ARCHETYPE Differensialdiagnose (openEHR-EHR-EVALUATION.differential_diagnoses.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.differential_diagnoses.v0
ConceptDifferensialdiagnose
DescriptionEn liste over en eller flere mulige tilstander eller diagnoser som kan være ansvarlig for den kliniske presentasjonen, undersøkelsesfunn og testresultater.
UseBrukes for å registrere en liste over en eller flere mistenkte eller sannsynlige tilstander eller diagnoser som kan være ansvarlig for den kliniske presentasjonen, undersøkelsesfunnene og testresultatene inntil en enkelt, arbeidsdiagnose er bestemt. I praksis er intensjonen at når ytterligere evidens er samlet, vil forskjellige diagnoser bli eliminert én etter én til en diagnose blir mest sannsynlig.
MisuseBrukes ikke til å registrere detaljert informasjon om et kjent problem eller formell diagnose - bruk EVALUATION.problem_diagnosis til dette formålet.
PurposeFor å registrere en liste over en eller flere mistenkte eller sannsynlige tilstander eller diagnoser som kan være ansvarlig for den kliniske presentasjonen, undersøkelsesfunnene og testresultatene inntil en enkelt, arbeidsdiagnose er bestemt.
ReferencesAvgrenet fra: Differential diagnoses, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-07-29]. Available from: https://openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.1670
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics, Australia
E-post: Sam.Heard@OceanInformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2004-12-08
Other Details LanguageForfatternavn: Sam Heard
Organisasjon: Ocean Informatics, Australia
E-post: Sam.Heard@OceanInformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2004-12-08
OtherDetails Language Independent{custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: Differential diagnoses, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-07-29]. Available from: https://openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.1670, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia, original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=5239987B48EEBA563007365D210313A8, build_uid=94185567-83aa-40a0-b939-8cbb45a4d2ab, revision=0.0.1-alpha}
Keywordsdifferensial, diagnose
Lifecyclein_development
UID9606350e-308b-4b5e-be31-c3d945fc41af
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2363
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En liste over en eller flere mulige tilstander eller diagnoser som kan være ansvarlig for den kliniske presentasjonen, undersøkelsesfunn og testresultater., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Dipak Kalra, United Kingdom
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003], code=at0003, itemType=CLUSTER, level=2, text=Differensialdiagnose, description=Detaljer om en enkelt differensialdiagnose., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..*, occurencesText=Obligatorisk, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=3, text=Diagnose, description=Navnet på differensialdiagnosen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=3, text=Sannsynlighet, description=Sannsynligheten for at denne diagnosen er tilstede., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Kodet tekst
    • Mulig [Mulig diagnose, men uten støttende evidens.]
    • Sannsynlig [Sannsynlig arbeidsdiagnose, med støttende evidens.]
  •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=3, text=Begrunnelse, description=Fritekst beskrivelse om begrunnelsen for at denne diagnosen er inkludert som en differensialdiagnose., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=3, text=Klinisk evidens, description=Detaljer om klinisk evidens som støtter en differensialdiagnose., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.clinical_evidence.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=3, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til differensialdiagnosen som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0021], code=at0021, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar til en enkelt differensialdiagnose som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], identities=[], content=[], context=[], contacts=[], relationships=[], details=[], items=[], description=[], ism_transition=[], state=[], provider=[], source=[], activities=[], capabilities=[], target=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0018]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], other_participations=[], events=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=1..*, subCardinalityText=bestilt, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0018], code=at0018, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0018]/items[at0019], code=at0019, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]