ARCHETYPE Siste menstruasjonsperiode (openEHR-EHR-EVALUATION.last_menstrual_period.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.last_menstrual_period.v1
ConceptSiste menstruasjonsperiode
DescriptionIdentifisering av den første dagen i den siste menstruasjonsperioden individet opplevde.
UseBrukes for å registrere detaljer om den første dagen i den siste menstruasjonsperioden individet opplevde. Bruk dataelementet "Sikkerhet" for å registrere sikkerhetsgraden for at datoen var korrekt. Ved registrering av startdatoen for siste menstruasjonsperiode er antagelsen at denne menstruasjonen var normal.
MisuseBrukes ikke for å registrere detaljer om menarke eller overgangsalder - bruk arketypen EVALUATION.menstruation_summary for dette formålet. Brukes ikke for å registrere informasjon om en spesifikk dag i menstruasjonssyklusen, bruk arketypen OBSERVATION.menstrual_diary for dette formålet. Brukes ikke for å registrere informasjon om typiske eller vanlige menstruasjonssykluser eller mønstre - bruk arketypen EVALUATION.menstruation_summary for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om den første dagen i den siste menstruasjonsperioden individet opplevde.
References
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt-no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-08-03
Other Details LanguageForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt-no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-08-03
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=0FA924BD1B62FA066F93AC999DFA735B, build_uid=e9011db2-94b1-4f33-8594-7554af2cf9e1, revision=1.0.0}
Keywordsmenstruasjon, mensen, LNMP, LMP, LNP, DLMP
Lifecyclepublished
UIDed4e6fdd-f6ff-45b3-8a89-c5060dc9a3a0
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2565
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Identifisering av den første dagen i den siste menstruasjonsperioden individet opplevde., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Peter Fedorcsak, Oslo universitetssykehus, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse-Nord, Norway (openEHR Editor)
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Anna Moore, University of Cambridge, United Kingdom
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Nyree Taylor, Ocean Health Systems, Australia
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
zhiping zhang, genecast, China, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, John Tore Valand, Helse Vest IKT, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato for når Siste menstruasjonsperiode ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startdato, description=Dato for første blødningsdag., comment=Også kjent som siste menstruasjons første dag. Nyttig å lagre for senere bruk i beregninger som estimert termindato under graviditet, eller for å skille den siste typiske menstruasjonssyklusen fra et uregelmessig menstruasjonsmønster. Kan være en delvis dato, for eksempel bare et årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sikkerhet, description=Sikkerhetsgraden for at datoen var korrekt., comment=For eksempel sikker eller usikker., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  Kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse av siste normale menstruasjonsperiode., description=Fritekstbeskrivelse av siste menstruasjonsperiode., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om siste menstruasjonsperiode som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato for når Siste menstruasjonsperiode ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]