ARCHETYPE *Examination of a pupil (en) (openEHR-EHR-CLUSTER.exam-pupil.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.exam-pupil.v0
Concept*Examination of a pupil (en)
DescriptionFunn ved fysisk undersøkelse av et organsystem eller anatomisk struktur.
UseBrukes til å registrere en fritekstbeskrivelse og klinisk tolkning av observerte funn ved fysisk undersøkelse av et spesifisert organsystem eller anatomisk struktur. Denne arketypen består kun av kjerneelementene av mønsteret for undersøkelser, og kan utvides ved hjelp av andre CLUSTER-arketyper eller brukes som grunnlag for undersøkelsesarketyper for spesifikke kroppssystemer eller anatomiske strukturer. Eksempler på detaljer som kan beskrives ved hjelp av dette CLUSTER er inspeksjon, palpasjon, auskultasjon, perkusjon og bevegelser i kroppssystemer eller anatomiske strukturer. Undersøkelsen kan støttes av enkle hjelpemidler som stetoskop, otoskop eller reflekshammer. Også funn ved mer avanserte undersøkelser kan registreres her, som ved endoskopi. I de tilfellene vil informasjon om hvilket hjelpemiddel eller utstyr brukt bli registrert i OBSERVATION.exam, elementet "Detaljer om medisinsk utstyr", i ACTION.procedure "Prosedyredetaljer" eller tilsvarende i egnet ENTRY- eller ACTION-arketype. Arketypen er laget spesifikt for å brukes i "Undersøkelsesdetaljer"-SLOTet i arketypen OBSERVATION.exam, men kan også brukes innen andre ENTRY- og CLUSTER-arketyper der det er klinisk passende. Denne arketypen kan benyttes for alle typer undersøkelser, alt fra enkle undersøkelser som undersøkelse av et hudområde, inspeksjon av ører og til artroskopi av et kne. Kan for eksempel nøstes i SLOTet "Undersøkelsesdetaljer" i arketypen OBSERVATION.exam (Norsk Funn ved fysisk undersøkelse) for å registrere ytterligere strukturerte funn ved fysiske undersøkelser. Arketypen CLUSTER.exclusion_exam kan nøstes i SLOTet "Undersøkelse ikke utført" der en har behov for å registrere informasjon om at en undersøkelse ikke ble utført. Brukes for å videreføre fritekstbeskrivelser av kliniske funn fra tidligere systemer inn i et arketypeformat, ved å bruke elementet "Klinisk beskrivelse".
MisuseSkal ikke brukes til å ta opp frittstående klinisk observasjoner eller testresultater - bruk spesifikke OBSERVATION arketyper, for eksempel OBSERVATION.head_circumference eller OBSERVATION.glasgow_coma_scale. Skal ikke brukes til å ta opp anamnese - bruk da spesifikke OBSERVATION og CLUSTER arketyper. For eksempel OBSERVATION.story og CLUSTER.symptom_sign.
PurposeFor å registrere en fritekstbeskrivelse og klinisk tolkning av observerte funn ved fysisk undersøkelse av et organsystem eller anatomisk struktur.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-07-09
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2015-07-09
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=9B0118397CA26B21A180B9656B622853, build_uid=6efaea71-b943-43fa-8cdc-a910c7bc8b2a, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID9549ea5c-a543-4258-a626-46d677eed01b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2464
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Funn ved fysisk undersøkelse av et organsystem eller anatomisk struktur., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Lisbeth Dahlhaug, Helse Midt - Norge IT, Norway
Shahla Foozonkhah, Iran ministry of health and education, Iran
Hildegard Franke, freshEHR Clinical Informatics Ltd., United Kingdom (openEHR Editor)
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ingrid Heitmann, Oslo universitetssykehus HF, Norway
Hilde Hollås, DIPS ASA, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Lars Ivar Mehlum, Helse Bergen HF, Norway
Sabine Leh, Haukeland University Hospital, Department of Pathology, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Vladimir Pizzo, Hospital Sírio Libanês, Brazil
Jussara Rotzsch, UNB, Brazil
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia (openEHR Editor)
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Jon Tysdahl, Furst medlab AS, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001.1], code=at0001.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Undersøkt organsystem eller struktur, description=Identifisering av det undersøkte organsystemet eller anatomiske strukturen., comment=*Coding of the system or structure examined with a terminology is preferred, where possible. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisasjon, description=Identifisering av et enkelt fysisk sted enten på eller i menneskekroppen., comment=*If the body site has been fully identified in the 'System or structure examined' data element, this data element becomes redundant. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert anatomisk lokalisasjon, description=Angivelse av en strukturert anatomisk lokalisering av det undersøkte organsystemet eller anatomiske strukturen., comment=Hvis anatomisk lokalisasjon er entydig identifisert i elementet "Undersøkt organsystem eller struktur" er dette SLOTet ikke nødvendig å benytte., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Uten anmerkning, description=Utsagn om at ingen avvik var oppdaget ved undersøkelsen (U.a.)., comment=*Record as True if no abnormality was detected on examination. Specific statements about the examination can be included in the 'Clinical Interpretation' data element. If 'No abnormality detected' is selected, then recording of other examination data elements becomes redundant, with the exception of only the 'Clinical interpretation' data element, which may be useful if a normal statement is desired for recording, for example 'Normal examination'. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av de overordnede funnene ved den fysiske undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.3], code=at0.3, itemType=ELEMENT, level=1, text=*Shape (en), description=*The shape of the pupil. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Circular (en) [*The pupil is a normal, circular shape. (en)]
