ARCHETYPE Menstruasjonsdagbok (openEHR-EHR-OBSERVATION.menstrual_diary.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.menstrual_diary.v1
ConceptMenstruasjonsdagbok
DescriptionDetaljer om menstruasjonsblødningen og assosierte symptomer ved en spesifikk dag.
UseBrukes for å registrere detaljer om menstruasjonsblødning ved en spesifikk dag. For eksempel i en menstruasjonskalender eller dagbok.
MisuseBrukes ikke for å registrere dato for siste menstruasjon, bruk arketypen EVALUATION.last_menstrual_period for dette formålet. Brukes ikke for å registrere generell informasjon om menstruasjon eller relaterte symptomer i en syklus, bruk arketypen OBSERVATION.menstruation for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om menarke eller overgangsalder - bruk arketypen EVALUATION.menstruation_summary for dette formålet. Brukes ikke for å registrere informasjon om typiske eller vanlige menstruasjonssykluser eller mønstre - bruk arketypen EVALUATION.menstruation_summary for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om menstruasjonsblødning ved en spesifikk dag.
References
AuthorsForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt-no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-08-03
Other Details LanguageForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt-no
Opprinnelig skrevet dato: 2021-08-03
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=5D3508A1DD8983D5E5AF4140F7430430, build_uid=6f62204e-3127-4796-963b-b57e0878b9eb, revision=1.0.0}
Keywordsmenstruasjon, mensen, syklus, dysmenoré, smerte, oppblåsthet
Lifecyclepublished
UID6522381c-d7a1-419f-86d3-ca8a1d4c2adb
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2564
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om menstruasjonsblødningen og assosierte symptomer ved en spesifikk dag., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Sigrid Daae Mæland, Helse Vest IKT, Norway
Peter Fedorcsak, Oslo universitetssykehus, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse-Nord, Norway (openEHR Editor)
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Anna Moore, University of Cambridge, United Kingdom
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, John Tore Valand, Helse Vest IKT, Helse Bergen, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0012], code=at0012, itemType=INTERVAL_EVENT, level=2, text=Per dag, description=For å registrere én bestemt dag i en syklus., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INTERVAL_EVENT, bindings=null, values=Intervall-vidde: 24 timer
  , extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Blødningsmengde, description=Semikvantitativ estimering av blødningsmengde den aktuelle dagen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Lekkasje [For eksempel kraftig menstruasjonsblødning som overskred absorpsjonkapasiteten til sanitærbind og andre menstruasjonsprodukter.]
   • Kraftig menstruasjonsblødning [Måtte for eksempel bytte tampong eller bind, med høy absorpsjonsevne, hver time til hver fjerde time.]
   • Moderat menstruasjonsblødning [Måtte for eksempel bytte tampong eller bind, med vanlig absorpsjonsevne, hver tredje til fjerde time.]
   • Lett menstruasjonsblødning [Måtte for eksempel bytte tampong eller bind, med lav eller vanlig absorpsjonsevne, en til tre ganger per dag.]
   • Spotting [For eksempel en bloddråpe eller to, behøver ikke bruke menstruasjonsprodukter.]
   • Ingen blødning [Ingen menstruasjonsblødning.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=Volum, description=Estimert blodtap innenfor en 24 timers periode., comment=For eksempel ved å estimere volumet basert på et piktogram for vurdering av blodtap., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Volume
  Enheter: ml, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Blodkoagler, description=Tilstedeværelse av koagler., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Tilstede [Det forekom blodkoagler i menstruasjonsblødningen.]
  • Fraværende [Det forekom ikke blodkoagler i menstruasjonsblødningen.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=4, text=Farge, description=Fargen på blodet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse av spesifikk dag, description=Fritekstbeskrivelse av den spesifikke dagen i menstruasjonssyklusen. For eksempel dag 2., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=4, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om den spesifikke dagen i menstruasjonssyklusen., comment=For eksempel symptomer eller piktogram for vurdering av blodtap., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.symptom_sign.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om den spesifikke dagen i menstruasjonssyklusen som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0011], code=at0011, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]