ARCHETYPE Kroppsvekt (openEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.body_weight.v1
ConceptKroppsvekt
DescriptionIndividets kroppsvekt.
UseBrukes til registrering av den faktiske måling av kroppsvekt, også når kroppsdel(er) mangler på grunn av en medfødt defekt eller etter kirurgisk/traumatisk fjerning. En kommentar som identifiserer eventuelt manglende kroppsdeler kan registreres i feltet "Supplerende opplysninger". Dette er standardarketypen som skal brukes for en vanlig måling av vekt, for eksempel selvmålt i hjemmet, på en klinikk/sykehus, på legekontor, helsestasjon eller skolehelsetjenesten, eller av en treningsinstruktør på et treningssenter. Kan også brukes for registrering av estimert kroppsvekt, i en klinisk situasjon hvor det ikke er mulig å måle nøyaktig kroppsvekt - for eksempel veiing av et ikke-samarbeidsvillig barn, eller estimere vekten av et foster (hvor subjektet er fosteret og registreringen skjer i mors journal). Dette er ikke modellert eksplisitt inn i arketypen idet openEHR referansemodellen tillater estimater for datatypen kvantitet (magnitude_status settes til "~"). Ved implementasjon kan det for eksempel settes kryss i en boks ved siden av datafeltet for vekt for å indikere at den registrerte vekten er et estimat. Skal arketypen brukes til å påvise vekttap eller vektøkning, kan dette skje ved å sette begrensninger i "Uspesifisert hendelse" til et intervall med tilhørende matematisk funksjon. Ved registrering av den første vekten av et spedbarn kort tid etter fødselen, "fødselsvekt"- bruk hendelsen "Fødsel". Ved implementering må applikasjoner som bruker kroppsvekt til beregninger av f.eks. medikamentdoser eller BMI ta hensyn til at justert vekt er et eget datafelt.
MisuseSkal ikke brukes til å registrere vekten av et ikke-kroppslig objekt eller en kroppsdel.
PurposeBrukes til registrering av et individs kroppsvekt - både målt, estimert og justert.
ReferencesCutts, Dowdy, Ellersieck and Edes. Predicting energy needs in ventilator-dependent critically ill patients: effect of adjusting weight for edema or adiposity. Am J Clin Nutr November 1997 vol. 66 no. 5 1250-1256 http://ajcn.nutrition.org/content/66/5/1250.full.pdf (reference for formula for adjusting weight for obesity and oedema)
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-03-09
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics
E-post: sam.heard@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2006-03-09
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Cutts, Dowdy, Ellersieck and Edes. Predicting energy needs in ventilator-dependent critically ill patients: effect of adjusting weight for edema or adiposity. Am J Clin Nutr November 1997 vol. 66 no. 5 1250-1256 http://ajcn.nutrition.org/content/66/5/1250.full.pdf (reference for formula for adjusting weight for obesity and oedema) , original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=B3B9AC01B55C7FF1C5E5CF390946332D, build_uid=34de8a3b-6952-4b3f-907a-e78f5d6808b6, revision=1.0.1}
KeywordsVekt, fedme, anoreksi, kroppsmasse, obesitas, overvekt, avmagring, undervekt, vektøkning, vekttap, kakexi, underernæring
Lifecycledeprecated
UID380f9f96-70fc-40fa-8ff4-663791b26067
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.25
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Individets kroppsvekt., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Karin Aarsheim, Helse Førde, Norway
Grethe Almenning, Bergen kommune, Norway
Magnus Alvestad, Helse Bergen HF, Norway
Anne Pauline Anderssen, Helse Nord RHF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Bergen HF, Norway (Editor)
Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, Bergen, Norway
Einar Bugge, UNN HF, Fag- og forskningssenteret, Norway
Marja Buur-Krom, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Rong Chen, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Hans Demski, Helmholtz Zentrum München, Germany
Paul Donaldson, Nursing Informatics Australia, Australia
Torsten Eken, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Norway
Einar Fosse, UNN HF, Norwegian Centre for Integrated Care and Telemedicine, Norway
Sebastian Garde, Ocean Informatics, Germany
Soon Ghee Yap, Singapore Health Services Pte Ltd, Singapore
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Morten Granum, DIPS ASA, Norway
Bjørn Grøva, Helsedirektoratet, Norway
Anne Harbison, CPCER, Australia
Knut Harboe, Stavanger Universitetssjukehus, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Kristian Heldal, Telemark Hospital Trust, Norway
Terje Hellemo, Helse Nord FIKS, Norway
Andreas Hering, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus, Norway
Bjørg Eli Hollund, helse-bergen, Norway
Tom Jarl Jakobsen, Helse Bergen, Norway
Andrew James, University of Toronto, Canada
Nils Jonsson, Landstinget i Östergötland, Sweden
Karl Trygve Kalleberg, Oslo Universitetssykehus, Norway
Konstantinos Kalliamvakos, Cambio Healthcare Systems, Sweden
Sabine Leh, Helse-Bergen, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia
Eli Taranger Ljønes, Landsgruppen av Helsesøstre NSF, Norway
Rikard Lovstrom, Swedish Medical Association, Sweden
Camilla Lund, Institute for Cancer Genetics and Informatics, Norway
Hallvard Lærum, Oslo Universitetssykehus HF, Norway
Tinna Magnusdottir, Helse Bergen, Norway
