ARCHETYPE Undersøkelse av en oocytt (openEHR-EHR-CLUSTER.exam_oocyte.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.exam_oocyte.v0
ConceptUndersøkelse av en oocytt
DescriptionMorfologiske funn ved mikroskopisk undersøkelse av en human oocytt ved assistert befruktning.
UseBrukes til å registrere morfologiske observasjoner av en human oocytt ved assistert befruktning. Arketypen er laget spesifikt for å brukes i "Undersøkelsesdetaljer" SLOT i arketypen 'OBSERVATION.embryo_assessment' eller 'ACTION.procedure', men kan også brukes innen andre ENTRY- og CLUSTER-arketyper der det er klinisk passende.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere morfologiske observasjoner av zygoter, embryoer i deling og blastocyster - bruk spesifikke CLUSTER arketyper.
PurposeFor å registrere strukturerte observasjoner av en human oocytt ved assistert befruktning.
ReferencesAlpha Scientists in Reproductive, M. and E.S.I.G.o. Embryology, The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Human Reproduction, 2011. 26(6): p. 1270-1283.

Rienzi, L., et al., The oocyte. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i2-i21.
AuthorsForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: Oslo University Hospital
E-post: peter.fedorcsak@medisin.uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-10-26
Other Details LanguageForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: Oslo University Hospital
E-post: peter.fedorcsak@medisin.uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-10-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Alpha Scientists in Reproductive, M. and E.S.I.G.o. Embryology, The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Human Reproduction, 2011. 26(6): p. 1270-1283. Rienzi, L., et al., The oocyte. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i2-i21., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=0F18624A99FCBDF7CB351F46411E183B, build_uid=6f72036b-e832-4a1a-9eea-36f086f6648b, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha}
Keywordsin vitro, befruktning, IVF, reproduksjon, zygote, fertilisert, befruktet, egg, eggcelle, oocytt, embryo, blastocyst, assistert
Lifecyclein_development
UID965f9dd7-20ca-4cbe-8d14-cbfa4e25021b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2608
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Morfologiske funn ved mikroskopisk undersøkelse av en human oocytt ved assistert befruktning., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway (openEHR Editor)
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Trine Skuland, Oslo University Hospital
Gareth Greggains, Oslo University Hospital, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Peter Fedorcsak, Trine Skuland, University of Oslo, peterfe@uio.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], identities=[], activities=[], details=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Modenhet av cumulus-oocytt kompleks, description=Modenhet av det intakte cumulus-oocytt komplekset., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Modent [Modent cumulus-oocytt kompleks med ekspanderte corona radiata celler.]
  • Umodent [Umodent, kompakt cumulus-oocytt kompleks med tette corona radiata celler.]
  • Overmodent [Få eller manglende cumulusdeller.]
  • Veldig umodent [Liten oocytt og kompakte cumulusceller.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Modenhet av oocytt, description=Kjernens status i oocytten etter fjerning av cumulus-corona radiata celler., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Metafase 2 [Oocytt i metafase 2 (M2) av den meiotiske celledelingen.]
  • Meiose 1 [Oocytt i meiose 1.]
  • Germinal vesikkel [Oocytt med en intakt kjerne, germinal vesikkel (GV), i profase 1 av den meiotiske celledelingen.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=1, text=Oocyttens størrelse, description=Oocyttens tilsynelatende størrelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Normal [Oocytt med normal størrelse.]
  • Liten [Liten oocytt.]
  • Kjempeoocytt [Kjempeoocytt.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=1, text=Oocyttens form, description=Oocyttens form., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Rund [Rund oocytt.]
  • Oval eller avlang [Oval eller avlang oocytt.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av cytoplasma, description=Morfologi av oocyttens cytoplasma., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Homogent [Homogent, normalt cytoplasma.]
  • Granulert [Granulert cytoplasma.]
  • Vakuolert [Små eller store vakuoler i oocyttens cytoplasma.]
  • Plakk av utvidede SER-plater [Plakk av utvidede plater med glatt endoplasmatisk retikulum.]
  • Refraktilt legeme [Et mørkt, lite område med lipider og tett, granulert materiale i oocyttens cytoplasma.]
  • Mørkt [Mørkt cytoplasma.]
  • Inklusjoner [Cytoplasmatiske inklusjoner.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tykkelse på zona pellucida, description=Tykkelse på zona pellucida., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Normal [Normal tykkelse av zona pellucida.]
  • Tynn [Tynn zona pellucida.]
  • Tykk [Tykk zona pellucida.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av perivitellint rom, description=Morfologi av det perivitelline rom., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Normal [Normalt perivitellint rom.]
  • Stort [Stort perivitellint rom.]
  • Lite [Lite perivitellint rom.]
  • Rester [Rester eller granuler i det perivitelline rom.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av det første pollegeme, description=Morfologi av det første pollegeme., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Normalt, jevnt [Ovalt eller rundt første pollegeme med jevn overflate.]
  • Ovalt, ujevnt [Ovalt eller rundt første pollegeme med ujevn overflate.]
  • Fragmentert [Fragmentert første pollegeme.]
  • Stort [Unormalt stort første pollegeme.]
