ARCHETYPE Undersøkelse av en lesjon (openEHR-EHR-CLUSTER.exam_lesion.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.exam_lesion.v0
ConceptUndersøkelse av en lesjon
DescriptionFunn observert under fysisk undersøkelse av en spesifikk makroskopisk lokalisert strukturell endring av eller skade på normalt vev.
UseBrukes for å registrere funn observert under fysisk undersøkelse av en spesifikk makroskopisk lokalisert strukturell endring av eller skade på normalt vev. Denne arketypen er ment for å brukes til å beskrive enkeltstående lokaliserte lesjoner. For å beskrive lokaliserte samlinger av lesjoner som for eksempel grupper av føflekker, må det brukes en annen passende CLUSTER-arketype. Denne arketypen kan nøstes inni en slik arketype for å beskrive enkeltlesjoner som er del av en samling. Denne arketypen er spesifikt designet for å brukes i SLOTet "Undersøkelsesfunn" i arketypen OBSERVATION.exam, CLUSTER.exam-skin, eller andre CLUSTER.exam-arketyper. Den kan imidlertid også brukes i hvilken som helst annen OBSERVATION-, ACTION- eller CLUSTER-arketype der det er klinisk passende. For eksempel CLUSTER.exam-breast eller CLUSTER.exam-penis. Denne arketypen kan spesialiseres for å støtte registrering av detaljer som kun er relevante for en undergruppe av lesjoner. Et eksempel på dette kan være å spesialisere arketypen for sår, for å kunne registrere informasjon om sårkanter, sårbunn, undergraving eller sårvæske. Bruk for å registrere fritekstbeskrivelser av kliniske funn fra eksisterende eller tidligere løsninger i et arketypeformat, ved hjelp av elementet "Klinisk beskrivelse".
MisuseBrukes ikke for å registrere funn om en radiologisk lesjon. Bruk arketypen CLUSTER.imaging_exam-abnormality for dette formålet. Brukes ikke for å registrere funn om utbrudd som dekker hele kroppen eller et helt organ, som for eksempel vannkopper som dekker hele hudoverflaten. Bruk arketypen CLUSTER.symptom_sign for dette formålet. Brukes ikke for å registrere en makroskopisk patologiundersøkelse av prøvemateriale fra en lesjon. Bruk en passende CLUSTER-arketype innenfor arketypen OBSERVATION.laboratory_test_result. Brukes ikke for å registrere den kliniske historikken for en lesjon. Bruk spesifikke OBSERVATION- og CLUSTER-arketyper, for eksempel OBSERVATION.story og CLUSTER.symptom_sign.
PurposeFor å registrere funn observert under fysisk undersøkelse av en spesifikk makroskopisk lokalisert strukturell endring av eller skade på normalt vev.
ReferencesDerived from: Examination of a lesion, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2021-10-22]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.2109
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-06-25
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-06-25
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Derived from: Examination of a lesion, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2021-10-22]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.2109, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=D646D80D7A2FB046D83AB6844E891071, build_uid=08a7cf73-6bbd-466b-b157-d82a5447b254, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsskade, sår, makel, papel, pustel, vesikkel, erytem, bulla, urtica, akne, follikulitt, nodulus, noduli, nevus, nevi, føflekk, tumor, lichen, lichenifisering, dermatitt, fissur, komedon, cyste, infiltrasjon, indurasjon, teleangiektiase, petekkie, deskvamasjon, hyperkeratose, kruste, erosjon, ulcus, ekskoriasjon, cicatrix, hypertrofisk, arr, keloid, atrofi, stria, callus, poikiloderma, alopecia, hypertrikose, follikulitt, furunkel, karbunkel, abscess, cellulitt, purpura, ekkymose, suggilasjon, hematom, milier, verruca
Lifecyclein_development
UID051fee92-8223-47f5-a3aa-840630063a31
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2592
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Funn observert under fysisk undersøkelse av en spesifikk makroskopisk lokalisert strukturell endring av eller skade på normalt vev., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Astrid Askeland, Dips ASA, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Olav Thorsen, Stavanger University Hospital, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
 • Portuguese (Brazil): Osmeire Sanzovo, Hospital Sírio Libanês, osmeire.acsanzovo@hsl.org.br
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type lesjon, description=Spesifisering av typen lesjon som er undersøkt., comment="Type lesjon" bør kodes med en terminologi, der det er mulig. For eksempel føflekk, hevelse, depigmentert område, rift, hematom, kirurgisk snitt, arr, basalcellekarsinom, venøst leggsår eller slimhinnepolypp. For noen bruksområder kjent som "primær morfologi"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Form, description=Spesifisering av lesjonens form., comment="Form" bør kodes med en terminologi, der det er mulig. For eksempel "stilket" eller "sirkulær". For noen bruksområder kjent som "sekundær morfologi"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Merkelapp, description=Identifisering av lesjonen ved bruk av en merkelapp, for å skille en lesjon fra lignende lesjoner ved det samme kroppsstedet., comment=For eksempel "Føflekk nr 1" som markert på et diagram over kroppsstedet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av funnene som ble gjort under undersøkelsen av lesjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=(Lengde/diameter), description=Lesjonens lengde eller diameter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
 • >=0.0 cm
 • >=0.0 [in_i]

