ARCHETYPE Kartlegging av legemiddelbruk (openEHR-EHR-OBSERVATION.medication_screening.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.medication_screening.v0
ConceptKartlegging av legemiddelbruk
DescriptionEn individuell eller selvrapportert kartlegging av et individs bruk av et legemiddel eller legemiddelklasse i et spørreskjema.
UseBrukes for å dokumentere responsen gitt i et selvregistreringsskjema eller undersøkelsesskjema om et individs bruk av et legemiddel eller legemiddelklasse. Vanlige bruksområder inkluderer, men er ikke begrenset til: - Systematisk bruk av selvregistrering- eller undersøkelsesskjema ved konsultasjoner. - Spesifikk spørring relatert til bruksmønstre eller identifisering av samtidige forhold. For å registrere det spesifikke tidspunktet, eller tidsintervallet responsen ble gitt, bruk referansemodellens EVENT RM attributt. Denne arketypen er laget for bruk som et screeningverktøy for å registrere enkle data i et spørreskjema/undersøkelsesskjema, som for eksempel til et sykdomsregister. Dersom det i screeningsprosessen blir identifisert at et legemiddel er tilstede, og som bør være en del av den løpende journalen, kan dette registreres i arketypene ACTION.medication (Legemiddelhåndtering) EVALUATION.medication_summary (Legemiddelsammendrag) eller OBSERVATION.medication_statement.
MisuseBrukes ikke for å dokumentere forordningen av et legemiddel - bruk arketypen INSTRUCTION.medication_order (Legemiddelordinering) til dette formålet. Brukes ikke for å dokumentere administreringen av et legemiddel - bruk arketypen ACTION.medication (Legemiddelhåndtering) til dette formålet. Brukes ikke for å registrere et sammendrag om all bruk av ett spesifisert legemiddel over et individs livstid, bruk arketypen EVALUATION.medication_summary (Legemiddelsammendrag) til dette formålet.
PurposeFor å dokumentere responsen gitt i et selvregistreringsskjema eller undersøkelsesskjema om et individs bruk av et legemiddel eller legemiddelklasse.
ReferencesAvgrenet fra: Medication screening questionnaire, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2021-09-28]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.4677
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation, openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-07
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Nasjonal IKT HF
E-post: silje.ljosland.bakke@nasjonalikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2018-11-07
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Medication screening questionnaire, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2021-09-28]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.4677, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=DAD33DAA1A4CB1BB5013572D4F8431FA, build_uid=ed04707e-17ad-4726-b66f-55ff4e3ab145, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID4d4446f7-1b46-4f5d-9b3c-635f44d3fbd0
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2379
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En individuell eller selvrapportert kartlegging av et individs bruk av et legemiddel eller legemiddelklasse i et spørreskjema., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT, Norway
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway, originalLanguage=en, translators=German: Kim Sommer, Natalia Strauch, Alina Rehberg, Medizinische Hochschule Hannover, sommer.kimkatrin@mh-hannover.de, Strauch.Natalia@mh-hannover.de, rehberg.alina@mh-hannover.de
Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, John Tore Valand, Helse Vest IKT AS, Helse Bergen, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-bergen.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
Dutch: Martijn van Eenennaam, Nedap Healthcare, martijn.vaneenennaam@nedap.com, PhD
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Registreringsformål, description=Årsaken til registreringen., comment=For eksempel: Screening for tidligere bruk av en legemiddelklasse, som bisfosfonater., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=4, text=Bruk?, description=Bruker individet noen legemidler i det hele tatt?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Nåværende bruk [Individet bruker for tiden et eller flere legemidler.]
  • Aldri brukt [Individet har aldri brukt noe legemiddel.]
  • Tidligere bruk [Individet har tidligere brukt et eller flere legemidler, men bruker for tiden ikke noen legemidler.]
  • Ukjent [Det er ikke kjent hvorvidt individet bruker eller har brukt noe legemiddel.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026], code=at0026, itemType=CLUSTER, level=4, text=Spesifikt legemiddel eller legemiddelklasse, description=Detaljer om et spesifikt legemiddel eller legemiddelklasse., comment=Bruk separate instanser av dette clusteret for å skille mellom spesifikke legemidler eller legemiddelklasser., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=5, text=Legemiddelnavn, description=Navnet på legemiddelet eller legemiddelklassen., comment=For eksempel: "oxycodon", "narkotiske analgetika" eller "smertestillende"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=5, text=Bruk?, description=Bruker individet legemiddelet?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Nåværende bruk [Individet bruker for tiden det spesifikke legemiddelet.]
  • Aldri brukt [Individet har aldri brukt det spesifikke legemiddelet.]
  • Tidligere bruk [Individet har tidligere brukt det spesifikke legemiddelet, men bruker det for tiden ikke.]
  • Ukjent [Det er ikke kjent hvorvidt individet bruker eller har brukt det spesifikke legemiddelet.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=5, text=Varighet, description=Varighet på bruken av legemiddelet eller legemiddelklassen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Varighet
 •  Intervall av varighet


, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=5, text=Siste dose, description=Dato og/eller klokkeslett for administreringen av den siste dosen av legemiddelet eller legemiddelklassen., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0041], code=at0041, itemType=SLOT, level=5, text=Screening detaljer, description=Ytterligere detaljer eller spørsmål om det spesifikke legemiddelet eller legemiddelklassen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.timing_daily.v1 eller
openEHR-EHR-CLUSTER.medication.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001]/items[at0026]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om det spesifikke legemiddelet eller legemiddelklassen som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], relationships=[], description=[], identities=[], content=[], capabilities=[], other_participations=[], activities=[], ism_transition=[], details=[], credentials=[], target=[], items=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0022]/events[at0023], code=at0023, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere informasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], provider=[], state=[], contacts=[], source=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0022]/events[at0023]/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0005], code=at0005, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0005]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere informasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]