ARCHETYPE Strukturert adresse (openEHR-EHR-CLUSTER.structured_address.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.structured_address.v0
ConceptStrukturert adresse
DescriptionStrukturerte detaljer som representerer et finkornet nivå for en geografisk/fysisk lokalisering for bruk i pasientjournalen.
UseBrukes for å registrere strukturerte detaljer, som sammen med elementer som By, Postnummer, Poststed utgjør en fullstendig geografisk/fysisk adresse. I de mest vanlige brukscasene der navn skal registreres i pasientjournalen, vil fritekstregistrering i ett eller flere "Ustrukturert adresse" elementer være tilstrekkelig. Bruk denne arketypen i situasjoner hvor det er behov for en detaljert beskrivelse av en geografisk/fysisk lokalisering ved å nøste denne arketypen i SLOTet "Strukturert adresse" i arketypen CLUSTER.address.
MisuseBrukes ikke til å representere eller erstatte de formelle demografiske detaljene for en adresse eller for å opprettholde et demografisk register eller en indeks. Bruk formelle pasientregister, helsepersonellregister eller arketyper basert på openEHR demografisk informasjonsmodell til dette formålet.
PurposeFor å registrere strukturerte detaljer som representerer et finkornet nivå for en geografisk/fysisk lokalisering for bruk i pasientjournalen.
ReferencesAvgrenet fra: Structured address, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2021-09-20]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5360
Health Care Client Identification - AS 5017-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006.

Health Care Provider Identification - AS 4846-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006.

Health informatics — Identification of subjects of health care - ISO/TS 22220:2007. Geneva: International Organization for Standardization; 2007.

