ARCHETYPE Undersøkelse av en zygote (openEHR-EHR-CLUSTER.exam_zygote.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.exam_zygote.v1
ConceptUndersøkelse av en zygote
DescriptionMorfologiske funn ved mikroskopisk undersøkelse av en human zygote.
UseBrukes til å registrere morfologiske observasjoner passende for zygote stadium, vanligvis som del av assistert befruktning. Arketypen er laget spesifikt for å brukes i SLOT'et "Undersøkelsesdetaljer" i arketypen 'OBSERVATION.embryo_assessment' eller 'ACTION.procedure', men kan også brukes innen andre ENTRY- og CLUSTER-arketyper der det er klinisk passende.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere morfologiske observasjoner av oocytter, embryoer i deling og blastocyster - bruk spesifikke CLUSTER arketyper.
PurposeFor å registrere strukturerte observasjoner av en human zygote.
ReferencesAlpha Scientists in Reproductive, M. and E.S.I.G.o. Embryology, The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Human Reproduction, 2011. 26(6): p. 1270-1283.

Papale, L., et al., The zygote. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i22-i49.
AuthorsForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: Oslo University Hospital
E-post: peter.fedorcsak@medisin.uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-10-26
Other Details LanguageForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: Oslo University Hospital
E-post: peter.fedorcsak@medisin.uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-10-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Alpha Scientists in Reproductive, M. and E.S.I.G.o. Embryology, The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Human Reproduction, 2011. 26(6): p. 1270-1283. Papale, L., et al., The zygote. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i22-i49., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=EC1D8E0F6D4DF827F426D9540A45637D, build_uid=2a1e333c-811f-4054-b701-1701988bd37e, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=1.0.0}
Keywordsin vitro, befruktning, IVF, reproduksjon, zygote, fertilisert, befruktet, egg, eggcelle, oocytt, embryo, blastocyst, assistert
Lifecyclepublished
UIDed559f5b-9630-455d-97af-856c571dfbd5
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2607
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Morfologiske funn ved mikroskopisk undersøkelse av en human zygote., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway (openEHR Editor)
Rosane Gotardo, Systema Ltda., Brazil
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Gareth Greggains, Oslo University Hospital
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Manisha Mantri, C-DAC, India
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Trine Skuland, Oslo University Hospital
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Julius Hreinsson, Laboratory Director at Reproductive Medicine, Sahlgrenska University Hospital, Sweden, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Peter Fedorcsak, Vebjørn Arntzen, University of Oslo, Oslo University Hospital, peterfe@uio.no, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall forkjerner, description=Antall synlige forkjerner (pronukleuser) i zygoten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Forkjernenes symmetri, description=Størrelsessymmetri av zygotens forkjerner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Symmetrisk [Forkjerner med lik størrelse.]
  • Ikke-symmetrisk [Størrelsesforskjell mellom forkjernene.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Forkjernenes morfologi, description=Morfologi av zygotens forkjerner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Sentralt sidestilt [Sentralt lokaliserte forkjerner ved siden av hverandre.]
  • Adskilte [Adskilte forkjerner.]
  • Periferiell plassering [Periferielt plasserte forkjerner.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall pollegemer, description=Antall synlige pollegemer i zygoten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Pollegemenes morfologi, description=Morfologi av zygotens pollegemer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Normale [Sidestilte pollegemer.]
  • Adskilte [Stor vinkel mellom pollegemer.]
  • Fragmenterte [Fragmenterte pollegemer.]
  • Degenererte [Degenererte eller atretiske pollegemer.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av cytoplasma, description=Morfologi av zygotens cytoplasma., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Homogent [Homogent cytoplasma.]
  • Granulert [Granulert cytoplasma.]
  • Vakuolert [Små eller store vakuoler i zygotens cytoplasma.]
  • Dysmorfisk [Dysmorfisk cytoplasma, herunder opphopende organeller.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prekursorer til kjernelegeme, description=Fordeling av prekursorer til kjernelegeme i zygoten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Normal [Flere prekursorer til kjernelegeme.]
  • Mangler [Fravær av prekursorer til kjernelegeme.]
  • Blink [En eller flere forkjerner med kun én prekursor til kjernelegeme.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Andre morfologiske observasjoner, description=Ytterligere morfologiske observasjoner av zygoten som ikke dekkes av de andre spesifiserte elementene., comment=Dette dataelementet er mulig å repetere for å legge til rette for flere registreringer, både fritekst og kodede verdier., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologisk gradering, description=Overordnet gradering eller skår basert på zygotens registrerte, morfologiske egenskaper., comment=Bruk av en etablert skala for vurdering av zygotens morfologi anbefales., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall forkjerner, description=Antall synlige forkjerner (pronukleuser) i zygoten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Forkjernenes symmetri, description=Størrelsessymmetri av zygotens forkjerner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Symmetrisk [Forkjerner med lik størrelse.]
  • Ikke-symmetrisk [Størrelsesforskjell mellom forkjernene.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Forkjernenes morfologi, description=Morfologi av zygotens forkjerner., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Sentralt sidestilt [Sentralt lokaliserte forkjerner ved siden av hverandre.]
  • Adskilte [Adskilte forkjerner.]
  • Periferiell plassering [Periferielt plasserte forkjerner.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall pollegemer, description=Antall synlige pollegemer i zygoten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Pollegemenes morfologi, description=Morfologi av zygotens pollegemer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Normale [Sidestilte pollegemer.]
  • Adskilte [Stor vinkel mellom pollegemer.]
  • Fragmenterte [Fragmenterte pollegemer.]
  • Degenererte [Degenererte eller atretiske pollegemer.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologi av cytoplasma, description=Morfologi av zygotens cytoplasma., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Homogent [Homogent cytoplasma.]
  • Granulert [Granulert cytoplasma.]
  • Vakuolert [Små eller store vakuoler i zygotens cytoplasma.]
  • Dysmorfisk [Dysmorfisk cytoplasma, herunder opphopende organeller.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prekursorer til kjernelegeme, description=Fordeling av prekursorer til kjernelegeme i zygoten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Normal [Flere prekursorer til kjernelegeme.]
  • Mangler [Fravær av prekursorer til kjernelegeme.]
  • Blink [En eller flere forkjerner med kun én prekursor til kjernelegeme.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=1, text=Andre morfologiske observasjoner, description=Ytterligere morfologiske observasjoner av zygoten som ikke dekkes av de andre spesifiserte elementene., comment=Dette dataelementet er mulig å repetere for å legge til rette for flere registreringer, både fritekst og kodede verdier., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0032], code=at0032, itemType=ELEMENT, level=1, text=Morfologisk gradering, description=Overordnet gradering eller skår basert på zygotens registrerte, morfologiske egenskaper., comment=Bruk av en etablert skala for vurdering av zygotens morfologi anbefales., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]