ARCHETYPE Prevensjonsammendrag (openEHR-EHR-EVALUATION.contraceptive_summary.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.contraceptive_summary.v0
ConceptPrevensjonsammendrag
DescriptionSammendrag om ett individs bruk av prevensjon i løpet av individets levetid.
Use For å registrere et sammendrag om et individs bruk av prevensjon i løpet av individets levetid. Denne arketypen skal brukes til å registrere informasjon om både nåværende og tidligere bruk av prevensjon. Det spesifikke omfanget av denne arketypen gjelder den generelle dokumentasjonen om bruk av alle typer prevensjon gjennom et individs levetid, inkludert episoder der mer enn en type prevensjon kan ha blitt brukt samtidig. Clusteret "Per type" gjør det mulig å registrere spesifikke detaljer og episoder om hver type prevensjon som brukes og kan bare gjentas en gang per type. I mange situasjoner vil den enkelte bare bruke en type prevensjon om gangen. Imidlertid, hvis andre typer prevensjon brukes samtidig, vil detaljene bli registrert i en annen forekomst av "Per type". For hver type prevensjon kan historien om bruk over tid fanges opp ved å bruke de repeterbare "Per episode" dataelementene. Denne samlingen av dataelementer gjør det mulig å registrere et veldig detaljert mønster av prevensjonsbruk om nødvendig. Dataelementet "Overordnet beskrivelse" brukes til å overføre fritekstbeskrivelser fra eksisterende eller tidligere kliniske systemer til arketypeformat.
MisuseMå ikke brukes til å registrere detaljert informasjon om reseptforskrivelsen eller utførte prosedyrer. Koblinger fra denne arketypen til den aktuelle ACTION.medication_order eller ACTION.procedure bør brukes til å registrere disse detaljene. Skal ikke brukes til å registrere bruk av nødprevensjon som medisiner eller annet etter et enkelt ubeskyttet samleie med håp om å forhindre graviditet.
PurposeFor å registrere et sammendrag om et individs bruk av prevensjon i løpet av individets levetid.
ReferencesAvgrenet fra: Contraceptive summary, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-08-07]. Available from: https://openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.3273
Patter of types and episodes derived from: Tobacco smoking summary, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2018-05-19]. Available from: http://www.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2466
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-06-21
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-06-21
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Contraceptive summary, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-08-07]. Available from: https://openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.3273 Patter of types and episodes derived from: Tobacco smoking summary, Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2018-05-19]. Available from: http://www.openehr.org/ckm/#showArchetype_1013.1.2466, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=4D709349AEDE57866457EE385E31A89B, build_uid=c7051ebb-7ec6-4271-8574-d63eca93bb66, revision=0.0.1-alpha}
KeywordsPrevensjons, Hormonell prevensjon, Prevensjon
Lifecyclein_development
UIDef57e249-8a4b-4422-bf95-f0a2dc506632
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2366
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Sammendrag om ett individs bruk av prevensjon i løpet av individets levetid. , archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0089], code=at0089, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet status, description=Utsagn om nåværende bruk av alle typer prevensjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Bruker prevensjon [Individet bruker prevensjon.]
 • Tidligere brukt prevensjon [Individet har tidligere bruk prevensjon, men bruker det for tiden ikke.]
 • Har aldri brukt prevensjon [Individet har aldri brukt noen form for prevensjon.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet beskrivelse, description=Fritekstsammendrag om individets overordnede bruk av prevensjon., comment=Bruk dette dataelementet til å registrere en friteksbeskrivelse av det de strukturerte dataene ikke reflekterer i bruken av prevensjon for dette individet eller til å innlemme ustrukturert informasjon fra eksisterende eller gamle kliniske systemer i et arketypet format., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Startet regelmessig prevensjonsbruk, description=Datoen, eller deldato, da individet først begynte å bruke prevensjon regelmessig., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029], code=at0029, itemType=CLUSTER, level=2, text=Per type, description=Detaljer om bruken for en spesifikk type prevensjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0126], code=at0126, itemType=ELEMENT, level=3, text=Type, description=Typen prevensjon individet brukte., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Ingen [Ingen bruk av prevensjon.]
 • Kondom [Den mannlige partner brukte kondom.]
 • Femidom [Et kvinnekondom ble brukt.]
 • Pessar [Et pessar ble brukt.]
 • Kombinasjonspille [En oral p-pille som inneholder både østrogen og progestin.]
 • Kombinasjons hudplaster [Et p-plaster som inneholder både østrogen og progestin.]
 • Progesteron pille [En p-pille som bare inneholder progestin ble brukt.]
 • P-sprøyte [En depotinjeksjon av progestron ble brukt.]
 • Hormonimplantat [Et hormonimplantat ble injesert.]
 • Vaginal ring [En vaginal ring som inneholder etonogestrel/ethinyl estradiol.]
 • Kvinnelig sterilisering [Kvinnen var kirurgisk sterilisert.]
