ARCHETYPE Boston Bowel Preparation Skala (openEHR-EHR-CLUSTER.boston_bowel_preparation_scale.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.boston_bowel_preparation_scale.v1
ConceptBoston Bowel Preparation Skala
DescriptionEn skår for å vurdere og dokumentere tarmtømmingsgrad under koloskopi.
UseBrukes for å registrere tarmtømmingsgrad under koloskopi. Null-verdien "Not applicable" kan benyttes av programvaren dersom bruker har behov for å markere for at det ikke er mulig å oppgi en verdi i ett eller flere av de ulike dataelementene. Det kan skyldes for eksempel at et segment av kolon er fjernet kirurgisk, eller av årsaker som ikke er knyttet til forberedelsene til undersøkelsen. Dette kan for eksempel være tekniske utfordringer, eller ustabil pasient.
PurposeBrukes for å registrere tarmtømmingsgrad under koloskopi.
ReferencesLai, Edwin J., mfl. «The Boston Bowel Preparation Scale: A Valid and Reliable Instrument for Colonoscopy-Oriented Research». Gastrointestinal Endoscopy, bd. 69, nr. 3 Pt 2, mars 2009, s. 620–25. PubMed, doi:10.1016/j.gie.2008.05.057.

Chaves Marques S: «The Boston Bowel Preparation Scale: Is It Already Being Used?» GE Port J Gastroenterol 2018;25:219-221. doi: 10.1159/000486805.

Kreftregisteret, Tilbakemeldingsskjema, koloskopi, del 2, (Versjon 081215). https://www.kreftregisteret.no/globalassets/arkiv/gastronet-apent/skjema_koloskopi_versjon_38-060416.pdf. Accessed 27 Nov. 2020. Norwegian translation.

An instructional video demonstrating how to use the BBPS is available online at “Gastroenterology Research.” Boston Medical Center, 7 July 2016, https://www.bmc.org/gastroenterology/research.
Copyright© Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS AS
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-10-26
Other Details LanguageForfatternavn: Bjørn Næss
Organisasjon: DIPS AS
E-post: bna@dips.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-10-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Lai, Edwin J., mfl. «The Boston Bowel Preparation Scale: A Valid and Reliable Instrument for Colonoscopy-Oriented Research». Gastrointestinal Endoscopy, bd. 69, nr. 3 Pt 2, mars 2009, s. 620–25. PubMed, doi:10.1016/j.gie.2008.05.057. Chaves Marques S: «The Boston Bowel Preparation Scale: Is It Already Being Used?» GE Port J Gastroenterol 2018;25:219-221. doi: 10.1159/000486805. Kreftregisteret, Tilbakemeldingsskjema, koloskopi, del 2, (Versjon 081215). https://www.kreftregisteret.no/globalassets/arkiv/gastronet-apent/skjema_koloskopi_versjon_38-060416.pdf. Accessed 27 Nov. 2020. Norwegian translation. An instructional video demonstrating how to use the BBPS is available online at “Gastroenterology Research.” Boston Medical Center, 7 July 2016, https://www.bmc.org/gastroenterology/research., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=ED02CE4F82653D685EE296E2B6AE1ED2, build_uid=e0f19cb7-66c9-47ec-a46b-14f08f2dc3a9, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org., revision=1.0.0}
Keywordskoloskopi, klyster, bbps, tarmtømming
Lifecyclepublished
UIDc0b99a43-a358-4fb9-bcf5-3dc1dd385b68
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2407
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=[SNOMED-CT::722818007 | Boston bowel preparation scale], archetypeConceptDescription=En skår for å vurdere og dokumentere tarmtømmingsgrad under koloskopi., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse Nord RHF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Geir Hoff, Sykehuset Telemark HF, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Morten Hørthe
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Frode Stenvik, Helse Sør-Øst, Norway
Pencho Tonchev, Medical University- Pleven, Bulgaria
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: John Tore Valand og Mikkel Gaup Grønmo, Helse Bergen HF og Helse Nord RHF, Haukeland Universitetssjukehus, john.tore.valand@helse-bergen.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Høyre kolon, description=Inkluderer coecum og ascendens., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: Mucosa komplett visualisert [Ingen farget væske eller avføring.]
2: Mucosa godt visualisert [Små mengder farget væske eller avføring.]
1: Mucosa delvis sett [Farget væske og avføringsrester tilstede.]
0: Mucosa ikke sett [Fast avføring tilstede.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transversum, description=Inkluderer høyre og venstre fleksur., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: Mucosa komplett visualisert [Ingen farget væske eller avføring.]
2: Mucosa godt visualisert [Små mengder farget væske eller avføring.]
1: Mucosa delvis sett [Farget væske og avføringsrester tilstede.]
0: Mucosa ikke sett [Fast avføring tilstede.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Venstre kolon, description=Descendens, sigmoideum og rektum., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: Mucosa komplett visualisert [Ingen farget væske eller avføring.]
2: Mucosa godt visualisert [Små mengder farget væske eller avføring.]
1: Mucosa delvis sett [Farget væske og avføringsrester tilstede.]
0: Mucosa ikke sett [Fast avføring tilstede.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Totalskår, description=Summen av de de tre parameterne i Boston bowel preparation skala., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=9

, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Høyre kolon, description=Inkluderer coecum og ascendens., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: Mucosa komplett visualisert [Ingen farget væske eller avføring.]
2: Mucosa godt visualisert [Små mengder farget væske eller avføring.]
1: Mucosa delvis sett [Farget væske og avføringsrester tilstede.]
0: Mucosa ikke sett [Fast avføring tilstede.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=1, text=Transversum, description=Inkluderer høyre og venstre fleksur., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: Mucosa komplett visualisert [Ingen farget væske eller avføring.]
2: Mucosa godt visualisert [Små mengder farget væske eller avføring.]
1: Mucosa delvis sett [Farget væske og avføringsrester tilstede.]
0: Mucosa ikke sett [Fast avføring tilstede.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=1, text=Venstre kolon, description=Descendens, sigmoideum og rektum., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=3: Mucosa komplett visualisert [Ingen farget væske eller avføring.]
2: Mucosa godt visualisert [Små mengder farget væske eller avføring.]
1: Mucosa delvis sett [Farget væske og avføringsrester tilstede.]
0: Mucosa ikke sett [Fast avføring tilstede.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=1, text=Totalskår, description=Summen av de de tre parameterne i Boston bowel preparation skala., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=9

, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]