ARCHETYPE Begrensning av behandling (openEHR-EHR-EVALUATION.limitation_of_treatment.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.limitation_of_treatment.v0
ConceptBegrensning av behandling
DescriptionAvgjørelse/-r gjort av behandlingsansvarlig lege om begrensning av fremtidig behandling.
UseBrukes for å registrere avgjørelse/-r gjort av behandlingsansvarlig lege om begrensning av fremtidig behandling. I mange kliniske situasjoner blir det registrert bestemmelser om "R minus", "HLR-minus" i pasientjournalen. Den antatte standardbestemmelsen er at pasienten skal resusciteres. Denne arketypen har blitt designet for å eksplisitt registrere "Ingen begrensning av behandling" som standard. Enhver endring av dette er også dokumentert eksplisitt i pasientjournalen. Det er også mulig å registrere spesifikke begrensninger i behandling, for eksempel å kun tillate intravenøs væske og antibiotika. I tråd med oppdaterte trender inneholder elementet "Status" verdisett som "Ingen begrensning av behandling" (for alle gjenopplivingstiltak), "Tillat naturlig død" (for ingen aktive gjenopplivingstiltak, med unntak av lindrende behandling) og spesifikasjon av begrensninger i behandling i kategorier. Innholdet i denne arketypen (Begrensning av behandling), bør, så sant det er mulig, være samstemt med pasientens eller pårørendes ønsker, slik de fremkommer i Advanced Care Directive (Fremtidig behandlingsvalg).
MisuseSkal ikke brukes for pasientens egne ønsker for behandling (Mitt livstestament, og lignende), bruk EVALUATION.advanced_care_directive (Fremtidig behandlingsvalg) for dette.
PurposeFor å registrere avgjørelse/-r gjort av behandlingsansvarlig lege om begrensning av fremtidig behandling.
ReferencesAvgrenet fra: Limitation of treatment, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-08-31]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.4902
Breault JL. DNR, DNAR, or AND? Is Language Important? Ochsner J. 2011 Winter;11(4):302-6. PMID: 22190879; PMCID: PMC3241061.

Salins N, Gursahani R, Mathur R, Iyer S, Macaden S, Simha N, Mani RK, Rajagopal MR. Definition of Terms Used in Limitation of Treatment and Providing Palliative Care at the End of Life: The Indian Council of Medical Research Commission Report. Indian J Crit Care Med. 2018 Apr;22(4):249-262. doi: 10.4103/ijccm.IJCCM_165_18. PMID: 29743764; PMCID: PMC5930529.

Thomas RL, Zubair MY, Hayes B, Ashby MA. Goals of care: a clinical framework for limitation of medical treatment. Med J Aust. 2014 Oct 20;201(8):452-5. doi: 10.5694/mja14.00623. PMID: 25332031.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-07-31
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-07-31
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Limitation of treatment, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-08-31]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.4902 Breault JL. DNR, DNAR, or AND? Is Language Important? Ochsner J. 2011 Winter;11(4):302-6. PMID: 22190879; PMCID: PMC3241061. Salins N, Gursahani R, Mathur R, Iyer S, Macaden S, Simha N, Mani RK, Rajagopal MR. Definition of Terms Used in Limitation of Treatment and Providing Palliative Care at the End of Life: The Indian Council of Medical Research Commission Report. Indian J Crit Care Med. 2018 Apr;22(4):249-262. doi: 10.4103/ijccm.IJCCM_165_18. PMID: 29743764; PMCID: PMC5930529. Thomas RL, Zubair MY, Hayes B, Ashby MA. Goals of care: a clinical framework for limitation of medical treatment. Med J Aust. 2014 Oct 20;201(8):452-5. doi: 10.5694/mja14.00623. PMID: 25332031., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=3C5AE2899B7589329EDC7B5ACCE8C3D3, build_uid=fed09dab-db10-4533-a90b-e3bd739158fc, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha}
KeywordsHLR-minus, R minus, resuscitering, EoL, End of Life, direktiv
Lifecyclein_development
UID47babda6-2771-42ce-a956-e3973843b19d
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2371
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Avgjørelse/-r gjort av behandlingsansvarlig lege om begrensning av fremtidig behandling., archetypeConceptComment=Også kjent som R minus, HLR-minus, NFR (Not for resuscitation), DNR (Do not resuscitate), DNAR (Do not attempt resuscitation) eller DNACPR (Do not attempt cardiopulmonary resuscitation)., otherContributors=, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Status, description=Kategori som beskriver hvilken som helst avgjørelse om begrensning av behandling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
Antatt verdi: Ingen begrensning av behandling, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=CLUSTER, level=2, text=Per begrensning, description=Detaljer om hver enkelt begrensning av behandling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=3, text=Type begrensning, description=Beskrivelse av typen begrensning av behandling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Hjerte- og lungeredning [Livreddende prosedyre i akuttsituasjoner som involverer kompresjon av brystkasse og kunstig åndedrett.]
