ARCHETYPE Internasjonal prostata symptom skår (I-PSS) (openEHR-EHR-OBSERVATION.ipss.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.ipss.v0
ConceptInternasjonal prostata symptom skår (I-PSS)
DescriptionVurderingsskår som brukes for å screene, diagnostisere og følge opp symptomer på benign prostatahyperplasi (BPH).
UseBrukes for å registrere verdier for prostatasymptomkomponentene og dets summerte verdi for I-PSS.
MisuseBrukes ikke for å registrere prostatarelatert symptomer - bruk CLUSTER.symptom_sign til dette formålet.
PurposeRegistrere verdier for prostatasymptomkomponentene og dets summerte verdi for I-PSS.
ReferencesDerived from: I-PSS Prostate Score, Draft archetype [Internet]. Apperta UK, Apperta UK Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-11-11]. Available from: https://ckm.apperta.org/ckm/archetypes/1051.32.333

Badía X, García-Losa M, Dal-Ré R. Ten-language translation and harmonization of the International Prostate Symptom Score: developing a methodology for multinational clinical trials. Eur Urol. 1997;31(2):129-40. doi: 10.1159/000474438. PMID: 9076454.
AuthorsForfatternavn: Navin Ramachandran
Organisasjon: UCLH
E-post: navinramachandran@nhs.net
Opprinnelig skrevet dato: 2015-05-31
Other Details LanguageForfatternavn: Navin Ramachandran
Organisasjon: UCLH
E-post: navinramachandran@nhs.net
Opprinnelig skrevet dato: 2015-05-31
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: I-PSS Prostate Score, Draft archetype [Internet]. Apperta UK, Apperta UK Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-11-11]. Available from: https://ckm.apperta.org/ckm/archetypes/1051.32.333 Badía X, García-Losa M, Dal-Ré R. Ten-language translation and harmonization of the International Prostate Symptom Score: developing a methodology for multinational clinical trials. Eur Urol. 1997;31(2):129-40. doi: 10.1159/000474438. PMID: 9076454., current_contact=Navin Ramachandran, UCLH, navinramachandran@nhs.net, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=4CCEFD2F6FC56F4C029097D5A1BB2095, build_uid=fdb839c6-49ac-4042-ad1b-978a92631372, ip_acknowledgements=Public domain, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsI-PSS, prostata, ipss, bph, prostatahyperplasi, vannlatningsbesvær
Lifecyclein_development
UID870b03ef-2967-43f9-b50b-5283259762b3
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2393
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Vurderingsskår som brukes for å screene, diagnostisere og følge opp symptomer på benign prostatahyperplasi (BPH)., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse-Nord, Forvaltningssenter EPJ, Helse Nord, mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no, Nasjonal IKT HF
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], capabilities=[], credentials=[], activities=[], identities=[], ism_transition=[], contacts=[], provider=[], content=[], state=[], description=[], source=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ufullstendig tømming, description=I løpet av de siste 30 dager, hvor ofte har du hatt følelsen av at urinblæren ikke er helt tom etter at du har latt vannet?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aldri [Symptomet forekommer aldri.]
1: Mindre enn 1 av 5 ganger [Symptomet forekommer sjeldnere enn 20% av gangen.]
2: Mindre enn halvparten av gangene [Symptomet forekommer mindre enn halvparten av gangene.]
3: Omtrent halvparten av gangene [Symptomet forekommer omtrent halvparten av gangene.]
4: Mer enn halvparten av gangene [Symptomet oppstår oftere enn halvparten av gangene.]
5: Nesten alltid [Symptomet forekommer nesten alltid.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=4, text=Frekvens, description=I løpet av de siste 30 dager, hvor ofte har du måttet late vannet igjen mindre enn to timer etter forrige gang?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aldri [Symptomet forekommer aldri.]
1: Mindre enn 1 av 5 ganger [Symptomet forekommer sjeldnere enn 20% av gangen.]
2: Mindre enn halvparten av gangene [Symptomet forekommer mindre enn halvparten av gangene.]
3: Omtrent halvparten av gangene [Symptomet forekommer omtrent halvparten av gangene.]
4: Mer enn halvparten av gangene [Symptomet oppstår oftere enn halvparten av gangene.]
5: Nesten alltid [Symptomet forekommer nesten alltid.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Intermittere, description=I løpet av de siste 30 dager, hvor ofte har du merket at du stoppet og startet igjen flere ganger under vannlatingen?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aldri [Symptomet forekommer aldri.]