Runtime name constraint:
 • Lengde [Lesjonens lengde.]
 • Diameter [Lesjonens diameter.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bredde, description=Lesjonens bredde., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
 • >=0.0 cm
 • >=0.0 [in_i]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=(Høyde/dybde), description=Lesjonens høyde eller dybde over eller under den omkringliggende organoverflaten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
 • >=0.0 cm
 • >=0.0 [in_i]

Runtime name constraint:
 • Høyde [Lesjonens høyde over den omkringliggende organoverflaten.]
 • Dybde [Lesjonens dybde under den omkringliggende organoverflaten.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Areal, description=Lesjonens areal., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Area
Enheter:
 • >=0.0 mm2
 • >=0.0 cm2
 • >=0.0 [sin_i]
 • 0.0..100.0 %{Body}
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kroppssted, description=Spesifisering av kroppsstedet hvor den undersøkte lesjonen befinner seg., comment="Kroppssted" bør kodes med en terminologi, der dette er mulig. For eksempel høyre kne, ganen, sakrum eller duodenum. Dersom kroppsstedet allerede er angitt i SLOTet "Strukturert kroppssted" eller i en annen arketype denne arketypen er nøstet inni, kan dette dataelementet være overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert kroppssted, description=En strukturert angivelse av kroppssted hvor den undersøkte lesjonen befinner seg., comment=Dersom kroppsstedet allerede er angitt i elementet "Kroppssted" eller i en annen arketype denne arketypen er nøstet inni, kan dette SLOTet være overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om undersøkelsesfunnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Multimediarepresentasjon, description=Digitalt bilde, video eller diagram som representerer undersøkelsesfunnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk tolkning, description=Enkeltord, frase eller kort beskrivelse som representerer den kliniske betydningen av undersøkelsesfunnene., comment=Den klinisk tolkningen kan kodes med en terminologi, der dette er passende., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om undersøkelsesfunnene, som ikke fanges opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type lesjon, description=Spesifisering av typen lesjon som er undersøkt., comment="Type lesjon" bør kodes med en terminologi, der det er mulig. For eksempel føflekk, hevelse, depigmentert område, rift, hematom, kirurgisk snitt, arr, basalcellekarsinom, venøst leggsår eller slimhinnepolypp. For noen bruksområder kjent som "primær morfologi"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Form, description=Spesifisering av lesjonens form., comment="Form" bør kodes med en terminologi, der det er mulig. For eksempel "stilket" eller "sirkulær". For noen bruksområder kjent som "sekundær morfologi"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Merkelapp, description=Identifisering av lesjonen ved bruk av en merkelapp, for å skille en lesjon fra lignende lesjoner ved det samme kroppsstedet., comment=For eksempel "Føflekk nr 1" som markert på et diagram over kroppsstedet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av funnene som ble gjort under undersøkelsen av lesjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=(Lengde/diameter), description=Lesjonens lengde eller diameter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
 • >=0.0 cm
 • >=0.0 [in_i]

Runtime name constraint:
 • Lengde [Lesjonens lengde.]
 • Diameter [Lesjonens diameter.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Bredde, description=Lesjonens bredde., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
 • >=0.0 cm
 • >=0.0 [in_i]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=(Høyde/dybde), description=Lesjonens høyde eller dybde over eller under den omkringliggende organoverflaten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter:
 • >=0.0 mm
 • >=0.0 cm
 • >=0.0 [in_i]

Runtime name constraint:
 • Høyde [Lesjonens høyde over den omkringliggende organoverflaten.]
 • Dybde [Lesjonens dybde under den omkringliggende organoverflaten.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Areal, description=Lesjonens areal., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Area
Enheter:
 • >=0.0 mm2
 • >=0.0 cm2
 • >=0.0 [sin_i]
 • 0.0..100.0 %{Body}
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kroppssted, description=Spesifisering av kroppsstedet hvor den undersøkte lesjonen befinner seg., comment="Kroppssted" bør kodes med en terminologi, der dette er mulig. For eksempel høyre kne, ganen, sakrum eller duodenum. Dersom kroppsstedet allerede er angitt i SLOTet "Strukturert kroppssted" eller i en annen arketype denne arketypen er nøstet inni, kan dette dataelementet være overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert kroppssted, description=En strukturert angivelse av kroppssted hvor den undersøkte lesjonen befinner seg., comment=Dersom kroppsstedet allerede er angitt i elementet "Kroppssted" eller i en annen arketype denne arketypen er nøstet inni, kan dette SLOTet være overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om undersøkelsesfunnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Multimediarepresentasjon, description=Digitalt bilde, video eller diagram som representerer undersøkelsesfunnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk tolkning, description=Enkeltord, frase eller kort beskrivelse som representerer den kliniske betydningen av undersøkelsesfunnene., comment=Den klinisk tolkningen kan kodes med en terminologi, der dette er passende., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om undersøkelsesfunnene, som ikke fanges opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]