ARCHETYPE SOFA-skår (openEHR-EHR-OBSERVATION.sofa_score.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.sofa_score.v0
ConceptSOFA-skår
DescriptionSequential organ failure assessment (SOFA) er et skåringssystem for å gradere og følge utvikling av organdysfunksjon i seks vitale organsystem. Tidligere betegnet som "Sepsis related organ failure assessment".
UseBrukes for å gradere og følge utvikling av organdysfunksjon i seks vitale organsystem og for å anslå mortalitet for pasienter med organdysfunksjon. SOFA-skår benyttes vanligvis i intensivavdelinger og i akuttmottak, men kan brukes på alle pasienter hvor man mistenker eller ønsker å følge utviklingen av organdysfunksjon, f.eks. hos pasienter med sepsis. SOFA-skår benyttes hos voksne (≥ 16 år).
MisuseAnvendes ikke for registrering av hver enkelt fysiologisk parameter eller klinisk observasjon. Bruk spesifikke OBSERVATION-arketyper for dette formål: - OBSERVATION.Glascow_coma_scale, - OBSERVATION.pao2_fio2_ratio, - OBSERVATION.blood_pressure, - OBSERVATION.laboratory_test. Anvendes ikke for registrering av SOFA-skår hos barn som er < 16 år gamle. Anvendes ikke for registrering av qSOFA (quick SOFA) bruk arketypen OBSERVATION.qsofa_score for dette formålet.
PurposeFor å gradere og følge utvikling av organdysfunksjon i seks vitale organsystem.
ReferencesVincent, J. L., Moreno, R., Takala, J., Willatts, S., de Mendonça, A., Bruining, H., et al. (1996). The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure. On behalf of the Working Group on Sepsis-Related Problems of the European Society of Intensive Care Medicine. (Vol. 22, pp. 707–710).

Norsk Intensivregister (NIR) [Internet]. Bergen: Helse Bergen HF; 2017 [cited 26 february 2018] Available from: https://helse-bergen.no/norsk-intensivregister-nir/registrering-av-data-i-nir-kun-for-medlemmer
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Siv Fauchald
Organisasjon: DIPS AS
E-post: sfa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-07
Other Details LanguageForfatternavn: Siv Fauchald
Organisasjon: DIPS AS
E-post: sfa@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2017-03-07
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Vincent, J. L., Moreno, R., Takala, J., Willatts, S., de Mendonça, A., Bruining, H., et al. (1996). The SOFA (Sepsis-related Organ Failure Assessment) score to describe organ dysfunction/failure. On behalf of the Working Group on Sepsis-Related Problems of the European Society of Intensive Care Medicine. (Vol. 22, pp. 707–710). Norsk Intensivregister (NIR) [Internet]. Bergen: Helse Bergen HF; 2017 [cited 26 february 2018] Available from: https://helse-bergen.no/norsk-intensivregister-nir/registrering-av-data-i-nir-kun-for-medlemmer, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=96CF01A004B30A00A69956021F95766E, build_uid=97d78eda-e400-4355-a38e-46200be65965, revision=0.0.1-alpha}
Keywordssepsis, organsvikt, organdysfunksjon, septisk sjokk, infeksjon
Lifecyclein_development
UIDc39f52e8-2aa9-45f7-bee9-ddb99678e43a
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2525
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sequential organ failure assessment (SOFA) er et skåringssystem for å gradere og følge utvikling av organdysfunksjon i seks vitale organsystem. Tidligere betegnet som "Sepsis related organ failure assessment"., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Morten Aas, Oslo Universitetssykehus, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Sarah Ballout, MHH-Hannover, Germany
Kristian Berg, Vestvågøy kommune - Fagutviklingsavdelingen, Norway
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Siv Fauchald, DIPS ASA, Norway
Mikkel Gaup Grønmo, Helse-Nord, FSE, Norway (openEHR Editor)
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Annette Hole Sjøborg, DIPS ASA, Norway
Hilde Hollås, DIPS AS, Norway
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Marit Ludvigsen, St Olavs Hospital, Norway
Siv Marie Lien, DIPS ASA, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Lars Morgan Karlsen, Nordlandssykehuset Bodø, Norway
Stian Torleif Varpe, Helse Bergen, Norway
Gro-Hilde Ulriksen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Marianne Warholm, Helse Vest IKT, Norway, originalLanguage=en, translators=
  • German: Sarah Ballout, MHH-Hannover, ballout.sarah@mh-hannover.de
  • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Vebjørn Arntzen, Helse Vest IKT AS, Oslo University Hospital, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Respirasjon, description=Forholdet mellom partialtrykket av oksygen (PaO₂) og fraksjonen av innåndet oksygen (FiO₂) er en indikator for en eventuell dysfunksjon i respirasjonssystemet., comment=I noen land eller myndighetsområder blir PaO₂/FiO₂ ratio målt i kPa., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: PaO₂/FiO₂ ≥ 53,3 kPa [Partialtrykket av oksygen i arterielt eller kapillært blod målt i kPa dividert med fraksjonen av innåndet oksygen er større enn eller lik 53,3 kPa.]
1: PaO₂/FiO₂ 40,0 - 53,2 kPa [Partialtrykket av oksygen i arterielt eller kapillært blod målt i kPa dividert med fraksjonen av innåndet oksygen er fra 40,0 til 53,2 kPa.]
