ARCHETYPE Staff Observation Aggression Scale - Revised (SOAS-R) (openEHR-EHR-OBSERVATION.soas_r.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.soas_r.v0
ConceptStaff Observation Aggression Scale - Revised (SOAS-R)
DescriptionEt instrument for å overvåke hyppigheten, karakteren og alvorlighetsgraden av aggressive hendelser.
UseBrukes for å registrere hyppigheten, karakteren og alvorlighetsgraden av aggressive hendelser. openEHR-arketyper er fritt tilgjengelige under en åpen lisens, men det spesifikke innholdet i denne Staff Observation Aggression Scale – Revised – Emergency primary care-arketypen er opphavsrettslig beskyttet. All bruk av denne arketypen i implementasjoner må gjøres i henhold til vilkår gitt av innehaverne av opphavsretten. Erklæring om opphavsrett: ©Henk Nijman, Tom Palmstierna1999 –Not to be copied without express written permission by one of the author or Frenzs B.V. Informasjon om opphavsretten: https://www.frenzs.org/soas-r/.
PurposeFor å registrere hyppigheten, karakteren og alvorlighetsgraden av aggressive hendelser.
ReferencesAvgrenet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5370
Palmstierna, T. and Wistedt, B. (1987), Staff observation aggression scale, SOAS: Presentation and evaluation. Acta Psychiatrica Scandinavica, 76: 657-663. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1987.tb02936.x

Nijman, H.L., Muris, P., Merckelbach, H.L., Palmstierna, T., Wistedt, B., Vos, A., van Rixtel, A. and Allertz, W. (1999), The staff observation aggression scale–revised (SOAS‐R). Aggr. Behav., 25: 197-209. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2337(1999)25:3<197::AID-AB4>3.0.CO;2-C

Nijman, H.L.I., Palmstierna, T., Almvik, R. and Stolker, J.J. (2005), Fifteen years of research with the Staff Observation Aggression Scale: a review. Acta Psychiatrica Scandinavica, 111: 12-21. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2004.00417.x
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
Opprinnelig skrevet dato: 2021-04-14
Other Details LanguageForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
Opprinnelig skrevet dato: 2021-04-14
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.5370 Palmstierna, T. and Wistedt, B. (1987), Staff observation aggression scale, SOAS: Presentation and evaluation. Acta Psychiatrica Scandinavica, 76: 657-663. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1987.tb02936.x Nijman, H.L., Muris, P., Merckelbach, H.L., Palmstierna, T., Wistedt, B., Vos, A., van Rixtel, A. and Allertz, W. (1999), The staff observation aggression scale–revised (SOAS‐R). Aggr. Behav., 25: 197-209. https://doi.org/10.1002/(SICI)1098-2337(1999)25:3<197::AID-AB4>3.0.CO;2-C Nijman, H.L.I., Palmstierna, T., Almvik, R. and Stolker, J.J. (2005), Fifteen years of research with the Staff Observation Aggression Scale: a review. Acta Psychiatrica Scandinavica, 111: 12-21. https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.2004.00417.x, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=B56B513679263469C2FD9FC15A2A1478, build_uid=611ce6fd-702d-42e6-8f85-fed9bd272881, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsverbal, fysisk, angrep, voldelig, oppførsel
Lifecyclein_development
UIDc9baca28-fed1-49e6-8999-47629d10d56e
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2514
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et instrument for å overvåke hyppigheten, karakteren og alvorlighetsgraden av aggressive hendelser., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0073]/items[at0074], code=at0074, itemType=SLOT, level=2, text=Tileggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hendelse nummer, description=Et tall som kan brukes som referanse. For eksempel et referansenummer registrert i et avviksystem., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=CLUSTER, level=4, text=Provokasjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ingen observerbar provokasjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=5, text=Provosert av, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Andre pasienter
  • Hjelp i daglige gjøremål [For eksempel mat, hygiene o.l.]
  • Pasienten nektes noe
  • Krav om å ta medisiner
  • Annet
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=5, text=Andre provokasjoner, description=Relatert til "Annet" valget fra "Provosert av" elementet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0011], code=at0011, itemType=CLUSTER, level=4, text=Hva brukte pasienten, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0011]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=5, text=Verbal aggresjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0011]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=5, text=Vanlige gjenstander, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Stol(er)
  • Glass
  • Andre, oppgi
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0011]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=5, text=Andre objekter, description=Relatert til "Andre, oppgi" valget fra "Vanlige gjenstander" elementet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0011]/items[at0028], code=at0028, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kroppsdeler, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Hånd [Slag etc.]
  • Fot [Sparking.]
  • Tenner [Biting.]
  • Andre, oppgi
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0011]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=5, text=Andre, description=Relatert til "Andre, oppgi" valget fra "Kroppsdeler" elementet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0011]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=5, text=Farlige gjenstander eller metoder, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Kniv
  • Kvelningsforsøk
  • Andre, oppgi
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0011]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=5, text=Andre gjenstander eller metoder, description=Relatert til "Andre, oppgi" valget fra "Farlige gjenstander eller metoder" elementet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=CLUSTER, level=4, text=Mål for aggresjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ingen, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=5, text=Mål, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ting
  • Andre pasienter
  • Pasienten selv
  • Personell
  • Andre personer, oppgi
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=5, text=Andre personer, description=Relatert til "Andre personer" valget fra "Mål" elementet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=CLUSTER, level=4, text=Følge(r) for offer/ofre, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=5, text=Nei, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012]/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=5, text=Gjenstander, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Skadet, men brukbart
  • Skadet, må kasseres
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012]/items[at0051], code=at0051, itemType=ELEMENT, level=5, text=Personer, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Opplevde sin sikkerhet truet
  • Smerte < 10 min
  • Smerte > 10 min
  • Synlig skade
  • Behandlingsbehov [Lettere behov.]
  • Behov for legebehandling
  • Andre, oppgi
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012]/items[at0059], code=at0059, itemType=ELEMENT, level=5, text=Andre, description=Relatert til "Andre, oppgi" valget fra "Personer" elementet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=CLUSTER, level=4, text=Tiltak for å stoppe aggresjon, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013]/items[at0060], code=at0060, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ingen, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013]/items[at0061], code=at0061, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tiltak, description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Snakket med pasienten
  • Ble rolig tatt til side [Til et eget rom eller lignende.]
  • Medikasjon, tabletter/flytende
  • Medikasjon, injeksjon
  • Holdt med makt
  • Bruk av isolat [Låst dør.]
  • Bruk av mekanisk tvangsmiddel
  • Andre tiltak, oppgi
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013]/items[at0070], code=at0070, itemType=ELEMENT, level=5, text=Andre tiltak, description=Relatert til "Andre tiltak" valget fra "Tiltak" elementet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0073], code=at0073, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0073]/items[at0074], code=at0074, itemType=SLOT, level=2, text=Tileggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]