ARCHETYPE Behandlingsbegrensning (openEHR-EHR-EVALUATION.advance_intervention_decisions.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.advance_intervention_decisions.v1
ConceptBehandlingsbegrensning
DescriptionForhåndsbeslutning om den overordnede intensjonen med omsorg/behandling og mulige intervensjoner (inkludert behandling, tiltak og diagnostiske eller terapeutiske prosedyrer), bestemt av en eller flere klinikere.
UseFor å registrere en forhåndsbeslutning om den overordnede intensjonen med omsorg/behandling, samt hensiktsmessige intervensjoner (inkludert behandling og tiltak) for et individ. Beslutningene vil støtte klinikere ved å fungere som retningslinjer knyttet til mulige behandlinger, tiltak og diagnostiske eller terapeutiske prosedyrer som kan være livreddende, livsforlengende eller føre til uønskede konsekvenser for individet. Denne arketypen er tenkt brukt som en del av behandlingsplan eller plan for omsorg i livets sluttfase, og ikke gjort under tidspress i en akutt- eller nødsituasjon. De enkelte beslutningene bør være tilpasset individets overordnede helse og situasjon. Beslutningene blir vanligvis tatt av en eller flere klinikere, etter også å ha tatt hensyn til individets og/eller pårørendes ønsker i form av livstestamente eller andre oppgitte preferanser. Det kan være nødvendig å gjøre midlertidige avvik fra beslutningene i spesielle tilfeller, for eksempel ved svangerskap eller i forbindelse med en operasjon. Da vil det være nødvendig å lage separate instanser av denne arketypen, og sette de relevante gyldighetsdatoene i Protokoll-delen.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere individets livstestament eller andre personlige ønsker, bruk i stedet arketypen "Fremtidig behandlingsvalg" (EVALUATION.advance_care_directive). Skal ikke brukes for å forordne eller gjøre endringer i igangsatte tiltak, basert på bestemmelser gjort i denne arketypen. Bruk spesifikke INSTRUCTION- eller ACTION-arketyper til dette.
PurposeFor å registrere en forhåndsbeslutning om den overordnede intensjonen med omsorg/behandling, samt hensiktsmessig behandling eller intervensjoner for et individ. Disse bestemmelsene er vanligvis tatt av en eller flere klinikere.
ReferencesAvgrenet fra: Advance intervention decisions, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2021-04-21]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.4902

Breault JL. DNR, DNAR, or AND? Is Language Important? Ochsner J. 2011 Winter;11(4):302-6. PMID: 22190879; PMCID: PMC3241061.

Salins N, Gursahani R, Mathur R, Iyer S, Macaden S, Simha N, Mani RK, Rajagopal MR. Definition of Terms Used in Limitation of Treatment and Providing Palliative Care at the End of Life: The Indian Council of Medical Research Commission Report. Indian J Crit Care Med. 2018 Apr;22(4):249-262. doi: 10.4103/ijccm.IJCCM_165_18. PMID: 29743764; PMCID: PMC5930529.

Thomas RL, Zubair MY, Hayes B, Ashby MA. Goals of care: a clinical framework for limitation of medical treatment. Med J Aust. 2014 Oct 20;201(8):452-5. doi: 10.5694/mja14.00623. PMID: 25332031.

