ARCHETYPE Undersøkelse av oocytt og embryo (openEHR-EHR-OBSERVATION.embryo_assessment.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.embryo_assessment.v0
ConceptUndersøkelse av oocytt og embryo
DescriptionUndersøkelse av morfologi og utvikling av en oocytt eller embryo ved et bestemt tidspunkt under assistert befruktning.
UseBrukes til å registrere undersøkelse av morfologi og utvikling av et humant oocytt eller embryo ved assistert befruktning. Arketypen støtter i tillegg registrering av morfokinetiske data og annotering ved undersøkelse av embryoutvikling med time-lapse mikroskopi.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere detaljer av prosedyrer som involverer oocytter eller embryo, slik som inseminasjon, mikroinjeksjon og biopsy - bruk spesifikke ACTION arketyper. Skal ikke brukes til å registrere detaljer av andre enn morfologiske undersøkelser av oocytt og embryo, f eks genetiske eller metabolske undersøkelser - bruk spesifikke OBSERVATION arketyper.
PurposeFor registrering av detaljer ved undersøkelse av morfologi og utvikling av et humant oocytt eller embryo ved assistert befruktning.
ReferencesAlpha Scientists in Reproductive, M. and E.S.I.G.o. Embryology, The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Human Reproduction, 2011. 26(6): p. 1270-1283.
Hardarson, T., L. Van Landuyt, and G. Jones, The blastocyst. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i72-i91.
Prados, F.J., et al., The cleavage stage embryo. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i50-i71.
Papale, L., et al., The zygote. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i22-i49.
Rienzi, L., et al., The oocyte. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i2-i21.
Eshre Working group on Time-lapse technology, et al., Good practice recommendations for the use of time-lapse technology. Hum Reprod Open, 2020. 2020(2): p. hoaa008.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-10-28
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-10-28
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Alpha Scientists in Reproductive, M. and E.S.I.G.o. Embryology, The Istanbul consensus workshop on embryo assessment: proceedings of an expert meeting. Human Reproduction, 2011. 26(6): p. 1270-1283. Hardarson, T., L. Van Landuyt, and G. Jones, The blastocyst. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i72-i91. Prados, F.J., et al., The cleavage stage embryo. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i50-i71. Papale, L., et al., The zygote. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i22-i49. Rienzi, L., et al., The oocyte. Human Reproduction, 2012. 27(suppl_1): p. i2-i21. Eshre Working group on Time-lapse technology, et al., Good practice recommendations for the use of time-lapse technology. Hum Reprod Open, 2020. 2020(2): p. hoaa008., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=B85280EDEAF4E53624CA7F0989840750, build_uid=c0ed619e-5677-40b2-a5ae-8570ac81b40c, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsmorphologi, time-lapse, in vitro, befruktning, IVF, reproduksjon, zygote, fertilisert, befruktet, egg, eggcelle, oocytt, embryo, blastocyst, assistert, ART
Lifecyclein_development
UID32f2cb79-2496-4f45-8aac-43091adaf66c
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2606
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Undersøkelse av morfologi og utvikling av en oocytt eller embryo ved et bestemt tidspunkt under assistert befruktning., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital
Liv Laugen, Oslo University Hospital
Peter Fedorcsak, Oslo University Hospital, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Peter Fedorcsak, University of Oslo, peterfe@uio.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], identities=[], activities=[], details=[], items=[], contacts=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=Merking, description=Merking eller betegnelse som identifiserer en oocytt eller embryo., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=4, text=ID, description=Unik identifiseringsnummer av oocytt eller embryo., comment=Eksempelvis hele eller deler av den felles europeiske SEC koden. , uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Generell beskrivelse av oocytt eller embryo., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=4, text=Utviklingsstadium, description=Oocyttens eller embryoets utviklingsstadium., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Oocytt [Oocytt stadium.]
  • Zygote [Zygote stadium.]
  • 2-celle stadium [2-celle stadium.]
  • 4-celle stadium [4-celle stadium.]
  • 8-celle stadium [8-celle stadium.]
  • Morula [Morula stadium.]
  • Blastocyst [Blastocyst stadium.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hendelse under utvikling, description=Registrering av en hendelse under tidlig utvikling av oocytt eller embryo observert under time-lapse mikroskopi., comment=Kan registrere tidsbestemte hendelser, slik som utstøtning av andre pollegeme, forkjernene blir synlige eller visner, celledeling eller kompaktering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • tPB2 utstøtning [Det andre pollegeme er fullstening løsnet fra oolemma.]
