ARCHETYPE Medieressurs (openEHR-EHR-CLUSTER.media_resource.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.media_resource.v0
ConceptMedieressurs
DescriptionMateriell som er blitt formidlet til et individ som en del av helsetjenesten.
UseBrukes for å registrere detaljer om tekst, lyd, bilder, animasjoner, video og interaktivt innhold som er formidlet til et individ eller deres omsorgsperson som en del av helsetjenesten. Eksempler på bruk: - En bok - Et hefte med pasientinformasjon - En applikasjon på mobiltelefon - En nettside eller del av en nettside - En podkast - En instruksjonsvideo Dataelementet "Innhold" tillater at multimedia kan lagres ved hjelp av Multimedia datatypen, eller referere til andre steder ved hjelp av URI datatypen. Dersom mer enn en medieressurs er formidlet som en del av en enkel aktivitet, brukes en instans av denne arketypen for hver medieressurs. Konteksten til hver enkelt medieressurs ivaretas av hovedarketypen denne CLUSTER- arketypen er benyttet i. For eksempel: detaljer om helserelatert opplæringsmateriell som er utlevert som en del av et kurs, vil registreres i arketypen ACTION.health_education (Helseinformasjon/undervisning).
MisuseBrukes ikke for å representere multimedia som genereres eller innhentes under utførelse av helsetjenester, bruk arketypen CLUSTER.multimedia_source for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om tekst, lyd, bilder, animasjoner, video og interaktivt innhold som er formidlet til et individ eller deres omsorgsperson som en del av helsetjenesten.
ReferencesAvgrenet fra: Media resource, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-09-10]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.4513
Copyright© openEHR Foundation, Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2019-12-10
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2019-12-10
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Media resource, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-09-10]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.4513, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, heather.leslie@atomicainformatics.com, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=A4AB4127BDDE35346AD5C5E3B2E39DCD, build_uid=07de79c0-f9fa-4f4c-8c0c-d19bef10799e, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsbilde, lyd, tekst, video, applikasjon, fil
Lifecyclein_development
UIDf5ac5bfa-6cfc-490a-a498-d44a9c8b8b63
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2374
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Materiell som er blitt formidlet til et individ som en del av helsetjenesten., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjorn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=German: Ramona Wellmann, Medizinische Hochschule Hannover, wellmann.ramona@mh-hannover.de
Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Marit Alice Venheim, Helse Bergen HF, Norway, Helse Vest IKT, john.tore.valand@helse-bergen.no, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
Portuguese (Brazil): Fernanda Maia Ewerton, Core Consulting, fernanda.maiaewerton@gmail.com, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], identities=[], content=[], context=[], contacts=[], relationships=[], details=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn på ressursen, description=Navn eller tittel på medieressursen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator, description=Identifikator for medieressursen., comment=For eksempel: PMID (PubMed Identifier) eller DOI (Digital Object Identifier)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om medieressursen., comment=For eksempel: Beskrivelse av innhold, sted innhold er publisert, forlegger., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type medieressurs, description=Type medieressurs som er formidlet., comment=For eksempel: En bok, brosjyre, et hefte med pasientinformasjon, nettside, mobilapplikasjon, video eller podkast., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Innhold, description=Digital representasjon av medieressursen., comment=Innholdet som er formidlet kan innhentes og lagres ved bruk av Multimediadatatypen, for eksempel: RTF eller PDF for et dokument, JPG for et bilde, MP4 for video eller WAV for lyd. Om innholdet befinner seg på en ekstern lokalisasjon kan man referere ved bruk av URI datatypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Multimedia
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=1, text=Forfatter, description=Detaljer om individet eller organisasjonen som laget eller forfattet medieressursen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Publisert, description=Tid, dato, deltdato eller periode medieressursen ble publisert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Dato/Klokkeslett
 •  Intervall av dato/klokkeslett


, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Versjon, description=Versjon eller utgave av medieressursen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=1, text=Hentet dato, description=Tid, dato eller deldato da ressursen ble hentet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om medieressursen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om medieressursen ikke registert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], description=[], ism_transition=[], state=[], provider=[], source=[], activities=[], capabilities=[], target=[], credentials=[], protocol=[], other_participations=[], events=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn på ressursen, description=Navn eller tittel på medieressursen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator, description=Identifikator for medieressursen., comment=For eksempel: PMID (PubMed Identifier) eller DOI (Digital Object Identifier)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om medieressursen., comment=For eksempel: Beskrivelse av innhold, sted innhold er publisert, forlegger., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type medieressurs, description=Type medieressurs som er formidlet., comment=For eksempel: En bok, brosjyre, et hefte med pasientinformasjon, nettside, mobilapplikasjon, video eller podkast., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Innhold, description=Digital representasjon av medieressursen., comment=Innholdet som er formidlet kan innhentes og lagres ved bruk av Multimediadatatypen, for eksempel: RTF eller PDF for et dokument, JPG for et bilde, MP4 for video eller WAV for lyd. Om innholdet befinner seg på en ekstern lokalisasjon kan man referere ved bruk av URI datatypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Multimedia
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=1, text=Forfatter, description=Detaljer om individet eller organisasjonen som laget eller forfattet medieressursen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Publisert, description=Tid, dato, deltdato eller periode medieressursen ble publisert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Dato/Klokkeslett
 •  Intervall av dato/klokkeslett


, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Versjon, description=Versjon eller utgave av medieressursen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=1, text=Hentet dato, description=Tid, dato eller deldato da ressursen ble hentet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om medieressursen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om medieressursen ikke registert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]