ARCHETYPE Informasjonsressurs (openEHR-EHR-CLUSTER.information_resource.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.information_resource.v1
ConceptInformasjonsressurs
DescriptionInformasjons-, instruksjons- eller opplæringsmateriale formidlet til et enkelt individ, eller deres omsorgsperson, som en del av helsetjenesten.
UseBrukes for å registrere detaljer om tekst, lyd, bilder, animasjoner, video og interaktivt innhold som er formidlet til et individ, eller deres omsorgsperson, som en del av helsetjenesten. Eksempler på bruk: - En bok - Et hefte med pasientinformasjon - En applikasjon på mobiltelefon - En nettside, webportal eller web-basert plattform - En podkast - En instruksjonsvideo Dataelementet "Innhold" tillater at media kan lagres ved hjelp av Multimedia datatypen, eller referere til andre steder ved hjelp av URI datatypen. Dersom mer enn en informasjonsressurs er formidlet som en del av en enkel aktivitet, brukes en instans av denne arketypen for hver informasjonsressurs. Konteksten til hver enkelt informasjonsressurs ivaretas av hovedarketypen denne CLUSTER- arketypen er benyttet i. For eksempel: detaljer om helserelatert opplæringsmateriell som er utlevert som en del av et kurs, vil registreres i arketypen ACTION.health_education (Helseinformasjon/undervisning).
MisuseBrukes ikke for å representere media (bilder, video og lydfiler) som genereres eller innhentes under utførelse av helsetjenester, for eksempel røntgenbilder eller bilder av et sår. Bruk arketypen CLUSTER.media_capture for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om informasjons-, instruksjons- eller opplæringsmateriale formidlet til et enkelt individ, eller deres omsorgsperson, som en del av helsetjenesten.
References
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2019-12-10
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2019-12-10
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, heather.leslie@atomicainformatics.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=2BB1CFF7B9B9C966A73CCB6FE01D19FD, build_uid=c0385f85-0931-4862-ad92-9690e4548d9d, revision=1.0.0}
Keywordsbilde, lyd, tekst, video, applikasjon, fil, nettside, cd, dvd, compact disc, arkiv, skjema
Lifecyclepublished
UIDbb944ce5-18ec-4693-b610-6fe77d0c48f3
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2374
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Informasjons-, instruksjons- eller opplæringsmateriale formidlet til et enkelt individ, eller deres omsorgsperson, som en del av helsetjenesten., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Dag Aarhus, Vestre Viken HF, Norway
Michael Anywar, Universitätsklinikum SH, Germany
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Mikkel Gaup Grønmo, Helse-Nord, FSE, Norway (openEHR Editor)
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Roar Holm, Helse Vest IKT A/S, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia
Cecilia Mascia, CRS4, Italy
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Ana Pina, Future Healthcare, Portugal
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=German: Ramona Wellmann, Medizinische Hochschule Hannover, wellmann.ramona@mh-hannover.de
Norwegian Bokmål: John Tore Valand, Marit Alice Venheim, Helse Bergen HF, Norway, Helse Vest IKT, john.tore.valand@helse-bergen.no, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
Portuguese (Brazil): Fernanda Maia Ewerton, Core Consulting, fernanda.maiaewerton@gmail.com, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[], context=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn på ressursen, description=Navn eller tittel på informasjonsressursen., comment=For eksempel: Navnet på en brosjyre eller tittelen på en bok., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator, description=Identifikator for informasjonsressursen., comment=For eksempel: PMID (PubMed Identifier) eller DOI (Digital Object Identifier)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om informasjonsressursen., comment=For eksempel: Beskrivelse av innhold, sted innhold er publisert, forlegger., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type informasjonsressurs, description=Type informasjonsressurs som er formidlet., comment=For eksempel: En bok, brosjyre, et hefte med pasientinformasjon, nettside, mobilapplikasjon, video eller podkast., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Innhold, description=Digital representasjon av informasjonsressursen., comment=Innholdet som er formidlet kan innhentes og lagres ved bruk av Multimediadatatypen, for eksempel: RTF eller PDF for et dokument, JPG for et bilde, MP4 for video eller WAV for lyd. Om innholdet befinner seg på en ekstern lokalisasjon kan man referere ved bruk av URI datatypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Multimedia
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=1, text=Forfatter, description=Detaljer om individet eller organisasjonen som laget eller forfattet informasjonsressursen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Publisert, description=Dato eller periode informasjonsressursen ble publisert eller lansert., comment=Deldatoer er tillatt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Dato/Klokkeslett
 •  Intervall av dato/klokkeslett


, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Versjon, description=Versjon eller utgave av informasjonsressursen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om informasjonsressursen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om informasjonsressursen som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=1, text=Navn på ressursen, description=Navn eller tittel på informasjonsressursen., comment=For eksempel: Navnet på en brosjyre eller tittelen på en bok., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator, description=Identifikator for informasjonsressursen., comment=For eksempel: PMID (PubMed Identifier) eller DOI (Digital Object Identifier)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Identifikator
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om informasjonsressursen., comment=For eksempel: Beskrivelse av innhold, sted innhold er publisert, forlegger., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type informasjonsressurs, description=Type informasjonsressurs som er formidlet., comment=For eksempel: En bok, brosjyre, et hefte med pasientinformasjon, nettside, mobilapplikasjon, video eller podkast., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Innhold, description=Digital representasjon av informasjonsressursen., comment=Innholdet som er formidlet kan innhentes og lagres ved bruk av Multimediadatatypen, for eksempel: RTF eller PDF for et dokument, JPG for et bilde, MP4 for video eller WAV for lyd. Om innholdet befinner seg på en ekstern lokalisasjon kan man referere ved bruk av URI datatypen., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Multimedia
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=1, text=Forfatter, description=Detaljer om individet eller organisasjonen som laget eller forfattet informasjonsressursen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=1, text=Publisert, description=Dato eller periode informasjonsressursen ble publisert eller lansert., comment=Deldatoer er tillatt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Dato/Klokkeslett
 •  Intervall av dato/klokkeslett


, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Versjon, description=Versjon eller utgave av informasjonsressursen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere detaljer om informasjonsressursen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om informasjonsressursen som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]