1: Mindre enn 1 av 5 ganger [Symptomet forekommer sjeldnere enn 20% av gangen.]
2: Mindre enn halvparten av gangene [Symptomet forekommer mindre enn halvparten av gangene.]
3: Omtrent halvparten av gangene [Symptomet forekommer omtrent halvparten av gangene.]
4: Mer enn halvparten av gangene [Symptomet oppstår oftere enn halvparten av gangene.]
5: Nesten alltid [Symptomet forekommer nesten alltid.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Vannlatingstrang, description=I løpet av de siste 30 dager, hvor ofte har du hatt vanskeligheter med å utsette vannlatingen?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aldri [Symptomet forekommer aldri.]
1: Mindre enn 1 av 5 ganger [Symptomet forekommer sjeldnere enn 20% av gangen.]
2: Mindre enn halvparten av gangene [Symptomet forekommer mindre enn halvparten av gangene.]
3: Omtrent halvparten av gangene [Symptomet forekommer omtrent halvparten av gangene.]
4: Mer enn halvparten av gangene [Symptomet oppstår oftere enn halvparten av gangene.]
5: Nesten alltid [Symptomet forekommer nesten alltid.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Svak stråle, description=I løpet av de siste 30 dager, hvor ofte har du hatt svak urinstråle?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aldri [Symptomet forekommer aldri.]
1: Mindre enn 1 av 5 ganger [Symptomet forekommer sjeldnere enn 20% av gangen.]
2: Mindre enn halvparten av gangene [Symptomet forekommer mindre enn halvparten av gangene.]
3: Omtrent halvparten av gangene [Symptomet forekommer omtrent halvparten av gangene.]
4: Mer enn halvparten av gangene [Symptomet oppstår oftere enn halvparten av gangene.]
5: Nesten alltid [Symptomet forekommer nesten alltid.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=4, text=Anstrengelse, description=I løpet av de siste 30 dager, hvor ofte har du måttet trykke på eller anstrenge deg for å starte vannlatingen?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aldri [Symptomet forekommer aldri.]
1: Mindre enn 1 av 5 ganger [Symptomet forekommer sjeldnere enn 20% av gangen.]
2: Mindre enn halvparten av gangene [Symptomet forekommer mindre enn halvparten av gangene.]
3: Omtrent halvparten av gangene [Symptomet forekommer omtrent halvparten av gangene.]
4: Mer enn halvparten av gangene [Symptomet oppstår oftere enn halvparten av gangene.]
5: Nesten alltid [Symptomet forekommer nesten alltid.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=4, text=Nocturi, description=I løpet av de siste 30 dager, hvor mange ganger har du vanligvis måttet stå opp for å late vannet fra du legger deg om kvelden til du står opp om morgenen?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen [Symptomet forekommer omtrent halvparten av gangene.]
1: En gang [Nocturi forekommer en gang per natt.]
2: To ganger [Nocturi forekommer to ganger per natt.]
3: Tre ganger [Nocturi forekommer tre ganger per natt.]
4: Fire ganger [Nocturi forekommer fire ganger per natt.]
5: Fem eller flere ganger [Nocturi forekommer mer enn fem eller flere ganger per natt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Totalskår, description=Totalsummen av hver komponentparameter i IPSS., comment=Ekskluderer "Livskvalitet", uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=35

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=4, text=Livskvalitet, description=Hvis du måtte leve resten av livet med dagens prostataproblemer, hvordan ville du da føle deg?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Godt fornøyd [Pasienten er godt fornøyd med livskvaliteten.]
1: Fornøyd [Pasienten er fornøyd med livskvaliteten.]
2: Stort sett fornøyd [Pasienten er stort sett fornøyd med livskvaliteten.]
3: Blandet [Pasienten er like fornøyd som misfornøyd med livskvaliteten.]
4: Stort sett misfornøyd [Pasienten er stort sett misfornøyd med livskvaliteten.]
5: Trist [Pasienten er trist over livskvaliteten.]
6: Forferdelig [Pasienten føler livskvaliteten er forferdelig.]
, extendedValues=null]], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], other_participations=[], target=[], relationships=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0032]/items[at0033], code=at0033, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], context=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0032], code=at0032, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0032]/items[at0033], code=at0033, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]