ARCHETYPE Short Physical Performance Battery (SPPB) (openEHR-EHR-OBSERVATION.short_physical_performance_battery_no.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.short_physical_performance_battery_no.v0
ConceptShort Physical Performance Battery (SPPB)
DescriptionShort Physical Performance Battery er en test for screening av fysisk funksjon hos eldre.
UseBrukes for å registrere resultatene for hvert parameter og deres totale poengskår for Short Physical Performance Battery (SPPB). Arketypen inneholder dataelementer som trengs for å representere Short Physical Performance Battery (SPPB). Arketypen inneholder ikke ledetekster og hjelp til spørsmålstillinger man finner i papirskjemaet. Dette må legges til ved bygging av skjema/funksjonalitet. Testen er oversatt fra engelsk til norsk i tråd med gjeldende retningslinjer og den norske versjon er gratis og fritt tilgjengelig for bruk.
PurposeFor å registrere resultatene for hvert parameter og deres totale poengskår for Short Physical Performance Battery (SPPB).
ReferencesAbellan van Kan, G., et al., Gait speed at usual pace as a predictor of adverse outcomes in community-dwelling older people an International Academy on Nutrition and Aging (IANA) Task Force. J Nutr Health Aging, 2009. 13(10): p. 881-9.

Studenski, S., Bradypedia: is gait speed ready for clinical use? J Nutr Health Aging, 2009. 13(10): p. 878-80.
Fritz, S. and M. Lusardi, White paper: "walking speed: the sixth vital sign". J Geriatr Phys Ther, 2009. 32(2): p. 46-9.

Perera, S., et al., Meaningful change and responsiveness in common physical performance measures in older adults. J Am Geriatr Soc, 2006. 54(5): p. 743-9.

Oversatt til norsk april 2013. Sverre Bergh, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet, Heidi Lyshol, Folkehelseinstituttet, Geir Selbæk, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet, Bjørn Heine Strand, Folkehelseinstituttet, Kristin Taraldsen, Forsknings gruppe for geriatri, St. Olavs hospital og NTNU, Pernille Thingstad, Forsknings gruppe for geriatri, St. Olavs hospital og NTNU. https://www.legeforeningen.no/contentassets/870420284b7d4cb98100191ff93e7983/sppb.pdf. Retrieved 14.09.21.
AuthorsForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-09-06
Other Details LanguageForfatternavn: John Tore Valand
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-09-06
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Abellan van Kan, G., et al., Gait speed at usual pace as a predictor of adverse outcomes in community-dwelling older people an International Academy on Nutrition and Aging (IANA) Task Force. J Nutr Health Aging, 2009. 13(10): p. 881-9. Studenski, S., Bradypedia: is gait speed ready for clinical use? J Nutr Health Aging, 2009. 13(10): p. 878-80. Fritz, S. and M. Lusardi, White paper: "walking speed: the sixth vital sign". J Geriatr Phys Ther, 2009. 32(2): p. 46-9. Perera, S., et al., Meaningful change and responsiveness in common physical performance measures in older adults. J Am Geriatr Soc, 2006. 54(5): p. 743-9. Oversatt til norsk april 2013. Sverre Bergh, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet, Heidi Lyshol, Folkehelseinstituttet, Geir Selbæk, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet, Bjørn Heine Strand, Folkehelseinstituttet, Kristin Taraldsen, Forsknings gruppe for geriatri, St. Olavs hospital og NTNU, Pernille Thingstad, Forsknings gruppe for geriatri, St. Olavs hospital og NTNU. https://www.legeforeningen.no/contentassets/870420284b7d4cb98100191ff93e7983/sppb.pdf. Retrieved 14.09.21., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=975D6971D221999AB1C134B9E3057984, build_uid=f9f0b4b1-2ead-40e0-ad12-af76c94945b0, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UIDa5cfb796-5b3a-4c46-bc3d-d3d3eff82f29
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2571
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Short Physical Performance Battery er en test for screening av fysisk funksjon hos eldre., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], identities=[], activities=[], details=[], items=[], contacts=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=CLUSTER, level=4, text=1. Statisk balanse, description=Observasjon av statisk balanse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Balansetest samlede føtter 10 sekunder, description=Stående stilling, samlede føtter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 s
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=5, text=Score samlede føtter, description=Score av "Balansetest samlede føtter 10 sekunder"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: = 10 sek
0: < 10 sek
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=5, text=Balansetest semi-tandem 10 sekunder, description=Stående stilling, semi‐tandem., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 s
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=5, text=Score semi-tandem, description=Score av "Balansetest semi-tandem 10 sekunder"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: = 10 sek
0: < 10 sek
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=5, text=Balansetest tandem 10 sekunder, description=Stående stilling, tandem., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 s
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=5, text=Score tandem, description=Score av "Balansetest tandem 10 sekunder"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=2: = 10 sek
1: 3 - 9.99 sek
0: < 10 sek
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=5, text=Årsak, description=Årsak til at deltaker ikke har forsøkt eller mislykkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Forsøkte, men ikke i stand til. [0 poeng.]
 • Deltageren kunne ikke holde stillingen uten hjelp. [0 poeng.]
 • Ikke forsøkt, tester følte det utrygg. [0 poeng.]
 • Ikke forsøkt, deltager følte seg utrygg. [0 poeng.]
 • Deltager tar ikke instruksjon. [Missing.]
 • Deltager nektet. [Missing.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=5, text=Annet, description=Spesifiser annen årsak til at deltaker ikke har forsøkt eller mislykkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=5, text=Score statisk balanse, description=Sum av elementene "Score samlede føtter", "Score semi-tandem" og "Score tandem"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=4

