ARCHETYPE Kartleggingsspørsmål om bruk av substanser (openEHR-EHR-OBSERVATION.substance_use_screening.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.substance_use_screening.v1
ConceptKartleggingsspørsmål om bruk av substanser
DescriptionSpørsmål og tilhørende svar som brukes til å kartlegge bruk av substanser eller en gruppe av substanser som kan ha skadelige effekter på individets helse eller sosiale velferd.
UseBrukes for å lage et rammeverk for å registrere svar på forhåndsdefinerte spørsmål om bruk av substanser, eller en spesifikk gruppe, klasse eller en spesifikk substans (-er) som kan ha skadelige effekter på individets helse eller sosiale velferd. Substanser som kommer inn under denne arketypen inkluderer skadelige eller potensielt vanedannende substanser, lovlige og ulovlige substanser, i tillegg til medikamenter som misbrukes. Misbruket kan innbefatte administrasjon utenfor klinisk kontroll, bruk utenfor det tiltenkte formålet eller i mengder eller hyppighet som overstiger trygg dosering. Eksempler av slike substanser som kan registreres ved å bruke denne arketypen er, men er ikke begrenset til: - tobakk - alkohol - koffein - nikotin og andre komponenter av klinisk betydning i væske som dampes (vaping juices) - psykostimulanter - barbiturater - cannabis - hallusinogener - opioider - GHB - MDMA - sniffing av hydrokarboner eller andre væsker - "bath salts" og - administrasjon av terapeutiske substanser, som for eksempel avføringsmidler for andre formål enn obstipasjon, betablokkere for å redusere hjertefrekvens hos toppidrettsutøvere og anabole steroider hos vektløftere. Vanlige bruksområder inkluderer, men er ikke begrenset til: - Systematiske spørsmål ved konsultasjoner, for eksempel: --- Har du røykt i løpet av den siste uken? Ja, Nei, Ukjent. --- Når røkte du sist? --- Har du noen gang injisert narkotika? Ja, Nei, Ukjent. --- Bruker du anabole steroider? Ja, Nei, Ukjent. --- Har du konsumert alkohol i løpet av de siste 4 timene? Ja, Nei, Ukjent. Semantikken til denne arketypen er med vilje løst definert, og spørringer etter data i denne arketypen vil normalt bare være hensiktsmessig eller sikkert i konteksten av det spesifikke templatet. I et templat vil hvert dataelement vanligvis døpes om til det spesifikke spørsmålet man ønsker svar på. Flere steder er det foreslått verdisett som passer til de vanligste bruksområder, men det er allikevel mulig å tilpasse/endre verdisett for lokal bruk ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN for å harmonere verdisettet til hvert enkelt brukstilfelle. EVENT-strukturen fra arketypens referansemodell kan brukes for å spesifisere om spørsmålene relateres til et tidspunkt eller til et tidsintervall. Bruk egne instanser av denne arketypen for å skille mellom spørsmål om bruk av substanser på et hvilket som helst tidspunkt eller i et tidsintervall. For eksempel; "Drikker du alkohol?" sammenlignet med "Har du drukket alkohol de siste fire ukene?" Kilden til informasjonen i et spørreskjema kan variere i ulike kontekster, men kan identifiseres spesifikt ved å benytte "Information provider" elementet i openEHR referansemodellen. Denne arketypen er laget for å bli brukt i et spørreskjema eller for å registrere enkle strukturerte data til for eksempel et sykdomsregister. Dersom det i spørreskjemaet identifiseres at bruken av en substans er tilstede, anbefales det at spesifikke detaljer om substansen registreres og lagres i pasientjournalen i en relevant arketype, for eksempel i arketypene EVALUATION.alcohol_consumption_summary (Alkoholanamnese), EVALUATION.tobacco_smoking_summary (Røykeanamnese), EVALUATION.substance_use_summary (Substansanamnese) eller EVALUATION.health_risk archetypes (Helserisiko).
