ARCHETYPE Kartleggingsspørsmål om bruk av substanser (openEHR-EHR-OBSERVATION.substance_use_screening.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.substance_use_screening.v0
ConceptKartleggingsspørsmål om bruk av substanser
DescriptionSpørsmål og tilhørende svar som brukes til å kartlegge skadelig eller farlig bruk av legemidler og andre lovlige og ulovlige substanser/stoffer.
UseBrukes for å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om bruk av lovlige eller ulovlige substanser/stoffer, samt skadelig eller farlig bruk av medisiner. Vanlige bruksområder inkluderer, men er ikke begrenset til: - Systematiske spørsmål ved konsultasjoner, for eksempel: --- Har du røykt i den siste uken? Ja, Nei, Usikker. --- Har du røkt i løpet av den siste uken? Ja, Nei, Ukjent. --- Når røkte du sist? --- Har du noen gang injisert narkotika? Ja, Nei, Ukjent. --- Bruker du anabole steroider? Ja, Nei, Ukjent. --- Har du konsumert alkohol i løpet av de siste 4 timene? Ja, Nei, Ukjent. Semantikken til denne arketypen er med vilje løst definert, og spørringer etter data i denne arketypen vil normalt bare være hensiktsmessig eller sikkert i konteksten av det spesifikke templatet. I et templat vil hvert dataelement vanligvis døpes om til det spesifikke spørsmålet man ønsker svar på. Flere steder er det foreslått verdisett som passer til de vanligste bruksområder, men det er allikevel mulig å tilpasse/endre verdisett for lokal bruk ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN for å harmonere verdisettet til hvert enkelt brukstilfelle. EVENT-strukturen fra arketypens referansemodell kan brukes for å spesifisere om spørsmålene relateres til et tidspunkt eller til et tidsintervall. Bruk egne instanser av denne arketypen for å skille mellom spørsmål om bruk av substanser på et hvilket som helst tidspunkt eller i et tidsintervall. For eksempel; "Drikker du alkohol?" sammenlignet med "Har du drukket alkohol de siste fire ukene?" Kilden til informasjonen i et spørreskjema kan variere i ulike kontekster, men kan identifiseres spesifikt ved å benytte "Information provider" elementet i openEHR referansemodellen. Denne arketypen er laget for å bli brukt i et spørreskjema eller for å registrere enkle strukturerte data til for eksempel et sykdomsregister. Dersom det i spørreskjemaet identifiseres at bruken av en substans er tilstede, anbefales det at spesifikke detaljer om substansen registreres og lagres i pasientjournalen i en relevant arketype, for eksempel i arketypene EVALUATION.alcohol_consumption_summary (Alkoholanamnese), EVALUATION.tobacco_smoking_summary (Røykeanamnese), EVALUATION.substance_use_summary (Substansbrukanamnese) eller EVALUATION.health_risk archetypes (Helserisiko).
MisuseBrukes ikke til å registrere typisk brukermønster eller mengde av en bestemt substans/stoff, bruk arketypen EVALUATION.substance_use_summary (Substansbrukanamnese) til dette formålet. Brukes ikke for å registrere et sammendrag av bruken av en substans over et individs livstid, bruk arketypen EVALUATION.substance_use_summary (Substansbrukanamnese) til dette formålet. Brukes ikke for å registrere et sammendrag av bruken av tobakk over et individs livstid, bruk arketypen EVALUATION.smokeless_tobacco_summary (Røykfri tobakksanamnese) eller EVALUATION.tobacco_smoking_summary (Røykeanamnese) til dette formålet. Brukes ikke for å registrere et sammendrag av bruken av alkohol over et individs livstid, bruk arketypen EVALUATION.alcohol_consumption_summary (Alkoholanamnese) til dette formålet. Brukes ikke for å registrere hendelses- eller periodebasert informasjon om bruken av en substans utenfor konteksten av kartleggingen, bruke en relevant OBSERVATION-arketype til dette formålet. Brukes ikke for å registrere informasjon om bruken av medikamenter utenfor konteksten av kartleggingen, bruk relevante medikasjons-arketyper til dette formålet.
PurposeFor å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om bruk av lovlige eller ulovlige substanser/stoffer, samt skadelig eller farlig bruk av medisiner.