  • tPNa [De enkelte forkjernene blir synlig.]
  • tPNf [Forkjernene visner.]
  • t2 [Embryoet består av 2 celler.]
  • t3 [Embryoet består av 3 celler.]
  • t4 [Embryoet består av 4 celler.]
  • t5 [Embryoet består av 5 celler.]
  • t6 [Embryoet består av 6 celler.]
  • t7 [Embryoet består av 7 celler.]
  • t8 [Embryoet består av 8 celler.]
  • tSC [Påbegynt kompaktering.]
  • tM [Kompaktering er fullført.]
  • tSB [Påbegynt blastulering.]
  • tB [Komplett blastocyst.]
  • tE [Påbegynt ekspandering.]
  • tHN [Herniering.]
  • tHB [Fullstendig klekket blastocyst.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=4, text=Morfologiske funn, description=Strukturerte morfologiske funn for det respektive utviklingsstadiet av oocytt eller embryo., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.exam_embryo.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.exam_blastocyst.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.exam_oocyte.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.exam_zygote.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=4, text=Billedfremstilling, description=Digitalt bilde, video eller tegning som representerer ooctyttens eller embryoets morfologi og utvikling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Varighet siden inseminering, description=Tidsperioden siden inseminering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tolkning, description=Klinisk tolkning av undersøkelse av oocyttens eller embryoets morfologi og utvikling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Egnet for klinisk bruk [Oocytten eller embryoet er egnet for klinisk bruk.]
  • Uegnet for klinisk bruk [Oocytten eller embryoet er uegnet for klinisk bruk.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om undersøkelse av oocytt eller embryo, som ikke dekkes av andre elementer., comment=For eksempel vanskelig visualisering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], relationships=[], provider=[], context=[], capabilities=[], target=[], state=[], credentials=[], ism_transition=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=2, text=Medisinsk utstyr, description=Detaljer for det medisinske utstyret brukt for vurdering av oocyttens eller embryoets morfologi og utvikling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dyrkningsskål ID, description=Et unikt identifiseringsnummer for dyrkningsskål som inneholder oocytten eller embryoet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metode, description=Metode for vurdering av oocyttens eller embryoets morfologi og utvikling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Manuell [Morfologi og utvikling ble vurdert ved manuell mikroskopi.]
  • Time-lapse [Morfologi og utvikling ble vurdert med automatisert utstyr.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null]], source=[], other_participations=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0066], code=at0066, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering ved egguttak, description=Undersøkelse av oocyte ved egguttak., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0027], code=at0027, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering av befruktning, description=Undersøkelse av den inseminerte oocytten for å vurdere befruktning., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0028], code=at0028, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering av syngami, description=Undersøkelse av den inseminerte oocytten for å vurdere syngami., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0029], code=at0029, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering av tidlig deling, description=Undersøkelse av embryo for å vurdere tidlig første celledeling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0030], code=at0030, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering av dag 2 embryo, description=Undersøkelse av embryo på dag 2 etter inseminering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0031], code=at0031, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering av dag 3 embryo, description=Undersøkelse av embryo på dag 3 etter inseminering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0032], code=at0032, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering av dag 4 embryo, description=Undersøkelse av embryo på dag 4 etter inseminering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0033], code=at0033, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering av dag 5 embryo, description=Undersøkelse av embryo på dag 5 etter inseminering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0065], code=at0065, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering av dag 6 embryo, description=Undersøkelse av embryo på dag 6 etter inseminering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0062], code=at0062, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering ved nedfrysing, description=Undersøkelse av oocytt eller embryo ved nedfrysing., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0063], code=at0063, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering ved opptining, description=Undersøkelse av oocytt eller embryo ved opptining., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0064], code=at0064, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Vurdering ved embryo transfer, description=Undersøkelse av embryo ved embryo transfer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], content=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0004], code=at0004, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=2, text=Medisinsk utstyr, description=Detaljer for det medisinske utstyret brukt for vurdering av oocyttens eller embryoets morfologi og utvikling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dyrkningsskål ID, description=Et unikt identifiseringsnummer for dyrkningsskål som inneholder oocytten eller embryoet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metode, description=Metode for vurdering av oocyttens eller embryoets morfologi og utvikling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Manuell [Morfologi og utvikling ble vurdert ved manuell mikroskopi.]
  • Time-lapse [Morfologi og utvikling ble vurdert med automatisert utstyr.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]