ARCHETYPE Svangerskapskontroll (openEHR-EHR-SECTION.antenatal.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-SECTION.antenatal.v0
ConceptSvangerskapskontroll
DescriptionEn del av pasientjournalen dedikert til svangerskapskontroll og - vurdering.
UseAnvendes ved svangerskapskontroller.
PurposeFor å strukturere journaldokumenter fra svangerskapskontroller. Dette for å sikre konsistent organisering av informasjonen samt for å fungere som en hjelp i videre fortolkning.
ReferencesNT Pregnancy Health Record
Queensland Government Pregnancy Health Record
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: NT mEHR Project
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-01-03
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: NT mEHR Project
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-01-03
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=NT Pregnancy Health Record Queensland Government Pregnancy Health Record, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=D49541EA1CD5B72BF3AC3276D04774EB, build_uid=299dfdca-16cd-44b5-bc93-8040cd94ec16, revision=0.0.1-alpha}
Keywordssvangerskap, kontroll, prenatal, før fødsel
Lifecyclein_development
UID7784d6f0-df9b-426c-85b7-67773bab2824
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.258
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En del av pasientjournalen dedikert til svangerskapskontroll og - vurdering., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Ingrid Heitmann, NTNU and OUS, Registered Nurse and master student in health informatics

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=SECTION, level=1, text=Historikk, description=Relevant historikk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=2, text=Pasientens fortelling, description=Klager eller bekymringer som pasienten har meddelt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ENTRY, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Svangerskapslenge , description=Estimert svangerskapslengde., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.gestation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SECTION, level=1, text=Funn, description=Funn i konsultasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=2, text=Blodtrykk, description=Blodtrykksmålinger., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v1 og spesialiseringer
  Ekskluder:
  Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Symfyse-fundusmålinger og fosterleie, description=Symfyse-fundusmålinger og leie av foster (-e)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1
  Ekskluder:
  Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=SLOT, level=2, text=Fosterbevegelser, description=Observasjon av fosterbevegelser., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.fetal_movement.v1 og spesialiseringer
  Ekskluder:
  Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0018], code=at0018, itemType=SLOT, level=2, text=Fosterhjertelyd, description=Observasjon av fosterhjertelyd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.fetal_heart.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Urinanalyse, description=Funn fra urinanalyse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.urinalysis.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Blodprøvesvar, description=Funn fra blodprøveanalyse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.lab_test.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0016], code=at0016, itemType=SLOT, level=2, text=Vekt, description=Observasjon av kroppsvekt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=2, text=Kroppslig ødem, description=Observasjon av generell kroppslig ødem., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=SECTION, level=1, text=Notater, description=Annen dokumentasjon relevant for konsultasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011]/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=2, text=Vudering, description=Oppsummerte funn - klinikers vurdering av helsetilstanden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ENTRY, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-EVALUATION.clinical_synopsis.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=SECTION, level=1, text=Neste kontroll, description=Informasjon vedrørende neste kontroll (-er)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=SLOT, level=2, text=Svangerskapskontroll, description=Informasjon vedrørende neste svangerskapskontroll (-er)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INSTRUCTION, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/items[at0001], code=at0001, itemType=SECTION, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=null, occurencesText=null, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=SECTION, level=1, text=Historikk, description=Relevant historikk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=2, text=Pasientens fortelling, description=Klager eller bekymringer som pasienten har meddelt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ENTRY, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Svangerskapslenge , description=Estimert svangerskapslengde., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.gestation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=SECTION, level=1, text=Funn, description=Funn i konsultasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=2, text=Blodtrykk, description=Blodtrykksmålinger., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.blood_pressure.v1 og spesialiseringer
  Ekskluder:
  Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Symfyse-fundusmålinger og fosterleie, description=Symfyse-fundusmålinger og leie av foster (-e)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1
  Ekskluder:
  Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=SLOT, level=2, text=Fosterbevegelser, description=Observasjon av fosterbevegelser., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.fetal_movement.v1 og spesialiseringer
  Ekskluder:
  Alle ikke eksplisitt inkluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0018], code=at0018, itemType=SLOT, level=2, text=Fosterhjertelyd, description=Observasjon av fosterhjertelyd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.fetal_heart.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Urinanalyse, description=Funn fra urinanalyse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.urinalysis.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Blodprøvesvar, description=Funn fra blodprøveanalyse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.lab_test.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0016], code=at0016, itemType=SLOT, level=2, text=Vekt, description=Observasjon av kroppsvekt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003]/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=2, text=Kroppslig ødem, description=Observasjon av generell kroppslig ødem., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=OBSERVATION, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-OBSERVATION.exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=SECTION, level=1, text=Notater, description=Annen dokumentasjon relevant for konsultasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011]/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=2, text=Vudering, description=Oppsummerte funn - klinikers vurdering av helsetilstanden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ENTRY, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-EVALUATION.clinical_synopsis.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009], code=at0009, itemType=SECTION, level=1, text=Neste kontroll, description=Informasjon vedrørende neste kontroll (-er)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=SECTION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=SLOT, level=2, text=Svangerskapskontroll, description=Informasjon vedrørende neste svangerskapskontroll (-er)., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INSTRUCTION, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]