 • *Oval (en) [*The pupil is an oval shape. (en)]
 • *Sectoral abnormality (en) [*The pupil is an abnormal, irregular shape. (en)]
 • *Teardrop (en) [*The pupil is an abnormal, teardrop shape. (en)]
 • *Keyhole (en) [*The pupil is an abnormal, keyhole shape. (en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.9], code=at0.9, itemType=ELEMENT, level=1, text=*Size (en), description=*The size of the pupil. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Egenskap: Length
  Enheter:
  • 0.0..20.0 mm
   Begrens antall desimaler: 0
 •  Kodet tekst
  • *Pinpoint(en) [**(en)]
  • *Constricted(en) [**(en)]
  • *Normal(en) [**(en)]
  • *DIlated(en) [**(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.14], code=at0.14, itemType=ELEMENT, level=1, text=*Direct reflex (DLR) (en), description=*Presence of a reflex constriction of the same pupil when light is shone into the identified eye. (en), comment=*Also known as 'Direct light reflex' (DLR). (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Present (en) [*The direct light reflex is present. (en)]
 • *Absent (en) [*The direct light reflex is not present. (en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.17], code=at0.17, itemType=ELEMENT, level=1, text=*DLR speed (en), description=*Subjective estimate of the reactivity of the direct light reflex on stimulus by a light. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Sluggish (-) (en) [*The reflex is observed to be slower than normal. (en)]
 • *Normal (en) [*The reflex is observed to be at or about the expected normal speed. (en)]
 • *Brisk (+) (en) [*]
 • *Very brisk (++) (en) [*The reflex is observed to be much faster than normal. (en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.22], code=at0.22, itemType=ELEMENT, level=1, text=*Consensual reflex (CLR) (en), description=*Presence of a reflex constriction of the opposite pupil when light is shone into the identified eye. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Present (en) [*The consensual light reflex is present. (en)]
 • *Absent (en) [*The consensual light reflex is absent. (en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.25], code=at0.25, itemType=ELEMENT, level=1, text=*CLR speed (en), description=*Subjective estimate of the reactivity of the consensual light reflex on stimulus by a light. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Sluggish (-) (en) [*The reflex is observed to be slower than normal. (en)]
 • *Normal (en) [*The reflex is observed to be at or about the expected normal speed. (en)]
 • *Brisk (+) (en) [*The reflex is observed to be faster than normal. (en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.29], code=at0.29, itemType=ELEMENT, level=1, text=*Accommodation reflex (AR) (en), description=*Presence of a reflex constriction of the pupil, in response to changing focusing on a near or far objects. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Present (en) [*The accommodation reflex is present. (en)]
 • *Absent (en) [*The accommodation reflex is absent. (en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.32], code=at0.32, itemType=ELEMENT, level=1, text=*AR speed (en), description=*Subjective estimate of the reactivity of the accommodation reflex on stimulus by a light. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Sluggish (-) (en) [*The reflex is observed to be slower than normal. (en)]
 • *Normal (en) [*The reflex is observed to be at or about the expected normal speed. (en)]
 • *Brisk (+) (en) [*The reflex is observed to be faster than normal. (en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Spesifikke funn, description=Ytterligere strukturerte detaljer om undersøkelsesfunnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Multimediarepresentasjon, description=Digitale bilder, video eller diagram som representerer undersøkelsesfunnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fortolkning, description=Enkelt ord, setning, frase eller kort beskrivelse som representerer den kliniske betydning og viktigheten av funnene ved den kliniske undersøkelsen., comment=Koding med terminologi foretrekkes når mulig. For eksempel "normal undersøkelse" eller "tympanisk membran perforasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn ved undersøkelsen, som ikke dekkes av andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=1, text=Undersøkelse ikke utført, description=Detaljer for å eksplisitt registrere at denne undersøkelsen ikke ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], capabilities=[], credentials=[], activities=[], identities=[], ism_transition=[], contacts=[], provider=[], content=[], state=[], description=[], source=[], details=[], data=[], events=[], other_participations=[], target=[], relationships=[], protocol=[], context=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000.1, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001.1], code=at0001.1, itemType=ELEMENT, level=1, text=Undersøkt organsystem eller struktur, description=Identifisering av det undersøkte organsystemet eller anatomiske strukturen., comment=*Coding of the system or structure examined with a terminology is preferred, where possible. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisasjon, description=Identifisering av et enkelt fysisk sted enten på eller i menneskekroppen., comment=*If the body site has been fully identified in the 'System or structure examined' data element, this data element becomes redundant. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert anatomisk lokalisasjon, description=Angivelse av en strukturert anatomisk lokalisering av det undersøkte organsystemet eller anatomiske strukturen., comment=Hvis anatomisk lokalisasjon er entydig identifisert i elementet "Undersøkt organsystem eller struktur" er dette SLOTet ikke nødvendig å benytte., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Uten anmerkning, description=Utsagn om at ingen avvik var oppdaget ved undersøkelsen (U.a.)