ARCHETYPE Person (openEHR-EHR-CLUSTER.person.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.person.v0
ConceptPerson
DescriptionEn person som trengs å bli representert i en pasientjournal.
UseBrukes for å registrere detaljer om en person i en pasientjournal. For eksempel: - navn og kontaktdetaljer til en person som har en kopi av et fremtidige behandlingsvalg. - navn og kontaktdetaljer til en omsorgsperson eller helsepersonell i en henvisning. - navn, rolle og kontaktdetaljer til et medlem av et behandlingsteam. - rolle og kontaktdetaljer til en navngitt kontaktperson i en organisasjon. - detaljer om en slektning i en familieanamnese. - detaljer om et vitne til et epileptisk anfall. Denne arketypen kan også brukes som en midlertidig erstatning for formelle demografiske data når man gjennomgår et templat med domeneeksperter - for eksempel en vurdering der man i templatet forventer å se detaljer om et individ på toppen av vurderingsskjema. I tilfeller der arketypen CLUSTER.structured_name er lagt i SLOTet "Strukturert navn", kan noen eller alle de strukturerte navnelementene kobles sammen og vises i dataelementet "Navn".
MisuseBrukes ikke til å representere eller erstatte de formelle demografiske detaljene for formell identitetsforvaltning eller for å opprettholde et demografisk register eller en indeks. Bruk formelle pasientregister, helsepersonellregister eller arketyper basert på openEHR demografisk informasjonsmodell til dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om en person i en pasientjournal.
ReferencesAvgrenet fra: Person, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2021-05-18]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5358
AS 4846-2006 Health Care Provider Identification. Standards Australia.

AS 5017-2006 Health Care Client Identification. Standards Australia.

HL7 FHIR Resource - Person v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/person.html

ISO/TS 22220:2007 Health informatics — Identification of subjects of health care. International Organization for Standardization.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-04-14
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2021-04-14
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Person, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2021-05-18]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5358 AS 4846-2006 Health Care Provider Identification. Standards Australia. AS 5017-2006 Health Care Client Identification. Standards Australia. HL7 FHIR Resource - Person v4.0.1: R4 [Internet]. Health Level Seven International; [accessed 2021 05 04]. Available from: http://hl7.org/fhir/2021May/person.html ISO/TS 22220:2007 Health informatics — Identification of subjects of health care. International Organization for Standardization., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=793625CFA494F1E3D8F3D3B73595FD02, build_uid=e87c9ac2-431e-41dd-8d58-c727cfc7eb3d, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsorganisasjon, tjenesteyter, helsepersonell, omorgsperson
Lifecyclein_development
UID31e7c0b7-9cf2-44de-8ea0-97d5e90c016a
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2534
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En person som trengs å bli representert i en pasientjournal., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Liv Laugen, John Tore Valand, ​Oslo University Hospital, Norway, Helse Bergen, liv.laugen@ous-hf.no, john.tore.valand@helse-bergen.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], state=[], capabilities=[], activities=[], source=[], details=[], other_participations=[], target=[], content=[], relationships=[], credentials=[], protocol=[], context=[], provider=[], ism_transition=[], identities=[], contacts=[], description=[], events=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn, description=Navnet til et individ som fritekst eller som en sammenstilling av en eller flere strukturerte navnekomponenter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert navn, description=Ytterligere strukturerte detaljer om navnet på en person, som kan kobles sammen til ett felt i dataelementet "Navn"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.structured_name.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator, description=Personidentifikator for den aktuelle personen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Rolle, description=Individets rolle i bidrag til helse eller omsorg for pasienten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Adresse, description=Detaljer om personens adresse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=CLUSTER, level=1, text=Elektronisk kommunikasjon, description=Detaljer om type elektronisk kommunikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Medie, description=Type elektronisk kommunikasjon eller kommunikasjonskanal., comment=For eksempel: telefon, datamaskin eller personsøker., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Mobiltelefon
  • Telefon (ikke mobiltelefon)
  • E-post
  • Personsøker
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type, description=Det brukte mediets formål eller bruk., comment=Koding med ekstern terminologi er ønskelig om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Arbeid
  • Privat
  • Både arbeid og privat
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Verdi, description=En kombinasjon av alfanumeriske tegn som utgjør en unik adresse for å kontakte personen i det valgte mediet., comment=For eksempel fasttelefonnummer, landskode og mobiltelefonnummer, e-postadresse eller skype kontaktnavn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om personen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn, description=Navnet til et individ som fritekst eller som en sammenstilling av en eller flere strukturerte navnekomponenter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert navn, description=Ytterligere strukturerte detaljer om navnet på en person, som kan kobles sammen til ett felt i dataelementet "Navn"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.structured_name.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator, description=Personidentifikator for den aktuelle personen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=1, text=Rolle, description=Individets rolle i bidrag til helse eller omsorg for pasienten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Adresse, description=Detaljer om personens adresse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.address.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=CLUSTER, level=1, text=Elektronisk kommunikasjon, description=Detaljer om type elektronisk kommunikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Medie, description=Type elektronisk kommunikasjon eller kommunikasjonskanal., comment=For eksempel: telefon, datamaskin eller personsøker., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Mobiltelefon
  • Telefon (ikke mobiltelefon)
  • E-post
  • Personsøker
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type, description=Det brukte mediets formål eller bruk., comment=Koding med ekstern terminologi er ønskelig om mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Arbeid
  • Privat
  • Både arbeid og privat
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Verdi, description=En kombinasjon av alfanumeriske tegn som utgjør en unik adresse for å kontakte personen i det valgte mediet., comment=For eksempel fasttelefonnummer, landskode og mobiltelefonnummer, e-postadresse eller skype kontaktnavn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om personen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]