ARCHETYPE Short Physical Performance Battery (openEHR-EHR-OBSERVATION.short_physical_performance_battery_no.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.short_physical_performance_battery_no.v1
ConceptShort Physical Performance Battery
DescriptionShort Physical Performance Battery (SPPB) er en test for screening av fysisk funksjon hos eldre. Arketypen er basert på en norsk modifikasjon av SPPB.
UseBrukes for å registrere resultatene for hvert parameter og deres totale poengskår for den norske versjonen av Short Physical Performance Battery (SPPB). Arketypen inneholder de dataelementene som trengs for å representere Short Physical Performance Battery (SPPB), den inneholder derimot ikke ledetekster og hjelp til spørsmålstillinger som man finner i papirskjemaet, dette må legges til ved bygging av skjema/funksjonalitet. Arketypen er basert på en norsk modifikasjon av SPPB, og er oversatt fra engelsk til norsk i tråd med gjeldende retningslinjer. Den norske versjon er gratis og fritt tilgjengelig for bruk.
PurposeFor å registrere resultatene for hvert parameter og deres totale poengskår for Short Physical Performance Battery (SPPB).
ReferencesGuralnik, J.M., et al., A short physical performance battery assessing lower extremity function: association with self-reported disability and prediction of mortality and nursing home admission. J Gerontol, 1994. 49(2): p. M85-94.

Fritz, S. and M. Lusardi, White paper: "walking speed: the sixth vital sign". J Geriatr Phys Ther, 2009. 32(2): p. 46-9.

Perera, S., et al., Meaningful change and responsiveness in common physical performance measures in older adults. J Am Geriatr Soc, 2006. 54(5): p. 743-9.

Oversatt til norsk april 2013. Sverre Bergh, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet, Heidi Lyshol, Folkehelseinstituttet, Geir Selbæk, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet, Bjørn Heine Strand, Folkehelseinstituttet, Kristin Taraldsen, Forsknings gruppe for geriatri, St. Olavs hospital og NTNU, Pernille Thingstad, Forsknings gruppe for geriatri, St. Olavs hospital og NTNU. https://www.legeforeningen.no/contentassets/870420284b7d4cb98100191ff93e7983/sppb.pdf. Retrieved 14.09.21.
AuthorsForfatternavn: Kanika Kuwelker
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-09-06
Other Details LanguageForfatternavn: Kanika Kuwelker
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: kanika.kuwelker@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-09-06
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Guralnik, J.M., et al., A short physical performance battery assessing lower extremity function: association with self-reported disability and prediction of mortality and nursing home admission. J Gerontol, 1994. 49(2): p. M85-94. Fritz, S. and M. Lusardi, White paper: "walking speed: the sixth vital sign". J Geriatr Phys Ther, 2009. 32(2): p. 46-9. Perera, S., et al., Meaningful change and responsiveness in common physical performance measures in older adults. J Am Geriatr Soc, 2006. 54(5): p. 743-9. Oversatt til norsk april 2013. Sverre Bergh, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet, Heidi Lyshol, Folkehelseinstituttet, Geir Selbæk, Alderspsykiatrisk forskningssenter, Sykehuset Innlandet, Bjørn Heine Strand, Folkehelseinstituttet, Kristin Taraldsen, Forsknings gruppe for geriatri, St. Olavs hospital og NTNU, Pernille Thingstad, Forsknings gruppe for geriatri, St. Olavs hospital og NTNU. https://www.legeforeningen.no/contentassets/870420284b7d4cb98100191ff93e7983/sppb.pdf. Retrieved 14.09.21., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=FEB2FDD52A7706EA01F3E82D7A38C5CA, build_uid=1007d478-deac-4c5e-b397-e31f561a0869, revision=1.0.0}
KeywordsSPPB, fysisk funksjon, mobilitet, geriatri
Lifecyclepublished
UID42b665cd-aadd-4d6a-8240-3229dd539eeb
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2571
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Short Physical Performance Battery (SPPB) er en test for screening av fysisk funksjon hos eldre. Arketypen er basert på en norsk modifikasjon av SPPB., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marcus Kessner, Helse Bergen, Norway
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Stein Arne Rimehaug, Sunnaas sykehus, Norway
Anneli Rønstad, Helse Fonna, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ina Wille, Helse-Vest RHF, Norway, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=CLUSTER, level=4, text=1. Statisk balanse, description=Observasjon av statisk balanse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tid samlede føtter 10 sekunder, description=Stående stilling, samlede føtter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 s
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=5, text=Skår samlede føtter, description=Skår av "Samlede føtter 10 sekunder"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: = 10 sek.
0: < 10 sek.
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tid semi-tandem 10 sekunder, description=Stående stilling, semi‐tandem., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 s
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=5, text=Skår semi-tandem, description=Skår av "Semi-tandem 10 sekunder"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: = 10 sek.
0: < 10 sek.
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tid tandem 10 sekunder, description=Stående stilling, tandem., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 s
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=5, text=Skår tandem, description=Skår av "Tandem 10 sekunder"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=2: = 10 sek.
1: 3 - 9.99 sek.
0: < 3 sek.
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=5, text=Årsak, description=Årsak til at deltaker ikke har forsøkt eller mislykkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Forsøkte, men ikke i stand til. [0 poeng.]
 • Deltageren kunne ikke holde stillingen uten hjelp. [0 poeng.]
 • Ikke forsøkt, tester følte det utrygt. [0 poeng.]
 • Ikke forsøkt, deltager følte seg utrygg. [0 poeng.]
 • Deltager tar ikke instruksjon. [Missing.]
 • Annet.
 • Deltaker nektet. [Missing.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=5, text=Annet, description=Spesifiser annen årsak til at deltaker ikke har forsøkt eller mislykkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=5, text=Sum skår balanse, description=Sum av elementene "Skår samlede føtter", "Skår semi-tandem" og "Skår tandem"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=4

