ARCHETYPE Monitorering for overfølsomhetsreaksjoner (openEHR-EHR-OBSERVATION.adverse_reaction_monitoring.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.adverse_reaction_monitoring.v1
ConceptMonitorering for overfølsomhetsreaksjoner
DescriptionInformasjon om resultatet av monitorering for overfølsomhetsreaksjoner under eller etter administrering av en substans.
UseBrukes for å registrere informasjon om resultatet av monitorering for overfølsomhetsreaksjoner under eller etter administrering av en substans. Dette kan omfatte både immunmedierte og ikke-immunmedierte reaksjoner. Denne arketypen er laget for å registrere hvorvidt individet fikk en reaksjon mens eller etter at en substans ble administrert. Dette omfatter men er ikke begrenset til monitorering under eller etter vaksinasjoner, kjemoterapi, eller blodtransfusjoner. Den omfatter detaljer om tiltak som er gjort for å minske risikoen ved eventuelle reaksjoner, som bruk av kortikosteroider eller innleggelse på intensivavdeling. Eventuelle reaksjoner kan registreres ved hjelp av arketypen CLUSTER.reaction_event i SLOTet "Reaksjonshendelse".
MisuseSkal ikke brukes for å registrere en tendens individet måtte ha for å få overfølsomhetsreaksjoner mot en spesifikk substans eller grupper/klasser av substanser. Bruk arketypen EVALUATION.adverse_reaction_risk for dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere resultatet av administreringen av en substans der intensjonen var å fremprovosere en reaksjon, for eksempel Mantoux- eller prikktest. Bruk andre egnede OBSERVATION-arketyper for dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere detaljer om en reaksjonshendelse. Bruk arketypen CLUSTER.adverse_reaction_event (Reaksjonshendelse) for dette formålet.
PurposeFor å registrere informasjon om resultatet av monitorering for overfølsomhetsreaksjoner under eller etter administrering av en substans.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-08-04
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-08-04
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=6DB09739A4900EE0AA0C23D2E1D34A41, build_uid=c6b3bdaf-a682-4825-ae13-a4bb79646011, revision=1.0.0}
Keywords
Lifecyclepublished
UIDfd9427f7-7313-4496-b1e7-57ba4c635252
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2590
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Informasjon om resultatet av monitorering for overfølsomhetsreaksjoner under eller etter administrering av en substans., archetypeConceptComment=Substanser omfatter men er ikke begrenset til: terapeutiske substanser korrekt administrert ved en passende dose for individet, mat, materiale fra planter eller dyr, eller gift fra insektstikk., otherContributors=Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Ivar Berge, Oslo Universitetssykehus, Norway
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
Fabian Franzeck, University Hospital Basel, Switzerland
Ana Garcia, cONSULTANT, Portugal
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Mika Kiviaho, Tietoevry, Finland
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Marte Rime Bø, Direktoratet for e-helse, Norway
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Anders Thurin, VGR, Sweden
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0012]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=4, text=Forebyggende tiltak, description=Beskrivelse av tiltak som er gjort før eller under administreringen for å forebygge en forventet reaksjon, eller redusere en pågående reaksjon., comment=For eksempel: Substansen ble administrert på intensivavdeling, ved halvparten av normal infusjonshastighet, eller under dekning av høydose kortikosteroider., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Formål, description=Årsaken til at reaksjonsmonitorering ble utført., comment=For eksempel vaksinasjon, transfusjon, kjemoterapi eller allergen immunterapi. Koding med en ekstern terminologi foretrekkes der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Substans, description=Substansen som ble gitt til individet., comment=Substanser omfatter men er ikke begrenset til: terapeutiske substanser korrekt administrert ved en passende dose for individet, mat, materiale fra planter eller dyr, eller gift fra insektstikk. Koding med en ekstern terminologi foretrekkes der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Reaksjon?, description=Skjedde det en reaksjon på den administrerte substansen?, comment=Datatypen 'text' kan brukes der det er behov for et annet verdisett, for eksempel en lokal terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Ja [Individet reagerte.]
   • Nei [Individet reagerte ikke.]
   • Ubestemmelig [Det kan ikke påvises hvorvidt individet reagerte eller ikke.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=4, text=Substansdetaljer, description=Strukturerte detaljer om substansen som ble gitt til individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0016], code=at0016, itemType=SLOT, level=4, text=Reaksjonshendelse, description=Detaljer om reaksjonshendelsen., comment=Reaksjonstidspunkt, varighet, alvorlighetsgrad og klinisk sikkerhet kan registreres i dette SLOTet ved hjelp av arketypen "Reaksjonshendelse". Dette SLOTet er bevisst begrenset slik at det kun tillater én instans av "Reaksjonshendelse"-arketypen for hvert monitoreringsintervall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.adverse_reaction_event.v0 og spesialiseringer eller
  openEHR-EHR-CLUSTER.adverse_reaction_event.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om monitoreringen som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=INTERVAL_EVENT, level=2, text=Monitoreringsintervall, description=Tiden fra monitorering startes til monitorering avsluttes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INTERVAL_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metode, description=Metoden for hvordan tilstedeværelse eller fravær av en overfølsomhetsreasjon ble vurdert., comment=For eksempel klinisk observasjon, spirometri, eller en laboratorietest., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0012], code=at0012, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0009], code=at0009, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=2, text=Metode, description=Metoden for hvordan tilstedeværelse eller fravær av en overfølsomhetsreasjon ble vurdert., comment=For eksempel klinisk observasjon, spirometri, eller en laboratorietest., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]