ARCHETYPE Kartleggingsspørsmål om legemidler (openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_screening.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.medication_screening.v1
ConceptKartleggingsspørsmål om legemidler
DescriptionSpørsmål og tilhørende svar som brukes til å kartlegge bruken av legemidler.
UseBrukes for å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om bruken av et hvilket som helst legemiddel eller gruppe av legemidler. Eksempler på legemidler, grupper og klasser av legemidler er "alendronsyre", "osteoporosemedisiner" og "bisfosfonater". Vanlige bruksområder inkluderer, men er ikke begrenset til: - Systematiske spørsmål ved konsultasjoner, for eksempel: --- Bruker du paracetamol? Ja, Nei, Ukjent. --- Har du brukt noen blodfortynnende medisiner de siste 4 ukene? Ja, Nei, Ukjent. Semantikken til denne arketypen er med vilje løst definert, og spørringer etter data i denne arketypen vil normalt bare være hensiktsmessig eller sikkert i konteksten av det spesifikke templatet. I et templat vil hvert dataelement vanligvis døpes om til det (spesifikke) spørsmålet man ønsker svar på. Flere steder er det foreslått verdisett som passer til de vanligste bruksområder, men det er allikevel mulig å tilpasse/endre verdisett for lokal bruk ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN for å harmonere verdisettet til hvert enkelt brukstilfelle. EVENT-strukturen fra arketypens referansemodell kan brukes for å spesifisere om spørsmålene relateres til et tidspunkt eller til et tidsintervall. Bruk egne instanser av denne arketypen for å skille mellom spørsmål om bruk av et legemiddel på et hvilket som helst tidspunkt og spørsmål om legemidler som er brukt i et tidsintervall. For eksempel; "Bruker du paracetamol nå?" sammenlignet med "Har du brukt noen smertestillende medisin de siste 4 ukene?". Kilden til informasjonen i et spørreskjema kan variere i ulike kontekster, men kan identifiseres spesifikt ved å benytte "Information provider" elementet i openEHR referansemodellen. Denne arketypen er laget for å bli brukt i et spørreskjema eller for å registrere enkle strukturerte data til for eksempel et sykdomsregister. Dersom det i spørreskjemaet identifiseres at et legemiddel er tilstede, anbefales det at spesifikke detaljer om legemiddelet registreres og lagres i pasientjournalen i en egnet legemiddelarketype, for eksempel arketypen OBSERVATION.medication_statement for å registrere et detaljert øyeblikksbilde om bruken av et enkelt spesifisert legemiddel.
MisuseBrukes ikke for å dokumentere forordningen av et legemiddel - bruk arketypen INSTRUCTION.medication_order (Legemiddelordinering) til dette formålet. Brukes ikke for å dokumentere administreringen av et legemiddel - bruk arketypen ACTION.medication (Legemiddelhåndtering) til dette formålet. Brukes ikke for å registrere et sammendrag om all bruk av et spesifisert legemiddel over et individs livstid, bruk arketypen EVALUATION.medication_summary (Legemiddelsammendrag) til dette formålet. Brukes ikke for å registrere et detaljert øyeblikksbilde om bruken av et enkelt spesifisert legemiddel, utenfor konteksten av kartleggingen. Bruk arketypen OBSERVATION.medication_statement for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om etablert fravær av et spesifikt legemiddel eller gruppe av legemidler i pasientjournalen, utenfor konteksten av kartleggingen. Bruk arketypen EVALUATION.exclusion_specific for dette formålet. Brukes ikke for å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om overfølsomhetsreaksjoner, bruk en egnet arketype for dette formålet. Brukes ikke for å registrere detaljer om en enkel utvalgsliste der et spørsmål kan registreres som enten "Tilstede" eller "Ubestemt". Bruk arketypen OBSERVATION.selection_list for dette formålet.
PurposeFor å lage et rammeverk for registrering av svar på forhåndsdefinerte spørsmål om bruken av et hvilket som helst legemiddel eller gruppe av legemidler.
