ARCHETYPE Hirsutismeskåringer (openEHR-EHR-OBSERVATION.hirsutism_scales.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.hirsutism_scales.v1
ConceptHirsutismeskåringer
DescriptionEn arketype som består av varianter av samme skåringssystem for å kvantifisere fordeling og vekst av kroppsbehåring hos kvinner.
UseBruk for å registrere fordeling av androgensensitivt terminalhår hos kvinner. Denne arketypen har blitt designet for å kunne inkludere alle hirsutismeskåringer som er assosiert med den originale skåringen som opprinnelig ble foreslått av Ferriman og Gallwey, og som inkluderte elleve kroppsområder. Den utvidede versjonen inkluderer kinn og rumpeball i tillegg til de originale kroppsområdene. Den modifiserte Ferriman-Gallwey skår består av ni kroppsområder, og består av de ni originale minus underarm og legg. For å begrense antall informasjonselementer til den ønskede varianten av hirsutismeskår, fjern de uønskede elementene i et templat.
MisuseBrukes ikke ved tilstander som kjennetegnes av generalisert eller økt hårvekst som ikke betraktes som hirsutisme.
PurposeSkåringssystem for å vurdere hårvekst på opp til tretten kroppsområder, beregne total skår, og tallfeste androgensensitiv behåring hos kvinner.
ReferencesFerriman, D. and J.D. Gallwey, CLINICAL ASSESSMENT OF BODY HAIR GROWTH IN WOMEN. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 1961. 21(11): p. 1440-1447.

Hatch, R., et al., Hirsutism: Implications, etiology, and management. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1981. 140(7): p. 815-830.

Rosenfield, R.L., Clinical practice. Hirsutism. N Engl J Med, 2005. 353(24): p. 2578-88.

The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. The evaluation and treatment of androgen excess. Fertility and Sterility, 2006. 86(5): p. S241-S247.

