ARCHETYPE Undersøkelse av en blastocyst (openEHR-EHR-CLUSTER.exam_blastocyst.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.exam_blastocyst.v0
ConceptUndersøkelse av en blastocyst
DescriptionMorfologiske funn ved mikroskopisk undersøkelse av en human blastocyst ved assistert befruktning.
UseBrukes til å registrere morfologiske observasjoner av en human blastocyst ved assistert befruktning. Arketypen er laget spesifikt for å brukes i "Undersøkelsesdetaljer" SLOT i arketypen 'OBSERVASJON.embryo' eller 'ACTION.prosedyre', men kan også brukes innen andre ENTRY- og CLUSTER-arketyper der det er klinisk passende.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere morfologiske observasjoner av oocytter, zygoter og embryoer i deling - bruk spesifikke CLUSTER arketyper.
PurposeFor å registrere strukturerte observasjoner av en human blastocyst ved assistert befruktning.
ReferencesAvgrenet fra: Examination of a blastocyst, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2021-11-25]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5827
Alpha Scientists in Reproductive, M. and E.S.I.G.o. Embryology, The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Human Reproduction, 2011. 26(6): p. 1270-1283.

Hardarson, T., L. Van Landuyt, and G. Jones, The blastocyst. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i72-i91.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: Oslo University Hospital
E-post: peter.fedorcsak@medisin.uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-10-26
Other Details LanguageForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: Oslo University Hospital
E-post: peter.fedorcsak@medisin.uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-10-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Examination of a blastocyst, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2021-11-25]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5827 Alpha Scientists in Reproductive, M. and E.S.I.G.o. Embryology, The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Human Reproduction, 2011. 26(6): p. 1270-1283. Hardarson, T., L. Van Landuyt, and G. Jones, The blastocyst. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i72-i91., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=E3ECC3BE0577A8C65E2788F4DE6EAC0A, build_uid=09e5b880-fa6b-40da-a995-79aaaecc31a8, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha}
Keywordsin vitro, befruktning, IVF, reproduksjon, zygote, fertilisert, befruktet, egg, eggcelle, oocytt, embryo, blastocyst, assistert
Lifecyclein_development
UIDc4f51231-f41c-4087-93dc-9942eb721336
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2610
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Morfologiske funn ved mikroskopisk undersøkelse av en human blastocyst ved assistert befruktning., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway (openEHR Editor)
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Trine Skuland, Oslo University Hospital
Gareth Greggains, Oslo University Hospital, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Peter Fedorcsak, University of Oslo, peterfe@uio.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], relationships=[], description=[], identities=[], content=[], capabilities=[], other_participations=[], activities=[], ism_transition=[], details=[], credentials=[], target=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ekspanderingsgrad, description=Grad av ekspandering i blastocysten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Grad 1 [Blastocystkaviteten opptar mindre enn halvparten av blastocystens volum.]
  • Grad 2 [Blastocystkaviteten opptar > 50% av blastocystens volum.]
  • Grad 3 [Blastocystkaviteten fyller blastocystens hele volum.]
  • Grad 4 [Blastocystkaviteten er større enn blastocystens opprinnelig volum, og zona pellucida har blitt tynnere.]
  • Grad 5 [Klekkende blastocyst, celler er på vei at av zona pellucida.]
  • Grad 6 [Fullstendig klekket blastocyst, hele blastocysten har kommet ut av sona pellucida.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av den indre cellemassen, description=Morfologi av den indre cellemassen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • A [Den indre cellemasse består av mange, tett pakkede celler.]
  • B [Den indre cellemasse består av flere, løst grupperte celler.]
  • C [Den indre cellemasse består av få, løst tilknyttede celler.]
  • Utilgjengelig [Den indre cellemassen kan ikke vurderes.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0060], code=at0060, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av trofektodermen, description=Morfologi av blastocystens trofektoderm., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • A [Trofektodermen består av flere celler som danner et sammenhengende epitel.]
  • B [Trofektodermen består av få celler som danner et løst epitel.]
  • C [Trofektodermen består av få, veldig store celler som knapt danner et sammenhengende epitel.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0064], code=at0064, itemType=ELEMENT, level=1, text=Andre morfologiske observasjoner, description=Ytterligere morfologiske observasjoner av blastocysten som ikke dekkes av de andre spesifiserte elementene., comment=Kan brukes til å beskrive for eksempel tegn til degenerering, slik som nekrose og utstøtelse av celler, cellulære broer, vakuoler og flere klekkingspunkter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], events=[], protocol=[], provider=[], state=[], contacts=[], source=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ekspanderingsgrad, description=Grad av ekspandering i blastocysten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Grad 1 [Blastocystkaviteten opptar mindre enn halvparten av blastocystens volum.]
  • Grad 2 [Blastocystkaviteten opptar > 50% av blastocystens volum.]
  • Grad 3 [Blastocystkaviteten fyller blastocystens hele volum.]
  • Grad 4 [Blastocystkaviteten er større enn blastocystens opprinnelig volum, og zona pellucida har blitt tynnere.]
  • Grad 5 [Klekkende blastocyst, celler er på vei at av zona pellucida.]
  • Grad 6 [Fullstendig klekket blastocyst, hele blastocysten har kommet ut av sona pellucida.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av den indre cellemassen, description=Morfologi av den indre cellemassen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • A [Den indre cellemasse består av mange, tett pakkede celler.]
  • B [Den indre cellemasse består av flere, løst grupperte celler.]
  • C [Den indre cellemasse består av få, løst tilknyttede celler.]
  • Utilgjengelig [Den indre cellemassen kan ikke vurderes.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0060], code=at0060, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av trofektodermen, description=Morfologi av blastocystens trofektoderm., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • A [Trofektodermen består av flere celler som danner et sammenhengende epitel.]
  • B [Trofektodermen består av få celler som danner et løst epitel.]
  • C [Trofektodermen består av få, veldig store celler som knapt danner et sammenhengende epitel.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0064], code=at0064, itemType=ELEMENT, level=1, text=Andre morfologiske observasjoner, description=Ytterligere morfologiske observasjoner av blastocysten som ikke dekkes av de andre spesifiserte elementene., comment=Kan brukes til å beskrive for eksempel tegn til degenerering, slik som nekrose og utstøtelse av celler, cellulære broer, vakuoler og flere klekkingspunkter., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]