ARCHETYPE Reaksjonshendelse (openEHR-EHR-CLUSTER.adverse_reaction_event.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.adverse_reaction_event.v1
ConceptReaksjonshendelse
DescriptionInformasjon om en spesifikk overfølsomhetsreaksjonshendelse forårsaket av eksponering for en spesifikk substans.
UseBrukes for å registrere informasjon om en spesifikk overfølsomhetsreaksjonshendelse forårsaket av eksponering for en spesifikk substans. Substansen kan angis i elementet "Spesifikk substans" i denne arketypen, eller i et passende element i foreldrearketypen den er nøstet inni. Denne arketypen er laget for å brukes innenfor arketypene EVALUATION.adverse_reaction_risk eller OBSERVATION.adverse_reaction_monitoring, for å registrere detaljer om en spesifikk reaksjonshendelse. Den kan likevel også brukes innenfor andre arketyper der det er klinisk passende. Omfanget av denne arketypen er bevisst fokusert på å definere et pragmatisk datasett som brukes i de fleste kliniske systemer, eller vil være egnet for de fleste vanlige kliniske situasjoner. Den tillater imidlertid utvidelse av modellen når ekstra detaljer er nødvendig, ved å bruke SLOTene "Reaksjonsdetaljer", "Eksponeringsdetaljer", "Detaljer om klinisk håndtering" og "Rapporteringsdetaljer". Utvidelser kan være nødvendig for eksempel dersom en spesialist i allergologi eller immunologi skal registrere en mer detaljert vurdering som en del av rapportering til tilsynsorganer, eller innenfor i en klinisk studie.
MisuseBrukes ikke til å registrere uønskede hendelser, inkludert svikt i kliniske prosesser, intervensjoner eller produkter. For eksempel: Feil bruk eller feil gjort ved feilaktig administrering av en substans, feil dosering, feilmerking, skade forårsaket av en intervensjon eller prosedyre, overdose/forgiftning etc. Bruk en spesifikk arketype for dette formålet.
PurposeFor å registrere informasjon om en spesifikk overfølsomhetsreaksjonshendelse forårsaket av eksponering for en spesifikk substans.
ReferencesDerived from: Adverse reaction risk, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2021-10-04]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.1713
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-09-17
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-09-17
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: Adverse reaction risk, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2021-10-04]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.1713, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=9D08CB073F56D7BC3A43AB8252ED1E03, build_uid=19c2d37f-8a3b-403d-874d-04896dba8d1e, revision=1.0.0}
Keywords
Lifecyclepublished
UID013e4061-fdf8-43c7-8661-779040ae10db
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2591
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Informasjon om en spesifikk overfølsomhetsreaksjonshendelse forårsaket av eksponering for en spesifikk substans., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Fatima Almeida, Critical SW, Portugal
Grethe Almenning, Bergen kommune, Norway
Magnus Alsaker, Helsedirektoratet, Norway
Torunn Apelseth, Helse Bergen, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway
Bent Asgeir Larsen, Helsedirektoratet, Norway
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Elaine Ayres, US National Institutes of Health, United States
Russell B Leftwich MD, United States (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
John Bennett, NEHTA, Australia
Steve Bentley, Allscripts, United Kingdom
Sharmila Biswas, Dr Sharmila Biswas GP, Australia
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University hospital, Norway
Terje Bless, Helse Nord FIKS, Norway
Laila Bruun, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Claire Chalopin, ICCAS, University of Leipzig, Germany
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Stephen Chu, Queensland Health, Australia
Matthew Cordell, NEHTA, Australia
Howard Edidin, Edidin Group, Inc, United States
Brett Esler, Oridashi, Australia
David Evans, Queensland Health, Australia
Jerry Fahrni, Kaweah Delta Health Care District, United States
Shahla Foozonkhah, Iran ministry of health and education, Iran
Einar Fosse, National Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Joanne Foster, School of Nursing & Midwifery, QLD University of Technology & Nursing Informatics Australia, Australia
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Jacquie Garton-Smith, Royal Perth Hospital and DoHWA, Australia
Sarah Gaunt, NEHTA, Australia
Andrew Goodchild, NEHTA, Australia
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Trina Gregory, cpc, Australia
Grahame Grieve, Health Intersections, Australia (Editor)
Robert Hausam, Hausam Consulting LLC, United States