MisuseSkal ikke brukes til å registrere bruksmønsteret eller mengde et individ vanligvis har av en bestemt substans. Bruk arketypen EVALUATION.substance_use_summary (Substansanamnese) til dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere et sammendrag av bruken av en substans over et individs livstid. Bruk arketypen EVALUATION.substance_use_summary (Substansanamnese) til dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere et sammendrag av bruken av tobakk over et individs livstid. Bruk arketypen EVALUATION.smokeless_tobacco_summary (Røykfri tobakksanamnese) eller EVALUATION.tobacco_smoking_summary (Røykeanamnese) til dette formålet. Brukes ikke for å registrere et sammendrag av bruken av alkohol over et individs livstid. Bruk arketypen EVALUATION.alcohol_consumption_summary (Alkoholanamnese) til dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere informasjon om den faktiske bruken av substansen på en gitt tid eller i et tidsintervall, som for eksempel et gjennomsnittlig forbruk i en spesifisert periode eller i en daglig registrering. Bruk arketypen OBSERVATION.substance_use til dette formålet. Skal ikke brukes til å registrere informasjon om legemidler som er gitt under klinisk kontroll for det tiltenkte formålet og i passende doser. Bruk en passende arketype innenfor gruppen av legemiddelarketyper til dette formålet.
PurposeFor å lage et rammeverk for å registrere svar på forhåndsdefinerte spørsmål om bruk av substanser, eller en spesifikk gruppe, klasse eller en spesifikk substans som kan ha skadelige effekter på individets helse eller sosiale velferd.
References
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-07
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-07
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=25C1CE0D2C7283B89ACB5877D2D88BF6, build_uid=e88cb78b-34c7-4b27-aa8a-ba2b801b3ef8, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=1.0.0}
Keywordsintervjuskjema, kartleggingsskjema, screening, spørreskjema, spørreundersøkelse, dop, rusmiddel, substans, stoff, narkotika, avhengighet, misbruk, stimulantia, doping, rusavhengighet
Lifecyclepublished
UID4bb218a8-9cac-4d33-84e1-ed4ffed4cd3a
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2520
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Spørsmål og tilhørende svar som brukes til å kartlegge bruk av substanser eller en gruppe av substanser som kan ha skadelige effekter på individets helse eller sosiale velferd., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Nuno Abreu, openEHR Portugal, Portugal
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ivar Berge, Oslo Universitetssykehus, Norway
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Gunn Elin Blakkisrud, DIPS ASA, Norway
Tara Bonet Chinillach, Catalan Health Service, Spain
Clara Calleja Vega, CatSalut. Servei Català de la Salut., Spain
giovanni delussu, crs4, Italy
Mona Didriksen, Helse Vest IKT, Norway
Manuela Domingo, hospital general universitario dr. balmis, Spain
Grant Forrest, Lunaria Ltd, United Kingdom
Santiago Frid, Hospital Clínic de Barcelona, Spain
Rosane Gotardo, Systema Ltda., Brazil
Atle Hansen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Norway
Andy Harrison, Egde, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Nina Louise Jebsen, Haukeland Universitetssykehus, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (openEHR Editor)
Mika Kiviaho, Tietoevry, Finland
June Marie Knappskog, Helse Nord IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør), Norway
Martin Koch, Servei Català de la Salut, Spain
Heidi Koikkalainen, United Kingdom
Bouwe Koopal, ADkwADraat B.V., Netherlands
Ronald Krawec, Alberta Health Services, Canada
Anjali Kulkarni, Karkinos, India
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
michel laji!, Karolinska Institutet, Sweden
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Darin Leonhardt, PLRI für medizinische Informatik/ Medizinische Hochschule, Germany
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Brad Littleton, Big Picture Medical, Australia
Rikard Lovstrom, Karolinska University Hospital, Sweden
Michael Lutz, BITsoft, Germany
Priscila Maranhão, MEDCIDS-FMUP, Portugal
June Marie Nepstad Knappskog, Helse Nord IKT AS, Norway (openEHR Editor), Norway (openEHR Editor)
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Christine Mikalsen, Helse Nord IKT, Norway
Paul Miller, NES Digital Service, NHS Scotland, United Kingdom
Laura Moral Lopez, Sistema de Salut de Catalunya, Spain
Elin Hallan Naderi, OUS, Norway
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Terje Nordberg, Helse Bergen, Norway
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Ana Pascual Segura, Catsalut, Spain
Xavier Pastor, Hospital Clínic - University of Barcelona, Spain
Marlene Pérez Colman, Digital Health and Care Wales, United Kingdom
Hallvard Reigstad, Haukeland us, Norway
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Kritika Sarkar, Karkinos Healthcare, India
Ragnhild Schultz, OUS, Norway
Tove Stenquist, Helseforetak, Norway
