ARCHETYPE Undersøkelse av oocytt og embryo (openEHR-EHR-OBSERVATION.embryo_assessment.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.embryo_assessment.v1
ConceptUndersøkelse av oocytt og embryo
DescriptionUndersøkelse av morfologi og utvikling av en oocytt eller embryo.
UseBrukes til å registrere detaljer ved undersøkelse av morfologi og utvikling av et humant oocytt, zygote, embryo i delingsstadium eller en blastocyst, vanligvis som del av assistert befruktning. Denne OBSERVATION-arketypen støtter i tillegg registrering av morfokinetiske data og annotering ved undersøkelse av embryoutvikling med time-lapse mikroskopi.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere detaljer av prosedyrer som involverer oocytter eller embryo, slik som inseminasjon, mikroinjeksjon og biopsy - bruk spesifikke ACTION arketyper. Skal ikke brukes til å registrere detaljer av andre enn morfologiske undersøkelser av oocytt og embryo, f eks genetiske eller metabolske undersøkelser - bruk spesifikke OBSERVATION arketyper.
PurposeFor registrering av detaljer ved undersøkelse av morfologi og utvikling av et humant oocytt eller embryo.
ReferencesAlpha Scientists in Reproductive, M. and E.S.I.G.o. Embryology, The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Human Reproduction, 2011. 26(6): p. 1270-1283.

Eshre Working Group on Time-lapse technology, et al., Good practice recommendations for the use of time-lapse technology. Hum Reprod Open, 2020. 2020(2): p. hoaa008.

Hardarson, T., L. Van Landuyt, and G. Jones, The blastocyst. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i72-i91.

Papale, L., et al., The zygote. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i22-i49.

Prados, F.J., et al., The cleavage stage embryo. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i50-i71.