 • Intubering [Et fleksibelt plastikkrør føres ned i luftrøret for å opprettholde åpne luftveier.]
 • Mekanisk ventilasjon [Kunstig åndedrett, der mekaniske tiltak er brukt for å assistere eller erstatte spontant åndedrett.]
 • Behandling med vasopressor [Tilførsel av medikament som øker blodtrykket.]
 • Parenteral eller kunstig ernæring [Tilførsel av næringsstoffer via andre metoder enn spising og drikking.]
 • Dialyse [Prosess som fjerne overskuddsvæske, avfallsstoffer og toksiner fra blodet.]
 • Blodprodukter [Terapeutisk substans framstilt av humant blod. Inkluderer, men er ikke begrenset til: fullblod, blodkomponenter og plasmaderivater.]
 • Antibiotika og virkemiddel mot virus eller sopp. [Medisiner for å behandle infeksjoner.]
 • Væskebehandling [Opprettholdelse av væskebalanse via andre metoder enn spising og drikking.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=3, text=Bestemmelse, description=Avgjørelse om den identifiserte behandlingen er tillatt eller ikke., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Tillatt [Behandlingen er tillatt, gitt at den er klinisk relevant.]
 • Ikke tillatt [Behandlingen er ikke tillatt.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=3, text=Forbehold, description=Beskrivelse av hvilken som helst kriterium, kvalifikasjon eller ytterligere avklaring om begrensningen., comment=For eksempel hvilke typer antibiotika som er akseptabelt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Begrunnelse, description=Fritekstlig grunnlag eller berettigelse for bestemmelser av begrensning av behandling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pasient innforstått, description=Om pasienten er klar over avgjørelse/-r om begrensning av behandling, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Pasienten er ikke klar over avgjørelse/-r [Pasienten vet ikke om avgjørelse/-r om begrensning av behandling.]
 • Pasienten er klar over avgjørelse/-r [Pasienten vet om avgjørelse/-r om begrensning av behandling.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pårørende innforstått, description=Fritekstlig beskrivelse om pårørende/-s viten om avgjørelser om behandling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstlig beskrivelse om avgjørelser om begrensning av behandling, og som ikke er fanget opp i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], identities=[], content=[], context=[], contacts=[], relationships=[], details=[], items=[], description=[], ism_transition=[], state=[], provider=[], source=[], activities=[], capabilities=[], target=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0027]/items[at029], code=at029, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato når denne "Begrensning av behandling" sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0027]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for fornyelse, description=Datoen "Begrensning av behandling" må fornyes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0027]/items[at0031], code=at0031, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], other_participations=[], events=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0027], code=at0027, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0027]/items[at029], code=at029, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato når denne "Begrensning av behandling" sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0027]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for fornyelse, description=Datoen "Begrensning av behandling" må fornyes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0027]/items[at0031], code=at0031, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]