ARCHETYPE Undersøkelse av en zygote (openEHR-EHR-CLUSTER.exam_zygote.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.exam_zygote.v0
ConceptUndersøkelse av en zygote
DescriptionMorfologiske funn ved mikroskopisk undersøkelse av en human zygote ved assistert befruktning.
UseBrukes til å registrere morfologiske observasjoner passende for zygote stadium ved assistert befruktning. Arketypen er laget spesifikt for å brukes i "Undersøkelsesdetaljer" SLOT i arketypen 'OBSERVASJON.embryo' eller 'ACTION.prosedyre', men kan også brukes innen andre ENTRY- og CLUSTER-arketyper der det er klinisk passende.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere morfologiske observasjoner av oocytter, embryoer i deling og blastocyster - bruk spesifikke CLUSTER arketyper.
PurposeFor å registrere strukturerte observasjoner av en human zygote ved assistert befruktning.
ReferencesAvgrenet fra: Examination of a zygote, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2021-11-25]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5830
Alpha Scientists in Reproductive, M. and E.S.I.G.o. Embryology, The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Human Reproduction, 2011. 26(6): p. 1270-1283.

Papale, L., et al., The zygote. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i22-i49.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: Oslo University Hospital
E-post: peter.fedorcsak@medisin.uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-10-26
Other Details LanguageForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: Oslo University Hospital
E-post: peter.fedorcsak@medisin.uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-10-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Examination of a zygote, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2021-11-25]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5830 Alpha Scientists in Reproductive, M. and E.S.I.G.o. Embryology, The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Human Reproduction, 2011. 26(6): p. 1270-1283. Papale, L., et al., The zygote. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i22-i49., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=A4EBA3739C1237CB6D7E59ECD0A968F1, build_uid=1fffb09f-7a9e-4d9c-aebe-d9b93e2c05fe, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha}
Keywordsin vitro, befruktning, IVF, reproduksjon, zygote, fertilisert, befruktet, egg, eggcelle, oocytt, embryo, blastocyst, assistert
Lifecyclein_development
UID096c1f38-d111-4760-b734-4e4d8171f440
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2607
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Morfologiske funn ved mikroskopisk undersøkelse av en human zygote ved assistert befruktning., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway (openEHR Editor)
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Trine Skuland, Oslo University Hospital
Gareth Greggains, Oslo University Hospital, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Peter Fedorcsak, University of Oslo, peterfe@uio.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], relationships=[], description=[], identities=[], content=[], capabilities=[], other_participations=[], activities=[], ism_transition=[], details=[], credentials=[], target=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall forkjerner, description=Antall synlige forkjerner (pronukleuser) i zygoten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Forkjernenes symmetri, description=Størrelsessymmetri av zygotens forkjerner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Symmetrisk [Forkjerner med lik størrelse.]
  • Ikke-symmetrisk [Størrelsesforskjell mellom forkjernene.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Forkjernenes morfologi, description=Morfologi av zygotens forkjerner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Sentralt sidestilt [Sentralt lokaliserte forkjerner ved siden av hverandre.]
  • Adskilte [Adskilte forkjerner.]
  • Periferiell plassering [Periferielt plasserte forkjerner.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Pollegemenes morfologi, description=Morfologi av zygotens pollegemer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Normale [Sidestilte pollegemer.]
  • Adskilte [Stor vinkel mellom pollegemer.]
  • Fragmenterte [Fragmenterte pollegemer.]
  • Degenererte [Degenererte eller atretiske pollegemer.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av cytoplasma, description=Morfologi av zygotens cytoplasma., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Homogent [Homogent cytoplasma.]
  • Granulert [Granulert cytoplasma.]
  • Vakuolert [Små eller store vakuoler i zygotens cytoplasma.]
  • Dysmorfisk [Dysmorfisk cytoplasma, herunder opphopende organeller.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prekursorer til kjernelegeme, description=Fordeling av prekursorer til kjernelegeme i zygoten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Normal [Flere prekursorer til kjernelegeme.]
  • Mangler [Fravær av prekursorer til kjernelegeme.]
  • Blink [En eller flere forkjerner med kun én prekursor til kjernelegeme.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Andre morfologiske observasjoner, description=Ytterligere morfologiske observasjoner av zygoten som ikke dekkes av de andre spesifiserte elementene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], events=[], protocol=[], provider=[], state=[], contacts=[], source=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall forkjerner, description=Antall synlige forkjerner (pronukleuser) i zygoten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Forkjernenes symmetri, description=Størrelsessymmetri av zygotens forkjerner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Symmetrisk [Forkjerner med lik størrelse.]
  • Ikke-symmetrisk [Størrelsesforskjell mellom forkjernene.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Forkjernenes morfologi, description=Morfologi av zygotens forkjerner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Sentralt sidestilt [Sentralt lokaliserte forkjerner ved siden av hverandre.]
  • Adskilte [Adskilte forkjerner.]
  • Periferiell plassering [Periferielt plasserte forkjerner.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Pollegemenes morfologi, description=Morfologi av zygotens pollegemer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Normale [Sidestilte pollegemer.]
  • Adskilte [Stor vinkel mellom pollegemer.]
  • Fragmenterte [Fragmenterte pollegemer.]
  • Degenererte [Degenererte eller atretiske pollegemer.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av cytoplasma, description=Morfologi av zygotens cytoplasma., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Homogent [Homogent cytoplasma.]
  • Granulert [Granulert cytoplasma.]
  • Vakuolert [Små eller store vakuoler i zygotens cytoplasma.]
  • Dysmorfisk [Dysmorfisk cytoplasma, herunder opphopende organeller.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prekursorer til kjernelegeme, description=Fordeling av prekursorer til kjernelegeme i zygoten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Normal [Flere prekursorer til kjernelegeme.]
  • Mangler [Fravær av prekursorer til kjernelegeme.]
  • Blink [En eller flere forkjerner med kun én prekursor til kjernelegeme.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Andre morfologiske observasjoner, description=Ytterligere morfologiske observasjoner av zygoten som ikke dekkes av de andre spesifiserte elementene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]