  • Degenerert [Degenerert eller atretisk første pollegeme.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spindelmorfologi, description=Morfologi og posisjon av den meiotiske spindelen observert ved hjelp av polarisert lysmikroskopi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Normal størrelse [Normal meiotisk spindel 90 - 120 kvadratmikrometer.]
  • Liten [Liten meiotisk spindel < 90 kvadratmikrometer.]
  • Stor [Stor meiotisk spindel > 120 kvadratmikrometer.]
  • Normal lokalisering [Den meiotiske spindelen befinner seg under eller i tett nærhet til det første pollegemet (avviksvinkel < 90 grader).]
  • Unormal lokalisering [Den meiotiske spindelen er langt unna det første pollegemet (avviksvinkel > 90 grader).]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=1, text=Andre morfologiske observasjoner, description=Ytterligere morfologiske observasjoner av oocytten som ikke dekkes av de andre spesifiserte elementene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0077], code=at0077, itemType=ELEMENT, level=1, text=Oocytt morfologisk skår, description=Overordnet gradering eller skår basert på oocyttens registrerte, morfologiske egenskaper., comment=Bruk av en etablert skala for vurdering av oocyttens morfologi anbefales., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], contacts=[], data=[], relationships=[], provider=[], context=[], capabilities=[], target=[], state=[], credentials=[], ism_transition=[], protocol=[], source=[], other_participations=[], events=[], content=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Modenhet av cumulus-oocytt kompleks, description=Modenhet av det intakte cumulus-oocytt komplekset., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Modent [Modent cumulus-oocytt kompleks med ekspanderte corona radiata celler.]
  • Umodent [Umodent, kompakt cumulus-oocytt kompleks med tette corona radiata celler.]
  • Overmodent [Få eller manglende cumulusdeller.]
  • Veldig umodent [Liten oocytt og kompakte cumulusceller.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Modenhet av oocytt, description=Kjernens status i oocytten etter fjerning av cumulus-corona radiata celler., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Metafase 2 [Oocytt i metafase 2 (M2) av den meiotiske celledelingen.]
  • Meiose 1 [Oocytt i meiose 1.]
  • Germinal vesikkel [Oocytt med en intakt kjerne, germinal vesikkel (GV), i profase 1 av den meiotiske celledelingen.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=1, text=Oocyttens størrelse, description=Oocyttens tilsynelatende størrelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Normal [Oocytt med normal størrelse.]
  • Liten [Liten oocytt.]
  • Kjempeoocytt [Kjempeoocytt.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=1, text=Oocyttens form, description=Oocyttens form., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Rund [Rund oocytt.]
  • Oval eller avlang [Oval eller avlang oocytt.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av cytoplasma, description=Morfologi av oocyttens cytoplasma., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Homogent [Homogent, normalt cytoplasma.]
  • Granulert [Granulert cytoplasma.]
  • Vakuolert [Små eller store vakuoler i oocyttens cytoplasma.]
  • Plakk av utvidede SER-plater [Plakk av utvidede plater med glatt endoplasmatisk retikulum.]
  • Refraktilt legeme [Et mørkt, lite område med lipider og tett, granulert materiale i oocyttens cytoplasma.]
  • Mørkt [Mørkt cytoplasma.]
  • Inklusjoner [Cytoplasmatiske inklusjoner.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tykkelse på zona pellucida, description=Tykkelse på zona pellucida., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Normal [Normal tykkelse av zona pellucida.]
  • Tynn [Tynn zona pellucida.]
  • Tykk [Tykk zona pellucida.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av perivitellint rom, description=Morfologi av det perivitelline rom., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Normal [Normalt perivitellint rom.]
  • Stort [Stort perivitellint rom.]
  • Lite [Lite perivitellint rom.]
  • Rester [Rester eller granuler i det perivitelline rom.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av det første pollegeme, description=Morfologi av det første pollegeme., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Normalt, jevnt [Ovalt eller rundt første pollegeme med jevn overflate.]
  • Ovalt, ujevnt [Ovalt eller rundt første pollegeme med ujevn overflate.]
  • Fragmentert [Fragmentert første pollegeme.]
  • Stort [Unormalt stort første pollegeme.]
  • Degenerert [Degenerert eller atretisk første pollegeme.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spindelmorfologi, description=Morfologi og posisjon av den meiotiske spindelen observert ved hjelp av polarisert lysmikroskopi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Normal størrelse [Normal meiotisk spindel 90 - 120 kvadratmikrometer.]
  • Liten [Liten meiotisk spindel < 90 kvadratmikrometer.]
  • Stor [Stor meiotisk spindel > 120 kvadratmikrometer.]
  • Normal lokalisering [Den meiotiske spindelen befinner seg under eller i tett nærhet til det første pollegemet (avviksvinkel < 90 grader).]
  • Unormal lokalisering [Den meiotiske spindelen er langt unna det første pollegemet (avviksvinkel > 90 grader).]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=1, text=Andre morfologiske observasjoner, description=Ytterligere morfologiske observasjoner av oocytten som ikke dekkes av de andre spesifiserte elementene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0077], code=at0077, itemType=ELEMENT, level=1, text=Oocytt morfologisk skår, description=Overordnet gradering eller skår basert på oocyttens registrerte, morfologiske egenskaper., comment=Bruk av en etablert skala for vurdering av oocyttens morfologi anbefales., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]