ZIB Centrum. [Internet]. Netherlands: Nictiz. BehandelAanwijzing-v3.2(2019NL); 2020 Feb 03. Available from: https://zibs.nl/wiki/BehandelAanwijzing-v3.2(2019NL)
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-07-31
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-07-31
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Avgrenet fra: Advance intervention decisions, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2021-04-21]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.4902 Breault JL. DNR, DNAR, or AND? Is Language Important? Ochsner J. 2011 Winter;11(4):302-6. PMID: 22190879; PMCID: PMC3241061. Salins N, Gursahani R, Mathur R, Iyer S, Macaden S, Simha N, Mani RK, Rajagopal MR. Definition of Terms Used in Limitation of Treatment and Providing Palliative Care at the End of Life: The Indian Council of Medical Research Commission Report. Indian J Crit Care Med. 2018 Apr;22(4):249-262. doi: 10.4103/ijccm.IJCCM_165_18. PMID: 29743764; PMCID: PMC5930529. Thomas RL, Zubair MY, Hayes B, Ashby MA. Goals of care: a clinical framework for limitation of medical treatment. Med J Aust. 2014 Oct 20;201(8):452-5. doi: 10.5694/mja14.00623. PMID: 25332031. ZIB Centrum. [Internet]. Netherlands: Nictiz. BehandelAanwijzing-v3.2(2019NL); 2020 Feb 03. Available from: https://zibs.nl/wiki/BehandelAanwijzing-v3.2(2019NL), original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=CC6680C12D71EBF88E42B1509C0E222D, build_uid=b4c02348-fb4b-4e45-bb7c-302aef2cc837, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org., revision=1.0.0}
KeywordsHLR-minus, R minus, resucitering, DNR, Do not resucitate, EoL, end of life, direktiv, behandlingsmål, intervensjon, beslutning, livsforlengende, palliativ, gjenoppliving, forhåndssamtale, forberedende samtale
Lifecyclepublished
UID380134ad-bdac-474a-96b2-124dbf4921e0
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2371
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Forhåndsbeslutning om den overordnede intensjonen med omsorg/behandling og mulige intervensjoner (inkludert behandling, tiltak og diagnostiske eller terapeutiske prosedyrer), bestemt av en eller flere klinikere., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Dag Aarhus, Vestre Viken HF, Norway
Nuno Abreu, Oporto Hospital Center, Portugal
Tor Aksel Aasmundstad, Oslo University Hospital, Norway
Tomas Alme, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Terje Bektesevic Holmlund, UiT Norges arktiske universitet, Norway
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Colin Brown, NHS Scotland SCIMP, United Kingdom
Greg Burch, Tiny Medical Apps, United Kingdom
Gry Caroline Aarnes, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norway
Fatemeh Chalabianloo, Helse Bergen, Norway
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Oona Dunlop, Oslo University Hospital, Norway
Vibeche Fashing, Norwegian Cancer Society, Norway
Arild Faxvaag, NTNU, Norway
Grant Forrest, Lunaria Ltd, United Kingdom
Reidun Førde, Prof emirata, University of Oslo, Norway
Maria G, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Anne Grimstvedt Kvalvik, Haraldsplass Diakonale sykehus, Norway
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Keltie Jamieson, NSHA, Canada
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Heidi Koikkalainen, United Kingdom
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Tomi Laptoš, Marand, Slovenia
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Manisha Mantri, C-DAC, India
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Per Meinich, Helse Sør-Øst RHF, Norway
Paul Miller, NES Digital Service, NHS Scotland, United Kingdom
Bjoern Naess, DIPS ASA, Norway
Arunakiry Natarajan, management4health, Germany
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Vanessa Pereira, Better - Pathfinder, Portugal
Anne Rita Øksengård, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norway
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Nina Saastad, Norwegian Cancer Society, Norway
Joran Slaaen, Norwegian Cancer Society, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marc Vali Ahmed, Oslo University Hospital, Norway
Lin Zhang, Taikang Insurance Group, China, originalLanguage=en, translators=
 • German: Alina Rehberg, Medizinische Hochschule Hannover, rehberg.alina@mh-hannover.de
 • Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, John Tore Valand, Oslo University Hospital, Helse Bergen, varntzen@ous-hf.no, john.tore.valand@helse-bergen.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Intensjon med behandling, description=Den overordnede intensjonen med fremtidig behandling og omsorg for individet., comment=Datatypen tillater enten fritekst, lokal eller ekstern terminologi eller det foreslåtte verdisettet. Sistnevnte er basert på artikkelen i MJA som er referert til i "Header" i denne arketypen. Når og om det blir en norsk omforent slik terminologi, er det anbefalt å bruke dette i norske implementasjoner., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Kurativ [Tilstanden er mulig å kurere. All relevant livsforlengende behandling skal tilbys.]
