ARCHETYPE Dødsårsak (openEHR-EHR-OBSERVATION.cause_of_death.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.cause_of_death.v0
ConceptDødsårsak
DescriptionDetaljer om årsak og hendelser som førte til eller har relasjon til individets død.
UseBrukes for å registrere detaljer om hoved- og medvirkende dødsårsak og annen relevant informasjon om omstendighetene rundt dødsfallet.
MisuseIkke ment brukt for å registrere andre diagnoser som ikke har relasjon til dødsårsak.
PurposeRegistrere detaljer om hoved- og medvirkende dødsårsak og annen relevant informasjon om omstendighetene rundt dødsfallet.
ReferencesNVSS - U.S Standard Certificate of Death. november 2003, https://www.cdc.gov/nchs/data/dvs/DEATH11-03final-ACC.pdf.
«Slik skal dødsmeldingen fylles ut». Folkehelseinstituttet, https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/slik-skal-elektronisk-dodsmelding-fylles-ut/#2-registrere-doedsaarsak. Åpnet 3. august 2020.
Copyright© Nasjonal IKT HF, openEHR Foundation
AuthorsForfatternavn: Mikkel Johan Gaup Grønmo
Organisasjon: Forvaltningssenter EPJ, Helse-Nord RHF
E-post: mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-08-03
Other Details LanguageForfatternavn: Mikkel Johan Gaup Grønmo
Organisasjon: Forvaltningssenter EPJ, Helse-Nord RHF
E-post: mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-08-03
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=NVSS - U.S Standard Certificate of Death. november 2003, https://www.cdc.gov/nchs/data/dvs/DEATH11-03final-ACC.pdf. «Slik skal dødsmeldingen fylles ut». Folkehelseinstituttet, https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/slik-skal-elektronisk-dodsmelding-fylles-ut/#2-registrere-doedsaarsak. Åpnet 3. august 2020. , original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=144698861C599E7EA30C303E35D26169, build_uid=4b2dea36-2382-4876-95e5-c39beda40046, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsårsak til død, evaluering av dødsfall, ulykke, traume, dårlig prognose
Lifecyclein_development
UIDbbbb0aa7-4ab3-4b3b-8925-bcc66523331b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2364
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om årsak og hendelser som førte til eller har relasjon til individets død., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål:
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], capabilities=[], credentials=[], activities=[], identities=[], ism_transition=[], contacts=[], provider=[], content=[], state=[], description=[], source=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Detaljer om dødsårsak, description=Detaljer som ikke er fanget ellers i arketypen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=CLUSTER, level=4, text=Hendelsesrekkefølge, description=Årsak og / eller hendelser inklusiv dato for sykdom eller hendelse, rekkefølge og årsak som førte til død., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=5, text=Dødsårsak, description=Strukturert informasjon om dødsårsak eller hendelse som førte til død., comment=For eksempel: ICD-10 Diagnose eller annen terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  Kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=5, text=Årsaksrekkefølge, description=Dødsårsakrekkefølge representert i en som "følge av" registrering., comment=Fra Z-A, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Dødsårsak A [Årsak eller hendelse som førte til død.]
  • Medvirkende årsak B [På grunn av eller som følge av.]
  • Medvirkende årsak C [På grunn av eller som følge av.]
  • Medvirkende årsak D [På grunn av eller som følge av.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=5, text=Varighet årsak, description=Omtrentlig tid fra medvirkende sykdom eller årsak til døden intraff., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Varighet
  >=0 sekunder
 •  Intervall av varighet

  Nedre: >=0 sekunder

  Øvre: >=0 sekunder
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=4, text=Tilleggsdetaljer, description=Tilleggsdetaljer om omstendighetene rundt dødsfallet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=4, text=Komorbiditet, description=Annen komorbiditet som ikke er direkte knyttet til dødsårsakhendelsesrekkefølgen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], other_participations=[], target=[], relationships=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0016], code=at0016, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], context=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0011], code=at0011, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0011]/items[at0016], code=at0016, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]