ARCHETYPE Differensialdiagnose (openEHR-EHR-EVALUATION.differential_diagnosis.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.differential_diagnosis.v0
ConceptDifferensialdiagnose
DescriptionEn enkelt tilstand, problem eller diagnose som kan være ansvarlig for den kliniske presentasjonen, undersøkelsesfunn og / eller testresultater.
UseBrukes for å registrere detaljer om en enkelt tilstand, problem eller diagnose som kan være ansvarlig for den kliniske presentasjonen, undersøkelsefunnene og/eller testresultatene inntil én arbeidsdiagnose eller foreløpig diagnose er bestemt. Denne arketypen er strategisk designet for å sikre at hver uformell, ubekreftet eller mulig diagnose blir registrert ved hjelp av en unik midlertidig modell, og er bare passende i de tidligste fasene av diagnoseprosessen. En varig diagnose vil bli registrert ved hjelp av EVALUATION.problem_diagnosis arketypen. I et klinisk system vil det forventes at hver differensialdiagnose vil bli registrert ved hjelp av en separat forekomst av denne arketypen. Etter hvert som ytterligere funn er samlet inn fra testresultater, undersøkelser eller henvisninger, vil statusen til hver differensialdiagnose bli oppdatert til hver enkelt av dem er ekskludert, eller én arbeidsdiagnose eller foreløpig diagnose er identifisert. Det forventes at denne arketypen kan brukes i sammenheng med en klinisk kontakt eller i en problemliste.
MisuseBrukes ikke til å registrere detaljert informasjon om et vedvarende problem eller formell diagnose - bruk EVALUATION.problem_diagnosis for dette formålet.
PurposeFor å registrere detaljer om en enkelt tilstand, problem eller diagnose som kan være ansvarlig for den kliniske presentasjonen, undersøkelsefunnene og/eller testresultatene inntil én arbeidsdiagnose eller foreløpig diagnose er bestemt.
References
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics, Australia
E-post: Sam.Heard@OceanInformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2004-12-08
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics, Australia
E-post: Sam.Heard@OceanInformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2004-12-08
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=6A1F6378924A8B287E13FA3AA980D0FE, build_uid=7a8884f8-1640-410a-9731-60bdb76063b2, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsdifferensial, diagnose
Lifecyclein_development
UIDc349d5c4-541f-466f-8607-338b0d019447
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2363
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En enkelt tilstand, problem eller diagnose som kan være ansvarlig for den kliniske presentasjonen, undersøkelsesfunn og / eller testresultater., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Andreas Abildgaard, OUS, Norway
sanyaolu ameye, imhtech, Nigeria
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Astrid Askeland, Dips ASA, Norway
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Terje Bektesevic Holmlund, UiT Norges arktiske universitet, Norway
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Fatemeh Chalabianloo, Helse Bergen, Norway
Bjørn Christensen, Helse Bergen HF, Norway
Vegar Dagenborg, OUS, Norway
Einar Engtrø, DIPS AS, Norway
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Anne Grimstvedt Kvalvik, Haraldsplass Diakonale sykehus, Norway
Mikkel Gaup Grønmo, Helse-Nord, FSE, Norway (openEHR Editor)
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Dipak Kalra, United Kingdom
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia
Domingo Liotta, University of Morón, Argentina
Mark Luciani, Bath and North East Somerset, Swindon and Wiltshire Clinical Commisioning Group, United Kingdom
Per Meinich, Helse Sør-Øst RHF, Norway
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Benjamin Senst, Germany
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Micaela Thierley, Helse Vest IKT, Norway
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Jeremy Tong, NHS, United Kingdom
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Vebjørn Arntzen, Helse Vest IKT, Oslo University Hospital, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, varntzen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Diagnosenavn, description=Identifisering av differensialdiagnosen ved navn., comment=Koding av navnet på differensialdiagnosen med en terminologi foretrekkes der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=2, text=Status, description=Statusen til differensialdiagnosen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
    • Bekreftet [Differensialdiagnosen er bekreftet som til stede.]
    • Ubekreftet [Differensialdiagnosen er ikke bekreftet som til stede.]
    • Avkreftet [Differensialdiagnosen er blitt ekskludert.]
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Begrunnelse, description=Fritekstbeskrivelse om begrunnelsen for at denne diagnosen er inkludert eller avkreftet som en differensialdiagnose., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0008], code=at0008, itemType=SLOT, level=2, text=Klinisk evidens, description=Strukturerte detaljer om klinisk evidens som støtter eller ekskluderer differensialdiagnosen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.clinical_evidence.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til en enkelt differensialdiagnose som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], identities=[], content=[], context=[], contacts=[], relationships=[], details=[], items=[], description=[], ism_transition=[], state=[], provider=[], source=[], activities=[], capabilities=[], target=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da denne differensialdiagnosen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], other_participations=[], events=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=bestilt, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0010], code=at0010, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da denne differensialdiagnosen sist ble oppdatert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]