2: PaO₂/FiO₂ < 40,0 kPa [Partialtrykket av oksygen i arterielt eller kapillært blod målt i kPa dividert med fraksjonen av innåndet oksygen er lavere enn 40,0 kPa.]
3: PaO₂/FiO₂ 13,3 - 26,5 kPa [Med ventilasjonsstøtte er partialtrykket av oksygen i arterielt eller kapillært blod målt i kPa dividert med fraksjonen av innåndet oksygen fra 13,3 til 26,5 kPa.]
4: PaO₂/FiO₂ < 13,3 kPa [Med ventilasjonsstøtte er partialtrykket av oksygen i arterielt eller kapillært blod målt i kPa dividert med fraksjonen av innåndet oksygen mindre enn 13,3 kPa.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=Sirkulasjon, description=Middelarterietrykket (MAP), eller behov for vasopressor (VP), (dopamin (DA), adrenalin (A), noradrenalin (NA) eller dobutamin) indikerer en eventuell dysfunksjon i sirkulasjonssystemet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: MAP ≥ 70 mmHg [Middelarterietrykket (MAP) er større eller lik 70 mmHg.]
1: MAP < 70 mmHg [Middelarterietrykket (MAP) er mindre enn 70 mmHg.]
2: DA ≤ 5; Dobutamin [Dosen av dopamin (DA) er mindre enn 5 µg/kg/minutt, eller enhver dose av Dobutamin.]
3: DA > 5; NA/A ≤ 0,1 [Dosen av dopamin (DA) er større enn 5,0 µg/kg/minutt, eller dosen av noradrenalin (NA) er mindre eller lik 0.10 µg/kg/minutt eller dosen av adrenalin (A) er mindre enn eller lik 0,1 µg/kg/minutt.]
4: NA/A > 0,1 [Dosen av noradrenalin (N) eller adrenalin (A) er større enn 0,1 µg/kg/minutt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=4, text=Sentralnervesystemet, description=Glasgow Coma Scale (GCS) er indikator for eventuell dysfunksjon i sentralnervesystemet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: GCS 15 [Glasgow Coma Scale er lik 15.]
1: GCS 13 - 14 [Glasgow Coma Scale er lik 13 eller 14.]
2: GCS 10 - 12 [Glasgow Coma Scale er fra 10 til 12.]
3: GCS 6 - 9 [Glasgow Coma Scale er fra 6 til 9.]
4: GCS < 6 [Glasgow Coma Scale er mindre enn 6.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=4, text=Nyrefunksjon, description=Konsentrasjonen av kreatinin i μmol/l og døgnurin (DU) i ml/24t er indikator for eventuell dysfunksjon i nyrene., comment=I noen lokaliteter angis kreatininkonsentrasjonen i mg/dl., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Kreatinin < 110 µmol/l [Konsentrasjonen av kreatinin er mindre enn 110 mikromol per liter.]
1: Kreatinin 110 - 170 µmol/l [Konsentrasjonen av kreatinin er mellom 110 - 170 mikromol per liter.]
2: Kreatinin 171 - 299 µmol/l [Konsentrasjonen av kreatinin er mellom 171 - 299 mikromol per liter.]
3: Kreatinin 300 - 440 µmol/l eller DU < 500 ml/24t [Konsentrasjonen av kreatinin er større enn 300 mikromol og mindre eller lik 440 mikromol per liter, eller døgnurin (DU) er mindre enn 500 og større enn 200 milliliter.]
4: Kreatinin > 440 µmol/l eller DU < 200 ml/24t [Konsentrasjonen av kreatinin er større enn 440 mikromol per liter, eller døgnurin (DU) er mindre enn 200 ml.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=4, text=Lever, description=Konsentrasjonen av bilirubin i μmol/l er indikator for eventuell dysfunksjon i leveren., comment=I noen lokaliteter angis bilirubinkonsentrasjonen i mg/dl., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Bilirubin < 20 µmol/l [Konsentrasjonen av bilirubin er mindre enn 20 mikromol per liter.]
1: Bilirubin 20-32 µmol/l [Konsentrasjonen av bilirubin er mellom 20 og 32mikromol per liter.]
2: Bilirubin 33-101 µmol/l [Konsentrasjonen av bilirubin er mellom 33 og 101 mikromol per liter.]
3: Bilirubin 102-204 µmol/l [Konsentrasjonen av bilirubin er mellom 102 og 204 mikromol per liter.]
4: Bilirubin > 204 µmol/l [Konsentrasjonen av bilirubin er større enn 204 mikromol per liter.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=Koagulasjon, description=Trombocytt-partikkelkonsentrasjon (TPK) er indikator for eventuelt dysfunksjon i koagulasjonssystemet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: TPK ≥ 150 (x10³/µl) [TPK er større enn 150 000 per mikroliter.]
1: TPK < 150 (x10³/µl) [TPK er mindre enn 150 000 og større enn eller lik 100 000 per mikroliter.]
2: TPK < 100 (x10³/µl) [TPK er mindre enn 100 000 og større enn eller lik 50 000 per mikroliter.]
3: TPK < 50 (x10³/µl) [TPK er mindre enn 50 000 og større eller lik 20 000 per mikroliter.]
4: TPK < 20 (x10³/µl) [TPK er mindre enn 20 000 per mikroliter.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=4, text=Totalskår, description=SOFA-skår er summen av skår for de enkelte parametrene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=24

, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0043]/items[at0044], code=at0044, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0043], code=at0043, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0043]/items[at0044], code=at0044, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]