ReferencesAvgrenet fra: Medication screening questionnaire, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-07-12]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.4677
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-07
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-07
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Avgrenet fra: Medication screening questionnaire, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2023-07-12]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.4677, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=5C9E3A80B72BA67FE8BD2ACBBBEB894E, build_uid=289d3d6b-f1f8-41ad-a01e-03989f8f9685, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact https://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomed or info@snomed.org., revision=1.0.1}
Keywordslegemiddel, kartlegging, spørreskjema, legemiddelgruppe, medikament
Lifecyclepublished
UID87033edd-efea-4169-a20c-0dcf0f63be0c
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2379
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Spørsmål og tilhørende svar som brukes til å kartlegge bruken av legemidler., archetypeConceptComment=Svarene kan være selvrapporterte., otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Astrid Askeland, Dips AS, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Randi Brendberg, Helse Nord RHF, Norway
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Yexuan Cheng, 浙江大学, China
Are Edvardsen, SKDE, Helse Nord RHF, Norway
Alexander Eikrem-Lüthi, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Norway
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Grant Forrest, Lunaria Ltd, United Kingdom
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Helse Nord IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Gunnar Jårvik, Helse Vest IKT AS, Norway
Øygunn Leite Kallevik, Helse Bergen, Norway
Anjali Kulkarni, Karkinos, India
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Andre Smitt-Ingebretsen, Sørlandet sykehus HF, Norway
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Ina Wille, Helse-Vest RHF, Norway, originalLanguage=en, translators=
  • German: Kim Sommer, Natalia Strauch, Alina Rehberg, Medizinische Hochschule Hannover, sommer.kimkatrin@mh-hannover.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de, rehberg.alina@mh-hannover.de
  • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, John Tore Valand, Helse Vest IKT AS, Helse Bergen, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-bergen.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
  • Dutch: Martijn van Eenennaam, Nedap Healthcare, martijn.vaneenennaam@nedap.com, PhD
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kartleggingsformål, description=Konteksten eller årsaken for kartleggingen., comment=Dette dataelementet er ment for å sette en kontekst for spørsmålene om man senere ønsker å gjøre spørringer på dataene. Det er ikke forventet at dette dataelementet skal være synlig for en bruker av skjemaet, men kun tilgjengelig i de lagrede dataene. For eksempel: "Preoperativ screening" eller navnet på det faktiske spørreskjemaet eller screening for tidligere bruk av en legemiddelklasse, som bisfosfonater., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bruk av noen legemidler?, description=Finnes det noen tidligere legemiddelbruk som er innenfor kartleggingsformålet?, comment=Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om bruken av noen legemidler som er innenfor kartleggingsformålet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026], code=at0026, itemType=CLUSTER, level=4, text=Spesifikt legemiddel, description=Detaljer om et spesifikt legemiddel eller gruppe av legemidler er innenfor kartleggingsformålet., comment=Bruk separate instanser av dette clusteret for å skille mellom spesifikke legemidler eller grupper av legemidler., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=5, text=Legemiddelnavn, description=Navnet på legemiddelet eller gruppen av legemidler., comment=For eksempel: "alendronsyre", "osteoporosemedisin" og "bisfosfonater". Koding av legemiddelnavnet med en terminologi foretrekkes, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=5, text=Brukt, description=Er det spesifikke legemiddelet eller gruppen av legemidler noen gang brukt?, comment=Navnet på dataelementet kan omformuleres til det spesifikke spørsmålet i et templat eller brukergrensesnitt. Det foreslåtte verdisettet kan tilpasses/endres i det enkelte bruksområde ved å benytte de alternative datatypene DV_TEXT eller DV_BOOLEAN. Eksempel på et alternativt verdisett ved å benytte datatypen DV_TEXT kan være: Nåværende bruk [Individet bruker for tiden det spesifikke legemiddelet enten fast eller ved behov.], Aldri brukt [Individet har aldri brukt det spesifikke legemiddelet.], Tidligere bruk [Individet har tidligere brukt det spesifikke legemiddelet, men bruker det for tiden ikke.], Usikker [Det er ikke kjent hvorvidt individet bruker eller har brukt det spesifikke legemiddelet.]., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=5, text=Siste dose, description=Dato og/eller klokkeslett for administreringen av den siste dosen av legemiddelet eller gruppen av legemidler., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Dato/Klokkeslett
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tidsangivelse, description=Tidsangivelse for bruken av legemiddelet eller gruppen av legemidler., comment=Dataelementet "Tidsangivelse" er med hensikt løst modellert for å støtte ulike måter å angi tidsangivelser for bruken av legemiddelet eller gruppen av legemidler i et spørreskjema. Den konkrete semantikken defineres i templatet. For eksempel: Bruken av legemiddelet eller gruppen av legemidler faktiske dato og/eller klokkeslett, start- og slutttid for bruken av legemiddelet eller gruppen av legemidler, et tidsintervall for når legemiddelet eller gruppen av legemidler ble brukt, varigheten av bruken av legemiddelet eller gruppen av legemidler, individets alder på tidspunktet for bruken av legemiddelet eller gruppen av legemidler, eller hvor lenge det siden det/de ble brukt. Kan være en deldato, for eksempel bare år, ved å bruke datatypen DV_DATE_TIME., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Varighet
  •  Intervall av varighet

  •  Fri eller kodet tekst
  •  Dato/Klokkeslett
  •  Intervall av dato/klokkeslett

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0041], code=at0041, itemType=SLOT, level=5, text=Ytterligere detaljer, description=Strukturerte detaljer eller spørsmål om bruken av det spesifikke legemiddelet eller gruppen av legemidler., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.dosage.v2 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om det spesifikke legemiddelspørsmålet som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0042], code=at0042, itemType=SLOT, level=4, text=Ytterligere detaljer, description=Strukturerte detaljer eller spørsmål om kartleggingen av legemidler., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023], code=at0023, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere informasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0005], code=at0005, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere informasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]