Yildiz, B.O., et al., Visually scoring hirsutism. Human Reproduction Update, 2010. 16(1): p. 51-64.
AuthorsForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: Oslo University Hospital
E-post: peter.fedorcsak@medisin.uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-09-21
Other Details LanguageForfatternavn: Peter Fedorcsak
Organisasjon: Oslo University Hospital
E-post: peter.fedorcsak@medisin.uio.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-09-21
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Ferriman, D. and J.D. Gallwey, CLINICAL ASSESSMENT OF BODY HAIR GROWTH IN WOMEN. The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 1961. 21(11): p. 1440-1447. Hatch, R., et al., Hirsutism: Implications, etiology, and management. American Journal of Obstetrics and Gynecology, 1981. 140(7): p. 815-830. Rosenfield, R.L., Clinical practice. Hirsutism. N Engl J Med, 2005. 353(24): p. 2578-88. The Practice Committee of the American Society for Reproductive Medicine. The evaluation and treatment of androgen excess. Fertility and Sterility, 2006. 86(5): p. S241-S247. Yildiz, B.O., et al., Visually scoring hirsutism. Human Reproduction Update, 2010. 16(1): p. 51-64., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=B1210898EB91E722FC50624DE78978C6, build_uid=163b91ac-b89a-480c-b3d5-ba317bb57567, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=1.0.0}
Keywordshirsutisme, hyperandrogenisme, hårvekst, terminalhår, virilisering, mannslignende hårvekst, androgensensitivt hår
Lifecyclepublished
UID14ce268f-85c5-4ef5-8cf5-b7d1ca255774
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2596
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En arketype som består av varianter av samme skåringssystem for å kvantifisere fordeling og vekst av kroppsbehåring hos kvinner., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Nelio Borrozzino, Prontmed, Brazil
Peter Fedorcsak, University of Oslo, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse-Nord, Norway (openEHR Editor)
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Jan Mellembakken, Oslo universitetssykehus, Norway
Elisabeth Qvigstad, Oslo universitetssykehus, Norway
Tom Tanbo, Oslo universitetssykehus, Norway
Eszter Vanky, St Olavs hospital, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Peter Fedorcsak, Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, pfedorcs@ous-hf.no, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Behåring på overleppe, description=Skår for hårvekst på overleppen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[SNOMED-CT::302095008 | Upper lip hair score], values=0: Ingen [Ingen økt behåring.]
1: Grad 1 [Få hårstrå ved ytre leppekant.]
2: Grad 2 [Liten bart ved ytre leppekant.]
3: Grad 3 [Bart som dekker halvparten av overleppe mot ytre leppekant.]
4: Grad 4 [Bart som dekker hele overleppen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=Behåring på hake, description=Skår for hårvekst på haken., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[SNOMED-CT::302096009 | Chin hair score], values=0: Ingen [Ingen økt behåring.]
1: Grad 1 [Få spredte hårstrå.]
2: Grad 2 [Spredte hårstrå med enkelte fortetninger.]
3: Grad 3 [Komplett, lett dekkende hår.]
4: Grad 4 [Komplett, tett dekkende hår.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0082], code=at0082, itemType=ELEMENT, level=4, text=Behåring på kinn, description=Skår for hårvekst på kinn., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[SNOMED-CT::302097000 | Sideburn hair score], values=0: Ingen [Ingen økt behåring.]
1: Grad 1 [Få spredte hårstrå.]
2: Grad 2 [Spredte hårstrå med enkelte fortetninger.]
3: Grad 3 [Komplett, lett dekkende hår.]
4: Grad 4 [Komplett, tett dekkende hår.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=4, text=Behåring på bryst, description=Skår for hårvekst på bryst., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[SNOMED-CT::302098005 | Chest hair score], values=0: Ingen [Ingen økt behåring.]
1: Grad 1 [Behåring rundt brystvorte.]
2: Grad 2 [Behåring rundt brystvorte og mellom bryst.]
3: Grad 3 [Sammenhengende behåring som dekker tre-fjerdedel av område rundt brystvorter og mellom brystene.]
4: Grad 4 [Komplett dekkende behåring.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=4, text=Behåring på øvre rygg, description=Skår for hårvekst på øvre del av ryggen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[SNOMED-CT::302101009 | Upper back hair score], values=0: Ingen [Ingen økt behåring.]
1: Grad 1 [Få spredte hårstrå.]
2: Grad 2 [Noe mer, spredt behåring.]
3: Grad 3 [Komplett, lett dekkende hår.]
4: Grad 4 [Komplett, tett dekkende hår.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=4, text=Behåring på nedre rygg, description=Skår for hårvekst på nedre del av ryggen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[SNOMED-CT::302102002 | Lower back hair score], values=0: Ingen [Ingen økt behåring.]
1: Grad 1 [Hårtust over korsbeinet.]
2: Grad 2 [Hårtust over og ved siden av korsbeinet.]
3: Grad 3 [Tre-fjerdedel dekkende hår.]
4: Grad 4 [Komplett dekkende hår.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=4, text=Behåring på øvre mage, description=Skår for hårvekst på øvre del av magen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[SNOMED-CT::302099002 | Upper abdomen hair score], values=0: Ingen [Ingen økt behåring.]
1: Grad 1 [Enkelte hårstrå i midtlinjen.]
2: Grad 2 [Mer hår i midtlinjen.]
3: Grad 3 [Halvveis dekkende behåring.]
4: Grad 4 [Fullt dekkende hår.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=4, text=Behåring på nedre mage, description=Skår for hårvekst på nedre del av magen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[SNOMED-CT::302100005 | Lower abdomen hair score], values=0: Ingen [Ingen økt behåring.]
1: Grad 1 [Enkelte hårstrå i midtlinjen.]
2: Grad 2 [Linje av behåring i midtlinjen.]
3: Grad 3 [Stripe av behåring i midtlinjen.]
4: Grad 4 [Omvendt V-formet hårvekst.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=4, text=Behåring på overarm, description=Skår for hårvekst på overarm., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[SNOMED-CT::302103007 | Upper arm hair score], values=0: Ingen [Ingen økt behåring.]
1: Grad 1 [Sparsom hårvekst som ikke dekker mer enn fjerdedel av lemmets overflate.]
2: Grad 2 [Mer enn sparsom hårvekst, inkomplett dekning.]
3: Grad 3 [Komplett, lett dekkende hår.]
4: Grad 4 [Komplett, tett dekkende hår.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0061], code=at0061, itemType=ELEMENT, level=4, text=Behåring på underarm, description=Skår for hårvekst på underarm., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[SNOMED-CT::302104001 | Lower arm hair score], values=0: Ingen [Ingen økt behåring.]
1: Grad 1 [Lett dekkende hår på baksiden.]
2: Grad 2 [Komplett, lett dekkende hår på baksiden.]
3: Grad 3 [Tett dekkende hår på baksiden.]
4: Grad 4 [Komplett, tett dekkende hår på baksiden.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0067], code=at0067, itemType=ELEMENT, level=4, text=Behåring på lår, description=Skår for hårvekst på lår., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[SNOMED-CT::302105000 | Thigh hair score], values=0: Ingen [Ingen økt behåring.]
1: Grad 1 [Sparsom hårvekst som ikke dekker mer enn en fjerdedel av kroppsdelens overflate.]
2: Grad 2 [Mer enn sparsom hårvekst, inkomplett dekning.]
3: Grad 3 [Komplett, lett dekkende hår.]
4: Grad 4 [Komplett, tett dekkende hår.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0073], code=at0073, itemType=ELEMENT, level=4, text=Behåring på legg, description=Skår for hårvekst på legg., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[SNOMED-CT::302106004 | Lower leg hair score], values=0: Ingen [Ingen økt behåring.]
1: Grad 1 [Sparsom hårvekst som ikke dekker mer enn en fjerdedel av kroppsdelens overflate.]
2: Grad 2 [Mer enn sparsom hårvekst, inkomplett dekning.]
3: Grad 3 [Komplett, lett dekkende hår.]
4: Grad 4 [Komplett, tett dekkende hår.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0091], code=at0091, itemType=ELEMENT, level=4, text=Behåring på perineum, description=Skår for hårvekst på perineum., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen [Ingen økt behåring.]
1: Grad 1 [Hår rundt endetarmsåpningen.]
2: Grad 2 [Hårvekst utvidet mot rumpesprekk.]
3: Grad 3 [Trefjerdedels dekning av rumpeballene.]
4: Grad 4 [Komplett dekning av rumpeballene.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=4, text=Totalskår, description=Summen av skårene for behåring på hvert enkelt kroppsområde., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=52

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0089], code=at0089, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ferriman-Gallwey skår, description=Summen av skårene for behåring på hvert enkelt av de elleve kroppsområdene., comment=Summen av skårene for behåring på hvert enkelt av de elleve kroppsområdene opprinnelig foreslått av Ferriman og Gallwey, dvs unntatt kinn og perineum., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=44

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0090], code=at0090, itemType=ELEMENT, level=4, text=Modifisert Ferriman-Gallwey skår, description=Summen av skårene for behåring på hvert enkelt av de ni kroppsområdene., comment=Summen av skårene for behåring på hvert enkelt av de ni kroppsområdene, unntatt underarm, legg, kinn og perineum., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=36

, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0012]/items[at0088], code=at0088, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Tidspunkt, description=Spesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0012], code=at0012, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0012]/items[at0088], code=at0088, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]