ARCHETYPE Antikonsepsjonssammendrag (openEHR-EHR-EVALUATION.contraceptive_summary.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.contraceptive_summary.v0
ConceptAntikonsepsjonssammendrag
DescriptionSammendrag og varig (persistent) informasjon om bevisst bruk av metoder for å forhindre graviditet i individets levetid.
UseBrukes for å registrere gjeldende status og episodiske detaljer om bestemte typer antikonsepsjon brukt i løpet av individets levetid. Denne arketypen skal brukes til å registrere informasjon om både nåværende og tidligere bruk av antikonsepsjon. Arketypen fokuserer spesifikt på dokumentasjon om bruken av alle typer antikonsepsjon gjennom individets levetid, inkludert episoder der mer enn en type antikonsepsjon kan ha blitt brukt samtidig. Clusteret 'Per type' gjør det mulig å registrere spesifikke detaljer og episoder om hver type antikonsepsjon som brukes, og kan bare gjentas en gang per type. I mange situasjoner vil den enkelte bare bruke en type antikonsepsjon om gangen. Imidlertid, hvis andre typer antikonsepsjon brukes samtidig, registreres detaljene i en annen forekomst av clusteret 'Per type'. For hver type antikonsepsjon kan brukshistorikken over tid registreres ved hjelp av det repeterbare clusteret "Per episode". Dette clusteret gjør det mulig å registrere et veldig detaljert bruksmønster for antikonsepsjon, om nødvendig. Dataelementet "Overordnet beskrivelse" brukes til å overføre fritekstbeskrivelser fra eksisterende eller tidligere kliniske systemer til arketypeformat.
MisuseBrukes ikke til å registrere detaljert informasjon om reseptbelagte medisiner. Lenker fra denne arketypen til den aktuelle "Legemiddelordinering" (INSTRUCTION.medication_order) eller "Legemiddelhåndtering" (ACTION.medication) bør brukes til å registrere detaljene. Brukes ikke til å registrere detaljert informasjon om prosedyrene som er utført. Lenker fra denne arketypen til den aktuelle "Prosedyre" (ACTION.procedure) skal brukes til å registrere detaljene.
PurposeFor å registrere gjeldende status og episodiske detaljer om hvilke typer antikonsepsjon individet har brukt i løpet av livet.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-06-21
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-06-21
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=FAAE901545371B5355D0891E210A7D1A, build_uid=ce655d78-4c5f-49a0-bd30-fb57cef4bdf7, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsprevensjonsmiddel, hormon, prevensjon, fødsel, kontroll, svangerskapsprevensjon, familieplanlegging, prevensjonstiltak
Lifecyclein_development
UIDef57e249-8a4b-4422-bf95-f0a2dc506632
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2366
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag og varig (persistent) informasjon om bevisst bruk av metoder for å forhindre graviditet i individets levetid., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Miguel Aguiar Netto, INLAGS, Brazil
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Terje Bektesevic Holmlund, UiT Norges arktiske universitet, Norway
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Mikkel Gaup Grønmo, Helse-Nord, FSE, Norway (openEHR Editor)
James Goddard, NHS Wales Informatics Service, United Kingdom
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Anne Grimstvedt Kvalvik, Haraldsplass Diakonale sykehus, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse-Nord, Norway (openEHR Editor)
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Johannes Michael Strehle, Helse-Nord, Norway
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
sam philip, NHS Grampian, United Kingdom
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Danielle Santos Alves, Federal University of Pernambuco, Brazil
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, John Tore Valand, Helse Vest IKT, Helse Bergen, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-bergen.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={context=[], other_participations=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0089], code=at0089, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet status, description=Utsagn om regelmessig bruk av alle typer antikonsepsjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Bruker antikonsepsjon [Individet bruker antikonsepsjon.]
 • Har brukt antikonsepsjon [Individet har tidligere brukt antikonsepsjon, men bruker det for tiden ikke.]
 • Har aldri brukt antikonsepsjon [Individet har aldri brukt noen form for antikonsepsjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet beskrivelse, description=Fritekstsammendrag om individets overordnede bruk av antikonsepsjon., comment=Bruk dette dataelementet for å registrere en fritekstbeskrivelse om individets bruk av antikonsepsjon dersom man ikke kan eller trenger bruke de strukturerte elementene. Kan også brukes for å overføre ustrukturert informasjon fra eksisterende eller gamle systemer til arketypeformat., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startet regelmessig antikonsepsjonsbruk, description=Datoen, eller deldato, da individet først begynte å bruke antikonsepsjon regelmessig., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029], code=at0029, itemType=CLUSTER, level=2, text=Per type, description=Detaljer om bruken for en spesifikk type antikonsepsjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0151], code=at0151, itemType=ELEMENT, level=3, text=Type, description=Typen antikonsepsjon individet bruker eller brukte., comment=Koding med ekstern terminologi er å foretrekke, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Kondom [En barriere som dekker penis for fysisk å blokkere ejakulert sæd fra å komme inn i skjeden.]
  • Femidom [En barriere som plasseres inne i vagina for fysisk å blokkere ejakulert sæd fra å komme inn i livmorhalsen.]
  • Pessar [En grunn, kuppelformet barriere plassert i skjeden for å dekke livmorhalsen.]
  • Kombinasjonspille [En kombinasjons p-pille som inneholder både østrogen og gestagen.]
  • Kombinasjonsplaster [Et p-plaster som inneholder både østrogen og progestin.]