  • Gjenopprettende [Tilstanden er mulig å kurere med potensiale for gjenoppretting til tidligere helsetilstand eller forlenget remisjon/bedring. All relevant livsforlengende behandling skal tilbys.]
  • Livsforlengende [Tilstanden er ikke mulig å kurere og er progressiv. Aktiv behandling av underliggende sykdom kan være hensiktsmessig for symptomlindring og/eller for å oppnå kortvarig livsforlengende mål. Fokus på lindring, livskvalitet og verdighet.]
  • Terminal [Forventet levetid er kort (timer eller dager). Ingen aktiv behandling av underliggende sykdom eller av bivirkninger av behandling. Fokus på lindring, livskvalitet og verdighet.]
  • Ukjent [Den overordnede intensjonen med behandling er ikke kjent.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=2, text=Begrunnelse, description=Fritekstlig begrunnelse om rasjonale og berettigelse for utsagnet om "Intensjon med behandling"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse av behandlingsbegrensning, description=Fritekstbeskrivelse av beslutninger i "Behandlingsbegrensning", inkludert beslutning om HLR., comment=Kan bli brukt til en oversikt i fritekst av behandlingsbegrensningen, og som gjenspeiler den spesifikke situasjonen til individet. Dette inkluderer eventuelle begrensninger eller forbehold som gjelder for behandling. Denne beskrivelsen kan eventuelt komme i tillegg til strukturerte data, eller stå for seg selv. Detaljer om spesifikke typer behandling kan registreres strukturert i det interne Clusteret "Per intervensjon". Dersom både denne fritekstbeskrivelsen og det interne Clusteret "Per intervensjon" blir brukt, må man være oppmerksom på potensielle forskjeller mellom det som blir registrert som fritekst og strukturert. Dette dataelementet kan også bli brukt for å lagre data fra et annet system som ikke er tilgjengelig som strukturerte data., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=HLR-beslutning, description=Beslutning om grad av Hjerte- og Lungeredning (HLR) som er passende for dette individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Full HLR [Alle relevante tiltak innen hjerte-lunge-redning bør forsøkes for å redde eller forlenge livet.]
  • Begrenset HLR [Hjerte-lungeredning bør forsøkes, slik det er nærmere spesifisert som fritekst i elementet "Beskrivelse av behandlingsbegrensning", eller som strukturerte data i det interne Clusteret "Per intervensjon".]
  • HLR minus [Ingen tiltak innen hjerte-lunge-redning bør utføres for å redde eller forlenge livet. Også kjent som "R-", "Res minus", "Do not resuscitate (DNR)", "Do not attempt resuscitation (DNAR)" eller lignende.]
   [SNOMED-CT::450476008 | Not for cardiopulmonary resuscitation]
  • Ukjent [Beslutning om Hjerte-lungeredning (HLR) er ikke kjent.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0014], code=at0014, itemType=CLUSTER, level=2, text=Per intervensjon, description=Detaljer om beslutninger om mulige behandlinger eller tiltak som kan være livreddende, livsforlengende eller føre til uønskede konsekvenser for individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0014]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=3, text=Intervensjon, description=Navn på mulig intervensjon, prosedyre eller tiltak., comment=Verdisettet i det foreslåtte DV_CODED_TEXT for "Intervensjon" er ikke ment å være uttømmende, men å ta med seg mange av de vanlige livreddende behandlingene. Som alternativ kan man bruke DV_TEXT for å lage et lokalt verdisett som er passende, eller å binde til et eksternt kodesett i templat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Brystkompresjoner [Teknikk for å manuelt pumpe blod rundt i kroppen under hjertestans.]
