ARCHETYPE Øyeblikkelig hjelp og behandling (openEHR-EHR-EVALUATION.emergency_treatment.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.emergency_treatment.v0
ConceptØyeblikkelig hjelp og behandling
DescriptionFormelle avgjørelser om mål for behandlingen og fremtidige medisinske intervensjoner, vanligvis satt av en eller flere klinikere som er autorisert til det.
UseBruk for å registrere formelle avgjørelser om hensikten med fremtidig øyeblikkelig hjelp og behandling, satt av kliniker som er autorisert til det. Dette inkluderer overordnede mål for behandlingen og veiledning om hjerte- og lungeredning og andre viktige og medisinske intervensjoner som kan redde eller forlenge livet til et individ. Det anbefales at avgjørelser om øyeblikkelig hjelp og behandling blir tatt etter nøye vurdering av individets fremsatte ønsker i livstestament, Kjernejournal eller registrert i arketypen Fremtidig behandlingsvalg (EVALUATION.advance_care_directive), eller lignende. I elementet "Intervensjon" finnes det et verdisett av datatypen DV_CODED_TEXT. Det er ikke ment som en utfyllende liste over intervensjoner, men å inneholde mange av de vanligste livsbevarende behandlingene. Som alternativ kan man bruke datatypen DV_TEXT for å lage et lokalt verdisett, eller å binde til et eksternt verdisett i et templat. Det er forutsatt at all behandling alltid blir gitt til individet for å lette symptomer og lindring når det er klinisk hensiktsmessig.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere individets livstestament eller andre personlige ønsker, bruk i stedet arketypen "Fremtidig behandlingsvalg" (EVALUATION.advance_care_directive).
PurposeFor å registrere formelle avgjørelser om øyeblikkelig hjelp og behandling. Dette inkluderer overordnede mål for behandlingen og veiledning om fremtidige, kritiske og medisinske intervensjoner som kan redde eller forlenge livet til et individ.
ReferencesBreault JL. DNR, DNAR, or AND? Is Language Important? Ochsner J. 2011 Winter;11(4):302-6. PMID: 22190879; PMCID: PMC3241061.

Salins N, Gursahani R, Mathur R, Iyer S, Macaden S, Simha N, Mani RK, Rajagopal MR. Definition of Terms Used in Limitation of Treatment and Providing Palliative Care at the End of Life: The Indian Council of Medical Research Commission Report. Indian J Crit Care Med. 2018 Apr;22(4):249-262. doi: 10.4103/ijccm.IJCCM_165_18. PMID: 29743764; PMCID: PMC5930529.

Thomas RL, Zubair MY, Hayes B, Ashby MA. Goals of care: a clinical framework for limitation of medical treatment. Med J Aust. 2014 Oct 20;201(8):452-5. doi: 10.5694/mja14.00623. PMID: 25332031.
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-07-31
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics, Australia
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-07-31
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Breault JL. DNR, DNAR, or AND? Is Language Important? Ochsner J. 2011 Winter;11(4):302-6. PMID: 22190879; PMCID: PMC3241061. Salins N, Gursahani R, Mathur R, Iyer S, Macaden S, Simha N, Mani RK, Rajagopal MR. Definition of Terms Used in Limitation of Treatment and Providing Palliative Care at the End of Life: The Indian Council of Medical Research Commission Report. Indian J Crit Care Med. 2018 Apr;22(4):249-262. doi: 10.4103/ijccm.IJCCM_165_18. PMID: 29743764; PMCID: PMC5930529. Thomas RL, Zubair MY, Hayes B, Ashby MA. Goals of care: a clinical framework for limitation of medical treatment. Med J Aust. 2014 Oct 20;201(8):452-5. doi: 10.5694/mja14.00623. PMID: 25332031., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=515EFAE9AAE2F23FB1E5CC49BDA5334D, build_uid=5f50292a-6344-4658-acab-336e298a67ad, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsHLR-minus, R minus, Resucitering, DNR, Do not resucitate, EoL, end of life, direktiv, behandlingsmål, intervensjon, behandlingsbegrensning
Lifecyclein_development
UIDbe80b449-1568-4c58-bc7c-8065480aa895
