ARCHETYPE Høyde/Lengde (openEHR-EHR-OBSERVATION.height.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.height.v1
ConceptHøyde/Lengde
DescriptionIndividets høyde eller lengde målt fra isse til fotsåle. Høyde måles stående og lengde liggende.
UseBrukes til registrering av høyden eller lengden til et individ ved et gitt tidspunkt, også når begge bein mangler eller er forkortet på grunn av en medfødt defekt eller etter kirurgisk/traumatisk fjerning. En kommentar som identifiserer eventuelle fysiske mangler kan registreres i dataelementet "Supplerende opplysninger". Dette er standardarketypen som skal brukes for en vanlig måling av høyde eller lengde, uavhengig av klinisk miljø. Kan også brukes for registrering av estimert høyde eller lengde i en klinisk situasjon hvor det ikke er mulig å måle en nøyaktig høyde eller lengde - for eksempel måling av ikke-samarbeidsvillig barn. Dette er ikke eksplisitt modellert inn i arketypen idet openEHR referansemodellen tillater estimater for datatypen kvantitet (magnitude_status settes til "~"). Ved implementasjon kan det for eksempel settes kryss i en boks ved siden av datafeltet for høyde/lengde for å indikere at den registrerte høyden/lengden er et estimat. Ved registrering av den første lengden til et spedbarn kort tid etter fødselen, "fødselslengde '- bruk hendelsen "Fødsel". Ved registrering av justert høyde/lengde basert på målinger av andre kroppsdeler og en algoritme, f.eks en beregning av full kroppshøyde av en person som har amputert begge bein, brukes feltet "Justert høyde/lengde".
MisuseBrukes ikke til å registrere veksthastighet, lengden av et ikke-kroppslig objekt eller en bestemt del av kroppen.
PurposeBrukes til registrering av et individs høyde/lengde fra isse til fotsåle - både målt, estimert og justert, enten stående, tilbakelent eller liggende.
ReferencesWilks Z, Bryan S, Mead V and Davies EH. Clinical guideline: Height, measuring a child [Internet]. London, United Kingdom: UCL Institute of Child Health; 2008 Apr 01 [cited 2009 Jul 28 ]. Available from: http://www.ich.ucl.ac.uk/clinical_information/clinical_guidelines/cpg_guideline_00060
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-03-09
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-03-09
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Wilks Z, Bryan S, Mead V and Davies EH. Clinical guideline: Height, measuring a child [Internet]. London, United Kingdom: UCL Institute of Child Health; 2008 Apr 01 [cited 2009 Jul 28 ]. Available from: http://www.ich.ucl.ac.uk/clinical_information/clinical_guidelines/cpg_guideline_00060, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=CB66AC94AE7D492E1C1F7ECDACED4AC6, build_uid=80ab08d8-03ef-4194-9c9e-acc59e8621cf, revision=1.0.2}
Keywordshøydetap, høyde, lengde, vekst, høydevekst, lengdevekst, kroppshøyde, kroppslengde
Lifecycledeprecated
UIDc4db28d4-7014-40c4-8098-2b4f2e120474
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.26
Revision Number1.0.2
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Individets høyde eller lengde målt fra isse til fotsåle. Høyde måles stående og lengde liggende., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Karin Aarsheim, Helse Førde, Norway
Grethe Almenning, Bergen kommune, Norway
Tomas Alme, DIPS ASA, Norway
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Marja Buur, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Hans Demski, Helmholtz Zentrum München, Germany
Paul Donaldson, Nursing Informatics Australia, Australia
Torsten Eken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Norway
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Soon Ghee Yap, Singapore Health Services Pte Ltd, Singapore
Anneke Goossen, Results 4 Care, Netherlands
Gyri Gradek, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Haukeland Universitetssykehus, Norway
Heather Grain, Llewelyn Informatics, Australia
Anne Harbison, Australia
Knut Harboe, Stavanger Universitetssjukehus, Norway
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Andreas Hering, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Omer Hotomaroglu, Turkey
Sundaresan Jagannathan, Scottish NHS, United Kingdom
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Andrew James, University of Toronto, Canada
Pétur Júlíusson, Barneklinikken, HUS og K2, UIB, Norway
Karl Trygve Kalleberg, Oslo Universitetssykehus, Norway
Sabine Leh, Helse Bergen, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia
Rikard Lovstrom, Swedish Medical Association, Sweden
Camilla Lund, Institute for Cancer Genetics and Informatics, Norway
