ARCHETYPE Differensialdiagnoser (openEHR-EHR-EVALUATION.differential_diagnoses.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.differential_diagnoses.v1
ConceptDifferensialdiagnoser
DescriptionEn eller flere alternative sykdommer som kan tenkes å passe med aktuelle symptomer, kliniske undersøkelser og resultater av supplerende undersøkelser.
UseBrukes for å registrere én eller flere differensialdiagnoser som kan tenkes å passe med bestemte symptomer, kliniske undersøkelser og resultater av supplerende undersøkelser. Denne arketypen er utviklet for å sikre at alle differensialdiagnoser registreres ved hjelp av en enkelt modell. Når arketypen tas i brukt i et klinisk system vil hver enkelt differensialdiagnose registreres ved bruk av én forekomst av clusteret "Differensialdiagnose". Hver differensialdiagnose bør betraktes som en midlertidig diagnostisk hypotese, og bør bare brukes i de tidligste fasene av diagnoseprosessen. I praksis kan klinikere identifisere en liste over en eller flere differensialdiagnoser, hvorav enhver kan forklare sykdomsbildet. Etterhvert som mer informasjon blir samlet inn fra ulike undersøkelser og prøver, blir listen over differensialdiagnoser gradvis endret eller redusert. Hvis en differensialdiagnose aksepteres som en sannsynlig diagnose, bør diagnosen registreres i journalen ved bruk av arketypen CLUSTER.problem_qualifier, nøstet i arketypen EVALUATION.problem_diagnosis, med "Diagnostisk status" satt til verdien "Tentativ" eller "Arbeidsdiagnose".
MisuseBrukes ikke til å registrere detaljert informasjon om et vedvarende problem eller formell diagnose - bruk arketypen EVALUATION.problem_diagnosis for dette formålet.
PurposeFor å registrere én eller flere differensialdiagnoser som kan tenkes å passe med bestemte symptomer, kliniske undersøkelser og resultater av supplerende undersøkelser.
References
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics, Australia
E-post: Sam.Heard@OceanInformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2004-12-08
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics, Australia
E-post: Sam.Heard@OceanInformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2004-12-08
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=45EDA86D5E3F3898204FF1C6E2359980, build_uid=4c57026e-d784-485d-9576-988220263552, revision=1.0.0}
Keywordsdifferensial, diagnose, hypotese, alternativ, diagnostisk
Lifecyclepublished
UID20d3df91-635c-428f-a896-54fba8383f69
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2363
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En eller flere alternative sykdommer som kan tenkes å passe med aktuelle symptomer, kliniske undersøkelser og resultater av supplerende undersøkelser., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Andreas Abildgaard, OUS, Norway
Sanyaolu Ameye, imhtech, Nigeria
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Astrid Askeland, Dips ASA, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Fatemeh Chalabianloo, Helse Bergen, Norway
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Vegar Dagenborg, OUS, Norway
Einar Engtrø, DIPS AS, Norway
Grant Forrest, Lunaria Ltd, United Kingdom
Mikkel Gaup Grønmo, Helse-Nord, FSE, Norway (openEHR Editor)
Maria G, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Terje Bektesevic Holmlund, UiT Norges arktiske universitet, Norway
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Dipak Kalra, United Kingdom
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Anne Grimstvedt Kvalvik, Haraldsplass Diakonale sykehus, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia
Pedro Leuschner, Centro Hospitalar do Porto, Portugal
Domingo Liotta, University of Morón, Argentina
Mark Luciani, Bath and North East Somerset, Swindon and Wiltshire Clinical Commisioning Group, United Kingdom
James McClay, University of Nebraska Medical Center, United States
Per Meinich, Helse Sør-Øst RHF, Norway
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Sam Philip, NHS Grampian, United Kingdom
Sidharth Ramesh, Kasturba Medical College, India
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Jussara Rotzsch, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Brazil
Benjamin Senst, Germany
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Micaela Thierley, Helse Vest IKT, Norway
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Anders Thurin, VGR, Sweden
Jeremy Tong, NHS, United Kingdom
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Vebjørn Arntzen, Helse Vest IKT, Oslo University Hospital, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, varntzen@ous-hf.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Overordnet beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om differensialdiagnosene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=CLUSTER, level=2, text=Differensialdiagnose, description=Detaljer om en enkelt differensialdiagnose., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Diagnosenavn, description=Navnet på differensialdiagnosen., comment=Koding av navnet på differensialdiagnosen med en terminologi foretrekkes der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=3, text=Status, description=Sannsynligheten for at differensialdiagnosen kan være forklarende for sykdomsbildet., comment=Hvis du bruker det foreslåtte verdisettet, betraktes "Mulig" som standard inntil hver diagnose enten får status "Godtatt" eller "Utelukket". Dersom en diagnose settes til status "Godtatt" er det sannsynlig at den enten vil bli lagt til manuelt eller automatisk i journalen ved bruk av arketypen EVALUATION.problem_diagnosis (Problem/diagnose)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
   • Mulig [Under utredning; hverken godtatt eller utelukket som en sannsynlig diagnose.]
   • Godtatt [Akseptert som en sannsynlig diagnose.]
   • Utelukket [Utelukket som en sannsynlig diagnose.]
  •  Fri eller kodet tekst
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=3, text=Begrunnelse, description=Fritekstbeskrivelse av begrunnelsen for hvorfor diagnosen ble godtatt eller utelukket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=SLOT, level=3, text=Klinisk grunnlag, description=Strukturerte detaljer om klinisk evidens som støtter eller ekskluderer differensialdiagnosen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  openEHR-EHR-CLUSTER.clinical_evidence.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=3, text=Rangering, description=Tag for å rangere differensialdiagnoser i en liste., comment=For eksempel: Å prioritere rekkefølgen på utredningen av differensialdiagnosene., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til differensialdiagnosen som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da denne differensialdiagnosen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=bestilt, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0013], code=at0013, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0014], code=at0014, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da denne differensialdiagnosen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]