ARCHETYPE Spørreskjema om stoffbruk (openEHR-EHR-OBSERVATION.substance_use_screening.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.substance_use_screening.v0
ConceptSpørreskjema om stoffbruk
DescriptionSpørsmål og tilhørende svar som brukes til å kartlegge skadelig eller farlig bruk av legemidler og andre lovlige og ulovlige substanser/stoffer.
UseBrukes for å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om skadelig eller farlig bruk av legemidler og andre lovlige og ulovlige substanser/stoffer. Vanlige bruksområder inkluderer, men er ikke begrenset til: - Systematiske spørsmål ved konsultasjoner, for eksempel: --- Røyker du? Ja, Nei, Usikker. --- Hvor lenge har du røyket? --- Har du noen sinne injisert rusmidler? Ja, Nei, Usikker. --- Bruker du prestasjonsfremmende substanser? Ja, Nei, Usikker. --- Har du drukket alkohol de siste fire ukene? Ja, Nei, Usikker. - Spørsmål relatert til bruken av spesifikke substanser. Semantikken til denne arketypen er med vilje løst definert, og spørringer etter data i denne arketypen vil normalt bare være hensiktsmessig eller sikkert i konteksten av det spesifikke templatet. I et templat vil hvert dataelement vanligvis døpes om til det (spesifikke) spørsmålet man ønsker svar på. Flere steder er det foreslått verdisett som passer til de vanligste bruksområder, men det er allikevel mulig å tilpasse/endre verdisett for lokal bruk ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN for å harmonere verdisettet til hvert enkelt brukstilfelle. EVENT-strukturen fra arketypens referansemodell kan brukes for å spesifisere om spørsmålene relateres til et tidspunkt eller til et tidsintervall. Bruk egne instanser av denne arketypen for å skille mellom spørsmål om prosedyrer som er gjennomførte på et hvilket som helst tidspunkt og spørsmål om prosedyrer som er gjennomført i et tidsintervall. For eksempel; "Bruker du rusmidler?" sammenlignet med "Har du brukt rusmidler de siste fire ukene?". Kilden til informasjonen i et spørreskjema kan variere i ulike kontekster, men kan identifiseres spesifikt ved å benytte "Information provider" elementet i openEHR referansemodellen. Denne arketypen er laget for å bli brukt i et spørreskjema eller for å registrere enkle strukturerte data til for eksempel et sykdomsregister. Dersom det i spørreskjemaet identifiseres at bruken av en substans er tilstede, anbefales det at spesifikke detaljer om substansen registreres og lagres i pasientjournalen i en relevant arketype, for eksempel i arketypene EVALUATION.tobacco_smoking_summary eller EVALUATION.substance_use_summary.
MisuseBrukes ikke for å registrere et sammendrag av bruken av en substans over et individs livstid, bruk arketypen EVALUATION.substance_use_summary til dette formålet. Brukes ikke for å registrere et sammendrag av bruken av tobakk over et individs livstid, bruk arketypen EVALUATION.smokeless_tobacco_summary eller EVALUATION.tobacco_smoking_summary til dette formålet. Brukes ikke for å registrere et sammendrag av bruken av tobakk over et individs livstid, bruk arketypen EVALUATION.alcohol_consumption_summary til dette formålet. Brukes ikke for å registrere hendelses- eller periodebasert informasjon om bruken av en substans utenfor konteksten av kartleggingen. Bruke en relevant OBSERVATION-arketype til dette formålet.
PurposeFor å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om skadelig eller farlig bruk av legemidler og andre lovlige og ulovlige substanser/stoffer.
