ARCHETYPE Brøset Violence Checklist (BVC) (openEHR-EHR-OBSERVATION.bvc.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.bvc.v0
ConceptBrøset Violence Checklist (BVC)
DescriptionEn klinisk skår som brukes i sykehus til å predikere nært forestående voldelig adferd hos psykiatriske pasienter over 18 år.
UseBrukes for å registrere resultatene for hvert parameter og deres totalsum for BVC skår. openEHR-arketyper er fritt tilgjengelige under en åpen lisens, men det spesifikke innholdet i denne Brøset Violence Checklist (BVC) er opphavsrettslig beskyttet. All bruk av denne arketypen i implementasjoner må gjøres i henhold til vilkår gitt av innehaverne av opphavsretten. Erklæring om opphavsrett: © Copyright Linaker & Bush Iversen (1995). Almvik & Woods (2000). All rights reserved, do not use without the written permission of the copyright holders. Informasjon om opphavsretten: http://www.riskassessment.no/#apps.
PurposeFor å registrere resultatene for hvert parameter og deres totalsum for BVC skår.
ReferencesThe Brøset Violence Checklist (BVC©) http://www.riskassessment.no/ , Retrived 20201201.

Hvidhjelm J et al. Sensitivity and specificity of the Brøset Violence Checklist as predictor of violence in forensic psychiatry. Nordic Journal of Psychiatry 2014 Volume 68, Issue 8

Almvik, R and Woods,P. Predicting inpatient violence using the Bröset Violence Checklist. International Journal of Psychiatric Nursing Research 1999 4 (3) 489-497

Woods P and Almvik R. The Brøset Violence Chekclist (BVC). Acta Psychiatrica Scandinavica 2002 106 (Suppl. 412) 103-105
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT AS, Norway
Opprinnelig skrevet dato: 2020-11-13
Other Details LanguageForfatternavn: Marit Alice Venheim
Organisasjon: Helse Vest IKT AS, Norway
Opprinnelig skrevet dato: 2020-11-13
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=The Brøset Violence Checklist (BVC©) http://www.riskassessment.no/ , Retrived 20201201. Hvidhjelm J et al. Sensitivity and specificity of the Brøset Violence Checklist as predictor of violence in forensic psychiatry. Nordic Journal of Psychiatry 2014 Volume 68, Issue 8 Almvik, R and Woods,P. Predicting inpatient violence using the Bröset Violence Checklist. International Journal of Psychiatric Nursing Research 1999 4 (3) 489-497 Woods P and Almvik R. The Brøset Violence Chekclist (BVC). Acta Psychiatrica Scandinavica 2002 106 (Suppl. 412) 103-105, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=B2A2FC81F0213C13C1D027C299F26965, build_uid=e0a24a70-2dd8-496c-a24f-98d092c8a6d2, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsverbal, psykisk, angrep, voldelig, adferd
Lifecyclein_development
UID011ae22b-7185-4af4-ae52-d20f6887c2c6
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2414
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En klinisk skår som brukes i sykehus til å predikere nært forestående voldelig adferd hos psykiatriske pasienter over 18 år., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Hallvard Lærum
Morten Hørthe, DIPS Norway
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={context=[], other_participations=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Forvirret, description=Pasienten opptrer åpenbart forvirret og desorientert. Kan være ute av stand til å gjøre rede for tid, sted og person., comment=Kjenner du ikke pasienten og atferd er observert skårer man at atferden er tilstede., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ikke tilstede
1: Tilstede
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Irritabel, description=Blir lett sint og irritabel. Tåler dårlig andres nærvær., comment=Kjenner du ikke pasienten og atferd er observert skårer man at atferden er tilstede., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ikke tilstede
1: Tilstede
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=4, text=Brautende atferd, description=Atferden er overdrevent støyende., comment=For eksempel roper i stedet for å snakke, slår med dørene o.l. Kjenner du ikke pasienten og atferd er observert skårer man at atferden er tilstede., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ikke tilstede
1: Tilstede
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=4, text=Fysiske trusler, description=Pasienten har en klart hensikt å fysisk true en annen person., comment=For eksempel en aggressiv kroppsholdning, tar tak i klærne til en annen person, knytter neven o.l. Kjenner du ikke pasienten og atferd er observert skårer man at atferden er tilstede., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ikke tilstede
1: Tilstede
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Verbale trusler, description=Et verbalt utbrudd som er mer enn bare å heve røsten og har til hensikt å ydmyke eller skremme en annen person., comment=For eksempel verbale utbrudd, nedlatende tale, nøytrale ytringer i et aggressivt toneleie. Kjenner du ikke pasienten og atferd er observert skårer man at atferden er tilstede., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ikke tilstede
1: Tilstede
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Slag, spark mv mot gjenstander, description=Pasienten kommer oftere emd slag,spark etc. mot inventar enn normalt., comment=For eksempel kaster ting, slår på eller knuser vindu, sparker i stykker møbler o.l. Kjenner du ikke pasienten og atferd er observert skårer man at atferden er tilstede., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ikke tilstede
1: Tilstede
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total skår, description=Summen av poeng på hvert enkelt parameter i BCV skåren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=6

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=4, text=Tolkning, description=Tolkning av BCV totalskåren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ingen eller liten risiko for vold [BVC skår 0: Det er ingen eller liten risiko for vold.]
  • Moderat risiko for vold [BVC skår 1-2: Det er en moderat risiko for vold. Forebyggende forholdsregler bør iverksettes.]
  • Høy risiko for vold [BVC skår 3-6: Høy risiko for vold, forebyggende forholdsregler skal iverksettes og planer for hvordan møte et eventuelt angrep legges.]
, extendedValues=null]], description=[], contacts=[], ism_transition=[], capabilities=[], state=[], credentials=[], items=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0016]/items[at0163], code=at0163, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], details=[], activities=[], identities=[], relationships=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Dagvakt, description=Tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0088], code=at0088, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Kveldsvakt, description=Tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0113], code=at0113, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Nattevakt, description=Tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0138], code=at0138, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], provider=[], source=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0016], code=at0016, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0016]/items[at0163], code=at0163, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]