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, Norway
Roar Holm, Helse Vest IKT A/S, Norway
Andrew James, University of Toronto, Canada
Julie James, Blue Wave Informatics LLP, United Kingdom
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Ivor Jones, Queensalnd Helath, Australia
Lars Jostein Silihagen, Sopra Steria / Sykehuspartner / Sykehuset Innlandet, Norway
Silje Kaada, Helse-Bergen, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Norway
Konstantinos Kalliamvakos, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Lars Karlsen, DIPS ASA, Norway
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Goran Karlstrom, County Of Värmland, Sweden
Mary Kelaher, NEHTA, Australia
Diane Kirkham, NEHTA, Australia
Shinji Kobayashi, NPO openEHR Japan, Japan
Robert L'egan, NEHTA, Australia
Jobst Landgrebe, ii4sm, Switzerland
Russell Leftwich, Russell B Leftwich MD, United States
Fest Legemiddelverket, Statens Legemiddelverk, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hugh Leslie, Ocean Informatics, Australia
Rikard Lovstrom, Swedish Medical Association, Sweden
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
Arne Løberg Sæter, DIPS ASA, Norway
Sarah Mahoney, Australia
Luis Marco Ruiz, Norwegian Center for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Mike Martyn, The Hobart Anaesthetic Group, Australia
Lloyd McKenzie, Gordon Point Informatics, Canada
David McKillop, NEHTA, Australia
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Chris Mitchell, RACGP, Australia
Stewart Morrison, NEHTA, Australia
Jörg Niggemann, Compugroup, Germany
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Tom Oniki, Intermountain Healthcare, United States
Chris Pearce, Melbourne East GP Network, Australia
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
General Practice Computing Group, Australia
Camilla Preeston, Royal Australian College of General Practitioners, Australia
Margaret Prichard, NEHTA, Australia
Jodie Pycroft, Adelaide Northern Division of General Practice Ltd, Australia
Cathy Richardson, NEHTA, Australia
Robyn Richards, NEHTA - Clinical Terminology, Australia
Tanja Riise, Nasjonal IKT HF, Norway
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Stefan Sauermann, University of Applied Sciences Technikum Wien, Austria
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Thilo Schuler, Australia
Jason Scott, Plymouth Hospitals NHS Trust, United Kingdom
Peter Scott, Medical Objects, Australia
Elena Shabanova, UMMSSOft, Russian Federation
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Elizabeth Stanick, Hobart Anaesthetic Group, Australia
Laila Storesund, Haraldsplass diakonale sykehus, Norway
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Line Sæle, Nasjonal IKT HF, Norway
Hwei-Yee Tai, Tan Tock Seng Hospital, Singapore
John Taylor, NEHTA, Australia
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway
Gordon Tomes, Australian Institute of Health and Welfare, Australia
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Richard Townley-O'Neill, Australian Digital Health Agency, Australia
Ines Vaz, UFN, Portugal
Nils Widnes, Helse-Bergen, Norway
Andrew Yap, Australia
Kylie Young, The Royal Australian College of General Practitioners, Australia
Lin Zhang, Taikang Insurance Group, China, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spesifikk substans, description=Substansen som anses for å være årsaken til den spesifikke reaksjonshendelsen., comment=For eksempel "Amoxicillin". I feltet "Spesifikk substans" kan kun en spesifikk substans, og ikke en substansgruppe, registreres. En substans kan være en blanding av enkeltsubstanser, for eksempel et legemiddelprodukt. Om verdien som registreres i "Substans" i foreldrearketypen er en spesifikk substans kan verdien dupliseres i dette dataelementet. Det anbefales sterkt at "Spesifikk substans" kodes med en terminologi, for eksempel FEST, ATC eller SNOMED CT., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Sikkerhet, description=Graden av klinisk sikkerhet om at reaksjonsmanifestasjonen av denne reaksjonshendelsen ble forårsaket av eksponering for den angitte substansen., comment=Fritekst-datatypen tillater lokal variasjon ved å gjøre det mulig å legge til andre verdisett i et templat. I disse tilfellene er det anbefalt at verdiene kodes med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Ubekreftet [Det har ikke blitt objektivt verifisert at manifestasjonen i denne reaksjonshendelsen ble forårsaket av eksponering for den angitte substansen.]
   • Bekreftet [Det har blitt objektivt verifisert at manifestasjonen i denne reaksjonshendelsen ble forårsaket av eksponering for den angitte substansen. Dette kan omfatte klinisk evidens fra testing, provokasjonstesting eller observasjon.]
