ARCHETYPE Dødsårsak (openEHR-EHR-EVALUATION.cause_of_death.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.cause_of_death.v0
ConceptDødsårsak
DescriptionDetaljer om årsak og hendelser som førte til eller har relasjon til individets død.
UseBrukes for å registrere detaljer om hoved- og medvirkende dødsårsak og annen relevant informasjon om omstendighetene rundt dødsfallet.
MisuseIkke ment brukt for å registrere andre diagnoser som ikke har relasjon til død.
PurposeRegistrere detaljer om hoved- og medvirkende dødsårsak og annen relevant informasjon om omstendighetene rundt dødsfallet.
ReferencesNVSS - U.S Standard Certificate of Death. november 2003,[Internet] Available from: https://www.cdc.gov/nchs/data/dvs/DEATH11-03final-ACC.pdf.

Hanzlick, Randy, og Randy Hanzlick. Cause of death and the death certificate: important information for physicians, coroners, medical examiners, and the public. College of American Pathologists, 2006. Available from: https://www.health.state.mn.us/people/vitalrecords/physician-me/docs/capcodbook.pdf.

«Slik skal dødsmeldingen fylles ut». Folkehelseinstituttet, https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/slik-skal-elektronisk-dodsmelding-fylles-ut/#2-registrere-doedsaarsak. Opened 3. august 2020.
Copyright© openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Mikkel Johan Gaup Grønmo
Organisasjon: Forvaltningssenter EPJ, Helse-Nord RHF
E-post: mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-08-03
Other Details LanguageForfatternavn: Mikkel Johan Gaup Grønmo
Organisasjon: Forvaltningssenter EPJ, Helse-Nord RHF
E-post: mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-08-03
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=NVSS - U.S Standard Certificate of Death. november 2003,[Internet] Available from: https://www.cdc.gov/nchs/data/dvs/DEATH11-03final-ACC.pdf. Hanzlick, Randy, og Randy Hanzlick. Cause of death and the death certificate: important information for physicians, coroners, medical examiners, and the public. College of American Pathologists, 2006. Available from: https://www.health.state.mn.us/people/vitalrecords/physician-me/docs/capcodbook.pdf. «Slik skal dødsmeldingen fylles ut». Folkehelseinstituttet, https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/slik-skal-elektronisk-dodsmelding-fylles-ut/#2-registrere-doedsaarsak. Opened 3. august 2020., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=AF6F2B1EA883741BBD2D5541BA3B417C, build_uid=6a6c35f0-6a2d-487e-a14a-a1856bed284c, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsårsak til død, evaluering av dødsfall, ulykke, traume, dårlig prognose
Lifecyclein_development
UID341b89ad-adb7-4cfa-bc0f-85dd76d1bea4
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2364
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om årsak og hendelser som førte til eller har relasjon til individets død., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse Nord RHF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
John Tore Valand, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse Nord RHF, mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no, Nasjonal IKT HF
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], target=[], contacts=[], source=[], capabilities=[], relationships=[], details=[], activities=[], events=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dødsårsak, description=Årsak som førte til død., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=CLUSTER, level=2, text=Hendelsesrekkefølge, description=Årsak og / eller hendelser inklusiv dato for sykdom eller hendelse, rekkefølge og årsak som førte til død., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Medvirkende årsak, description=Strukturert informasjon om dødsårsak eller hendelse som førte til død., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=3, text=Årsaksrekkefølge, description=Dødsårsakrekkefølge representert i en som "følge av" registrering., comment=Synkende rekkefølge Z-A, hvor A er dødsårsak., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
  • Medvirkende årsak B [På grunn av eller som følge av.]
  • Medvirkende årsak C [På grunn av eller som følge av.]
  • Medvirkende årsak D [På grunn av eller som følge av.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Varighet årsak, description=Tid fra diagnose til død., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Intervall av varighet

  Nedre: >=0 sekunder

 •  Varighet
  >=0 sekunder
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=2, text=Komorbiditet, description=Annen komorbiditet som ikke er direkte knyttet til dødsårsak., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Dødsdetaljer, description=Strukturerte detaljer om død., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.death_details.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om dødsårsak., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om dødsårsak som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], items=[], state=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato når dødsårsak sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0016], code=at0016, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], context=[], credentials=[], content=[], other_participations=[], ism_transition=[], provider=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0014], code=at0014, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Dato når dødsårsak sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0016], code=at0016, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]