ARCHETYPE Strukturert navn (openEHR-EHR-CLUSTER.structured_name.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.structured_name.v1
ConceptStrukturert navn
DescriptionDetaljer om de ulike enkeltkomponentene i en person sitt navn.
UseBrukes for å registrere detaljer om et individs strukturerte navn, som man har informasjon om eller har forstått, i det kliniske dokumentasjonsarbeidet. Brukes ofte ad hoc eller i de tilfeller der det ikke er ønskelig eller mulig å bruke et formelt demografisk register eller indeks. I de mest vanlige brukscasene vil det ustrukturerte dataelementet "Navn" i arketypen CLUSTER.person være tilstrekkelig til å registrere navnet til en person. Denne arketypen skal brukes i tilfeller der man har behov for detaljer om en eller flere komponenter i navnet, og gjøres ved å benytte denne arketypen i SLOTet "Strukturert navn" i arketypen CLUSTER.person. Hver enkelt komponent kan registreres som fritekst, for eksempel: "Prof Dr", "Sonja Jane", "Smith Brown". Alternativt, ettersom hvert dataelement kan repeteres i et templat: - "Tittel" kan klones til "Tittel 1" for verdien "Prof" og "Tittel 2" for "Dr". - "Fornavn" kan klones til "Fornavn" for verdien Sonja og "Mellomnavn" for verdien "Jane". Selv om denne arketypen er laget for å være lik ISO 22220, har foretrukket navn, navnebruk, gyldige datoer og den gjentatte navnekomponenten/rangeringen med hensikt ikke blitt replikert på grunn av at arketypen har et mer begrenset bruksområde. Det antas at i de fleste brukstilfeller som denne arketypen er designet for, vil komplekse familienavn ganske enkelt bli registrert som en streng. ISO 22220:2007 (vedlegg F) gir eksempler og veiledning for hvordan du registrerer komplekse navn innenfor det strukturerte navnemønsteret, inkludert: - Etternavn først, fornavn/navn etter. - Familienavn med prefikser, f.eks. El Haddad eller van der Heyden. - Navn som inneholder både fars og mors etternavn.
MisuseBrukes ikke dersom det for formålet er tilstrekkelig at personens navn registreres som fritekst. Bruk dataelementet "Navn" i CLUSTER.person (Person) for dette formålet. Brukes ikke til kompleks navnerepresentasjon eller administrative oppgaver, for eksempel foretrukne navn, navnebruk eller gyldige bruksdatoer. Bruk et formelt pasientregister, helsepersonellregister eller arketyper basert på openEHR demografisk informasjonsmodell til dette formålet. Brukes ikke til å representere eller erstatte de formelle demografiske detaljene for formell identitetsforvaltning, eller for å opprettholde et demografisk register eller en indeks. Bruk et formelt pasientregister, helsepersonellregister eller arketyper basert på openEHR demografisk informasjonsmodell til dette formålet. Brukes ikke for å representere pasient, deltakere eller forfatter av skjema eller lignende, som skal representeres formelt i pasientjournalen, bruk attributter fra Referansemodellen for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om et individs strukturerte navn, som man har informasjon om eller har forstått, i det kliniske dokumentasjonsarbeidet.
ReferencesHealth Care Client Identification - AS 5017-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006.

Health Care Provider Identification - AS 4846-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006.

Health informatics — Identification of subjects of health care - ISO/TS 22220:2007. Geneva: International Organization for Standardization; 2007.

