ARCHETYPE Mayo skår (openEHR-EHR-OBSERVATION.mayo_score.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.mayo_score.v0
ConceptMayo skår
DescriptionSkåringssystem for å evaluere alvorlighetsgrad av ulcerøs colitt.
UseBruk for å registrere en evaluering av alvorlighetsgrad av ulcerøs colitt. Denne arketypen tillater å registrere en eller flere av følgende: Full Mayo skår (12 poeng), Partial Mayo skår (9 poeng) og 6-poengs klinisk skår (Forenklet Mayo skår).
PurposeFor å registrere en evaluering av alvorlighetsgrad av ulcerøs colitt.
ReferencesClinical Review Report: adalimumab (Humira) [Internet]. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2016 Apr. PMID: 30912894. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30912894/.

Lewis JD, Chuai S, Nessel L, Lichtenstein GR, Aberra FN, Ellenberg JH. Use of the noninvasive components of the Mayo score to assess clinical response in ulcerative colitis. Inflamm Bowel Dis. 2008 Dec;14(12):1660-6. doi: 10.1002/ibd.20520. PMID: 18623174; PMCID: PMC2597552.

Schroeder KW, Tremaine WJ, Ilstrup DM. Coated oral 5-aminosalicylic acid therapy for mildly to moderately active ulcerative colitis. A randomized study. N Engl J Med. 1987 Dec 24;317(26):1625-9. doi: 10.1056/NEJM198712243172603. PMID: 3317057.
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS AS
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-12-01
Other Details LanguageForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS AS
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-12-01
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Clinical Review Report: adalimumab (Humira) [Internet]. Ottawa (ON): Canadian Agency for Drugs and Technologies in Health; 2016 Apr. PMID: 30912894. Available from: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30912894/. Lewis JD, Chuai S, Nessel L, Lichtenstein GR, Aberra FN, Ellenberg JH. Use of the noninvasive components of the Mayo score to assess clinical response in ulcerative colitis. Inflamm Bowel Dis. 2008 Dec;14(12):1660-6. doi: 10.1002/ibd.20520. PMID: 18623174; PMCID: PMC2597552. Schroeder KW, Tremaine WJ, Ilstrup DM. Coated oral 5-aminosalicylic acid therapy for mildly to moderately active ulcerative colitis. A randomized study. N Engl J Med. 1987 Dec 24;317(26):1625-9. doi: 10.1056/NEJM198712243172603. PMID: 3317057., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=399E0BFE26E406EC323C59408006ADEF, build_uid=aace693f-c071-414a-9b69-a8fe57f26886, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsIBD (Inflammatory bowel disease)
Lifecyclein_development
UID568e4955-2899-4a47-b3fd-13122b6f2fc7
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2408
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Skåringssystem for å evaluere alvorlighetsgrad av ulcerøs colitt., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway
Heather Leslie, Atomica informatics, Australia
John Tore Valand, Helse Bergen HF, Norway
Ørjan Næss, Diakonhjemmet sykehus, Norway
Vendel Kristensen, Oslo University Hospital, Norway
Liv Laugen, Oslo University Hospital, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], capabilities=[], credentials=[], activities=[], identities=[], ism_transition=[], contacts=[], provider=[], content=[], state=[], description=[], source=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Avføringsfrekvens, description=Antall avføringer per dag som overstiger det som er normalt for individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Normalt antall avføringer
1: 1-2 flere avføringer enn normalt
2: 3-4 flere avføringer enn normalt
3: 5 eller mer flere avføringer enn normalt
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Rektale blødninger, description=Dagens mest alvorlige rektale blødning, observert av individet selv., comment=For at man skal skåre 3 poeng kreves at ≥50% av avføringene har synlig blod, OG at ≥1 har kun blod., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ikke synlig blod
1: Synlig blod i avføringen mindre enn halvparten av tiden
2: Synlig blod i avføringen mer enn halvparten av tiden
3: Tømming består utelukkende av blod
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=Funn ved endoskopi, description=Slimhinnevurdering ved koloskopi., comment=Også kjent som "Mayo endoskopisk subscore", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Normal eller inaktiv sykdom [Normal eller inaktiv sykdom]
1: Mild sykdom [Mild sykdom (erytem, redusert karmønster, mild lederbarhet)]
2: Moderat sykdom [Moderat sykdom (markert erytem, utviskete karmønster, lederbarhet, erosjoner)]
3: Alvorlig sykdom [Kjennetegnet ved spontan blødning, ulcerasjoner.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=4, text=Overordnet vurdering, description=Den overordnede vurderingen av alvorlighetsgrad av ulcerøs colitt, gjort av lege., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Normal
1: Mild
2: Moderat
3: Alvorlig
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total Mayo skår, description=Summen av skår av hver enkelt kategori., comment=Skåren går fra 0 til 12, der høyere skår korrelerer med mer alvorlig sykdom., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=12

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=4, text=Partial Mayo skår, description=Summen av verdiene i alle de ikke-invasive komponentene., comment=Partial Mayo skår eksluderer eksplisitt "Funn ved endoskopi"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=9

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=4, text=6-poengs klinisk skår, description=Summen av verdiene i alle de to symptomrelaterte komponentene., comment=6-poengsskåren inkluderer bare "Avføringsfrekvens" og "Rektale blødninger". "Funn ved endoskopi" og "Overordnet vurdering" er ekskludert. Også kjent som "Forenklet Mayo skår"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=6

, extendedValues=null]], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Tidspunkt, description=Spesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], other_participations=[], target=[], relationships=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0032], code=at0032, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], context=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0030], code=at0030, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0032], code=at0032, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]