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028], code=at0028, itemType=CLUSTER, level=4, text=2. 4m gangtest, description=Observasjon av gangfunksjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ganghjelpemidler ved test, description=Ganghjelpemidler benyttet under testen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Uten
 • Krykk/stokk (er)
 • Rollator
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=5, text=Annet ganghjelpemiddel ved test, description=Spesifiser annet ganghjelpemiddel ved test., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tid test 1, description=Første test av ganghastighet 4m., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 s
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tid test 2, description=Andre test av ganghastighet 4m., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 s
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=5, text=Score 4m gangtest, description=Score beste resultat av de to forsøkene "Tid test 1" og "Tid test 2"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Deltager var ikke i stand til
1: Hvis tiden var > 8.7
2: Hvis tiden var 6.21 - 8.70
3: Hvis tiden var 4.82 - 6.20
4: Hvis tiden var < 4.82
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=5, text=Annet, description=Spesifiser annen årsak til at deltaker ikke har forsøkt eller mislykkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=5, text=Årsak, description=Årsak til at deltaker ikke har forsøkt eller mislykkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Forsøkte, men ikke i stand til. [0 poeng.]
 • Deltageren kunne ikke holde stillingen uten hjelp. [0 poeng.]
 • Ikke forsøkt, tester følte det utrygg. [0 poeng.]
 • Ikke forsøkt, deltager følte seg utrygg. [0 poeng.]
 • Deltager tar ikke instruksjon. [Missing.]
 • Deltager nektet. [Missing.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0050], code=at0050, itemType=CLUSTER, level=4, text=3. Reise/sette seg x5, description=Observasjon av evne til å reise seg fra stol., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0050]/items[at0051], code=at0051, itemType=ELEMENT, level=5, text=Setehøyde, description=Setehøyde på stolen deltaker skal reise seg fra., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter: >=0.0 cm
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0050]/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=5, text=Reise/ sette seg x5, description=Tid 5 repetisjoner uten armbruk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 s
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0050]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=5, text=Årsak, description=Årsak til at deltaker ikke har forsøkt eller mislykkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Forsøkte, men ikke i stand til. [0 poeng.]
 • Deltageren kunne ikke holde stillingen uten hjelp. [0 poeng.]
 • Ikke forsøkt, tester følte det utrygg. [0 poeng.]
 • Ikke forsøkt, deltager følte seg utrygg. [0 poeng.]
 • Deltager tar ikke instruksjon. [Missing.]
 • Deltager nektet. [Missing.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0050]/items[at0060], code=at0060, itemType=ELEMENT, level=5, text=Annet, description=Spesifiser annen årsak til at deltaker ikke har forsøkt eller mislykkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0050]/items[at0061], code=at0061, itemType=ELEMENT, level=5, text=Score reise/sette seg, description=Score av reise/ sette seg x5., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Deltager var ikke istand til/brukte >60 sek.
1: Hvis tiden var ≥16.7 sek.
2: Hvis tiden var 13.7 – 16.69 sek.
3: Hvis tiden var 11.20 – 13.69 sek.
4: Hvis tiden var ≤ 11.19 sek.
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0068], code=at0068, itemType=ELEMENT, level=4, text=Totalscore, description=Sum av "Score statisk balanse", "Score 4m gangtest" og "Score reise/ sette seg"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], relationships=[], provider=[], context=[], capabilities=[], target=[], state=[], credentials=[], ism_transition=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0067], code=at0067, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], source=[], other_participations=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], content=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0010], code=at0010, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0067], code=at0067, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]