ARCHETYPE Undersøkelse av en oocytt (openEHR-EHR-CLUSTER.exam_oocyte.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.exam_oocyte.v1
ConceptUndersøkelse av en oocytt
DescriptionMorfologiske funn ved mikroskopisk undersøkelse av en human oocytt.
UseBrukes til å registrere morfologiske observasjoner av en human oocytt, vanligvis som del av assistert befruktning. Arketypen er laget spesifikt for å brukes i SLOT'et "Undersøkelsesdetaljer" i arketypen "OBSERVATION.embryo_assessment" eller "ACTION.procedure", men kan også brukes innen andre ENTRY- og CLUSTER-arketyper der det er klinisk passende.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere morfologiske observasjoner av zygoter, embryoer i deling og blastocyster - bruk spesifikke CLUSTER arketyper.
PurposeFor å registrere morfologiske funn ved mikroskopisk undersøkelse av en human oocytt.
ReferencesAlpha Scientists in Reproductive, M. and E.S.I.G.o. Embryology, The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Human Reproduction, 2011. 26(6): p. 1270-1283.

Rienzi, L., et al., The oocyte. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i2-i21.
AuthorsForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: Oslo University Hospital
E-post: peter.fedorcsak@medisin.uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-10-26
Other Details LanguageForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: Oslo University Hospital
E-post: peter.fedorcsak@medisin.uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-10-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Alpha Scientists in Reproductive, M. and E.S.I.G.o. Embryology, The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Human Reproduction, 2011. 26(6): p. 1270-1283. Rienzi, L., et al., The oocyte. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i2-i21., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=D7BACE8F220BD5CA4F373B62A6381E19, build_uid=d670de33-07f6-4352-86ab-456c246f4bf5, revision=1.0.1}
Keywordsin vitro, befruktning, IVF, reproduksjon, zygote, fertilisert, befruktet, egg, eggcelle, oocytt, embryo, blastocyst, assistert, kjønnscelle
Lifecyclepublished
UID8c1d56eb-4548-41f4-8449-9fe9f5eeeca7
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2608
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Morfologiske funn ved mikroskopisk undersøkelse av en human oocytt., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway (openEHR Editor)
Rosane Gotardo, Systema Ltda., Brazil
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Gareth Greggains, Oslo University Hospital
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Manisha Mantri, C-DAC, India
Arunakiry Natarajan, medondo, Germany
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Trine Skuland, Oslo University Hospital
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Julius Hreinsson, Laboratory Director at Reproductive Medicine, Sahlgrenska University Hospital, Sweden, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Peter Fedorcsak, Trine Skuland, Vebjørn Arntzen, University of Oslo, Oslo University Hospital, peterfe@uio.no, varntzen@ous-hf.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Modenhet av cumulus-oocytt kompleks, description=Modenhet av det intakte cumulus-oocytt komplekset., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Veldig umodent [Liten oocytt og kompakte cumulusceller.]
   • Umodent [Umodent, kompakt cumulus-oocytt kompleks med tette corona radiata celler.]
   • Modent [Modent cumulus-oocytt kompleks med ekspanderte corona radiata celler.]
   • Overmodent [Få eller manglende cumulusdeller.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Modenhet av oocytt, description=Kjernens status i oocytten etter fjerning av cumulus-corona radiata celler., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Metafase 2 [Oocytt i metafase 2 (M2) av den meiotiske celledelingen.]
   • Meiose 1 [Oocytt i meiose 1.]
   • Germinal vesikkel [Oocytt med en intakt kjerne, germinal vesikkel (GV), i profase 1 av den meiotiske celledelingen.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=1, text=Oocyttens størrelse, description=Størrelsen av oocytten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Normal [Oocytt med normal størrelse.]
   • Liten [Liten oocytt.]
   • Kjempeoocytt [Gigantisk oocytt.]
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kvantitet
   Egenskap: Length
   Enheter: >=0.0 um
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=1, text=Oocyttens form, description=Oocyttens form., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Rund [Rund oocytt.]
   • Oval eller avlang [Oval eller avlang oocytt.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av cytoplasma, description=Morfologi av oocyttens cytoplasma., comment=Dette dataelementet er satt til å kunne repeteres fordi det kan være behov for flere morfologier, eller behov for både fritekst og kodede verdier., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Homogent [Homogent, normalt cytoplasma.]
