ARCHETYPE Boston Bowel Preparation Skala (openEHR-EHR-CLUSTER.boston_bowel_preparation_scale.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.boston_bowel_preparation_scale.v0
ConceptBoston Bowel Preparation Skala
DescriptionEt verktøy for å vurdere tarmtømmingsgrad i forbindelse med koloskopi.
UseBrukes for å registrere tarmtømmingsgrad i forbindelse med koloskopi. Verktøyet er laget for å begrense variabiliteten i vurderingen av kvaliteten på forberedelsen før koloskopi og kunne skille mellom ulike tarmtømmingsgrader og ta hensyn til forskjeller i renhet blant tykktarmssegmentene.
MisuseArketypen er ikke ment brukt til å registrere annen informasjon om kolon som ikke omhandler tarmtømming.
PurposeBrukes for å registrere tarmtømmingsgrad i forbindelse med koloskopi.
ReferencesLai, Edwin J., mfl. «The Boston Bowel Preparation Scale: A Valid and Reliable Instrument for Colonoscopy-Oriented Research». Gastrointestinal Endoscopy, bd. 69, nr. 3 Pt 2, mars 2009, s. 620–25. PubMed, doi:10.1016/j.gie.2008.05.057.

Kreftregisteret, Tilbakemeldingsskjema, koloskopi, del 2, (Versjon 081215). https://www.kreftregisteret.no/globalassets/arkiv/gastronet-apent/skjema_koloskopi_versjon_38-060416.pdf. Accessed 27 Nov. 2020.

An instructional video demonstrating how to use the BBPS is available online at “Gastroenterology Research.” Boston Medical Center, 7 July 2016, https://www.bmc.org/gastroenterology/research.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS AS
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-10-26
Other Details LanguageForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS AS
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-10-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Lai, Edwin J., mfl. «The Boston Bowel Preparation Scale: A Valid and Reliable Instrument for Colonoscopy-Oriented Research». Gastrointestinal Endoscopy, bd. 69, nr. 3 Pt 2, mars 2009, s. 620–25. PubMed, doi:10.1016/j.gie.2008.05.057. Kreftregisteret, Tilbakemeldingsskjema, koloskopi, del 2, (Versjon 081215). https://www.kreftregisteret.no/globalassets/arkiv/gastronet-apent/skjema_koloskopi_versjon_38-060416.pdf. Accessed 27 Nov. 2020. An instructional video demonstrating how to use the BBPS is available online at “Gastroenterology Research.” Boston Medical Center, 7 July 2016, https://www.bmc.org/gastroenterology/research., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=A0B74945A8085E10103A59BC233FC4E3, build_uid=6e00b9eb-4d55-4ac4-9511-306862784cbd, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha}
Keywordskoloskopi, klyster, bbps
Lifecyclein_development
UID738bdd1c-557a-4931-ae5e-f8b47f871c1a
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2407
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=[SNOMED-CT::722818007 | Boston bowel preparation scale (assessment scale)], archetypeConceptDescription=Et verktøy for å vurdere tarmtømmingsgrad i forbindelse med koloskopi., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Morten Hørthe , originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse Nord, mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no, Nasjonal IKT HF
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={context=[], other_participations=[], data=[], description=[], contacts=[], ism_transition=[], capabilities=[], state=[], credentials=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Høyre kolon, description=Coecum og ascendens., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: Mucosa komplett visualisert [Ingen farget væske eller avføring.]
2: Mucosa godt visualisert [Små mengder farget væske eller avføring.]
1: Mucosa delvis sett [Farget væske og avføringsrester tilstede.]
0: Mucosa ikke sett [Fast avføring tilstede.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transversum, description=Inkluderer høyre og venstre fleksur., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: Mucosa komplett visualisert [Ingen farget væske eller avføring.]
2: Mucosa godt visualisert [Små mengder farget væske eller avføring.]
1: Mucosa delvis sett [Farget væske og avføringsrester tilstede.]
0: Mucosa ikke sett [Fast avføring tilstede.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Venstre kolon, description=Descendens, sigmoideum, rektum., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: Mucosa komplett visualisert [Ingen farget væske eller avføring.]
2: Mucosa godt visualisert [Små mengder farget væske eller avføring.]
1: Mucosa delvis sett [Farget væske og avføringsrester tilstede.]
0: Mucosa ikke sett [Fast avføring tilstede.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Total skår, description=Den samlede skår for Boston Bowel Preparation Skala., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=max: <=9

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Fritekstvurdering av tømmingen i det aktuelle området., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], target=[], protocol=[], content=[], details=[], activities=[], identities=[], relationships=[], events=[], provider=[], source=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Høyre kolon, description=Coecum og ascendens., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: Mucosa komplett visualisert [Ingen farget væske eller avføring.]
2: Mucosa godt visualisert [Små mengder farget væske eller avføring.]
1: Mucosa delvis sett [Farget væske og avføringsrester tilstede.]
0: Mucosa ikke sett [Fast avføring tilstede.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transversum, description=Inkluderer høyre og venstre fleksur., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: Mucosa komplett visualisert [Ingen farget væske eller avføring.]
2: Mucosa godt visualisert [Små mengder farget væske eller avføring.]
1: Mucosa delvis sett [Farget væske og avføringsrester tilstede.]
0: Mucosa ikke sett [Fast avføring tilstede.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Venstre kolon, description=Descendens, sigmoideum, rektum., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: Mucosa komplett visualisert [Ingen farget væske eller avføring.]
2: Mucosa godt visualisert [Små mengder farget væske eller avføring.]
1: Mucosa delvis sett [Farget væske og avføringsrester tilstede.]
0: Mucosa ikke sett [Fast avføring tilstede.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Total skår, description=Den samlede skår for Boston Bowel Preparation Skala., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=max: <=9

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Fritekstvurdering av tømmingen i det aktuelle området., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]