 • Mannlig sterilisering [Individet regelmessige seksualpartner var kirurgisk sterilisert.]
 • Intrauterin prevensjon [En spiral var in situ.]
 • Avbrutt samleie [Avbrutt samleie ble praktisert.]
 • Fertilitetsbevissthet [Avholdenhet i estimerte fruktbarhetsperioder.]
 • Avhold [Seksuelt avhold ble praktisert.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0052], code=at0052, itemType=ELEMENT, level=3, text=Status, description=Utsagn om nåværende bruk for den spesifiserte prevensjonstypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
 • Bruker prevensjonstypen [Individet bruker den angitte typen prevensjon.]
 • Har brukt prevensjonstypen [Individet har tidligere brukt den angitte typen prevensjon, men bruker det ikke nå.]
 • Aldri brukt prevesjonstypen [Individet har aldri brukt den angitte typen prevensjon]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=3, text=Beskrivelse, description=Fritekstsammendrag om bruken av den spesifiserte prevensjonstypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=3, text=Startdato, description=Datoen når individet første gang brukte den spesifiserte prevensjonstypen., comment=Kan være en deldato, for eksempel årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064], code=at0064, itemType=CLUSTER, level=3, text=Per episode, description=Detaljer om en diskret brukstid for den angitte typen prevensjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0081], code=at0081, itemType=ELEMENT, level=4, text=Episodens navn, description=Identifisering av en episode med prevensjonsbruk - enten som et nummer i en sekvens og / eller en navngitt hendelse., comment=For eksempel: "2" som den andre episoden i en sekvens av flere episoder; eller "Graviditet med tvillinger"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Antall
  min: >=1

 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Prevensjon, description=Identifisering av den spesifikke prevensjonen som brukes i denne episoden, med navn., comment=For eksempel: Merkenavnet på den p-pillen som brukes. Dette dataelementet er sannsynligvis overflødig i forbindelse med bruk av noen prevensjonsmidler, for eksempel kondomer, der spesifikasjon av merke eller type vanligvis ikke er relevant., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=4, text=Beskrivelse, description=Fritekst beskrivelse av bruken for den spesifiserte prevensjonstypen i løpet av denne episoden., comment=Dette dataelementet kan brukes til å beskrive bruksmønsteret, inkludert regulariteten. For eksempel ble p-pillen ofte glemt eller kondomer brukt noen ganger., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0065], code=at0065, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk indikasjon, description=Den kliniske årsaken for å bruke spesifisert prevensjonstype i denne episoden., comment=For eksempel: dysmennorrhoea; eller uregelmessige menstruasjoner. Koding med ekstern terminologi er å foretrekke, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=4, text=Intensjon, description=Forventet utfall som et resultat av bruk av den spesifiserte prevensjonen., comment=For eksempel: Regelmessig syklus, lindring av smerter eller forhindre graviditet,, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=4, text=Episodens startdato, description=Dato da episoden startet., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0082], code=at0082, itemType=ELEMENT, level=4, text=Episodens sluttdato, description=Datoen episoden opphørte., comment=Kan være en deldato, for eksempel kun årstall. Dette datafeltet vil være tomt når gjeldene episode pågår., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0074], code=at0074, itemType=ELEMENT, level=4, text=Årsak til opphør, description=Fritekstbeskrivelse av årsaken til at en stoppet bruk av spesifisert prevensjonstype i denne episoden., comment=For eksempel: Bivirkninger eller ble gravid., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0026], code=at0026, itemType=SLOT, level=4, text=Episodedetaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om den spesifiserte episoden med prevensjonsbruk., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0064]/items[at0087], code=at0087, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar til episoden, description=Ytterligere fritekst om bruken av prevensjon innenfor den spesifiserte episoden, som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sluttdato, description=Dato da individet sist brukte den angitte typen prevensjon., comment=Kan være en deldato, for eksempel årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0077], code=at0077, itemType=SLOT, level=3, text=Detaljer om prevensjonstypen, description=Ytterligere strukturerte detaljer om den spesifiserte typen prevensjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0029]/items[at0069], code=at0069, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om røyking av den spesifiserte prevensjonstypen som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0086], code=at0086, itemType=SLOT, level=2, text=Samlede detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om den overordnede bruken av prevensjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.change.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=2, text=Samlet sluttdato, description=Datoen da individet sist sluttet å bruke noen form for prevensjon., comment=Kan være en deldato, for eksempel årstall., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=2, text=Samlet kommentar, description=Ytterligere fritekst om prevensjonsbruken som ikke er omfattet av andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], identities=[], content=[], context=[], contacts=[], relationships=[], details=[], items=[], description=[], ism_transition=[], state=[], provider=[], source=[], activities=[], capabilities=[], target=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0073], code=at0073, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert., description=Datoen da dette prevensjons sammendraget ble sist oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], other_participations=[], events=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0021], code=at0021, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0073], code=at0073, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0021]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert., description=Datoen da dette prevensjons sammendraget ble sist oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]