ARCHETYPE Person (openEHR-EHR-CLUSTER.person.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.person.v0
ConceptPerson
DescriptionEt identifisert menneske.
UseBrukes for å registrere detaljer om en person i en pasientjournal, når det ikke er ønskelig eller mulig å bruke et formelt demografisk register eller indeks. For eksempel: - navn og kontaktdetaljer til en person som har en kopi av et fremtidig behandlingsvalg. - navn og kontaktdetaljer til en omsorgsperson eller helsepersonell i en henvisning. - navn, rolle og kontaktdetaljer til et medlem av et behandlingsteam. - rolle og kontaktdetaljer til en navngitt kontaktperson i en organisasjon. - detaljer om en slektning i en familieanamnese. - detaljer om et vitne til et epileptisk anfall. I de mest vanlige brukscasene der navn skal registreres i pasientjournalen, vil dataelementet "Ustrukturert navn" være tilstrekkelig. I tilfeller der man har behov for detaljer om en eller flere navnekomponenter, bruk arketypen CLUSTER.structured_name i SLOTet "Strukturert navn". I tilfeller der arketypen CLUSTER.structured_name er lagt i SLOTet "Strukturert navn", kan noen eller alle de strukturerte navnelementene slås sammen og vises i dataelementet "Ustrukturert navn". Denne arketypen kan også brukes som en midlertidig erstatning for formelle demografiske data når man gjennomgår et templat med domeneeksperter - for eksempel en vurdering der man i templatet forventer å se detaljer om et individ på toppen av vurderingsskjema.
MisuseBrukes ikke til å representere eller erstatte de formelle demografiske opplysninger for formell identitetsforvaltning eller for å opprettholde et demografisk register eller en indeks. Bruk formelle pasientregister, helsepersonellregister eller arketyper basert på openEHR demografisk informasjonsmodell til dette formålet. Brukes ikke for å representerer pasient, deltakere i behandling, forfatter eller lignende der man kan benytte attributter fra referansemodellen.
PurposeFor å registrere detaljer om en person i en pasientjournal.
ReferencesHealth Care Client Identification - AS 5017-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006.

Health Care Provider Identification - AS 4846-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006.

Health informatics — Identification of subjects of health care - ISO/TS 22220:2007. Geneva: International Organization for Standardization; 2007.

