ARCHETYPE Internasjonal prostata symptom skår (I-PSS) (openEHR-EHR-OBSERVATION.ipss.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.ipss.v1
ConceptInternasjonal prostata symptom skår (I-PSS)
DescriptionVurderingsskår som brukes for å screene og følge opp symptomer på benign prostatahyperplasi (BPH).
UseBrukes for å registrere verdier for prostatasymptomkomponentene og dets summerte verdi for I-PSS og symptomenes innvirkning på livskvaliteten.
MisuseBrukes ikke for å registrere prostatarelatert symptomer - bruk CLUSTER.symptom_sign til dette formålet.
PurposeFor å registrere verdier for prostatasymptomkomponentene og dets summerte verdi for I-PSS og symptomenes innvirkning på livskvaliteten.
ReferencesDerived from: I-PSS Prostate Score, Draft archetype [Internet]. Apperta UK, Apperta UK Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-11-11]. Available from: https://ckm.apperta.org/ckm/archetypes/1051.32.333

Badía X, García-Losa M, Dal-Ré R. Ten-language translation and harmonization of the International Prostate Symptom Score: developing a methodology for multinational clinical trials. Eur Urol. 1997;31(2):129-40. doi: 10.1159/000474438. PMID: 9076454.

Porta Medica [Internet] Vannlatningsproblemer - spørreskjema; 2004 Jan 12 [cited 2021 apr 16]. Available from: http://gammelportamedica.portamedicusas-eb30.websitebuilder.no/ArticleDisplayfe0a.html. Norwegian translation.
AuthorsForfatternavn: Navin Ramachandran
Organisasjon: UCLH
E-post: navinramachandran@nhs.net
Opprinnelig skrevet dato: 2015-05-31
Other Details LanguageForfatternavn: Navin Ramachandran
Organisasjon: UCLH
E-post: navinramachandran@nhs.net
Opprinnelig skrevet dato: 2015-05-31
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Derived from: I-PSS Prostate Score, Draft archetype [Internet]. Apperta UK, Apperta UK Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-11-11]. Available from: https://ckm.apperta.org/ckm/archetypes/1051.32.333 Badía X, García-Losa M, Dal-Ré R. Ten-language translation and harmonization of the International Prostate Symptom Score: developing a methodology for multinational clinical trials. Eur Urol. 1997;31(2):129-40. doi: 10.1159/000474438. PMID: 9076454. Porta Medica [Internet] Vannlatningsproblemer - spørreskjema; 2004 Jan 12 [cited 2021 apr 16]. Available from: http://gammelportamedica.portamedicusas-eb30.websitebuilder.no/ArticleDisplayfe0a.html. Norwegian translation., current_contact=Navin Ramachandran, UCLH, navinramachandran@nhs.net, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=D33249FCD70D5FA14C885CED00945349, build_uid=c5da6206-8cf0-43a2-abb3-8e717f95e1e7, ip_acknowledgements=Public domain, revision=1.0.0}
KeywordsI-PSS, prostata, ipss, bph, prostatahyperplasi, vannlatningsbesvær, benign, prostataobstruksjon
Lifecyclepublished
UID518ea2d9-21eb-448d-bf24-2f937aad1f07
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2393
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Vurderingsskår som brukes for å screene og følge opp symptomer på benign prostatahyperplasi (BPH)., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
henriette gamlem, haraldsplass diakonale sykehus, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse Nord RHF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Alfred Honore, Haukeland, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Navin Ramachandran, NHS, United Kingdom
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Mikkel Johan Gaup Grønmo, John Tore Valand, Forvaltningssenter EPJ, Helse-Nord, Haukeland Universitetssjukehus, mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no, john.tore.valand@helse-bergen.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, Nasjonal IKT HF

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Ufullstendig tømming, description=I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du hatt følelsen av at blæren ikke er blitt fullstendig tømt etter avsluttet vannlating?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aldri
  1: Mindre enn 1 av 5 ganger
  2: Mindre enn halvparten av gangene
  3: Omtrent halvparten av gangene
  4: Mer enn halvparten av gangene
  5: Nesten alltid
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=4, text=Frekvens, description=I løpet av den siste måneden, hvor ofte har du måttet late vannet på nytt mindre enn 2 timer etter forrige vannlating?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aldri
  1: Mindre enn 1 av 5 ganger
  2: Mindre enn halvparten av gangene
  3: Omtrent halvparten av gangene
  4: Mer enn halvparten av gangene
  5: Nesten alltid
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=4, text=Intermittere, description=I løpet av de siste måneden, hvor ofte har du måttet stoppe og starte flere ganger mens du lot vannet?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aldri
  1: Mindre enn 1 av 5 ganger
  2: Mindre enn halvparten av gangene
  3: Omtrent halvparten av gangene
  4: Mer enn halvparten av gangene
  5: Nesten alltid
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Vannlatingstrang, description=I løpet av de siste måneden, hvor ofte synes du det har vært vanskelig å utsette vannlatingen?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aldri
  1: Mindre enn 1 av 5 ganger
  2: Mindre enn halvparten av gangene
  3: Omtrent halvparten av gangene
  4: Mer enn halvparten av gangene
  5: Nesten alltid
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Svak stråle, description=I løpet av de siste måneden, hvor ofte har du hatt svak utinstråle?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aldri
  1: Mindre enn 1 av 5 ganger
  2: Mindre enn halvparten av gangene
  3: Omtrent halvparten av gangene
  4: Mer enn halvparten av gangene
  5: Nesten alltid
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=4, text=Anstrengelse, description=I løpet av de siste måneden, hvor ofte har du måttet trykke eller presse for å begynne å late vannet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Aldri
  1: Mindre enn 1 av 5 ganger
  2: Mindre enn halvparten av gangene
  3: Omtrent halvparten av gangene
  4: Mer enn halvparten av gangene
  5: Nesten alltid
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=4, text=Nocturi, description=I løpet av de siste måneden, hvor mange ganger har du vanligvis måttet stå opp i løpet av natten for å late vannet?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
  1: 1 gang
  2: 2 ganger
  3: 3 ganger
  4: 4 ganger
  5: 5 ganger eller mer
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Totalskår, description=Totalsummen av hver komponentparameter i IPSS., comment=Ekskluderer "Livskvalitet"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=35

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=4, text=Livskvalitet, description=Hvis du resten av livet måtte leve med de samme vannlatingsproblemene som du har nå, hvordan ville du føle det?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Være meget godt fornøyd
  1: Være fornøyd
  2: Være for det meste tilfreds
  3: Ha blandede følelser (tilfreds/utilfreds)
  4: Være for det meste utilfreds
  5: Være misfornøyd
  6: Ha det forferdelig
  , extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0032]/items[at0033], code=at0033, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0032], code=at0032, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0032]/items[at0033], code=at0033, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel: lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]