   • Granulert [Granulert cytoplasma.]
   • Vakuolert [Små eller store vakuoler i oocyttens cytoplasma.]
   • Plakk av utvidede SER-plater [Plakk av utvidede plater med glatt endoplasmatisk retikulum.]
   • Refraktilt legeme [Et mørkt, lite område med lipider og tett, granulert materiale i oocyttens cytoplasma.]
   • Mørkt [Mørkt cytoplasma.]
   • Inklusjoner [Cytoplasmatiske inklusjoner.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tykkelse på zona pellucida, description=Tykkelse på zona pellucida., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Normal [Normal tykkelse av zona pellucida.]
   • Tynn [Tynn zona pellucida.]
   • Tykk [Zona pellucida er tykk.]
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kvantitet
   Egenskap: Length
   Enheter: >=0.0 um
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=1, text=Perivittelint rom størrelse, description=Størrelsen av det perivittelinte rom., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Normal [Normalt størrelse av perivitellint rom.]
   • Stort [Stort perivitellint rom.]
   • Lite [Lite perivitellint rom.]
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kvantitet
   Egenskap: Length
   Enheter: um
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0078], code=at0078, itemType=ELEMENT, level=1, text=Perivitellint rom morfologi, description=Morfologi av det perivitellinte rom., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Normal [Normalt perivitellint rom.]
   • Rester [Rester eller granuler i det perivitelline rom.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av det første pollegeme, description=Morfologi av det første pollegeme., comment=Dette dataelementet er åpnet for å kunne repeteres for å legge til rette for at flere enn en morfologi kan registreres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kodet tekst
   • Normalt, jevnt [Ovalt eller rundt første pollegeme med jevn overflate.]
   • Ovalt, ujevnt [Ovalt eller rundt første pollegeme med ujevn overflate.]
   • Fragmentert [Fragmentert første pollegeme.]
   • Abnormt stor [Unormalt stort første pollegeme.]
   • Degenerert [Degenerert eller atretisk første pollegeme.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spindelstørrelse, description=Størrelsen av den meiotiske spindelen observert ved hjelp av polarisert lysmikroskopi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kodet tekst
   • Normal størrelse [Normal meiotisk spindel 90 - 120 kvadratmikrometer.]
   • Liten [Liten meiotisk spindel < 90 kvadratmikrometer.]
   • Stor [Stor meiotisk spindel > 120 kvadratmikrometer.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0083], code=at0083, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spindellokalisering, description=Lokaliseringen av den meiotiske spindelsen observert ved hjelp av polarisert lysmikroskopi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kodet tekst
   • Normal lokalisering [Den meiotiske spindelen befinner seg under eller i tett nærhet til det første pollegemet (avviksvinkel < 90 grader).]
   • Unormal lokalisering [Den meiotiske spindelen er langt unna det første pollegemet (avviksvinkel > 90 grader).]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=1, text=Andre morfologiske observasjoner, description=Ytterligere morfologiske observasjoner av oocytten som ikke dekkes av de andre spesifiserte elementene., comment=Dette dataelementet er åpnet for å kunne repeteres for å legge til rette for at flere enn en morfologi kan registreres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0077], code=at0077, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologisk gradering, description=Overordnet gradering eller skår basert på oocyttens registrerte, morfologiske egenskaper., comment=Bruk av en etablert skala for vurdering av oocyttens morfologi anbefales., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Modenhet av cumulus-oocytt kompleks, description=Modenhet av det intakte cumulus-oocytt komplekset., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Veldig umodent [Liten oocytt og kompakte cumulusceller.]
   • Umodent [Umodent, kompakt cumulus-oocytt kompleks med tette corona radiata celler.]
   • Modent [Modent cumulus-oocytt kompleks med ekspanderte corona radiata celler.]
   • Overmodent [Få eller manglende cumulusdeller.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=1, text=Modenhet av oocytt, description=Kjernens status i oocytten etter fjerning av cumulus-corona radiata celler., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Metafase 2 [Oocytt i metafase 2 (M2) av den meiotiske celledelingen.]
   • Meiose 1 [Oocytt i meiose 1.]