References
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-07
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-07
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=184EA60198D0254E66C38D03E24044C9, build_uid=758aeec7-7f97-46a0-b27f-85ecc46bb5e0, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha}
Keywordsintervjuskjema, kartleggingsskjema, screening, spørreskjema, spørreundersøkelse, dop, rusmiddel, substans, stoff, narkotika, avhengighet, misbruk, stimulantia, doping, rusavhengighet
Lifecyclein_development
UID4be680cc-74f0-4073-98ef-9bba973d5381
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2520
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Spørsmål og tilhørende svar som brukes til å kartlegge skadelig eller farlig bruk av legemidler og andre lovlige og ulovlige substanser/stoffer., archetypeConceptComment=Inkluderer avhengighet og misbruk av substans-/stoffer og doping. Eksempler på stoffer inkluderer, men er ikke begrenset til, alkohol, tobakk, amfetaminer, barbiturater, benzodiazepiner, cannabis, kokain, hallusinogener, opioider, anabole steroider, erythropoietin eller limsniffing. , otherContributors=Nuno Abreu, Oporto Hospital Center, Portugal
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Ivar Berge, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Tara Bonet Chinillach, Catalan Health Service, Spain
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Clara Calleja Vega, CatSalut. Servei Català de la Salut., Spain
giovanni delussu, crs4, Italy
Manuela Domingo, hospital general universitario dr. balmis, Spain
Grant Forrest, Lunaria Ltd, United Kingdom
Santiago Frid, Hospital Clínic de Barcelona, Spain
Rosane Gotardo, Systema Ltda., Brazil
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (openEHR Editor)
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Mika Kiviaho, Tietoevry, Finland
June Marie Nepstad Knappskog, Helse Nord IKT AS, Norway (openEHR Editor), Norway (openEHR Editor)
Martin Koch, Servei Català de la Salut, Spain
Bouwe Koopal, ADkwADraat B.V., Netherlands
Ronald Krawec, Alberta Health Services, Canada
Anjali Kulkarni, Karkinos, India
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
michel laji!, Karolinska Institutet, Sweden
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Darin Leonhardt, PLRI für medizinische Informatik/ Medizinische Hochschule, Germany
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Rikard Lovstrom, Swedish Medical Association, Sweden
Michael Lutz, BITsoft, Germany
Priscila Maranhão, MEDCIDS-FMUP, Portugal
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Paul Miller, NES Digital Service, NHS Scotland, United Kingdom
Laura Moral Lopez, Sistema de Salut de Catalunya, Spain
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Ana Pascual Segura, Catsalut, Spain
Xavier Pastor, Hospital Clínic - University of Barcelona, Spain
Marlene Pérez Colman, Digital Health and Care Wales, United Kingdom
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=
  • German: Kim Sommer, Natalia Strauch, Alina Rehberg, Medizinische Hochschule Hannover, sommer.kimkatrin@mh-hannover.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de, rehberg.alina@mh-hannover.de
  • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Marit Alice Venheim, John Tore Valand, Liv Laugen, Vebjørn Arntzen, Helse Vest IKT AS, Helse Bergen, ​Oslo University Hospital, Norway, Oslo universitetssykehus, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-bergen.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, liv.laugen@ous-hf.no, varntzen@ous-hf.no
  • Dutch: Martijn van Eenennaam, Nedap Healthcare, martijn.vaneenennaam@nedap.com, PhD
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023], code=at0023, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kartleggingsformål, description=Konteksten eller årsaken for kartleggingen., comment=Dette dataelementet er ment for å sette en kontekst for spørsmålene om man senere ønsker å gjøre spørringer på dataene. Det er ikke forventet at dette dataelementet skal være synlig for en bruker av skjemaet, men kun tilgjengelig i de lagrede dataene. For eksempel: "Preoperativ screening" eller navnet på det faktiske spørreskjemaet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=4, text=Substans/stoff bruk?, description=Finnes det noen historikk på substans/stoff-bruk, andre enn alkohol eller tobakk, som er innenfor kartleggingsformålet?, comment=For spesifikke kartleggingsspørsmål om tobakk, røykfri tobakk eller alkohol, bruk det "Spesifikk substans" - clusteret. Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om bruken av enhver substans/stoff som er innenfor kartleggingsformålet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026], code=at0026, itemType=CLUSTER, level=4, text=Spesifikk substans, description=Detaljer om en spesifikk substans/stoff eller gruppe av substanser/stoffer som er innenfor kartleggingsformålet., comment=Bruk separate instanser av dette clusteret for å skille mellom spesifikke substanser/stoffer eller grupper av substanser/stoffer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=5, text=Substansnavn, description=Navnet på substansen/stoffet eller gruppen av substanser/stoffer., comment=Koding av "Substansnavn" med en terminologi foretrekkes der det er mulig. For eksempel: "tobakk"; "sigaretter"; "alkohol"; "prestasjonsfremmende medikamenter"; "heroin"; "cannabinoider"; "opiater" eller "CNS-stimulerende midler"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=5, text=Brukt?, description=Er den spesifikke substansen/stoffet eller gruppen av substanser/stoffer noen gang brukt?, comment=Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN. Eksempel på et alternativt verdisett ved å benytte datatypen DV_TEXT kan være: Nåværende bruk [Individet bruker for tiden den spesifikke substansen enten fast eller ved behov.], Aldri brukt [Individet har aldri brukt den spesifikke substansen.], Tidligere bruk [Individet har tidligere brukt den spesifikke substansen, men bruker den for tiden ikke.], Usikker [Det er ikke kjent hvorvidt individet bruker eller har brukt den spesifikke substansen]., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=5, text=Sist brukt, description=Datoen og/eller tidspunktet for siste bruk av substansen/stoffet eller gruppen av substanser/stoff., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Dato/Klokkeslett
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tidsangivelse, description=Tidsangivelse for bruken av substansen/stoffet eller gruppen av substanser/stoff., comment=Dataelementet "Tidsangivelse" er med hensikt løst modellert for å støtte ulike måter å angi tidsangivelser for bruken av en substans i et spørreskjema. Den spesifikke og tiltenkte semantikken defineres i et templat. For eksempel: den faktiske datoen og/eller tidspunktet; alderen til individet på tidspunktet for bruk av substanset eller gruppen av substanser; eller tidsvarigheten siden bruken fant sted. Dette kan være en deldato, for eksempel bare år, ved å bruke datatypen DV_DATE_TIME., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Dato/Klokkeslett
  •  Varighet
  •  Intervall av dato/klokkeslett

  •  Intervall av varighet

  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0041], code=at0041, itemType=SLOT, level=5, text=Ytterligere detaljer, description=Strukturerte detaljer eller spørsmål om bruken av den spesifikke substansen/stoffet eller gruppen av substanser/stoff., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om den spesifikke substansen/stoffet eller grupper av substanser/stoffer som ikke er fanget opp av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0043], code=at0043, itemType=SLOT, level=4, text=Ytterligere detaljer, description=Strukturerte detaljer eller spørsmål om kartleggingen av substansen/stoffet eller gruppe av substanser/stoffer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=4, text=Overordnet kommentar, description=Ytterligere detaljer om kartleggingen som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere informasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0005], code=at0005, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere informasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]