ARCHETYPE Brøset Violence Checklist (BVC) (openEHR-EHR-OBSERVATION.bvc.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.bvc.v1
ConceptBrøset Violence Checklist (BVC)
DescriptionEn klinisk skår som brukes til å predikere nært forestående voldelig adferd.
UseBrukes for å registrere resultatene for hvert parameter og deres totalsum for BVC skår. BVC er rettet mot voksne. openEHR-arketyper er fritt tilgjengelige under en åpen lisens, men det spesifikke innholdet i denne Brøset Violence Checklist (BVC) er opphavsrettslig beskyttet. All bruk av denne arketypen i implementasjoner må gjøres i henhold til vilkår gitt av innehaverne av opphavsretten. Erklæring om opphavsrett: © Copyright Linaker & Bush Iversen (1995). Almvik & Woods (2000). All rights reserved, do not use without the written permission of the copyright holders. Informasjon om opphavsretten: http://www.riskassessment.no/#apps.
PurposeFor å registrere resultatene for hvert parameter og deres totalsum for BVC skår.
ReferencesAlmvik R, Woods P. Predicting inpatient violence using the Broset Violence Checklist (BVC). Int J Psychiatr Nurs Res. 1999 Jan;4(3):498-505. PMID: 10451308.

Hvidhjelm J, Sestoft D, Skovgaard LT, Bue Bjorner J. Sensitivity and specificity of the Brøset Violence Checklist as predictor of violence in forensic psychiatry. Nord J Psychiatry. 2014 Nov;68(8):536-42. doi: 10.3109/08039488.2014.880942. Epub 2014 Feb 10. PMID: 24506491.

Riskassessment.no [Internet]. The Brøset Violence Checklist (BVC) [cited 2021 Mar 09]. Available from: http://www.riskassessment.no/.

Woods P, Almvik R. The Brøset violence checklist (BVC). Acta Psychiatr Scand Suppl. 2002;(412):103-5. doi: 10.1034/j.1600-0447.106.s412.22.x. PMID: 12072138.
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT AS, Norway
Opprinnelig skrevet dato: 2020-11-13
Other Details LanguageForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT AS, Norway
Opprinnelig skrevet dato: 2020-11-13
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Almvik R, Woods P. Predicting inpatient violence using the Broset Violence Checklist (BVC). Int J Psychiatr Nurs Res. 1999 Jan;4(3):498-505. PMID: 10451308. Hvidhjelm J, Sestoft D, Skovgaard LT, Bue Bjorner J. Sensitivity and specificity of the Brøset Violence Checklist as predictor of violence in forensic psychiatry. Nord J Psychiatry. 2014 Nov;68(8):536-42. doi: 10.3109/08039488.2014.880942. Epub 2014 Feb 10. PMID: 24506491. Riskassessment.no [Internet]. The Brøset Violence Checklist (BVC) [cited 2021 Mar 09]. Available from: http://www.riskassessment.no/. Woods P, Almvik R. The Brøset violence checklist (BVC). Acta Psychiatr Scand Suppl. 2002;(412):103-5. doi: 10.1034/j.1600-0447.106.s412.22.x. PMID: 12072138., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=6B7A8020B4659C8FDD76A2144C918888, build_uid=22dc93b0-7f05-48be-9eb7-757bf317e43f, revision=1.0.0}
Keywordsverbal, psykisk, angrep, voldelig, adferd, farlig, farlighet, farlighetsvurdering, forebygging
Lifecyclepublished
UIDe564a44f-e934-4b6d-9b7e-69424554e6ca
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2414
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En klinisk skår som brukes til å predikere nært forestående voldelig adferd., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Terje Bektesevic Holmlund, UiT Norges arktiske universitet, Norway
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse-Nord, Norway (openEHR Editor)
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Morten Hørthe, DIPS Norway
Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT AS, Norway
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia
Hallvard Lærum
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Forvirret, description=Pasienten opptrer åpenbart forvirret og desorientert. Kan være ute av stand til å gjøre rede for tid, sted og person., comment=Er pasienten forvirret til vanlig, skal du skåre 1 dersom individet viser mer av denne adferden enn vanlig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ikke tilstede
  1: Tilstede
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Irritabel, description=Blir lett sint og irritabel. Tåler dårlig andres nærvær., comment=Er pasienten irritabel til vanlig, skal du skåre 1 dersom individet viser mer av denne adferden enn vanlig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ikke tilstede
  1: Tilstede
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Brautende atferd, description=Atferden er overdrevent støyende., comment=For eksempel roper i stedet for å snakke, slår med dørene o.l. Har pasienten brautende atferd til vanlig, skal du skåre 1 dersom individet viser mer av denne adferden enn vanlig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ikke tilstede
  1: Tilstede
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Fysiske trusler, description=Pasienten har en klart hensikt å fysisk true en annen person., comment=For eksempel en aggressiv kroppsholdning, tar tak i klærne til en annen person, knytter neven o.l. Kommer pasienten med fysiske trusler til vanlig, skal du skåre 1 dersom individet viser mer av denne adferden enn vanlig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ikke tilstede
  1: Tilstede
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Verbale trusler, description=Et verbalt utbrudd som er mer enn bare å heve røsten og har til hensikt å ydmyke eller skremme en annen person., comment=For eksempel verbale utbrudd, nedlatende tale, nøytrale ytringer i et aggressivt toneleie. Kommer pasienten med verbale trusler til vanlig, skal du skåre 1 dersom individet viser mer av denne adferden enn vanlig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ikke tilstede
  1: Tilstede
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Slag, spark mv mot gjenstander, description=Pasienten kommer oftere emd slag,spark etc. mot inventar enn normalt., comment=For eksempel kaster ting, slår på eller knuser vindu, sparker i stykker møbler o.l. Utøver pasienten slag, spark mot gjenstander til vanlig, skal du skåre 1 dersom individet viser mer av denne adferden enn vanlig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ikke tilstede
  1: Tilstede
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total skår, description=Summen av poeng på hvert enkelt parameter i BCV skåren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=6

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tolkning, description=Tolkning av BCV totalskåren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ingen eller liten risiko for vold [BVC skår 0: Det er ingen eller liten risiko for vold.]
  • Moderat risiko for vold [BVC skår 1-2: Det er en moderat risiko for vold. Forebyggende forholdsregler bør iverksettes.]
  • Høy risiko for vold [BVC skår 3-6: Høy risiko for vold, forebyggende forholdsregler skal iverksettes og planer for hvordan møte et eventuelt angrep legges.]
  , extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Dagvakt, description=Spesifikt hendelsetidspunkt som representerer observasjonene som ble gjort i løpet av en "Dagvakt"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0088], code=at0088, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Kveldsvakt, description=Spesifikt hendelsetidspunkt som representerer observasjonene som ble gjort i løpet av en "Kveldsvakt"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0113], code=at0113, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Nattevakt, description=Spesifikt hendelsetidspunkt som representerer observasjonene som ble gjort i løpet av en "Nattevakt"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0138], code=at0138, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0016]/items[at0163], code=at0163, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0016], code=at0016, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0016]/items[at0163], code=at0163, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]