HL7 FHIR Resource - Person v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/person.html.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-04-14
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-04-14
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Health Care Client Identification - AS 5017-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006. Health Care Provider Identification - AS 4846-2006. New South Wales (AU): Standards Australia; 2006. Health informatics — Identification of subjects of health care - ISO/TS 22220:2007. Geneva: International Organization for Standardization; 2007. HL7 FHIR Resource - Person v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/person.html., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=7385089FBB3660F269A970FBDBCE3713, build_uid=2c4ebf47-1aee-44ae-9e8a-1594824eccc1, revision=0.0.1-alpha}
Keywordstjenesteyter, helsepersonell, omorgsperson, slektning, pårørende, vitne, venn, nabo, barn, familie, forelder, arbeidsgiver, rekvirent, henviser, pårørende, slektning, kontaktperson
Lifecyclein_development
UID31e7c0b7-9cf2-44de-8ea0-97d5e90c016a
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2534
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et identifisert menneske., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Dag Aarhus, Vestre Viken HF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Astrid Askeland, Dips ASA, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Valborg Ellingsen, Haraldsplass Diakonale sykehus, Norway
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT AS, Norway
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Gunn-Lisbeth Kleiven, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
Norwegian Bokmål: Liv Laugen, John Tore Valand, Vebjørn Arntzen, ​Oslo University Hospital, Norway, Helse Bergen, liv.laugen@ous-hf.no, john.tore.valand@helse-bergen.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, varntzen@ous-hf.no
Chinese: Yexuan Cheng, 浙江大学, 3160100913@zju.edu.cn
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], identities=[], activities=[], details=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn, description=Ustrukturert navn eller label for personen., comment=Innholdet i dette elementet kan være en sammenstilling av en eller flere komponenter fra arketypen CLUSTER.structured_name. For eksempel: "John Markham", "Professor Sir John Markham", "John Markham Jnr MP" eller "Nabo i huset med den røde døren"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert navn, description=Ytterligere strukturerte detaljer om navnet på en person, som kan kobles sammen til ett felt i dataelementet "Navn"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.structured_name.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.structured_name.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator, description=Identifikator for personen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Rolle, description=Forholdet eller rollen personen har til pasienten., comment=For eksempel: Vitne, medlem i et behandlingsteam, slektning, kontaktperson, nabo eller verge., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Adresse, description=Detaljer om personens adresse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=CLUSTER, level=1, text=Elektronisk kommunikasjon, description=Detaljer om type elektronisk kommunikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type, description=Typen elektronisk kommunikasjon., comment=For eksempel, men ikke begrenset til: Telefon, mobiltelefon, epost, personsøker, faks, videokonferanseløsning eller sosiale media., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Mobiltelefon
  • Telefon (ikke mobiltelefon)
  • E-post
  • Personsøker
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Verdi, description=Den unike kombinasjonen av alfanumeriske tegn, som gir mening for den identifiserte typen elektronisk kommunikasjon., comment=For eksempel fasttelefonnummer, landskode og mobiltelefonnummer, e-postadresse eller skype kontaktnavn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bruksområde, description=Bruksområde for den identifiserte typen elektronisk kommunikasjon., comment=Koding med ekstern terminologi er ønskelig om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Arbeid
  • Privat
  • Både arbeid og privat
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om elektronisk kommunikasjon som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=1, text=Organisasjon, description=Detaljer om organisasjonstilknytning for denne personen., comment=For eksempel: advokatkontoret som besitter framtidige behandlingsvalg for pasienten, hvor en advokat jobber eller en skole hvor en lærer arbeider., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om personen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.death_details.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.death_details.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om personen som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], contacts=[], data=[], relationships=[], provider=[], context=[], capabilities=[], target=[], state=[], credentials=[], ism_transition=[], protocol=[], source=[], other_participations=[], events=[], content=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn, description=Ustrukturert navn eller label for personen., comment=Innholdet i dette elementet kan være en sammenstilling av en eller flere komponenter fra arketypen CLUSTER.structured_name. For eksempel: "John Markham", "Professor Sir John Markham", "John Markham Jnr MP" eller "Nabo i huset med den røde døren"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert navn, description=Ytterligere strukturerte detaljer om navnet på en person, som kan kobles sammen til ett felt i dataelementet "Navn"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.structured_name.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.structured_name.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator, description=Identifikator for personen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Rolle, description=Forholdet eller rollen personen har til pasienten., comment=For eksempel: Vitne, medlem i et behandlingsteam, slektning, kontaktperson, nabo eller verge., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Adresse, description=Detaljer om personens adresse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=CLUSTER, level=1, text=Elektronisk kommunikasjon, description=Detaljer om type elektronisk kommunikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type, description=Typen elektronisk kommunikasjon., comment=For eksempel, men ikke begrenset til: Telefon, mobiltelefon, epost, personsøker, faks, videokonferanseløsning eller sosiale media., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Mobiltelefon
  • Telefon (ikke mobiltelefon)
  • E-post
  • Personsøker
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Verdi, description=Den unike kombinasjonen av alfanumeriske tegn, som gir mening for den identifiserte typen elektronisk kommunikasjon., comment=For eksempel fasttelefonnummer, landskode og mobiltelefonnummer, e-postadresse eller skype kontaktnavn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Bruksområde, description=Bruksområde for den identifiserte typen elektronisk kommunikasjon., comment=Koding med ekstern terminologi er ønskelig om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Arbeid
  • Privat
  • Både arbeid og privat
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om elektronisk kommunikasjon som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=1, text=Organisasjon, description=Detaljer om organisasjonstilknytning for denne personen., comment=For eksempel: advokatkontoret som besitter framtidige behandlingsvalg for pasienten, hvor en advokat jobber eller en skole hvor en lærer arbeider., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om personen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.death_details.v0 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.death_details.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om personen som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]