  • Defibrillering [Bruk av elektrisk støt for å normalisere hjerterytmen.]
  • Intubering [Plassering av et fleksibelt plastikkrør i luftrøret for å opprettholde åpne luftveier. Inkluderer tracheostomi.]
  • Invasiv ventilasjon [Kunstig åndedrett, der invasive tiltak er brukt for å assistere eller erstatte spontant åndedrett.]
  • Non-invasiv ventilasjon [Kunstig ventilasjon der ikke-invasive tiltak brukes for å assistere eller erstatte spontant åndedrett.]
  • Perifer venekanyle [Innleggelse av perifer intravenøs veneport.]
  • Sentralt venekateter eller arteriekran [Innlegging av sentralvenøst kateter eller arteriekran.]
  • Væskebehandling [Opprettholdelse av væskebalanse via andre metoder enn spising og drikking.]
  • Parenteral eller kunstig ernæring [Tilførsel av næringsstoffer via andre metoder enn spising og drikking.]
  • Hjertestansmedisin [Medikamenter som kan bli brukt under recusitering. For eksempel adrenalin, atropin, natriumbikarbonat, kalsium, andre vasoaktive stoffer.]
  • Sirkulasjonsregulerende medikasjon [Medikamenter som støtter hjertets funksjon, inkludert, men ikke begrenset til, vasopressorer, inotrope- og chronotrope medikamenter.]
  • Antibiotika, antiviralia og soppdrepende middel. [Medisiner for å behandle infeksjoner.]
  • Blodprodukter [Terapeutisk substans framstilt av humant blod. Inkluderer, men er ikke begrenset til: fullblod, blodkomponenter og plasmaderivater.]
  • Thoraxdren [Innleggelse av plastikkrør inn i lungesekken.]
  • Pacemaker [Innleggelse av pacemaker for å regulere hjerterytmen.]
  • Dialyse [Prosess som fjerne overskuddsvæske, avfallsstoffer og toksiner fra blodet.]
  • Overflytting til sykehus [Overflytting til sykehus for vurdering eller innleggelse.]
  • Overflytting til intensiv [Overflytting og innleggelse på en intensiv- eller overvåkingsenhet.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0014]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beslutning, description=Beslutning om den navngitte intervensjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Anbefalt [Intervensjonen er anbefalt.]
 • Betinget anbefaling [Intervensjonen er anbefalt bare i bestemte tilfeller og er nærmere beskrevet i elementet "Forutsetninger".]
 • Ikke anbefalt [Intervensjonen er ikke anbefalt.]
 • Ukjent [Beslutning om intervensjonen er ikke kjent.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0014]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=3, text=Forutsetninger, description=Fritekstlig beskrivelse av i hvilke omstendigheter en "Betinget anbefaling" er aktuell., comment=Dette dataelemente er bare relevant dersom "Betinget anbefaling" er valgt i dataelementet "Beslutning". For eksempel om "Overføring til sykehus" er angitt med "Betinget anbefaling", kan omstendighetene være "Kun ved eventuelt brudd og trenger immobilisering for smertelindring"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0014]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om beslutning om intervensjon, som ikke er fanget opp i andre felt., comment=For eksempel rasjonale eller berettigelse for beslutning som er tatt om intervensjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0041], code=at0041, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om behandlingsbegrensning., comment=Dersom det ikke er nok å bruke elementet "Participations" i referansemodellen (RM), kan dette elementet brukes for å dokumentere hvem som var involvert i beslutningene og når. Det kan også brukes for andre lokale dokumentasjonsbehov, siden elementet er repeterbart., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pasient informert, description=Beskrivelse om individet er klar over beslutningene om behandlingbegrensning., comment=Kan også inkludere pasientens forutsetninger for å forstå beslutningene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pårørende informert, description=Beskrivelse om individets pårørende, omsorgsgivere eller verge er klar over beslutningene om behandlingbegrensning., comment=Kan også inkludere om pasienten ikke har familie., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet kommentar, description=Ytterligere fritekstlig beskrivelse om avgjørelser om begrensning av behandling, og som ikke er fanget opp i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato og/eller tid da oppføringer i behandlingsbegrensningen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldighetsperiode start, description=Dato/Tid som markerer når gyldighetsperioden av behandlingsbegrensningen starter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldighetsperiode slutt, description=Dato/Tid som