   • Avkreftet [Det har blitt avkreftet at manifestasjonen i denne reaksjonshendelsen ble forårsaket av eksponering for den angitte substansen, med tilstrekkelig nivå av klinisk sikkerhet til at utsagnet kan invalideres. Dette kan omfatte klinisk evidens fra testing, provokasjonstesting eller observasjon.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonsmanifestasjon, description=Kliniske symptomer og/eller tegn som observeres eller assosieres med reaksjonen., comment=Reaksjonsmanifestasjon kan uttrykkes som et enkeltord, en setning eller kort beskrivelse, for eksempel "kvalme" eller "utslett". "Ingen reaksjon" kan være passende når en reaksjon har skjedd tidligere, men ikke skjedde igjen ved ny eksponering. Det foretrekkes at reaksjonsmanifestasjon kodes ved hjelp av en terminologi når dette er mulig. Verdiene som registreres her kan vises i et skjermbilde som en del av en liste over uønskede reaksjoner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonsbeskrivelse, description=En fritekstbeskrivelse om den uønskede reaksjonen som helhet, inklusiv detaljer om reaksjonsmanifestasjonen dersom påkrevd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonsdebut, description=Dato og tidspunkt for når reaksjonen startet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonens varighet, description=Den totale tidsperioden reaksjonsmanifestasjonen var tilstede., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonens alvorlighetsgrad, description=Klinisk vurdering av hendelsens alvorlighetsgrad som helhet, potensielt med vurderinger av de ulike manifestasjonene., comment=Det anerkjennes at denne vurderingen er svært subjektiv. Det kan være noen kliniske områder hvor objektive scoringer brukes. Objektive scoringer kan inkluderes i denne modellen ved bruk av SLOTet "Reaksjonsdetaljer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Mild [Forårsaker milde fysiologiske effekter.]
   • Moderat [Forårsaker moderate fysiologiske effekter.]
   • Alvorlig [Forårsaker alvorlige fysiologiske effekter.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=1, text=Reaksjonsdetaljer, description=Ytterligere detaljer om den uønskede reaksjonen, f.eks. anatomisk lokalisering og/eller Common Terminology Criteria for Adverse Events, kan brukes ved inklusjon av spesifikke arketyper i dette SLOTet., comment=Kan omfatte strukturerte detaljer om symptomer, den anatomiske lokaliseringen av manifestasjonen, gradering, klassifisering eller formelle vurderingskriterier for alvorlighetsgrad som Common Terminology Criteria for Adverse Events, eller en mediarepresentasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v2 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.ctcae.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Første eksponering, description=Dato og tid for første eksponering for substansen i denne reaksjonshendelsen., comment=Eksponering kan kompliseres ved at flere enn en eksponeringshendelse leder fram til en reaksjon. Videre detaljer om eksponeringen kan gis ved bruk av flere arketyper i SLOTet "Eksponeringsdetaljer" eller som tekst i "Eksponeringsbeskrivelse"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Eksponeringsvarighet, description=Total tidsperiode som individet ble eksponert for den angitte substansen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=1, text=Eksponeringsvei, description=Eksponeringsveien hvor subjektet ble eksponert for den angitte substansen., comment=Eksponeringsvei bør kodes med en terminologi når mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Eksponeringsbeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om eksponeringen for den angitte substansen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=1, text=Eksponeringsdetaljer, description=Ytterligere detaljer om eksponeringen for den angitte substansen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.citation.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.citation.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av klinisk håndtering, description=Fritekstbeskrivelse om den kliniske håndteringen av reaksjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=1, text=Detaljer om klinisk håndtering, description=Ytterligere strukturerte detaljer om den kliniske håndteringen av reaksjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=1, text=Rapporteringsdetaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer som kreves for rapportering til myndigheter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=SLOT, level=1, text=Informasjonskilde, description=Detaljer om informasjonskilde., comment=Dette SLOTet er ment for detaljer om informasjonskilden for denne spesifikke reaksjonshendelsen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Understøttende journalinformasjon, description=Lenke til ytterligere informasjon om presentasjonen og funnene som finnes andre steder i journalen, inkludert resultatet av allergitesting., comment=For eksempel symptomer, undersøkelsesfunn eller diagnoser., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_EHR_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonskommentar, description=Ytterligere fritekstkommentarer om reaksjonshendelsen som ikke fanges opp i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Spesifikk substans, description=Substansen som anses for å være årsaken til den spesifikke reaksjonshendelsen., comment=For eksempel "Amoxicillin". I feltet "Spesifikk substans" kan kun en spesifikk substans, og ikke en substansgruppe, registreres. En substans kan være en blanding av enkeltsubstanser, for eksempel et legemiddelprodukt. Om verdien som registreres i "Substans" i foreldrearketypen er en spesifikk substans kan verdien dupliseres i dette dataelementet. Det anbefales sterkt at "Spesifikk substans" kodes med en terminologi, for eksempel FEST, ATC eller SNOMED CT., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Sikkerhet, description=Graden av klinisk sikkerhet om at reaksjonsmanifestasjonen av denne reaksjonshendelsen ble forårsaket av eksponering for den angitte substansen., comment=Fritekst-datatypen tillater lokal variasjon ved å gjøre det mulig å legge til andre verdisett i et templat. I disse tilfellene er det anbefalt at verdiene kodes med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Ubekreftet [Det har ikke blitt objektivt verifisert at manifestasjonen i denne reaksjonshendelsen ble forårsaket av eksponering for den angitte substansen.]