HL7 FHIR Resource - Person v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/person.html.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-04-14
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-04-14
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Health Care Client Identification - AS 5017-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006. Health Care Provider Identification - AS 4846-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006. Health informatics — Identification of subjects of health care - ISO/TS 22220:2007. Geneva: International Organization for Standardization; 2007. HL7 FHIR Resource - Person v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/person.html., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=461BF9293A81C048EC5CBEF31A830578, build_uid=807cd68d-731a-4ee5-b45f-3359a480fc00, revision=1.0.1}
Keywordsperson, individ, navn
Lifecyclepublished
UIDa932b648-b866-4487-a45d-feb8e535d7c5
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2582
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om de ulike enkeltkomponentene i en person sitt navn., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Dag Aarhus, Vestre Viken HF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Keisha Barwise, MOHW/IDB HSSP Project, Jamaica
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Terje Bless, Helse Nord FRESK, Norway
Yexuan Cheng, 浙江大学, China
Candice de Lisser, Ministry of Health and Wellness, Jamaica
Ludvig Eek Hofmann, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Alexander Eikrem-Lüthi, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Norway
Valborg Ellingsen, Haraldsplass Diakonale sykehus, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Rebecka Hansson, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Roar Holm, Helse Vest IKT A/S, Norway
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (openEHR Editor)
Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT AS, Norway
Gunn-Lisbeth Kleiven, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Shinji Kobayashi, National Institute of Public Health, Japan
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Erik Skjemstad, Helse Nord RHF, Norway
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Nyree Taylor, Ocean Health Systems, Australia
Anders Thurin, VGR, Sweden
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
  • German: Natalia Strauch, Alina Rehberg, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de, rehberg.alina@mh-hannover.de
  • Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Vebjørn Arntzen, Kanika Kuwelker, Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT AS, Helse Bergen, Oslo University Hospital, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, varntzen@ous-hf.no, kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tittel, description=En eller flere tiltaleform(er) plassert foran de andre navnekomponentene., comment=Forekomster for dette dataelementet er satt til 0..* slik at mer enn én tittel kan registreres. Koding med ekstern terminologi foretrekkes der det er mulig. For eksempel: "Doktor"; "Fru"; "Herr"; eller "Professor dr"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fornavn, description=Ett eller flere unike navn som unikt identifiserer vedkommende i en familie., comment=Forekomster for dette dataelementet er satt til 0..* slik at mer enn ett "Fornavn" kan registreres. I tillegg kan dette dataelementet klones og gis et nytt navn i et templat for å tillate registrering av "Fornavn", "Mellomnavn" og "Kallenavn" eller liknende typer fornavn, som kreves for et spesifikt brukstilfelle. På engelsk er fornavn kjent som en del av "Given name"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Etternavn, description=Ett eller flere unike navn som unikt identifiserer vedkommende med en familie., comment=Forekomster for dette dataelementet er satt til 0..* slik at mer en ett "Etternavn" kan registreres. Også kjent som "Slektsnavn" eller "Familienavn". Komplekse navn som for eksempel "El Haddad" eller "van der Heyden" kan registreres ved å bruke dette navnemønsteret som i ISO 22220 (Annex F), men det antas at i de fleste brukstilfeller som denne arketypen er designet for, vil komplekse familienavn ganske enkelt bli registrert som en streng., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Suffiks, description=En eller flere termer som legges etter alle de andre komponentene i en persons navn, vanligvis for å skille ulike familiemedlemmer med identiske fornavn- og etternavnkomponenter., comment=Forekomster for dette dataelementet er satt til 0..* slik at mer en ett "Suffiks" kan registreres. Koding med en ekstern terminologi er foretrukket, hvor mulig. For eksempel: "Junior (Jr)", "Senior (Sr)" og "Den Andre (II)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tittel, description=En eller flere tiltaleform(er) plassert foran de andre navnekomponentene., comment=Forekomster for dette dataelementet er satt til 0..* slik at mer enn én tittel kan registreres. Koding med ekstern terminologi foretrekkes der det er mulig. For eksempel: "Doktor"; "Fru"; "Herr"; eller "Professor dr"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fornavn, description=Ett eller flere unike navn som unikt identifiserer vedkommende i en familie., comment=Forekomster for dette dataelementet er satt til 0..* slik at mer enn ett "Fornavn" kan registreres. I tillegg kan dette dataelementet klones og gis et nytt navn i et templat for å tillate registrering av "Fornavn", "Mellomnavn" og "Kallenavn" eller liknende typer fornavn, som kreves for et spesifikt brukstilfelle. På engelsk er fornavn kjent som en del av "Given name"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Etternavn, description=Ett eller flere unike navn som unikt identifiserer vedkommende med en familie., comment=Forekomster for dette dataelementet er satt til 0..* slik at mer en ett "Etternavn" kan registreres. Også kjent som "Slektsnavn" eller "Familienavn". Komplekse navn som for eksempel "El Haddad" eller "van der Heyden" kan registreres ved å bruke dette navnemønsteret som i ISO 22220 (Annex F), men det antas at i de fleste brukstilfeller som denne arketypen er designet for, vil komplekse familienavn ganske enkelt bli registrert som en streng., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Suffiks, description=En eller flere termer som legges etter alle de andre komponentene i en persons navn, vanligvis for å skille ulike familiemedlemmer med identiske fornavn- og etternavnkomponenter., comment=Forekomster for dette dataelementet er satt til 0..* slik at mer en ett "Suffiks" kan registreres. Koding med en ekstern terminologi er foretrukket, hvor mulig. For eksempel: "Junior (Jr)", "Senior (Sr)" og "Den Andre (II)"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]