References
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-07
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-07
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=5E20060AA1B71A9C0E5D3377AAEF0EF0, build_uid=6abafb81-f389-4103-b6c2-f49b17b895ea, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsintervjuskjema, kartleggingskjema, spørreskjema, dop, rusmiddel,
Lifecyclein_development
UIDb9ceb7c7-3476-4e11-8aff-f90c83893e05
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2520
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Spørsmål og tilhørende svar som brukes til å kartlegge skadelig eller farlig bruk av legemidler og andre lovlige og ulovlige substanser/stoffer., archetypeConceptComment=Også kjent som stoffmisbruk, og inkluderer avhengighet av stoffavhengighet, rusmiddellidelser og doping. Eksempler på stoffer inkluderer, men er ikke begrenset til, alkohol, tobakk, amfetaminer, barbiturater, benzodiazepiner, cannabis, kokain, hallusinogener, opioider, anabole steroider, erytropoietin eller limsniffing., otherContributors=Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT, Norway
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway, originalLanguage=en, translators=
 • German: Kim Sommer, Natalia Strauch, Alina Rehberg, Medizinische Hochschule Hannover, sommer.kimkatrin@mh-hannover.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de, rehberg.alina@mh-hannover.de
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Marit Alice Venheim, John Tore Valand, Liv Laugen, Helse Vest IKT AS, Helse Bergen, ​Oslo University Hospital, Norway, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-bergen.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, liv.laugen@ous-hf.no
 • Dutch: Martijn van Eenennaam, Nedap Healthcare, martijn.vaneenennaam@nedap.com, PhD
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={other_participations=[], ism_transition=[], relationships=[], target=[], content=[], items=[], source=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kartleggingsformål, description=Konteksten eller årsaken for kartleggingen., comment=Dette dataelementet er ment for å sette en kontekst for spørsmålene om man senere ønsker å gjøre spørringer på dataene. Det er ikke forventet at dette dataelementet skal være synlig for en bruker av skjemaet, men kun tilgjengelig i de lagrede dataene. For eksempel: "Preoperativ screening" eller navnet på det faktiske spørreskjemaet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bruk av noen substanser/stoff?, description=Finnes det noen tidligere bruk av substans/stoff som er innenfor kartleggingsformålet?, comment=Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Ja
  • Nei
  • Usikker
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Boolsk
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tobakksrøyk?, description=Finnes det noen tidligere substansbruk som er innenfor kartleggingsformålet?, comment=Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Ja
  • Nei
  • Usikker
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Boolsk
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=4, text=Alkoholbruk?, description=Finnes det noen tidligere substansbruk som er innenfor kartleggingsformålet?, comment=Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Ja
  • Nei
  • Usikker
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Boolsk
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bruk av andre stoffer/substanser?, description=Finnes det noen tidligere substans/stoff-bruk som er innenfor kartleggingsformålet?, comment=Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Ja
  • Nei
  • Usikker
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Boolsk
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om bruken av noen substanser/stoffer som er innenfor kartleggingsformålet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026], code=at0026, itemType=CLUSTER, level=4, text=Spesifikk substans, description=Detaljer om en spesifikk substans eller gruppe av substanser er innenfor kartleggingsformålet., comment=Bruk separate instanser av dette clusteret for å skille mellom spesifikke substanser eller grupper av substanser., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=5, text=Stoffnavn, description=Navn på substans/stoffet eller gruppe av substanser./stoffer., comment=For eksempel: "sigaretter", "alkohol" eller "heroin"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=5, text=Brukt?, description=Er den spesifikke substansen/stoffet eller gruppen av substanser/stoffer noen gang brukt?, comment=Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN. Eksempel på et alternativt verdisett ved å benytte datatypen DV_TEXT kan være: Nåværende bruk [Individet bruker for tiden den spesifikke substansen enten fast eller ved behov.], Aldri brukt [Individet har aldri brukt den spesifikke substansen.], Tidligere bruk [Individet har tidligere brukt den spesifikke substansen, men bruker den for tiden ikke.], Usikker [Det er ikke kjent hvorvidt individet bruker eller har brukt den spesifikke substansen]., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Ja
  • Nei
  • Usikker
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Boolsk
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=5, text=Siste dose, description=Dato og/eller klokkeslett for administreringen av den siste dosen av substansen/stoffet eller gruppen av substanser/stoff., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Dato/Klokkeslett
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tidsangivelse, description=Tidsangivelse for bruken av substansen/stoffet eller gruppen av substanser/stoff., comment=*The 'Timing' data element has deliberately been loosely modelled to support the myriad of ways that it can be used in questionnaires to capture when the use of the substance or grouping of substances occured. The specific and intended semantics can be further clarified in a template. For example: the actual date and/or time; the start and stop time for the use of the substance or grouping of substances; the interval of time during which the use of the substance or grouping of substances occured; the duration of the use of the substance or grouping of substances; the age of the individual at the time of the use of the substance or grouping of substances; or the duration of time since it occurred. A partial date is valid, using the DV_DATE_TIME data type, to record only a year. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Varighet
 •  Intervall av varighet

 •  Fri eller kodet tekst
 •  Dato/Klokkeslett
 •  Intervall av dato/klokkeslett

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0041], code=at0041, itemType=SLOT, level=5, text=Ytterligere detaljer, description=Strukturerte detaljer eller spørsmål om bruken av den spesifikke substansen/stoffet eller gruppen av substanser/stoff., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om det spesifikke substans/stoff-spørsmålet som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0043], code=at0043, itemType=SLOT, level=4, text=Ytterligere detaljer, description=Strukturerte detaljer eller spørsmål om kartleggingen av substanser/stoffet eller gruppe av substanser/stoff., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], contacts=[], context=[], identities=[], description=[], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023], code=at0023, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], credentials=[], provider=[], state=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere informasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], capabilities=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0005], code=at0005, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere informasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]