   • Bekreftet [Det har blitt objektivt verifisert at manifestasjonen i denne reaksjonshendelsen ble forårsaket av eksponering for den angitte substansen. Dette kan omfatte klinisk evidens fra testing, provokasjonstesting eller observasjon.]
   • Avkreftet [Det har blitt avkreftet at manifestasjonen i denne reaksjonshendelsen ble forårsaket av eksponering for den angitte substansen, med tilstrekkelig nivå av klinisk sikkerhet til at utsagnet kan invalideres. Dette kan omfatte klinisk evidens fra testing, provokasjonstesting eller observasjon.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonsmanifestasjon, description=Kliniske symptomer og/eller tegn som observeres eller assosieres med reaksjonen., comment=Reaksjonsmanifestasjon kan uttrykkes som et enkeltord, en setning eller kort beskrivelse, for eksempel "kvalme" eller "utslett". "Ingen reaksjon" kan være passende når en reaksjon har skjedd tidligere, men ikke skjedde igjen ved ny eksponering. Det foretrekkes at reaksjonsmanifestasjon kodes ved hjelp av en terminologi når dette er mulig. Verdiene som registreres her kan vises i et skjermbilde som en del av en liste over uønskede reaksjoner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonsbeskrivelse, description=En fritekstbeskrivelse om den uønskede reaksjonen som helhet, inklusiv detaljer om reaksjonsmanifestasjonen dersom påkrevd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonsdebut, description=Dato og tidspunkt for når reaksjonen startet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonens varighet, description=Den totale tidsperioden reaksjonsmanifestasjonen var tilstede., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonens alvorlighetsgrad, description=Klinisk vurdering av hendelsens alvorlighetsgrad som helhet, potensielt med vurderinger av de ulike manifestasjonene., comment=Det anerkjennes at denne vurderingen er svært subjektiv. Det kan være noen kliniske områder hvor objektive scoringer brukes. Objektive scoringer kan inkluderes i denne modellen ved bruk av SLOTet "Reaksjonsdetaljer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Mild [Forårsaker milde fysiologiske effekter.]
   • Moderat [Forårsaker moderate fysiologiske effekter.]
   • Alvorlig [Forårsaker alvorlige fysiologiske effekter.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=1, text=Reaksjonsdetaljer, description=Ytterligere detaljer om den uønskede reaksjonen, f.eks. anatomisk lokalisering og/eller Common Terminology Criteria for Adverse Events, kan brukes ved inklusjon av spesifikke arketyper i dette SLOTet., comment=Kan omfatte strukturerte detaljer om symptomer, den anatomiske lokaliseringen av manifestasjonen, gradering, klassifisering eller formelle vurderingskriterier for alvorlighetsgrad som Common Terminology Criteria for Adverse Events, eller en mediarepresentasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.media_file.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v2 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.ctcae.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Første eksponering, description=Dato og tid for første eksponering for substansen i denne reaksjonshendelsen., comment=Eksponering kan kompliseres ved at flere enn en eksponeringshendelse leder fram til en reaksjon. Videre detaljer om eksponeringen kan gis ved bruk av flere arketyper i SLOTet "Eksponeringsdetaljer" eller som tekst i "Eksponeringsbeskrivelse"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Eksponeringsvarighet, description=Total tidsperiode som individet ble eksponert for den angitte substansen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=1, text=Eksponeringsvei, description=Eksponeringsveien hvor subjektet ble eksponert for den angitte substansen., comment=Eksponeringsvei bør kodes med en terminologi når mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Eksponeringsbeskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om eksponeringen for den angitte substansen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=1, text=Eksponeringsdetaljer, description=Ytterligere detaljer om eksponeringen for den angitte substansen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.citation.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.citation.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse av klinisk håndtering, description=Fritekstbeskrivelse om den kliniske håndteringen av reaksjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=1, text=Detaljer om klinisk håndtering, description=Ytterligere strukturerte detaljer om den kliniske håndteringen av reaksjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=1, text=Rapporteringsdetaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer som kreves for rapportering til myndigheter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0023], code=at0023, itemType=SLOT, level=1, text=Informasjonskilde, description=Detaljer om informasjonskilde., comment=Dette SLOTet er ment for detaljer om informasjonskilden for denne spesifikke reaksjonshendelsen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=1, text=Understøttende journalinformasjon, description=Lenke til ytterligere informasjon om presentasjonen og funnene som finnes andre steder i journalen, inkludert resultatet av allergitesting., comment=For eksempel symptomer, undersøkelsesfunn eller diagnoser., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_EHR_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=1, text=Reaksjonskommentar, description=Ytterligere fritekstkommentarer om reaksjonshendelsen som ikke fanges opp i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]