UIDe5185baa-a1da-4cd6-9336-b7795b982772
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2610
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Morfologiske funn ved mikroskopisk undersøkelse av en human blastocyst., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway (openEHR Editor)
Rosane Gotardo, Systema Ltda., Brazil
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Gareth Greggains, Oslo University Hospital
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Manisha Mantri, C-DAC, India
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Trine Skuland, Oslo University Hospital
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Julius Hreinsson, Laboratory Director at Reproductive Medicine, Sahlgrenska University Hospital, Sweden, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Peter Fedorcsak, Vebjørn Arntzen, University of Oslo, Oslo University Hospital, peterfe@uio.no, varntzen@ous-hf.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ekspanderingsgrad, description=Grad av ekspandering i blastocysten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Grad 1 [Blastocystkaviteten opptar mindre enn halvparten av blastocystens volum.]
   • Grad 2 [Blastocystkaviteten opptar > 50% av blastocystens volum.]
   • Grad 3 [Blastocystkaviteten fyller blastocystens hele volum.]
   • Grad 4 [Blastocystkaviteten er større enn blastocystens opprinnelig volum, og zona pellucida har blitt tynnere.]
   • Grad 5 [Klekkende blastocyst, celler er på vei at av zona pellucida.]
   • Grad 6 [Fullstendig klekket blastocyst, hele blastocysten har kommet ut av sona pellucida.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av den indre cellemassen, description=Morfologi av den indre cellemassen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • A [Den indre cellemasse består av mange, tett pakkede celler.]
   • B [Den indre cellemasse består av flere, løst grupperte celler.]
   • C [Den indre cellemasse består av få, løst tilknyttede celler.]
   • Utilgjengelig [Den indre cellemassen kan ikke vurderes.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0060], code=at0060, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av trofektodermen, description=Morfologi av blastocystens trofektoderm., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • A [Trofektodermen består av flere celler som danner et sammenhengende epitel.]
   • B [Trofektodermen består av få celler som danner et løst epitel.]
   • C [Trofektodermen består av få, veldig store celler som knapt danner et sammenhengende epitel.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0064], code=at0064, itemType=ELEMENT, level=1, text=Andre morfologiske observasjoner, description=Ytterligere morfologiske observasjoner av blastocysten som ikke dekkes av de andre spesifiserte elementene., comment=Kan brukes til å beskrive for eksempel tegn til degenerering, slik som nekrose og utstøtelse av celler, cellulære broer, vakuoler og flere klekkingspunkter. Dette dataelementet er satt til å kunne repeteres fordi det kan være flere observasjoner, både fritekst og kodede., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0068], code=at0068, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologisk gradering, description=Overordnet gradering eller skår basert på blastocystens registrerte, morfologiske egenskaper., comment=Bruk av en etablert skala for vurdering av blastocystens morfologi anbefales., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ekspanderingsgrad, description=Grad av ekspandering i blastocysten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Grad 1 [Blastocystkaviteten opptar mindre enn halvparten av blastocystens volum.]
   • Grad 2 [Blastocystkaviteten opptar > 50% av blastocystens volum.]
   • Grad 3 [Blastocystkaviteten fyller blastocystens hele volum.]
   • Grad 4 [Blastocystkaviteten er større enn blastocystens opprinnelig volum, og zona pellucida har blitt tynnere.]
   • Grad 5 [Klekkende blastocyst, celler er på vei at av zona pellucida.]
   • Grad 6 [Fullstendig klekket blastocyst, hele blastocysten har kommet ut av sona pellucida.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av den indre cellemassen, description=Morfologi av den indre cellemassen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • A [Den indre cellemasse består av mange, tett pakkede celler.]
   • B [Den indre cellemasse består av flere, løst grupperte celler.]
   • C [Den indre cellemasse består av få, løst tilknyttede celler.]
   • Utilgjengelig [Den indre cellemassen kan ikke vurderes.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0060], code=at0060, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av trofektodermen, description=Morfologi av blastocystens trofektoderm., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • A [Trofektodermen består av flere celler som danner et sammenhengende epitel.]
   • B [Trofektodermen består av få celler som danner et løst epitel.]
   • C [Trofektodermen består av få, veldig store celler som knapt danner et sammenhengende epitel.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0064], code=at0064, itemType=ELEMENT, level=1, text=Andre morfologiske observasjoner, description=Ytterligere morfologiske observasjoner av blastocysten som ikke dekkes av de andre spesifiserte elementene., comment=Kan brukes til å beskrive for eksempel tegn til degenerering, slik som nekrose og utstøtelse av celler, cellulære broer, vakuoler og flere klekkingspunkter. Dette dataelementet er satt til å kunne repeteres fordi det kan være flere observasjoner, både fritekst og kodede., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0068], code=at0068, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologisk gradering, description=Overordnet gradering eller skår basert på blastocystens registrerte, morfologiske egenskaper., comment=Bruk av en etablert skala for vurdering av blastocystens morfologi anbefales., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]