ARCHETYPE Spørreskjema for familieanamnese (openEHR-EHR-OBSERVATION.family_history_screening_questionnaire.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.family_history_screening_questionnaire.v0
ConceptSpørreskjema for familieanamnese
DescriptionEt spørreskjema om signifikante helserelaterte forhold hos familiemedlemmer.
UseBrukes for å registrere responsen i et spørreskjema om signifikante helserelaterte forhold hos familiemedlemmer. Vanlige bruksområder inkluderer, men er ikke begrenset til: - Systematisk spørring i enhver konsultasjon; eller - Spesifikk spørring relatert til overvåkning av infeksjonssykdom. For å registrere responsen på et spesifikt tidspunkt, eller i et tidsintervall bruk referansemodellens EVENT RM attributt. Denne arketypen er laget for bruk som et screeningverktøy for å registrere enkle data i et spørreskjema, for eksempel til et sykdomsregister. Oppdager man i screeningprosessen at et signifikant helserelatert forhold hos familiemedlemmer er tilstede, bør detaljer om forholdet lagres som en del av den løpende journalen. Bruk da arketypen EVALUATION.family_history (Familieanamnese) for å registrere spesifikke detaljer om forholdet.
MisuseBrukes ikke for å registrere detaljer om et spesifikt helserelatert problem. Bruk arketypen EVALUATION.problem_diagnosis for dette formålet.
PurposeFor å registrere responsen i et spørreskjema om signifikante helserelaterte forhold hos familiemedlemmer.
References
AuthorsForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt-no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-08-20
Other Details LanguageForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: marit.alice.venheim@helse-vest-ikt-no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-08-20
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=5A775F954A603F2AA5DACA2FC38C0C05, build_uid=859c3eb9-44b3-4c78-9331-35dac8c94af0, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha}
Keywordsfamilie, historie, helse, forhold, problem, diagnose, familiehistorie, slektning
Lifecyclein_development
UID6abb0932-9f6d-492b-bca8-419f7f7dddd4
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2519
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et spørreskjema om signifikante helserelaterte forhold hos familiemedlemmer., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Marit Alice Venheim, John Tore Valand, Helse Vest IKT AS, Helse Bergen, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-bergen.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Registreringsformål, description=Årsaken til registreringen., comment=For eksempel: Pre-operativ screening., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tilstedeværelse?, description=Tilstedeværelse av relevante problemer i familien., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=CLUSTER, level=4, text=Spesifikt helserelatert problem hos familiemedlemmer., description=Detaljer om et spesifikt helserelatert problem hos familiemedlemmer., comment=Denne samlingen av dataelementer er per d.d. satt opp for å vise familierelasjon per problem, men i praksis kan arketypen brukes til å registrere problemer per familierelasjon da Problem/ diagnosenavn og Relasjon begge tillater flere forekomster., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=5, text=Problem/diagnosenavn, description=Identifisering av et viktig problem eller diagnose identifisert hos familiemedlemmet., comment=Koding av familiemedlemmets problem eller diagnose med en terminologi er ønskelig, der dette er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tilstede?, description=Tilstedeværelse av relevant spesifikt problem., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=5, text=Relasjon, description=Relasjonen mellom familiemedlemmet og helsetjenestemottakeren., comment=For eksempel: Mor, stefar, farmor, onkel på farsside. Koding av relasjonen med en terminologi er foretrukket der dette er mulig og kan inkludere en spesifisering av om relasjonen er på mors eller fars side., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=5, text=Alder ved diagnose, description=Familiemedlemmets alder da tilstanden ble diagnostisert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DURATION, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009]/items[at0036], code=at0036, itemType=SLOT, level=5, text=Screening detaljer, description=Ytterligere detaljer eller spørsmål om den spesifikke tilstanden eller familiemedlemmet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse om problemet eller familiemedlemmet som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon for å fange opp lokalt innhold eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: Lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata eller for å sammenstille med FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0021], code=at0021, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0029], code=at0029, itemType=SLOT, level=2, text=Utvidelse, description=Tilleggsinformasjon for å fange opp lokalt innhold eller for å sammenstille med andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: Lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata eller for å sammenstille med FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]