ARCHETYPE eDår tillegg (openEHR-EHR-CLUSTER.edar_tillegg.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.edar_tillegg.v0
ConcepteDår tillegg
DescriptionTilleggsdetaljer brukt i kontekst av dødsårsakregistrering, EVALUATION.cause_of_death.
UseBrukt for å registrere detaljer rundt dødsårsakregisteret.
MisuseIkke ment brukt til annet enn utvidelse av EVALUATION.cause_of_death arketypen for detaljer i Dødsårsak og Dødsmelding.
PurposeFor å registrere detaljer i dødsårsakregisteret.
ReferenceseDÅR Kodeverk, internt dokument. Datert 01/08-2020.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Mikkel Johan Gaup Grønmo
Organisasjon: Helse Nord RHF
E-post: mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-09-11
Other Details LanguageForfatternavn: Mikkel Johan Gaup Grønmo
Organisasjon: Helse Nord RHF
E-post: mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-09-11
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=eDÅR Kodeverk, internt dokument. Datert 01/08-2020., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=39C74DD7ED5FAF2DF95FEEC6A5171915, build_uid=899f9570-f1fc-4ca2-a299-8b67d61468e4, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsdødsårsakregister, edår, obduksjon, skadetype
Lifecyclein_development
UIDc46822b6-c45b-4816-b07a-ee49180637e8
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2522
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Tilleggsdetaljer brukt i kontekst av dødsårsakregistrering, EVALUATION.cause_of_death., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Morten Marthinussen, FHI, originalLanguage=nb, translators=, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0073], code=at0073, itemType=CLUSTER, level=1, text=Kontaktinformasjon, description=Klinikers kontaktinformasjon., comment=Må prioriteres å få registrert rett kontaktinformasjon hvis behov for rekontakt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0073]/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=2, text=Virksomhet, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0073]/items[at0074], code=at0074, itemType=ELEMENT, level=2, text=Avdeling, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0073]/items[at0075], code=at0075, itemType=ELEMENT, level=2, text=Telefonnummer, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0073]/items[at0076], code=at0076, itemType=ELEMENT, level=2, text=E-post, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0032], code=at0032, itemType=CLUSTER, level=1, text=Diverse, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0032]/items[at0064], code=at0064, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kjønn, description=, comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0032]/items[at0069], code=at0069, itemType=ELEMENT, level=2, text=Meldingstype, description=, comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0030], code=at0030, itemType=CLUSTER, level=1, text=Sted, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0030]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dødskommune, description=Navn på kommunen hvor dødsfallet skjedde., comment=Via NHN REST API, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0030]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dødssted, description=Type sted., comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=CLUSTER, level=1, text=Tilleggsopplysninger om skade, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skade/forgiftning, description=Er noen av dødsårsakene forårsaket av skade eller forgiftning?, comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027]/items[at0050], code=at0050, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skadetidspunkt, description=Når skjedde skaden?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027]/items[at0051], code=at0051, itemType=ELEMENT, level=2, text=Omstendighet, description=Beskriv kort omstendighetene rundt skade., comment=Fritekst, 220 tegn maks., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027]/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sted for skade, description=På hvilket sted skjedde skaden?, comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=2, text=Aktivitet ved dødsfall, description=Hva slags aktivitet holdt avdøde på med?, comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=1, text=Meldeplikt ved unaturlig dødsfall, description=Kan dødsfallet anses som unaturlig?, comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=CLUSTER, level=1, text=Operasjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gjennomgått operasjon, description=Har avdøde gjennomgått en operasjon av betydning for dødsfallet?, comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=2, text=Operasjonsdato, description=Når ble avdøde operert (ca.)?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=2, text=Årsak til operasjon og funn, description=Hva var årsaken til operasjonen og viktigste funn?, comment=Fritekst, maks 220 tegn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031], code=at0031, itemType=CLUSTER, level=1, text=Klassifisering av dødsfall, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klassifisering av dødsfall, description=Hvordan ville du ha klassifisert dødsfallet?, comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Obduksjon, description=Blir det utført obduksjon?, comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Revurdere dødsårsak, description=Vil den oppgitte dødsårsaken senere bli revurdert?, comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0073], code=at0073, itemType=CLUSTER, level=1, text=Kontaktinformasjon, description=Klinikers kontaktinformasjon., comment=Må prioriteres å få registrert rett kontaktinformasjon hvis behov for rekontakt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0073]/items[at0072], code=at0072, itemType=ELEMENT, level=2, text=Virksomhet, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0073]/items[at0074], code=at0074, itemType=ELEMENT, level=2, text=Avdeling, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0073]/items[at0075], code=at0075, itemType=ELEMENT, level=2, text=Telefonnummer, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0073]/items[at0076], code=at0076, itemType=ELEMENT, level=2, text=E-post, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0032], code=at0032, itemType=CLUSTER, level=1, text=Diverse, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0032]/items[at0064], code=at0064, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kjønn, description=, comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0032]/items[at0069], code=at0069, itemType=ELEMENT, level=2, text=Meldingstype, description=, comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0030], code=at0030, itemType=CLUSTER, level=1, text=Sted, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0030]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dødskommune, description=Navn på kommunen hvor dødsfallet skjedde., comment=Via NHN REST API, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0030]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dødssted, description=Type sted., comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=CLUSTER, level=1, text=Tilleggsopplysninger om skade, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skade/forgiftning, description=Er noen av dødsårsakene forårsaket av skade eller forgiftning?, comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027]/items[at0050], code=at0050, itemType=ELEMENT, level=2, text=Skadetidspunkt, description=Når skjedde skaden?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027]/items[at0051], code=at0051, itemType=ELEMENT, level=2, text=Omstendighet, description=Beskriv kort omstendighetene rundt skade., comment=Fritekst, 220 tegn maks., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027]/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sted for skade, description=På hvilket sted skjedde skaden?, comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027]/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=2, text=Aktivitet ved dødsfall, description=Hva slags aktivitet holdt avdøde på med?, comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=1, text=Meldeplikt ved unaturlig dødsfall, description=Kan dødsfallet anses som unaturlig?, comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=CLUSTER, level=1, text=Operasjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gjennomgått operasjon, description=Har avdøde gjennomgått en operasjon av betydning for dødsfallet?, comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=2, text=Operasjonsdato, description=Når ble avdøde operert (ca.)?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=2, text=Årsak til operasjon og funn, description=Hva var årsaken til operasjonen og viktigste funn?, comment=Fritekst, maks 220 tegn., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031], code=at0031, itemType=CLUSTER, level=1, text=Klassifisering av dødsfall, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Klassifisering av dødsfall, description=Hvordan ville du ha klassifisert dødsfallet?, comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Obduksjon, description=Blir det utført obduksjon?, comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0031]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Revurdere dødsårsak, description=Vil den oppgitte dødsårsaken senere bli revurdert?, comment=Egnet kode fra "eDÅR Kodeverk", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]