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway, originalLanguage=en, translators=
  • German: Kim Sommer, Natalia Strauch, Alina Rehberg, Medizinische Hochschule Hannover, sommer.kimkatrin@mh-hannover.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de, rehberg.alina@mh-hannover.de
  • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Marit Alice Venheim, John Tore Valand, Liv Laugen, Vebjørn Arntzen, Helse Vest IKT AS, Helse Bergen, ​Oslo University Hospital, Norway, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-bergen.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, liv.laugen@ous-hf.no, varntzen@ous-hf.no
  • Dutch: Martijn van Eenennaam, Nedap Healthcare, martijn.vaneenennaam@nedap.com, PhD
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kartleggingsformål, description=Konteksten eller årsaken for kartleggingen., comment=Dette dataelementet er ment for å sette en kontekst for spørsmålene om man senere ønsker å gjøre spørringer på dataene. Det er ikke forventet at dette dataelementet skal være synlig for en bruker av skjemaet, men kun tilgjengelig i de lagrede dataene. For eksempel: "Preoperativ screening" eller navnet på det faktiske spørreskjemaet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bruk av noen substanser?, description=Finnes det noen historikk på bruk av en substans eller klasser/grupper av substanser som er innenfor kartleggingsformålet?, comment=Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om bruken av enhver substans eller klasse/gruppering av substanser som er innenfor kartleggingsformålet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026], code=at0026, itemType=CLUSTER, level=4, text=Spesifikk substans, description=Detaljer om en spesifikk substans eller gruppe av substanser som er innenfor kartleggingsformålet., comment=Bruk separate instanser av dette CLUSTERet for å skille mellom spesifikke substans eller grupper av substanser., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=5, text=Substansnavn, description=Navnet på substansen eller gruppen av substanser., comment=Koding av "Substansnavn" med en terminologi foretrekkes der det er mulig. For eksempel: "tobakk"; "sigaretter"; "alkohol"; "enhver substans utenom tobakk eller alkohol", "prestasjonsfremmende medikamenter"; "heroin"; "cannabinoider"; "opiater" eller "CNS-stimulerende midler"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=5, text=Brukt?, description=Er den spesifikke substansen eller gruppen av substanser noen gang brukt?, comment=Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN. Eksempel på et alternativt verdisett ved å benytte datatypen DV_TEXT kan være: Nåværende bruker, Aldri brukt, Tidligere bruker, Ukjent., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=5, text=Sist brukt, description=Datoen og/eller tidspunktet for siste bruk av substansen eller gruppen av substanser., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Dato/Klokkeslett
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tidsangivelse, description=Tidsangivelse for bruken av substansen eller gruppen av substanser., comment=Dataelementet "Tidsangivelse" er med hensikt løst modellert for å støtte ulike måter å angi tidsangivelser for bruken av substansen eller gruppen av substanser i et spørreskjema. Den konkrete semantikken defineres i templatet. For eksempel: den faktiske datoen og/eller tidspunktet; individets alder på tidspunktet for bruken av substansen eller gruppen av substanser; eller hvor lenge siden det/de ble brukt. Kan være en deldato, for eksempel bare år, ved å bruke datatypen DV_DATE_TIME., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Dato/Klokkeslett
  •  Varighet
  •  Intervall av dato/klokkeslett

  •  Intervall av varighet

  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0041], code=at0041, itemType=SLOT, level=5, text=Ytterligere detaljer, description=Strukturerte detaljer eller spørsmål om bruken av den spesifikke substansen eller gruppen av substanser., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om den spesifikke substansen eller grupper av substanser som ikke er fanget opp av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0043], code=at0043, itemType=SLOT, level=4, text=Ytterligere detaljer, description=Strukturerte detaljer eller spørsmål om kartleggingen av substanser eller klasse/gruppe av substanser., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=4, text=Overordnet kommentar, description=Ytterligere fritekst om kartleggingen av substanser eller klasse/gruppering av substanser som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023], code=at0023, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere informasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller eller formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0005], code=at0005, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere informasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller eller formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]