ARCHETYPE Siste normale menstruasjonsperiode (openEHR-EHR-EVALUATION.last_normal_menstrual_period.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.last_normal_menstrual_period.v0
ConceptSiste normale menstruasjonsperiode
DescriptionInformasjon om den siste normale menstruasjonsperioden individet opplevde.
UseBrukes for å registrere detaljer om den siste normale menstruasjonsperioden individet opplevde.
MisuseBrukes ikke for å registrere detaljer om menarke eller overgangsalder - bruk arketypen EVALUATION.menstruation_summary for dette formålet. Brukes ikke for å registrere informasjon om en spesifikk dag i menstruasjonssyklusen, bruk arketypen OBSERVATION.menstrual_diary for dette formålet. Brukes ikke for å registrere informasjon om typiske eller vanlige menstruasjonssykluser eller mønstre - bruk arketypen EVALUATION.menstruation_summary for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om den siste normale menstruasjonsperioden individet opplevde.
ReferencesAvgrenet fra: <https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5655>
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt-no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-08-03
Other Details LanguageForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt-no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-08-03
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: , original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=7E420BC2FC51A86364747E53308C6663, build_uid=e391389d-7e22-4053-aa44-5f8912b3d317, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsmenstruasjon, mensen, LNMP, LMP, LNP, DLMP
Lifecyclein_development
UID8620ca8e-ecf0-40de-8791-fd2006f3d9d3
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2565
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Informasjon om den siste normale menstruasjonsperioden individet opplevde., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, John Tore Valand, Helse Vest IKT, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], identities=[], activities=[], details=[], items=[], contacts=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startdato for siste menstruasjonsperiode, description=Dato for første blødningsdag., comment=Også kjent som siste menstruasjons første dag. Nyttig å lagre for senere bruk i beregninger som estimert termindato under graviditet, eller for å skille den siste typiske menstruasjonssyklusen fra et uregelmessig menstruasjonsmønster. Kan være en delvis dato, for eksempel bare et årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sikkerhet, description=Sikkerhetsgraden for at datoen var korrekt., comment=For eksempel sikker eller usikker., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse av siste normale menstruasjonsperiode., description=Fritekstbeskrivelse av siste normale menstruasjonsperiode., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om siste normale menstruasjonsperiode som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], relationships=[], provider=[], context=[], capabilities=[], target=[], state=[], credentials=[], ism_transition=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato for når Siste normale menstruasjonsperiode ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], other_participations=[], events=[], content=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato for når Siste normale menstruasjonsperiode ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]