ARCHETYPE Refraksjonsundersøkelse (openEHR-EHR-OBSERVATION.refraction.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.refraction.v0
ConceptRefraksjonsundersøkelse
DescriptionUndersøkelse av rett refraksjon for å oppnå optimalt visus.
UseBrukes til å registrere resultatet av en refraksjonsundersøkelse. Dataelementet "Beskrivelse" kan brukes til å registrere et enkelt sammendrag av undersøkelsen eller for å integrere historiske data.
PurposeFor å registrere resultatet av en refraksjonsundersøkelse. Kan brukes både med pasientens vanlige korreksjon eller ved ny refraksjon av pasienten.
ReferencesVisual Acuity [Internet]. Wikipedia. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_acuity

Aylward W [Internet].Coding Visual Acuity, openEyes Project;2012.Available from http://www.openeyes.org.uk/documents/OpenEyes%20Coding%20Visual%20Acuity.pdf

IHE Eye Care Domain. General Eye Evaluation (GEE) [Internet]. IHE; 2012. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_EyeCare_Supp_GEE_Rev1-1_TI_2012-06-29.pdf

Royal College of Opthalmologists. Cataract National Dataset for Adults [Internet]. 2011. Available from: http://www.rcophth.ac.uk/page.asp?section=583&sectionTitle=Cataract+National+Data+Set+for+Adults

CfH, UK. Do Once & Share - Glaucoma [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://www.doasglaucoma.org/

DICOM Supplement 30 [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://medical.nema.org/

Practical Ophthalmology: A Manual for Beginning Residents, 6th Edition [Paperback]
American Academy Of Ophthalmology (Author), Fred M. Wilson II (Editor), MD (Editor)
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics, UK
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-07-18
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: Ocean Informatics, UK
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2012-07-18
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Visual Acuity [Internet]. Wikipedia. Available from: http://en.wikipedia.org/wiki/Visual_acuity Aylward W [Internet].Coding Visual Acuity, openEyes Project;2012.Available from http://www.openeyes.org.uk/documents/OpenEyes%20Coding%20Visual%20Acuity.pdf IHE Eye Care Domain. General Eye Evaluation (GEE) [Internet]. IHE; 2012. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_EyeCare_Supp_GEE_Rev1-1_TI_2012-06-29.pdf Royal College of Opthalmologists. Cataract National Dataset for Adults [Internet]. 2011. Available from: http://www.rcophth.ac.uk/page.asp?section=583§ionTitle=Cataract+National+Data+Set+for+Adults CfH, UK. Do Once & Share - Glaucoma [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://www.doasglaucoma.org/ DICOM Supplement 30 [Internet]. [cited 2012 Sep 26]. Available from: http://medical.nema.org/ Practical Ophthalmology: A Manual for Beginning Residents, 6th Edition [Paperback] American Academy Of Ophthalmology (Author), Fred M. Wilson II (Editor), MD (Editor), current_contact=Ian McNicoll, Ocean Informatics, UK, ian.mcnicoll@oceaninformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=6BD8C77305478477140978EB190D5AE0, build_uid=5eccc82d-3264-4cef-a11a-16418c247f2d, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha}
Keywordsøye, syn, oftalmologisk, refraksjon, korreksjon
Lifecyclein_development
UID098f8a46-e359-4a1d-9fec-5a5afce6dd81
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2466
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=[SNOMED-CT::252886007 | Refraction assessment], archetypeConceptDescription=Undersøkelse av rett refraksjon for å oppnå optimalt visus., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Gustavo M Bacelar-Silva, Brazil, originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Thomas Baerland, Oslo Universitetssykehus / DIPS ASA, tba@dips.no, ?

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134], code=at0134, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en template eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=En fritekst beskrivelse av svaret på refraksjonsundersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::117364006 | Narrative value], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053], code=at0053, itemType=CLUSTER, level=4, text=Resultater undersøkelse, description=Detaljerte undersøkelsesresultater for hvert øye., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..2, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0144], code=at0144, itemType=ELEMENT, level=5, text=Undersøkt øye, description=Identifikasjon av hvilket øye som blir undersøkt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Høyre øye [Undersøkelse av pasientens høyre øye ble utført.]
  • Venstre øye [Undersøkelse av pasientens venstre øye ble utført.]
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0139], code=at0139, itemType=SLOT, level=5, text=Refraksjonsdetaljer, description=Detaljer om refraksjonen for et øye., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.refraction_details.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=5, text=Ikke resultat, description=Resultat av refraksjonsunderøkelsen er ikke tilgjengelig for det undersøkte øyet., comment=Settes som sann hvis klinikker ikke oppnådde et resultat for refraksjon for det undersøkte øyet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0147], code=at0147, itemType=ELEMENT, level=5, text=Årsak manglende testresultat, description=Årsak til manglende testresultat., comment=For eksempel manglende samarbeid med pasienten, manglende utstyr og ikke nok tid til å gjennomføre undersøkelsen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0053]/items[at0066], code=at0066, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tolkning, description=Testresultatet gjengitt som en kvalitativ term, vanligvis kodet., comment=For eksempel: Eksessiv myop., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::366060000 | Refraction measurement - finding], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=4, text=Oppsummering, description=En term, vanligvis kodet som utrykker en overordnet tolkning av refraksjonsundersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::366060000 | Refraction measurement - finding], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstkommentar om refraksjonsundersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=[SNOMED-CT::117364006 | Narrative value], values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003]/items[at0140], code=at0140, itemType=SLOT, level=4, text=Undersøkelse ikke utført, description=Detaljert om hvorfor undersøkelsen ikke ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=2, text=Utstyrsdetaljer, description=Detaljer om utstyret brukt til visustesting., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0141], code=at0141, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/state[at0041]/items[at0112], code=at0112, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Pasientfeilkilder som innvirker på tolkning av reultatet., comment=Eksempel: Pasient med nedsatt bevissthet eller manglende samarbeidsevne., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0134]/state[at0041]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=4, text=Refraktiv korreksjon, description=Spesifikk type refraksjon(er) som testen utføres med., comment=For eksempel: Ingen korreksjon eller stenopeisk hull., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0020], code=at0020, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0134]/state[at0041], code=at0041, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0134]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=2, text=Utstyrsdetaljer, description=Detaljer om utstyret brukt til visustesting., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0020]/items[at0141], code=at0141, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]