ARCHETYPE Menstruasjonssykluser (openEHR-EHR-OBSERVATION.menstrual_cycles.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.menstrual_cycles.v0
ConceptMenstruasjonssykluser
DescriptionDetaljer om to eller flere menstruasjonssykluser i løpet av et spesifisert tidsintervall.
UseBrukes for å registrere detaljer om to eller flere menstruasjonssykluser i løpet av et spesifisert tidsintervall. Brukes til å representere "Hendelser" som er ment å representere enten to eller flere sykluser, eller et annet tidsintervall, for eksempel antall sykluser over et år.
MisuseBrukes ikke for å registrere generell informasjon om menstruasjon eller relaterte symptomer i en syklus, bruk arketypen OBSERVATION.menstruation for dette formålet. Brukes ikke for å registrere dato for siste normale menstruasjon, bruk EVALUATION.last_normal_menstrual_period arketypen til dette formålet. Brukes ikke for å registrere informasjon om en spesifikk dag i menstruasjonssyklusen, bruk arketypen OBSERVATION.menstrual_diary til dette formålet. Brukes ikke for å registrere informasjon om typiske eller vanlige menstruasjonssykluser eller mønstre - bruk arketypen EVALUATION.menstruation_summary for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om to eller flere menstruasjonssykluser i løpet av et spesifisert tidsintervall.
ReferencesAvgrenet fra: <https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5285>
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
Opprinnelig skrevet dato: 2021-02-22
Other Details LanguageForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
Opprinnelig skrevet dato: 2021-02-22
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: , original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=66625D04E72166998756B7C131CBF52B, build_uid=d039e806-fe0c-4ae8-ad7b-ea52effd8906, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID0d3b3d0d-bf29-4ea3-b40a-5c13d3df7e05
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2566
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om to eller flere menstruasjonssykluser i løpet av et spesifisert tidsintervall., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, John Tore Valand, Helse Vest IKT, Helse Bergen, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-bergen.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], identities=[], activities=[], details=[], items=[], contacts=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Antall sykluser, description=Antall sykluser i et definert tidsintervall, for eksempel ett år., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse av menstruasjonssyklusene, description=Fritekstbeskrivelse av menstruasjonssyklusene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om menstruasjonssyklusene som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], relationships=[], provider=[], context=[], capabilities=[], target=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0022]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Bakenforliggende faktorer som kan ha innvirkning på menstruasjonssyklusene., comment=For eksempel: stress, hormonell antikonsepsjon, postpartum perioden, perimenopausal eller hormonerstatningsterapi (HRT), kjente fibromyomer, intrauterin antikonsepsjon (ikke hormonell) eller medisiner. Koding med en terminologi foretrekkes der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], credentials=[], ism_transition=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], source=[], other_participations=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=INTERVAL_EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INTERVAL_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], content=[]}, topLevelItems={state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0022], code=at0022, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0008], code=at0008, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0008]/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]