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0153], code=at0153, itemType=CLUSTER, level=4, text=2. Gangtest, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0153]/items[at0028], code=at0028, itemType=CLUSTER, level=5, text=Gangtest 4 m, description=Observasjon av gangfunksjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0153]/items[at0028]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=6, text=Ganghjelpemidler ved test, description=Ganghjelpemidler benyttet under testen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Uten
 • Krykk/stokk (er)
 • Rullator
 • Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0153]/items[at0028]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=6, text=Annet ganghjelpemiddel ved test, description=Spesifiser annet ganghjelpemiddel ved test., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0153]/items[at0028]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=6, text=Tid test 1, description=Første test av ganghastighet 4 m., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 s
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0153]/items[at0028]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=6, text=Tid test 2, description=Andre test av ganghastighet 4 m., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 s
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0153]/items[at0028]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=6, text=Skår gangtest 4 m, description=Skår beste resultat av de to forsøkene "Tid test 1" og "Tid test 2"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Deltager var ikke i stand til.
1: Hvis tiden var > 8.7.
2: Hvis tiden var 6.21 - 8.70.
3: Hvis tiden var 4.82 - 6.20.
4: Hvis tiden var < 4.82.
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0153]/items[at0028]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=6, text=Årsak, description=Årsak til at deltaker ikke har forsøkt eller mislykkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Forsøkte, men ikke i stand til. [0 poeng.]
 • Deltageren kunne ikke holde stillingen uten hjelp. [0 poeng.]
 • Ikke forsøkt, tester følte det utrygt. [0 poeng.]
 • Ikke forsøkt, deltager følte seg utrygg. [0 poeng.]
 • Deltager tar ikke instruksjon. [Missing.]
 • Annet. [0 poeng.]
 • Deltager nektet. [Missing.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0153]/items[at0028]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=6, text=Annet, description=Spesifiser annen årsak til at deltaker ikke har forsøkt eller mislykkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0153]/items[at0121], code=at0121, itemType=CLUSTER, level=5, text=Gangtest 3 m, description=Observasjon av gangfunksjon., comment=Hvis 4m ikke er mulig å gjennomføre., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0153]/items[at0121]/items[at0122], code=at0122, itemType=ELEMENT, level=6, text=Ganghjelpemidler ved test, description=Ganghjelpemidler benyttet under testen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Uten
 • Krykke/stokk (er)
 • Rullator
 • Annet
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0153]/items[at0121]/items[at0126], code=at0126, itemType=ELEMENT, level=6, text=Annet ganghjelpemiddel ved test, description=Spesifiser annet ganghjelpemiddel ved test., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0153]/items[at0121]/items[at0127], code=at0127, itemType=ELEMENT, level=6, text=Tid test 1, description=Første test av ganghastighet 3 m., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 s
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0153]/items[at0121]/items[at0128], code=at0128, itemType=ELEMENT, level=6, text=Tid test 2, description=Andre test av ganghastighet 3 m., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 s
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0153]/items[at0121]/items[at0129], code=at0129, itemType=ELEMENT, level=6, text=Skår gangtest 3 m, description=Skår beste resultat av de to forsøkene "Tid test 1" og "Tid test 2"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Deltager var ikke i stand til
1: Hvis tiden var > 6.52
2: Hvis tiden var 4.66 - 6-52
3: Hvis tiden var 3.62 - 4.65
4: Hvis tiden var < 3.62
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0153]/items[at0121]/items[at0136], code=at0136, itemType=ELEMENT, level=6, text=Årsak, description=Årsak til at deltaker ikke har forsøkt eller mislykkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Forsøkte, men ikke i stand til. [0 poeng.]
 • Deltageren kunne ikke holde stillingen uten hjelp. [0 poeng.]
 • Ikke forsøkt, tester følte det utrygt. [0 poeng.]
 • Ikke forsøkt, deltager følte seg utrygg. [0 poeng.]
 • Deltager tar ikke instruksjon. [Missing.]
 • Annet. [0 poeng.]
 • Deltager nektet. [Missing.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0153]/items[at0121]/items[at0135], code=at0135, itemType=ELEMENT, level=6, text=Annet, description=Spesifiser annen årsak til at deltaker ikke har forsøkt eller mislykkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0050], code=at0050, itemType=CLUSTER, level=4, text=3. Reise/sette seg x5 uten armbruk, description=Observasjon av evne til å reise seg fra stol uten armbruk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0050]/items[at0051], code=at0051, itemType=ELEMENT, level=5, text=Setehøyde, description=Setehøyde på stolen deltaker skal reise seg fra., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter: >=0.0 cm
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0050]/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tid 5 repetisjoner uten armbruk, description=Tid 5 repetisjoner uten armbruk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 s
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0050]/items[at0061], code=at0061, itemType=ELEMENT, level=5, text=Skår reise/sette seg x5 uten armbruk, description=Skår av reise/sette seg x5 uten armbruk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Deltager var ikke i stand til/brukte >60 sek.
1: Hvis tiden var ≥16.7 sek.
2: Hvis tiden var 13.7 – 16.69 sek.
3: Hvis tiden var 11.20 – 13.69 sek.
4: Hvis tiden var ≤ 11.19 sek.
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0050]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=5, text=Årsak, description=Årsak til at deltaker ikke har forsøkt eller mislykkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Forsøkte, men ikke i stand til. [0 poeng.]
 • Deltageren kunne ikke holde stillingen uten hjelp. [0 poeng.]
 • Ikke forsøkt, tester følte det utrygt. [0 poeng.]
 • Ikke forsøkt, deltager følte seg utrygg. [0 poeng.]
 • Deltager tar ikke instruksjon. [Missing.]
 • Annet. [0 poeng.]
 • Deltager nektet. [Missing.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0050]/items[at0060], code=at0060, itemType=ELEMENT, level=5, text=Annet, description=Spesifiser annen årsak til at deltaker ikke har forsøkt eller mislykkes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0068], code=at0068, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total skår SPPB, description=Sum av "Sum skår balanse", "Skår gangtest 4m" og "Skår reise/sette seg x5 uten armbruk"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=12