markerer når gyldighetsperioden av behandlingsbegrensningen opphører., comment="Gyldighetsperiode slutt" vil ofte overlappe med "Dato for fornyelse". Det kan imidlertid være nødvendig å registrere disse separat i tilfelle en behandlingsbegrensning har en forlenget gyldighetsperiode, men trenger en midlertidig gjennomgang. Dette kan skyldes endringer i personlige forhold/hendelser eller lokale retningslinjer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for fornyelse, description=Dato når behandlingsbegrensningen må fornyes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0050], code=at0050, itemType=ELEMENT, level=2, text=Grunnlag, description=Beskrivelse av hvilken lovgivning eller annen autorativ retningslinje som gjelder for det behandlingsbegrensningen., comment=For eksempel "Fremtidig behandlingsvalg" eller et livstestamente., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0051], code=at0051, itemType=SLOT, level=2, text=Digital representasjon, description=Digitalt dokument, bilde eller video som representerer det behandlingsbegrensningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia_source.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0052], code=at0052, itemType=CLUSTER, level=2, text=Dokumentets plassering, description=Informasjon om hvor behandlingsbegrensningen er lagret (dersom det er et separat dokument eller i et annet system), samt hvem som har en kopi av det., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0052]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=3, text=Plassering, description=Den fysiske eller digitale lokaliseringen av behandlingsbegrensningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0052]/items[at0054], code=at0054, itemType=SLOT, level=3, text=Kopiholder, description=Detaljer om person som har en kopi av behandlingsbegrensningen., comment=For eksempel "Advokat John Smith"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0055], code=at0055, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0045], code=at0045, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato og/eller tid da oppføringer i behandlingsbegrensningen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0047], code=at0047, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldighetsperiode start, description=Dato/Tid som markerer når gyldighetsperioden av behandlingsbegrensningen starter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0048], code=at0048, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldighetsperiode slutt, description=Dato/Tid som markerer når gyldighetsperioden av behandlingsbegrensningen opphører., comment="Gyldighetsperiode slutt" vil ofte overlappe med "Dato for fornyelse". Det kan imidlertid være nødvendig å registrere disse separat i tilfelle en behandlingsbegrensning har en forlenget gyldighetsperiode, men trenger en midlertidig gjennomgang. Dette kan skyldes endringer i personlige forhold/hendelser eller lokale retningslinjer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0049], code=at0049, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for fornyelse, description=Dato når behandlingsbegrensningen må fornyes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0050], code=at0050, itemType=ELEMENT, level=2, text=Grunnlag, description=Beskrivelse av hvilken lovgivning eller annen autorativ retningslinje som gjelder for det behandlingsbegrensningen., comment=For eksempel "Fremtidig behandlingsvalg" eller et livstestamente., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0051], code=at0051, itemType=SLOT, level=2, text=Digital representasjon, description=Digitalt dokument, bilde eller video som representerer det behandlingsbegrensningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia_source.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0052], code=at0052, itemType=CLUSTER, level=2, text=Dokumentets plassering, description=Informasjon om hvor behandlingsbegrensningen er lagret (dersom det er et separat dokument eller i et annet system), samt hvem som har en kopi av det., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0052]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=3, text=Plassering, description=Den fysiske eller digitale lokaliseringen av behandlingsbegrensningen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0052]/items[at0054], code=at0054, itemType=SLOT, level=3, text=Kopiholder, description=Detaljer om person som har en kopi av behandlingsbegrensningen., comment=For eksempel "Advokat John Smith"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0055], code=at0055, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]