Hallvard Lærum, Direktoratet for e-helse, Norway
Ian McNicoll, Ocean Informatics, United Kingdom
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Jeroen Meintjen, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Tilde Ostborg, SUS, Norway
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Thilo Schuler, Germany
Kari Sygnestveit, Helse Bergen, Norway
Line Sæle, Nasjonal IKT HF, Norway
Arne Løberg Sæter, DIPS ASA, Norway
Jan Inge Sørheim, Helse Bergen, Haukeland uniersitetssjukehus, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen/Haraldsplass sykehus, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=German: Jasmin Buck, Sebastian Garde, University of Heidelberg, Ocean Informatics
Russian: Andrey Tsaplin, ДГП 99 г. Москвы, Russian Medical State University
Spanish (Argentina): Dr. Leonardo Der Jachadurian, Bitios.com, Medical Doctor (Internal Medicine Specialist)
Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, University Hospital of Bergen Norway., MD,DEAA, MBA, specialist in anesthesia, specialist in tropical medicine
Portuguese (Brazil): Marco Borges, P2D, marco.borges@p2d.com.br, P2D Health Advisor Council
Arabic (Syria): Mona Saleh
Farsi: Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics
Chinese (PRC): Lin Zhang, BIPH, linforest@163.com, ?
Dutch: Marja Buur, Medisch Centrum Alkmaar, m.buur-krom@mca.nl
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Måleutstyr, description=Beskrivelse av måleutstyret brukt til måling av høyde eller lengde., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Justeringsmetode, description=Matematisk formel for hvordan høyde/lengde registrert i feltet "Justert høyde/lengde" er beregnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=2, text=Begrunnelse for justering, description=Begrunnelse for hvorfor feltet "Justert høyde/lengde" er benyttet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], credentials=[], target=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Høyde/lengde, description=Høyde/lengde fra isse til fotsåle., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
  • 0.0..500.0 cm
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=4, text=Justert høyde/lengde, description=Justert høyde/lengde er beregnet basert på en målt høyde/lengde, armspenn, underarmslengde eller lignende. Justert høyde/lengde brukes til bl.a. beregning av BMI hvis pasienten mangler kroppsdeler som signifikant påvirker målt høyde/lengde., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
  • 0.0..500.0 cm
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere beskrivelse av målingen av høyde/lengde som ikke dekkes i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], other_participations=[], details=[], items=[], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kroppsstilling, description=Individets kroppsstilling på måletidspunktet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Stående [Høyde måles optimalt uten sko, uten sokker (for å se fotstillingen skikkelig), rumpen inntil veggen, skuldrene inntil veggen, hodet i Frankfurt stilling (nedre orbitalkant horisontalt med ytre øregang). En skal si til vedkommende "stå rett", men ikke skyve opp hodet.]
  • Liggende [Lengde måles i en helt utstrakt, liggende posisjon med bekkenet flatt, beina strekte og føtter verken flektert eller ekstendert.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0013]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Registrering av faktorer som kan ha innflytelse på måling av kroppslengden f.eks. notat om amputasjon, lue, håroppsett, klemmer eller lignende., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0021], code=at0021, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Fødsel, description=Den første lengden målt etter fødselen. Denne hendelsen skal kun benyttes én gang per journal., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0007], code=at0007, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, bestilt, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0013], code=at0013, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Måleutstyr, description=Beskrivelse av måleutstyret brukt til måling av høyde eller lengde., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Justeringsmetode, description=Matematisk formel for hvordan høyde/lengde registrert i feltet "Justert høyde/lengde" er beregnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=2, text=Begrunnelse for justering, description=Begrunnelse for hvorfor feltet "Justert høyde/lengde" er benyttet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]