Ian McNicoll, Ocean Informatics, United Kingdom
Jeroen Meintjens, Medisch Centrum Alkmaar, Netherlands
Hugo Nilssen, UNN HF K3K/Tromsø, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Tilde Ostborg, SUS, Norway
Anne-Berit Norman Paulsen, Universitetssykehuset Nord-Norge, Norway
Rune Pedersen, Universitetssykehuset i Nord Norge, Norway
Lars Retterstøl, OUS, Norway
Thomas Schopf, University Hospital of North-Norway, Norway
Kari Sygnestveit, Helse Bergen, Norway
Line Sæle, Helse Vest IKT, Norway
Arne Løberg Sæter, DIPS ASA, Norway
Line Sørensen, Helse Bergen, Norway
Jan Inge Sørheim, Helse Bergen, Haukeland uniersitetssjukehus, Norway
Micaela Thierley, Helse Bergen, Norway
Kevin Thon, SKDE, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Editor)
Jone Marius Vignes, Senter for medisinsk genetikk og molekylærmedisin, Norway
Thomas Wilson, Finnmarkssykehuset HF Klinikk Hammerfest, Norway, originalLanguage=en, translators=German: Sebastian Garde, Jasmin Buck, Ocean Informatics, University of Heidelberg
Russian: Igor Lizunov, i.lizunov@infinnity.ru
Norwegian Bokmål: Lars Bitsch-Larsen, Haukeland University Hospital, MD,DEAA, MBA, specialist in anesthesia, specialist in tropical medicine
Portuguese (Brazil): Marco Borges, P2D, marco.borges@p2d.com.br, P2D Health Advisor Council
Japanese: Shinji Kobayashi
Arabic (Syria): Mona Saleh, monasaleh01@live.com
Farsi: Shahla Foozonkhah, Ocean Informatics, Shahla.foozonkhah@oceaninformatics.com
Chinese (PRC): Lin Zhang, BIPH, What goes here?
Spanish (Spain): Jose Fernandez-Engo, Andalusian Healthcare Ministry - IT Division, joser.fernandez.exts@juntadeandalucia.es, Responsible IOP Estrategy
Dutch: Marja Buur, Medisch Centrum Alkmaar, Nederland, m.buur-krom@mca.nl, Nurse informatics
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=2, text=Måleapparat, description=Detaljer om måleapparatet brukt til vektmålingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Justeringsmetode, description=Matematisk formel for hvordan vekten som er registrert i feltet "Justert vekt" er beregnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=2, text=Begrunnelse for justering, description=Begrunnelse for hvorfor feltet "Justert vekt" er benyttet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], credentials=[], target=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kroppsvekt, description=Et individs totale kroppsmasse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Mass
Enheter:
  • 0.0..<1000.0 kg
  • 0.0..<100000.0 g
    Begrens antall desimaler: 0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=4, text=Justert vekt, description=Justert vekt er beregnet basert på en målt vekt. Justert vekt brukes til bl.a. utregning av medikamentdoser hvis pasienten mangler kroppsdeler, eller er overvektig eller ødematøs i slik grad at det signifikant påvirker målt kroppsvekt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Mass
Enheter:
  • 0.0..1000.0 kg
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere beskrivelse av målingen av kroppsvekt som ikke dekkes i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], other_participations=[], details=[], items=[], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Påkledning, description=Beskrivelse av personens påkledning på måletidspunktet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Naken [Uten klær.]
  • Lette klær / undertøy [Påkledning som ikke endrer vekten signifikant.]
  • Fullt påkledt uten sko [Påkledning som kan øke vekten signifikant, uten sko.]
  • Fullt påkledt inklusive sko [Påkledning som kan øke vekten signifikant, inklusive sko.]
  • Bleie [Bare ikledt bleie - kan legge til signifikant vekt.]

Antatt verdi: Lette klær / undertøy, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003]/state[at0008]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Registering av emner eller faktorer som kan ha betydning for måling av kroppsvekten, f.eks. inntak av mat og drikke, stort saltinntak, menstruasjonssyklus, tidspunkt for avføring, ødem eller uke av graviditet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0003], code=at0003, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0002]/events[at0026], code=at0026, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Fødsel, description=Den første vekten målt etter fødselen. Denne hendelsen skal kun benyttes én gang per journal., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0015], code=at0015, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, bestilt, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0002]/events[at0003]/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0002]/events[at0003]/state[at0008], code=at0008, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, bestilt, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=2, text=Måleapparat, description=Detaljer om måleapparatet brukt til vektmålingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Justeringsmetode, description=Matematisk formel for hvordan vekten som er registrert i feltet "Justert vekt" er beregnet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0015]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=2, text=Begrunnelse for justering, description=Begrunnelse for hvorfor feltet "Justert vekt" er benyttet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]