HL7 FHIR Resource - Person v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/person.html.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-04-14
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-04-14
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Structured address, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2021-09-20]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5360 Health Care Client Identification - AS 5017-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006. Health Care Provider Identification - AS 4846-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006. Health informatics — Identification of subjects of health care - ISO/TS 22220:2007. Geneva: International Organization for Standardization; 2007. HL7 FHIR Resource - Person v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/person.html., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=34ABDF58F506C9D5A879203286C35DDB, build_uid=5758ba19-ff94-436d-8a56-73c65dfb89a9, revision=0.0.1}
Keywords
Lifecyclerejected
UIDf57bf0c1-a5a1-4fb5-bb5a-8f4bc147f933
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2583
Revision Number0.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Strukturerte detaljer som representerer et finkornet nivå for en geografisk/fysisk lokalisering for bruk i pasientjournalen., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Vebjørn Arntzen, Helse Vest IKT AS, Helse Bergen, Oslo University Hospital, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], target=[], contacts=[], source=[], capabilities=[], relationships=[], details=[], activities=[], events=[], identities=[], data=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type bruksenhet, description=Spesifikasjon av en identifiserbar separat del av en bygning eller bygningskompleks, marina eller lignende, som gjør det enkelt å skille den fra andre enheter., comment=Koding av type bruksenhet med en terminologi er å foretrekke når det er mulig. For eksempel Leilighet eller enhet, Seksjon eller Andel. Dersom en bygning eller bruksenhet er i et bygningskompleks eller er en av flere enheter, bør "Type bruksenhet" og "Enhetsnummer" kombineres, som "Leilighet 35A", eller "Seksjonsnummer 9"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Enhetsnummer, description=Nummer eller annen identifikator til en bygning, marina eller lignende, som gjør det enkelt å skille den fra andre enheter., comment=For eksempel 35A eller 209. Dersom en bygning eller bruksenhet er i et bygningskompleks eller er en av flere enheter, bør "Type bruksenhet" og "Enhetsnummer" kombineres, som "Leilighet 35A", eller "Seksjonsnummer 9"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Eiendomsnavn, description=Hele navnet som brukes for å identifisere en fysisk bygning eller eiendom, for eksempel "Bislett stadion" eller "Buckingham palace"., comment=Hvis eiendomsnavnet trenger detaljer i tillegg, som en referanse til en spesifikk del av bygningen eller eiendommen, bruk komma for å separere dem. For eksempel "Bislett stadion, nordre sving"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Nivå, description=Beskrivelse for å angi på hvilket nivå eller i hvilken etasje en enhet er på i en fleretasjes bygning eller bygningskompleks., comment=Koding med en ekstern terminologi er anbefalt, dersom mulig. For eksempel "Etasje (Etg)", "Grunnplan", "Mezzanin" eller "Underetasje (U)". Dersom Etasje er brukt, må den kombineres med elementet "Nivånummer" for å bli entydig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Nivånummer, description=Tall eller alfanumerisk betegnelse for å identifisere hvilken etasje eller nivå en enhet er på i en fleretasjet bygning eller bygningskompleks., comment=Nivånummer må bli lagret sammen med det tilhørende Nivå, for eksempel "4. etasje", eller "U1"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Gatenummer, description=Tall eller alfanumerisk betegnelse for å identifisere en bygning eller eiendom i en gate eller vei., comment=For eksempel "17", "39A" eller "401-403". Dersom Lot-nummer er brukt, er dette dataelementet unødvendig. Kun enten "Gatenummer" eller "Lot-nummer" er tillatt i en adresse., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Lot-nummer, description=Det allokerte Lot-nummer til en adresse, for eksempel om det mangler gateadresse og gatenummer., comment=For eksempel "Lot 17", "Lot 39A" eller "Lot 401-403". Dersom Gatenummer brukt, er dette dataelementet unødvendig. Kun enten "Gatenummer" eller "Lot-nummer" er tillatt i en adresse. I Norge kan et Lot-nummer være en sammenslått verdi bestående av kommunenummer, gardsnummer, bruksnummer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Gatenavn, description=Navnet som identifiserer en offentlig trafikkåre eller adkomst, og som skiller den fra andre i samme by eller område., comment=For eksempel "Karl Johans gate" eller "Kirkegata"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type gate, description=Et uttrykk for typen trafikkåre eller adkomst., comment=Koding med en ekstern terminologi anbefales, dersom mulig. For eksempel "Hwy (Highway)" eller "Fv (Fylkesvei)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Gatesuffiks, description=Et veiledende uttrykk bak "Gatenavn" til for eksempel finne retning., comment=Koding med en ekstern terminologi er anbefalt, dersom mulig. For eksempel "Nord", "Øvre del" eller "Mot øst"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=1, text=Postleveringstype, description=Identifikasjon av type postlevering., comment=Koding med en ekstern terminologi er anbefalt, dersom mulig. Brukes når post skal leveres i en postkasse, til et postkontor eller et annet leveringssted dersom det ikke finnes en egen adresse eller eget leveringssted. For eksempel "C/O", "Poste restante", "Postboks" (Pb) eller "Roadside Delivery" (RSD)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Postleveringsnummer, description=Nummer som identifiserer hvor posten skal leveres., comment=For eksempel "7777", i adressen til Norge Rundt, NRK Hordaland, Postboks 7777, 5020 Bergen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], state=[], protocol=[], context=[], credentials=[], content=[], other_participations=[], ism_transition=[], provider=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type bruksenhet, description=Spesifikasjon av en identifiserbar separat del av en bygning eller bygningskompleks, marina eller lignende, som gjør det enkelt å skille den fra andre enheter., comment=Koding av type bruksenhet med en terminologi er å foretrekke når det er mulig. For eksempel Leilighet eller enhet, Seksjon eller Andel. Dersom en bygning eller bruksenhet er i et bygningskompleks eller er en av flere enheter, bør "Type bruksenhet" og "Enhetsnummer" kombineres, som "Leilighet 35A", eller "Seksjonsnummer 9"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Enhetsnummer, description=Nummer eller annen identifikator til en bygning, marina eller lignende, som gjør det enkelt å skille den fra andre enheter., comment=For eksempel 35A eller 209. Dersom en bygning eller bruksenhet er i et bygningskompleks eller er en av flere enheter, bør "Type bruksenhet" og "Enhetsnummer" kombineres, som "Leilighet 35A", eller "Seksjonsnummer 9"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Eiendomsnavn, description=Hele navnet som brukes for å identifisere en fysisk bygning eller eiendom, for eksempel "Bislett stadion" eller "Buckingham palace"., comment=Hvis eiendomsnavnet trenger detaljer i tillegg, som en referanse til en spesifikk del av bygningen eller eiendommen, bruk komma for å separere dem. For eksempel "Bislett stadion, nordre sving"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Nivå, description=Beskrivelse for å angi på hvilket nivå eller i hvilken etasje en enhet er på i en fleretasjes bygning eller bygningskompleks., comment=Koding med en ekstern terminologi er anbefalt, dersom mulig. For eksempel "Etasje (Etg)", "Grunnplan", "Mezzanin" eller "Underetasje (U)". Dersom Etasje er brukt, må den kombineres med elementet "Nivånummer" for å bli entydig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Nivånummer, description=Tall eller alfanumerisk betegnelse for å identifisere hvilken etasje eller nivå en enhet er på i en fleretasjet bygning eller bygningskompleks., comment=Nivånummer må bli lagret sammen med det tilhørende Nivå, for eksempel "4. etasje", eller "U1"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Gatenummer, description=Tall eller alfanumerisk betegnelse for å identifisere en bygning eller eiendom i en gate eller vei., comment=For eksempel "17", "39A" eller "401-403". Dersom Lot-nummer er brukt, er dette dataelementet unødvendig. Kun enten "Gatenummer" eller "Lot-nummer" er tillatt i en adresse., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Lot-nummer, description=Det allokerte Lot-nummer til en adresse, for eksempel om det mangler gateadresse og gatenummer., comment=For eksempel "Lot 17", "Lot 39A" eller "Lot 401-403". Dersom Gatenummer brukt, er dette dataelementet unødvendig. Kun enten "Gatenummer" eller "Lot-nummer" er tillatt i en adresse. I Norge kan et Lot-nummer være en sammenslått verdi bestående av kommunenummer, gardsnummer, bruksnummer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Gatenavn, description=Navnet som identifiserer en offentlig trafikkåre eller adkomst, og som skiller den fra andre i samme by eller område., comment=For eksempel "Karl Johans gate" eller "Kirkegata"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type gate, description=Et uttrykk for typen trafikkåre eller adkomst., comment=Koding med en ekstern terminologi anbefales, dersom mulig. For eksempel "Hwy (Highway)" eller "Fv (Fylkesvei)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Gatesuffiks, description=Et veiledende uttrykk bak "Gatenavn" til for eksempel finne retning., comment=Koding med en ekstern terminologi er anbefalt, dersom mulig. For eksempel "Nord", "Øvre del" eller "Mot øst"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=1, text=Postleveringstype, description=Identifikasjon av type postlevering., comment=Koding med en ekstern terminologi er anbefalt, dersom mulig. Brukes når post skal leveres i en postkasse, til et postkontor eller et annet leveringssted dersom det ikke finnes en egen adresse eller eget leveringssted. For eksempel "C/O", "Poste restante", "Postboks" (Pb) eller "Roadside Delivery" (RSD)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Postleveringsnummer, description=Nummer som identifiserer hvor posten skal leveres., comment=For eksempel "7777", i adressen til Norge Rundt, NRK Hordaland, Postboks 7777, 5020 Bergen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]