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0151], code=at0151, itemType=CLUSTER, level=4, text=Vedlegg/tillegg til orginaltesten, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0151]/items[at0154], code=at0154, itemType=CLUSTER, level=5, text=Ganghastighet-test, description=Observasjon av ganghastighet., comment=Ganghastighet-test er ikke en del av originaltesten og kan brukes som en selvstendig test., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0151]/items[at0154]/items[at0155], code=at0155, itemType=ELEMENT, level=6, text=Test 1 - distanse, description=Distanse (m) ved test 1., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter: >=0.0 m, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0151]/items[at0154]/items[at0156], code=at0156, itemType=ELEMENT, level=6, text=Test 1 - tid, description=Tid (sekunder) ved test 1., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 s
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0151]/items[at0154]/items[at0157], code=at0157, itemType=ELEMENT, level=6, text=Test 1 - ganghastighet, description=Ganghastighet (m/s) ved test 1., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Velocity
Enheter: >=0.0 m/s
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0151]/items[at0154]/items[at0158], code=at0158, itemType=ELEMENT, level=6, text=Test 2 - tid, description=Tid (sekunder) ved test 2., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 s
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0151]/items[at0154]/items[at0159], code=at0159, itemType=ELEMENT, level=6, text=Test 2 - distanse, description=Distanse (m) ved test 2., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter: >=0.0 m, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0151]/items[at0154]/items[at0160], code=at0160, itemType=ELEMENT, level=6, text=Test 2 - ganghastighet, description=Ganghastighet (m/s) ved test 2., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Velocity
Enheter: >=0.0 m/s
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0151]/items[at0154]/items[at0161], code=at0161, itemType=ELEMENT, level=6, text=Tolkning ganghastighet-test, description=Tolkning av ganghastighets-test basert på beste av to forsøk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=1: Skrøpelig. [Økt risiko for fall, økt risiko for funksjonssvikt, økt risiko for sykehusinnleggelse og redusert innendørs og utendørsmobilitet.]
2: Begynnende funksjonssvikt. [Økt risiko for fall og funksjonssvikt, selvhjulpen i ADL og redusert utendørsmobilitet.]
3: Normal. [Ingen økt risiko eller begrensninger i ADL og mobilitet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0151]/items[at0104], code=at0104, itemType=CLUSTER, level=5, text=Reise/sette seg x5 med armbruk, description=Observasjon av evne til å reise seg fra stol med armbruk., comment=For eldre som skårer 0 poeng på reise/sette seg uten armbruk kan tiden med bruk av armene registreres i tillegg. Denne tiden regnes ikke inn i totalskåren SPPB, men registreres som en egen test., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0151]/items[at0104]/items[at0105], code=at0105, itemType=ELEMENT, level=6, text=Setehøyde, description=Setehøyde på stolen deltaker skal reise seg fra., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Length
Enheter: >=0.0 cm
Begrens antall desimaler: 0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0151]/items[at0104]/items[at0106], code=at0106, itemType=ELEMENT, level=6, text=Tid 5 repetisjoner med armbruk, description=Tid 5 repetisjoner med armbruk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Time
Enheter: >=0.0 s
Begrens antall desimaler: 2, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0067], code=at0067, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0010], code=at0010, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0067], code=at0067, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]