   • Germinal vesikkel [Oocytt med en intakt kjerne, germinal vesikkel (GV), i profase 1 av den meiotiske celledelingen.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=1, text=Oocyttens størrelse, description=Størrelsen av oocytten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Normal [Oocytt med normal størrelse.]
   • Liten [Liten oocytt.]
   • Kjempeoocytt [Gigantisk oocytt.]
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kvantitet
   Egenskap: Length
   Enheter: >=0.0 um
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=1, text=Oocyttens form, description=Oocyttens form., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Rund [Rund oocytt.]
   • Oval eller avlang [Oval eller avlang oocytt.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av cytoplasma, description=Morfologi av oocyttens cytoplasma., comment=Dette dataelementet er satt til å kunne repeteres fordi det kan være behov for flere morfologier, eller behov for både fritekst og kodede verdier., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Homogent [Homogent, normalt cytoplasma.]
   • Granulert [Granulert cytoplasma.]
   • Vakuolert [Små eller store vakuoler i oocyttens cytoplasma.]
   • Plakk av utvidede SER-plater [Plakk av utvidede plater med glatt endoplasmatisk retikulum.]
   • Refraktilt legeme [Et mørkt, lite område med lipider og tett, granulert materiale i oocyttens cytoplasma.]
   • Mørkt [Mørkt cytoplasma.]
   • Inklusjoner [Cytoplasmatiske inklusjoner.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tykkelse på zona pellucida, description=Tykkelse på zona pellucida., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Normal [Normal tykkelse av zona pellucida.]
   • Tynn [Tynn zona pellucida.]
   • Tykk [Zona pellucida er tykk.]
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kvantitet
   Egenskap: Length
   Enheter: >=0.0 um
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=1, text=Perivittelint rom størrelse, description=Størrelsen av det perivittelinte rom., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Normal [Normalt størrelse av perivitellint rom.]
   • Stort [Stort perivitellint rom.]
   • Lite [Lite perivitellint rom.]
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kvantitet
   Egenskap: Length
   Enheter: um
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0078], code=at0078, itemType=ELEMENT, level=1, text=Perivitellint rom morfologi, description=Morfologi av det perivitellinte rom., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Normal [Normalt perivitellint rom.]
   • Rester [Rester eller granuler i det perivitelline rom.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av det første pollegeme, description=Morfologi av det første pollegeme., comment=Dette dataelementet er åpnet for å kunne repeteres for å legge til rette for at flere enn en morfologi kan registreres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kodet tekst
   • Normalt, jevnt [Ovalt eller rundt første pollegeme med jevn overflate.]
   • Ovalt, ujevnt [Ovalt eller rundt første pollegeme med ujevn overflate.]
   • Fragmentert [Fragmentert første pollegeme.]
   • Abnormt stor [Unormalt stort første pollegeme.]
   • Degenerert [Degenerert eller atretisk første pollegeme.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spindelstørrelse, description=Størrelsen av den meiotiske spindelen observert ved hjelp av polarisert lysmikroskopi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kodet tekst
   • Normal størrelse [Normal meiotisk spindel 90 - 120 kvadratmikrometer.]
   • Liten [Liten meiotisk spindel < 90 kvadratmikrometer.]
   • Stor [Stor meiotisk spindel > 120 kvadratmikrometer.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0083], code=at0083, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spindellokalisering, description=Lokaliseringen av den meiotiske spindelsen observert ved hjelp av polarisert lysmikroskopi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kodet tekst
   • Normal lokalisering [Den meiotiske spindelen befinner seg under eller i tett nærhet til det første pollegemet (avviksvinkel < 90 grader).]
   • Unormal lokalisering [Den meiotiske spindelen er langt unna det første pollegemet (avviksvinkel > 90 grader).]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=1, text=Andre morfologiske observasjoner, description=Ytterligere morfologiske observasjoner av oocytten som ikke dekkes av de andre spesifiserte elementene., comment=Dette dataelementet er åpnet for å kunne repeteres for å legge til rette for at flere enn en morfologi kan registreres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0077], code=at0077, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologisk gradering, description=Overordnet gradering eller skår basert på oocyttens registrerte, morfologiske egenskaper., comment=Bruk av en etablert skala for vurdering av oocyttens morfologi anbefales., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]