ARCHETYPE Spørreskjema om legemiddelbruk (openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_screening.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.medication_screening.v0
ConceptSpørreskjema om legemiddelbruk
DescriptionEt individuelt- eller selvrapportert spørreskjema om bruk av et hvilket som helst legemiddel eller legemiddelklasse.
UseBrukes for å registrere svar på et individuelt- eller selvrapportert spørreskjema om bruk av et hvilket som helst legemiddel eller legemiddelklasse.
MisuseBrukes ikke for å registrere en legemiddelordinering - bruk INSTRUCTION.medication_order til dette formålet. Brukes ikke for å registrere administrering, utlevering eller bruk av et legemiddel - bruk ACTION.medication til dette formålet. Brukes ikke for å registrere et sammendrag om bruk av et legemiddel over individets levetid - bruk EVALUATION.medicartion_summary til dette formålet.
PurposeFor å registrere svar på et individuelt- eller selvrapportert spørreskjema om bruk av et hvilket som helst legemiddel eller legemiddelklasse.
References
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-07
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-07
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=4442C045ABCC2610F77AAA5992DB6716, build_uid=62328b7c-53f4-4cf4-9712-0ded8ce25e3c, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID0039a21e-a652-4999-a8ad-fdc3d8a28f59
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2379
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et individuelt- eller selvrapportert spørreskjema om bruk av et hvilket som helst legemiddel eller legemiddelklasse., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT, Norway
Ian McNicoll, FreshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway, originalLanguage=en, translators=German: Kim Sommer, Natalia Strauch, Alina Rehberg, Medizinische Hochschule Hannover, sommer.kimkatrin@mh-hannover.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de, rehberg.alina@mh-hannover.de
Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={context=[], items=[], state=[], identities=[], details=[], provider=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Registreringsformål, description=Årsaken til registreringen., comment=For eksempel: Screening for tidligere bruk at en legemiddelklasse, som bisfosfonater., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=4, text=Overordnet status, description=Bruker individet noen legemidler i det hele tatt?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Nåværende bruk [Individet bruker for tiden et eller flere legemidler.]
  • Aldri brukt [Individet har aldri brukt noe legemiddel.]
  • Tidligere bruk [Individet har tidligere brukt et eller flere legemidler, men bruker for tiden ikke noen legemidler.]
  • Ukjent [Det er ikke kjent hvorvidt individet bruker eller har brukt noe legemiddel.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026], code=at0026, itemType=CLUSTER, level=4, text=Legemiddelklasse, description=Detaljer om bruk av en spesifikk legemiddelklasse., comment=Bruk en ytterligere instans av dette clusteret for å representere en underklasse av legemidler., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=5, text=Klassenavn, description=Navnet på klassen eller typen legemiddel., comment=For eksempel: opioider eller NSAIDs., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=5, text=Klassestatus, description=Bruker inidividet den aktuelle klassen av legemidler?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Nåværende bruk [Individet bruker for tiden et eller flere legemidler fra legemiddeklassen.]
  • Aldri brukt [Individet har aldri brukt noe legemiddel fra legemiddelklassen.]
  • Tidligere bruk [Individet har tidligere brukt et eller flere legemidler fra legemiddelklassen, men bruker for tiden ikke noen legemidler fra den.]
  • Ukjent [Det er ikke kjent hvorvidt individet bruker eller har brukt noe legemiddel fra legemiddelklassen.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=CLUSTER, level=4, text=Spesifikt legemiddel, description=Detaljer om bruk av et spesifikt legemiddel eller en spesifikk underklasse av legemiddelklassen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0008]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=5, text=Legemiddelnavn, description=Navn på legemiddelet, comment=For eksempel oksykodon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0008]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=5, text=Legemiddelstatus, description=Bruker individet det aktuelle legemiddelet?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Nåværende bruk [Individet bruker for tiden det spesifikke legemiddelet.]
  • Aldri brukt [Individet har aldri brukt det spesifikke legemiddelet.]
  • Tidligere bruk [Individet har tidligere brukt det spesifikke legemiddelet, men bruker det for tiden ikke.]
  • Ukjent [Det er ikke kjent hvorvidt individet bruker eller har brukt det spesifikke legemiddelet.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterlige fritekst om spørreskjemaet om legemiddelbruk, som ikke fanges opp i andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], contacts=[], description=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023], code=at0023, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], capabilities=[], relationships=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere informasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], credentials=[], other_participations=[], source=[], ism_transition=[], target=[], activities=[], content=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0005], code=at0005, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere informasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]