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2371
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Formelle avgjørelser om mål for behandlingen og fremtidige medisinske intervensjoner, vanligvis satt av en eller flere klinikere som er autorisert til det., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Dag Aarhus, Vestre Viken HF, Norway
Tor Aksel Aasmundstad, Oslo University Hospital, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Kari-Ann Baarlid, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Terje Bektesevic Holmlund, UiT Norges arktiske universitet, Norway
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Gry Caroline Aarnes, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norway
Fatemeh Chalabianloo, Helse Bergen, Norway
Oona Dunlop, Oslo University Hospital, Norway
Vibeche Fashing, Norwegian Cancer Society, Norway
Grant Forrest, NHS Scotland, United Kingdom
Reidun Førde, Prof emirata, University of Oslo, Norway
Maria G, Norway
Anne Grimstvedt Kvalvik, Haraldsplass Diakonale sykehus, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse-Nord, Norway (openEHR Editor)
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Keltie Jamieson, NSHA, Canada
Heidi Koikkalainen, United Kingdom
Tomi Laptoš, Marand, Slovenia
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Per Meinich, Helse Sør-Øst RHF, Norway
Bjoern Naess, DIPS ASA, Norway
Arunakiry Natarajan, management4health, Germany
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Vanessa Pereira, Better - Pathfinder, Portugal
Anne Rita Øksengård, Nasjonalforeningen for folkehelsen, Norway
Nina Saastad, Norwegian Cancer Society, Norway
Joran Slaaen, Norwegian Cancer Society, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Lin Zhang, Taikang Insurance Group, China, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, John Tore Valand, Oslo University Hospital, Helse Bergen, varntzen@ous-hf.no, john.tore.valand@helse-bergen.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={context=[], other_participations=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Behandlingsmål, description=Kategori som beskriver formålet med den fremtidige behandlingen for individet., comment=Vurderinger om "Behandlingsmål" kan dokumenteres i elementet "Overordnet begrunnelse"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Kurativ [Tilstanden er mulig å kurere. All relevant livsforlengende behandling skal tilbys.]
  • Gjenopprettende [Tilstanden er mulig å kurere med potensiale for gjenoppretting til tidligere helsetilstand eller forlenget remisjon/bedring. All relevant livsforlengende behandling skal tilbys.]
  • Palliativ [Tilstanden er ikke mulig å kurere og er progressiv. Aktiv behandling av underliggende sykdom kan være hensiktsmessig for symptomlindring og/eller for å oppnå kortvarig livsforlengende mål. Fokus på lindring, livskvalitet og verdighet.]
  • Terminal [Forventet levetid er kort (timer eller dager). Ingen aktiv behandling av underliggende sykdom eller av bivirkninger av behandling. Fokus på lindring, livskvalitet og verdighet.]
  • Ukjent [Behandlingsmål er ikke kjent.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=2, text=HLR-anbefaling, description=Beslutning om fremtidig hjerte- lungeredning (HLR)., comment=Vurderinger som støtter beslutningen om HLR anbefalingen kan dokumenteres i elementet "Overordnet begrunnelse"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Forsøk HLR [Alle relevante tiltak innen hjerte-lunge-redning bør utføres for å redde eller forlenge livet.]
  • Forsøk begrenset HLR [Noen tiltak innen hjerte-lunge-redning bør forsøkes. Se detaljer i "Modifisert HLR".]
  • HLR minus [Ingen tiltak innen hjerte-lunge-redning bør utføres for å redde eller forlenge livet. All behandling skal være fokusert på symptomlindring og livskvalitet. Også kjent som "Res minus", "Do not resuscitate (DNR)"; 'Do not attempt resuscitation (DNAR)' eller lignende.]