  • Progestagen pille [Progestagen som oral hormonell antikonsepsjon.]
  • P-sprøyte [Progestagen som injiserbar hormonell antikonsepsjon.]
  • Hormonimplantat [Hormonell antikonsepsjon implantert under huden.]
  • Vaginal ring [Hormonimpregnert ring satt inn i skjeden.]
  • Kvinnelig sterilisering [Kirurgisk inngrep for å blokkere egglederne.]
  • Mannlig sterilisering [Kirurgisk inngrep for å kutte sædlederne hos en mannlig seksualpartner.]
  • Intrauterin antikonsepsjon [Spiral satt inn i livmoren for å forhindre implantasjon. Noen spiraler frigir hormoner.]
  • Avbrutt samleie [Å trekke penis fra skjeden og bort fra kvinnens ytre kjønnsorganer før utløsning.]
  • Fertilitetsbevissthet [Periodisk bruk av avholdenhet eller barrieremetoder i sannsynlig fruktbare perioder.]
  • Avhold [Unngåelse av vaginalt samleie eller intime aktiviteter som kan føre til graviditet.]
  • Vaginal skylling [Intravaginal skylling med en flytende oppløsning.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0144], code=at0144, itemType=ELEMENT, level=3, text=Status, description=Utsagn om nåværende bruk for den spesifiserte antikonsepsjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Bruker antikonsepsjonstypen [Individet bruker den angitte typen antikonsepsjon.]
 • Har brukt antikonsepsjonstypen [Individet har tidligere brukt den angitte typen antikonsepsjon, men bruker det ikke nå.]
 • Aldri brukt antikonsepsjonstypen [Individet har aldri brukt den angitte typen antikonsepsjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse, description=Fritekstsammendrag om bruken av den spesifiserte antikonsepsjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0148], code=at0148, itemType=ELEMENT, level=3, text=Startdato, description=Datoen når individet første gang brukte den spesifiserte antikonsepsjonen., comment=Kan være en deldato, for eksempel årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064], code=at0064, itemType=CLUSTER, level=3, text=Per episode, description=Detaljer om bruk av antikonsepsjon i løpet av en identifisert tidsperiode., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0081], code=at0081, itemType=ELEMENT, level=4, text=Episodens navn, description=Identifisering av en episode med bruk av antikonsepsjon - enten som et nummer i en sekvens og / eller en navngitt hendelse., comment=For eksempel: "2" som den andre episoden i en sekvens av episoder eller "Amming"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=1

 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Spesifikt navn, description=Identifisering av den spesifikke antikonsepsjonen som brukes i denne episoden, med navn., comment=For eksempel: Merkenavnet på den p-pillen som brukes. Dette dataelementet er sannsynligvis overflødig for noen antikonsepsjonsmidler der spesifikasjon av merke eller type vanligvis ikke er relevant, som kondom., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om den samlede bruken av antikonsepsjon i løpet av denne episoden., comment=Dette dataelementet kan brukes til å beskrive bruksmønsteret, inkludert regulariteten. For eksempel "p-pillen ble ofte glemt" eller "kondomer brukt noen ganger"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0168], code=at0168, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk indikasjon, description=Den kliniske årsaken for å bruke spesifisert antikonsepsjon i denne episoden., comment=For eksempel: dysmennorrhoea; eller uregelmessige menstruasjoner. Koding med ekstern terminologi er å foretrekke der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=4, text=Hensikt, description=Forventet utfall som et resultat av bruk av den spesifiserte antikonsepsjonen., comment=For eksempel: Regelmessig syklus, lindring av smerter eller forhindre graviditet. Koding med ekstern terminologi er å foretrekke, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Episodens startdato, description=Dato da episoden startet., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0082], code=at0082, itemType=ELEMENT, level=4, text=Episodens sluttdato, description=Datoen episoden opphørte., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall. Dette datafeltet vil være tomt når gjeldene episode pågår., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0074], code=at0074, itemType=ELEMENT, level=4, text=Årsak til opphør, description=Fritekstbeskrivelse av årsaken til at en sluttet å bruke den spesifiserte antikonsepsjonstypen i denne episoden., comment=For eksempel: Bivirkninger eller ble gravid. Koding med ekstern terminologi er å foretrekke der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0026], code=at0026, itemType=SLOT, level=4, text=Episodedetaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om den spesifiserte episoden med antikonsepsjonsbruk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0087], code=at0087, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar til episoden, description=Ytterligere fritekst om bruken av antikonsepsjon innenfor den spesifiserte episoden som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0149], code=at0149, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sluttdato, description=Dato da individet sist brukte den angitte typen antikonsepsjon., comment=Kan være en deldato, for eksempel årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0077], code=at0077, itemType=SLOT, level=3, text=Detaljer om antikonsepsjonstypen, description=Ytterligere strukturerte detaljer om den spesifiserte typen antikonsepsjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0069], code=at0069, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om den spesifiserte antikonsepsjonstypen som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0150], code=at0150, itemType=SLOT, level=2, text=Samlede detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om den overordnede bruken av prevensjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Samlet kommentar, description=Ytterligere fritekst om antikonsepsjonsbruken som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], description=[], contacts=[], ism_transition=[], capabilities=[], state=[], credentials=[], items=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0073], code=at0073, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da dette antikonsepsjonssammendraget sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], content=[], details=[], activities=[], identities=[], relationships=[], events=[], provider=[], source=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0021], code=at0021, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0073], code=at0073, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da dette antikonsepsjonssammendraget sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]