ARCHETYPE Mayo skår (openEHR-EHR-OBSERVATION.mayo_score.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.mayo_score.v0
ConceptMayo skår
DescriptionSkåringssystem for å evaluere hvor aktiv en ulcerøs colitt er.
UseBruk for å evaluere hvor aktiv en ulcerøs colitt er.
PurposeFor å evaluere hvor aktiv en ulcerøs colitt er.
ReferencesSchroeder KW, Tremaine WJ, Ilstrup DM. Coated oral 5-aminosalicylic acid therapy for mildly to moderately active ulcerative colitis. A randomized study. N Engl J Med. 1987;317(26):1625-9.

https://www.mdcalc.com/mayo-score-disease-activity-index-dai-ulcerative-colitis

https://bestpractice.bmj.com/calculators/en-gb/MayoScore.htm
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS AS
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-12-01
Other Details LanguageForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS AS
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-12-01
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Schroeder KW, Tremaine WJ, Ilstrup DM. Coated oral 5-aminosalicylic acid therapy for mildly to moderately active ulcerative colitis. A randomized study. N Engl J Med. 1987;317(26):1625-9. https://www.mdcalc.com/mayo-score-disease-activity-index-dai-ulcerative-colitis https://bestpractice.bmj.com/calculators/en-gb/MayoScore.htm, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=3BB77D1580D2E55C2F80852EF3FB66AF, build_uid=60b717d8-28a8-4b4d-9329-32f82f0ffa91, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID568e4955-2899-4a47-b3fd-13122b6f2fc7
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2408
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Skåringssystem for å evaluere hvor aktiv en ulcerøs colitt er., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway
Heather Leslie, Atomica informatics, Australia
John Tore Valand, Helse Bergen HF, Norway
Ørjan Næss, Diakonhjemmet sykehus, Norway
Vendel Kristensen, Oslo University Hospital, Norway
Liv Laugen, Oslo University Hospital, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={context=[], other_participations=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Avføringsfrekvens, description=Kategori for antall avføringer per dag som overstiger det som er normalt for individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Normalt
1: 1-2 tømminger/dag flere enn normalt [1-2 tømminger/dag flere enn normalt for denne pasienten.]
2: 3-4 tømminger/dag flere enn normalt [3-4 tømminger/dag flere enn normalt for denne pasienten.]
3: >5 tømminger/dag flere enn normalt [>5 tømminger/dag flere enn normalt for denne pasienten.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Rektale blødninger, description=Kategori for antall avføringer per dag med synlig blod, om noen., comment=For at man skal skåre 3 poeng kreves at ≥50% av avføringene har synlig blod, OG at ≥1 har kun blod., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ikke synlig blod
1: Synlig blod i avføringen mindre enn halvparten av tiden
2: Synlig blod i avføringen mer enn halvparten av tiden
3: Tømming består utelukkende av blod
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=4, text=Slimhinnevurdering ved koloskopi, description=Kategori for vurdering av slimhinne ved koloskopi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Normal eller inaktiv sykdom [Normal eller inaktiv sykdom]
1: Mild sykdom [Mild sykdom (erytem, redusert karmønster, mild lederbarhet)]
2: Moderat sykdom [Moderat sykdom (markert erytem, utviskete karmønster, lederbarhet, erosjoner)]
3: Alvorlig sykdom [Alvorlig sykdom (spontan blødning, ulcerasjoner)]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=4, text=Legens vurdering av tilstanden, description=Kategori for den overordnede vurderingen av ulcerøs colitt gjort av lege., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Normal
1: Mild
2: Moderat
3: Alvorlig
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total Mayo skår, description=Summen av skår av hver enkelt kategori., comment=Skåren går fra 0 til 12, der høyere skår korrelerer med mer alvorlig sykdom., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=12

, extendedValues=null]], description=[], contacts=[], ism_transition=[], capabilities=[], state=[], credentials=[], items=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0032], code=at0032, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], details=[], activities=[], identities=[], relationships=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Tidspunkt, description=Spesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], provider=[], source=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0030], code=at0030, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0030]/items[at0032], code=at0032, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]