., comment=*Record as True if no abnormality was detected on examination. Specific statements about the examination can be included in the 'Clinical Interpretation' data element. If 'No abnormality detected' is selected, then recording of other examination data elements becomes redundant, with the exception of only the 'Clinical interpretation' data element, which may be useful if a normal statement is desired for recording, for example 'Normal examination'. (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_BOOLEAN, bindings=null, values=Tillatte verdier: {true}, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Klinisk beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av de overordnede funnene ved den fysiske undersøkelsen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.3], code=at0.3, itemType=ELEMENT, level=1, text=*Shape (en), description=*The shape of the pupil. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Circular (en) [*The pupil is a normal, circular shape. (en)]
 • *Oval (en) [*The pupil is an oval shape. (en)]
 • *Sectoral abnormality (en) [*The pupil is an abnormal, irregular shape. (en)]
 • *Teardrop (en) [*The pupil is an abnormal, teardrop shape. (en)]
 • *Keyhole (en) [*The pupil is an abnormal, keyhole shape. (en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.9], code=at0.9, itemType=ELEMENT, level=1, text=*Size (en), description=*The size of the pupil. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kvantitet
  Egenskap: Length
  Enheter:
  • 0.0..20.0 mm
   Begrens antall desimaler: 0
 •  Kodet tekst
  • *Pinpoint(en) [**(en)]
  • *Constricted(en) [**(en)]
  • *Normal(en) [**(en)]
  • *DIlated(en) [**(en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.14], code=at0.14, itemType=ELEMENT, level=1, text=*Direct reflex (DLR) (en), description=*Presence of a reflex constriction of the same pupil when light is shone into the identified eye. (en), comment=*Also known as 'Direct light reflex' (DLR). (en), uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Present (en) [*The direct light reflex is present. (en)]
 • *Absent (en) [*The direct light reflex is not present. (en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.17], code=at0.17, itemType=ELEMENT, level=1, text=*DLR speed (en), description=*Subjective estimate of the reactivity of the direct light reflex on stimulus by a light. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Sluggish (-) (en) [*The reflex is observed to be slower than normal. (en)]
 • *Normal (en) [*The reflex is observed to be at or about the expected normal speed. (en)]
 • *Brisk (+) (en) [*]
 • *Very brisk (++) (en) [*The reflex is observed to be much faster than normal. (en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.22], code=at0.22, itemType=ELEMENT, level=1, text=*Consensual reflex (CLR) (en), description=*Presence of a reflex constriction of the opposite pupil when light is shone into the identified eye. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Present (en) [*The consensual light reflex is present. (en)]
 • *Absent (en) [*The consensual light reflex is absent. (en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.25], code=at0.25, itemType=ELEMENT, level=1, text=*CLR speed (en), description=*Subjective estimate of the reactivity of the consensual light reflex on stimulus by a light. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Sluggish (-) (en) [*The reflex is observed to be slower than normal. (en)]
 • *Normal (en) [*The reflex is observed to be at or about the expected normal speed. (en)]
 • *Brisk (+) (en) [*The reflex is observed to be faster than normal. (en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.29], code=at0.29, itemType=ELEMENT, level=1, text=*Accommodation reflex (AR) (en), description=*Presence of a reflex constriction of the pupil, in response to changing focusing on a near or far objects. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Present (en) [*The accommodation reflex is present. (en)]
 • *Absent (en) [*The accommodation reflex is absent. (en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0.32], code=at0.32, itemType=ELEMENT, level=1, text=*AR speed (en), description=*Subjective estimate of the reactivity of the accommodation reflex on stimulus by a light. (en), comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • *Sluggish (-) (en) [*The reflex is observed to be slower than normal. (en)]
 • *Normal (en) [*The reflex is observed to be at or about the expected normal speed. (en)]
 • *Brisk (+) (en) [*The reflex is observed to be faster than normal. (en)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0004], code=at0004, itemType=SLOT, level=1, text=Spesifikke funn, description=Ytterligere strukturerte detaljer om undersøkelsesfunnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=SLOT, level=1, text=Multimediarepresentasjon, description=Digitale bilder, video eller diagram som representerer undersøkelsesfunnene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=1, text=Fortolkning, description=Enkelt ord, setning, frase eller kort beskrivelse som representerer den kliniske betydning og viktigheten av funnene ved den kliniske undersøkelsen., comment=Koding med terminologi foretrekkes når mulig. For eksempel "normal undersøkelse" eller "tympanisk membran perforasjon"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om funn ved undersøkelsen, som ikke dekkes av andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=1, text=Undersøkelse ikke utført, description=Detaljer for å eksplisitt registrere at denne undersøkelsen ikke ble utført., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.exclusion_exam.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]