  • Ukjent [Ingen kjent beslutning om fremtidig hjerte- lungeredning (HLR).]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Modifisert HLR, description=Beskrivelse av hvilke modifikasjoner som er anbefalt dersom "Forsøk begrenset HLR" er valgt i elementet "HLR anbefaling"., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet begrunnelse, description=Vurderinger som støtter beslutninger om behandlingsmål og hjerte-lunge-redning (HLR) anbefaling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015], code=at0015, itemType=CLUSTER, level=2, text=Per intervensjon, description=Bestemmelse om en medisinsk intervensjon som kan redde eller forlenge livet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=3, text=Intervensjon, description=Navn på intervensjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Intubering [Et fleksibelt plastikkrør føres ned i luftrøret for å opprettholde åpne luftveier.]
  • Mekanisk ventilasjon [Kunstig åndedrett, der mekaniske tiltak er brukt for å assistere eller erstatte spontant åndedrett.]
  • Behandling med vasopressor [Tilførsel av medikament som øker blodtrykket.]
  • Parenteral eller kunstig ernæring [Tilførsel av næringsstoffer via andre metoder enn spising og drikking.]
  • Dialyse [Prosess som fjerne overskuddsvæske, avfallsstoffer og toksiner fra blodet.]
  • Blodprodukter [Terapeutisk substans framstilt av humant blod. Inkluderer, men er ikke begrenset til: fullblod, blodkomponenter og plasmaderivater.]
  • Antibiotika og virkemiddel mot virus eller sopp. [Medisiner for å behandle infeksjoner.]
  • Væskebehandling [Opprettholdelse av væskebalanse via andre metoder enn spising og drikking.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beslutning, description=Beslutning om den valgte intervensjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Anbefalt [Behandlingen er anbefalt, dersom den er klinisk hensiktsmessig.]
 • Anbefalt med forbehold [Behandlingen er anbefalt, men med modifikasjoner som beskrevet i "Forbehold".]
 • Ikke anbefalt [Behandlingen er ikke anbefalt.]
 • Ukjent [Beslutning om behandling er ikke kjent.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=3, text=Forbehold, description=Fritekstlig beskrivelse av hvilket som helst kriterium, kvalifisering, unntak eller annen klargjøring om intervensjonen., comment=For eksempel hvilke typer antibiotika som er akseptabelt., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=3, text=Begrunnelse for intervensjon, description=Vurderinger som støtter beslutningen om intervensjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0032], code=at0032, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om øyeblikkelig hjelp og behandling., comment=For eksempel om mennesker som var involvert i beslutningsprossesen dersom det er ikke er mulig å bruke elementet "Participations" i refransemodellen (RM), eller til andre lokale dokumentasjonsbehov., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0033], code=at0033, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pasient informert, description=Fritekstlig beskrivelse om individet er klar over beslutninger om øyeblikkelig hjelp og behandling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=2, text=Pårørende informert, description=Fritekstlig beskrivelse om individets pårørende, omsorgsgivere eller verge er klar over beslutninger om øyeblikkelig hjelp og behandling., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekstlig beskrivelse om avgjørelser om begrensning av behandling, og som ikke er fanget opp i andre felter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], description=[], contacts=[], ism_transition=[], capabilities=[], state=[], credentials=[], items=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0036]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato og/eller tid da oppføringer i "Øyeblikkelig hjelp og behandling" sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0036]/items[at0038], code=at0038, itemType=SLOT, level=2, text=Grunnlag, description=Beskrivelse av hvilken lovgivning eller annen autorativ retningslinje som er relevant., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0036]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for fornyelse, description=Dato når "Øyeblikkelig hjelp og behandling" bør fornyes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0036]/items[at0040], code=at0040, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], details=[], activities=[], identities=[], relationships=[], events=[], provider=[], source=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0036], code=at0036, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0036]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato og/eller tid da oppføringer i "Øyeblikkelig hjelp og behandling" sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0036]/items[at0038], code=at0038, itemType=SLOT, level=2, text=Grunnlag, description=Beskrivelse av hvilken lovgivning eller annen autorativ retningslinje som er relevant., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0036]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for fornyelse, description=Dato når "Øyeblikkelig hjelp og behandling" bør fornyes., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0036]/items[at0040], code=at0040, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]