Rienzi, L., et al., The oocyte. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i2-i21.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-10-28
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-10-28
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Alpha Scientists in Reproductive, M. and E.S.I.G.o. Embryology, The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Human Reproduction, 2011. 26(6): p. 1270-1283. Eshre Working Group on Time-lapse technology, et al., Good practice recommendations for the use of time-lapse technology. Hum Reprod Open, 2020. 2020(2): p. hoaa008. Hardarson, T., L. Van Landuyt, and G. Jones, The blastocyst. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i72-i91. Papale, L., et al., The zygote. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i22-i49. Prados, F.J., et al., The cleavage stage embryo. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i50-i71. Rienzi, L., et al., The oocyte. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i2-i21., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=62EE218F020D68193FECEC825DA3EFD0, build_uid=4d7250e3-85fc-46e4-8286-9da0796455c9, revision=1.0.0}
Keywordsmorphologi, time-lapse, in vitro, befruktning, IVF, reproduksjon, zygote, fertilisert, befruktet, egg, eggcelle, oocytt, embryo, blastocyst, assistert, ART
Lifecyclepublished
UID70ea4901-d13b-4dee-930b-2afeab40bcd0
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2606
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Undersøkelse av morfologi og utvikling av en oocytt eller embryo., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway (openEHR Editor)
Rosane Gotardo, Systema Ltda., Brazil
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Manisha Mantri, C-DAC, India
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway
Julius Hreinsson, Laboratory Director at Reproductive Medicine, Sahlgrenska University Hospital, Sweden, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Peter Fedorcsak, Vebjørn Arntzen, University of Oslo, Oslo University Hospital, peterfe@uio.no, varntzen@ous-hf.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=Merking, description=Merking eller betegnelse som identifiserer en oocytt eller embryo., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=4, text=ID, description=Unik identifiseringsnummer av oocytt eller embryo., comment=Eksempelvis hele eller deler av den felles europeiske SEC koden., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Identifikator
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Generell beskrivelse av oocytt eller embryo., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=4, text=Utviklingsstadium, description=Oocyttens eller embryoets utviklingsstadium., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Oocytt [Oocytt stadium.]
   • Zygote [Zygote stadium.]
   • 2-celle stadium [2-celle stadium.]
   • 4-celle stadium [4-celle stadium.]
   • 8-celle stadium [8-celle stadium.]
   • Morula [Morula stadium.]
   • Blastocyst [Blastocyst stadium.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hendelse under utvikling, description=Registrering av en hendelse under tidlig utvikling av oocytt eller embryo observert under time-lapse mikroskopi., comment=Verdisettet er hentet fra Eshre Working Group's 'Nomenclature of morphokinetic parameters'. For eksempel utstøtning av andre pollegeme, forkjernene blir synlige eller visner, celledeling eller kompaktering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kodet tekst
   • tPB2 utstøtning [Det andre pollegeme er fullstening løsnet fra oolemma.]
   • tPNa [De enkelte forkjernene blir synlig.]
   • tPNf [Forkjernene visner.]
   • t2 [Embryoet består av 2 celler.]
   • t3 [Embryoet består av 3 celler.]
   • t4 [Embryoet består av 4 celler.]
   • t5 [Embryoet består av 5 celler.]
   • t6 [Embryoet består av 6 celler.]
   • t7 [Embryoet består av 7 celler.]
   • t8 [Embryoet består av 8 celler.]
   • tSC [Påbegynt kompaktering.]
   • tM [Kompaktering er fullført.]
   • tSB [Påbegynt blastulering.]
   • tB [Komplett blastocyst.]
   • tE [Påbegynt ekspandering.]
   • tHN [Herniering.]
   • tHB [Fullstendig klekket blastocyst.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=4, text=Morfologiske funn, description=Strukturerte morfologiske funn for det respektive utviklingsstadiet av oocytt eller embryo., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.exam_embryo.v1 eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.exam_blastocyst.v1 eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.exam_oocyte.v1 eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.exam_zygote.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=4, text=Multimediarepresentasjon, description=Digitalt bilde, video eller tegning som representerer ooctyttens eller embryoets morfologi og utvikling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Varighet siden inseminering, description=Tidsperioden siden inseminering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tolkning, description=Klinisk tolkning av undersøkelse av oocyttens eller embryoets morfologi og utvikling., comment=For eksempel "Egnet for klinisk bruk" eller "Uegnet for klinisk bruk"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om undersøkelse av oocytt eller embryo, som ikke dekkes av andre elementer., comment=For eksempel vanskelig visualisering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0066], code=at0066, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering ved egguttak, description=Undersøkelse av oocyte ved egguttak., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0027], code=at0027, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering ved befruktning, description=Undersøkelse av den inseminerte oocytten for å vurdere befruktning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0028], code=at0028, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering ved syngami, description=Undersøkelse av den inseminerte oocytten for å vurdere syngami., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0029], code=at0029, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering ved tidlig celledeling, description=Undersøkelse av embryo for å vurdere tidlig første celledeling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0030], code=at0030, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering av dag 2 embryo, description=Undersøkelse av embryo på dag 2 etter inseminering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0031], code=at0031, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering av dag 3 embryo, description=Undersøkelse av embryo på dag 3 etter inseminering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0032], code=at0032, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering av dag 4 embryo, description=Undersøkelse av embryo på dag 4 etter inseminering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0033], code=at0033, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering av dag 5 embryo, description=Undersøkelse av embryo på dag 5 etter inseminering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0065], code=at0065, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering av dag 6 embryo, description=Undersøkelse av embryo på dag 6 etter inseminering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0062], code=at0062, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering ved nedfrysing, description=Undersøkelse av oocytt eller embryo ved nedfrysing., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0063], code=at0063, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering ved opptining, description=Undersøkelse av oocytt eller embryo ved opptining., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0064], code=at0064, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering ved embryo transfer, description=Undersøkelse av embryo ved embryo transfer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0067], code=at0067, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=2, text=Medisinsk utstyr, description=Detaljer for det medisinske utstyret brukt for vurdering av oocyttens eller embryoets morfologi og utvikling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dyrkningsskål ID, description=Et unikt identifiseringsnummer for dyrkningsskål som inneholder oocytten eller embryoet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metode, description=Metode for vurdering av oocyttens eller embryoets morfologi og utvikling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Manuell [Morfologi og utvikling ble vurdert ved manuell mikroskopi.]
   • Time-lapse [Morfologi og utvikling ble vurdert med automatisert utstyr.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0004], code=at0004, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0067], code=at0067, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=2, text=Medisinsk utstyr, description=Detaljer for det medisinske utstyret brukt for vurdering av oocyttens eller embryoets morfologi og utvikling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dyrkningsskål ID, description=Et unikt identifiseringsnummer for dyrkningsskål som inneholder oocytten eller embryoet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metode, description=Metode for vurdering av oocyttens eller embryoets morfologi og utvikling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Manuell [Morfologi og utvikling ble vurdert ved manuell mikroskopi.]
   • Time-lapse [Morfologi og utvikling ble vurdert med automatisert utstyr.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]