ARCHETYPE PASI-skår (openEHR-EHR-OBSERVATION.pasi_score.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.pasi_score.v0
ConceptPASI-skår
DescriptionEn kvantitativ skala for å måle alvorlighetsgraden av psoriasislesjoner basert på dekningsområde og plakk utseende.
UseBrukes for å registrere Psoriasis Area Severity Index (PASI) til å uttrykke alvorlighetsgraden av psoriasis. Alle komponenter må være utfylt under hver region for å kunne beregne en gyldig totalskår. Denne arketypen muliggjør opptak av de aktuelle dataelementer. Applikasjonen må beregne algoritmen riktig, inklusive vekting for hver enkelt kroppsdel. Per dags dato finnes det ingen validert norsk oversettelse av verktøyet. Oversettelsen er basert på versjon som benyttes i Helse Vest og i RevNatus. Om det på et tidspunkt etableres en validert norsk oversettelse, vil arketypen oppdateres med denne.
PurposeFor å registrere Psoriasis Area Severity Index (PASI) til å uttrykke alvorlighetsgraden av psoriasis.
ReferencesFredriksson T, Pettersson U. Severe psoriasis--oral therapy with a new retinoid . Dermatologica. 1978;157(4):238-44.

Langley RG, Ellis CN. Evaluating psoriasis with Psoriasis Area and Severity Index, Psoriasis Global Assessment, and Lattice System Physician's Global Assessment. J Am Acad Dermatol. 2004 Oct;51(4):563-9.

St. Olavs Hospital, Revnatus. Praktisk veileder RevNatus versjon 2.0 - St. Olavs hospital. Retrieved from https://stolav.no/Documents/Ort%20rev%20hud/Praktisk%20veileder%20RevNatus%20versjon%202.0.pdf. 26.04.21.
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Helse Bergen HF, Norway
E-post: silje.ljosland.bakke@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-02-18
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Helse Bergen HF, Norway
E-post: silje.ljosland.bakke@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-02-18
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Fredriksson T, Pettersson U. Severe psoriasis--oral therapy with a new retinoid . Dermatologica. 1978;157(4):238-44. Langley RG, Ellis CN. Evaluating psoriasis with Psoriasis Area and Severity Index, Psoriasis Global Assessment, and Lattice System Physician's Global Assessment. J Am Acad Dermatol. 2004 Oct;51(4):563-9. St. Olavs Hospital, Revnatus. Praktisk veileder RevNatus versjon 2.0 - St. Olavs hospital. Retrieved from https://stolav.no/Documents/Ort%20rev%20hud/Praktisk%20veileder%20RevNatus%20versjon%202.0.pdf. 26.04.21., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=F0AA6D7DE87306FC8176DED7DF857F20, build_uid=abe9acf8-0199-4f96-b00d-264129a12584, revision=0.0.1-alpha}
Keywordshud
Lifecyclein_development
UID7895f7a5-ccbf-411a-b0bc-2c90bf6d1a76
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.236
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En kvantitativ skala for å måle alvorlighetsgraden av psoriasislesjoner basert på dekningsområde og plakk utseende., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Forvaltningssenter EPJ, Helse Nord RHF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke og John Tore Valand, Helse Vest IKT, Helse Bergen, john.tore.valand@helse-bergen.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={description=[], target=[], contacts=[], source=[], capabilities=[], relationships=[], details=[], activities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunktshendelse, description=Uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=CLUSTER, level=4, text=Hoderegionen (h), description=Hoderegion vurdert som del av PASI skår., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Erythem (rødhet), description=Vurdering av rødhet/erythem relatert til psoriasis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
1: Lett
2: Moderat
3: Stor
4: Veldig stor
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=5, text=Infiltrasjon (tykkelse), description=Vurdering av tykkelse relatert til psoriasis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
1: Lett
2: Moderat
3: Stor
4: Veldig stor
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=5, text=Deskvamasjon (skjelling), description=Vurdering av skjelling relatert til psoriasis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
1: Lett
2: Moderat
3: Stor
4: Veldig stor
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=5, text=Areal %, description=Kroppsareal berørt av psoriasis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
1: <10%
2: 10%-29%
3: 30%-49%
4: 50%-69%
5: 70%-89%
6: 90%-100%
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=5, text=Skår hoderegion, description=Totalskår for hoderegionen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter: >=0.0
Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032], code=at0032, itemType=CLUSTER, level=4, text=Trunkusregionen (t), description=Trunkusregionen vurdert som del av PASI skår., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Erythem (rødhet), description=Vurdering av rødhet/erythem relatert til psoriasis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
1: Lett
2: Moderat
3: Stor
4: Veldig stor
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=5, text=Infiltrasjon (tykkelse), description=Vurdering av tykkelse relatert til psoriasis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
1: Lett
2: Moderat
3: Stor
4: Veldig stor
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=5, text=Deskvamasjon (skjelling), description=Vurdering av skjelling relatert til psoriasis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
1: Lett
2: Moderat
3: Stor
4: Veldig stor
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=5, text=Areal %, description=Kroppsareal berørt av psoriasis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
1: <10%
2: 10%-29%
3: 30%-49%
4: 50%-69%
5: 70%-89%
6: 90%-100%
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=5, text=Skår trunkusregion, description=Totalskår for trunkusregionen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter: >=0.0
Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0033], code=at0033, itemType=CLUSTER, level=4, text=Overekstremitetsregionen (ox), description=Overekstremitetsregionen vurdert som del av PASI skår., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0033]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Erythem (rødhet), description=Vurdering av rødhet/erythem relatert til psoriasis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
1: Lett
2: Moderat
3: Stor
4: Veldig stor
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0033]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=5, text=Infiltrasjon (tykkelse), description=Vurdering av tykkelse relatert til psoriasis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
1: Lett
2: Moderat
3: Stor
4: Veldig stor
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0033]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=5, text=Deskvamasjon (skjelling), description=Vurdering av skjelling relatert til psoriasis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
1: Lett
2: Moderat
3: Stor
4: Veldig stor
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0033]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=5, text=Areal %, description=Kroppsareal berørt av psoriasis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
1: <10%
2: 10%-29%
3: 30%-49%
4: 50%-69%
5: 70%-89%
6: 90%-100%
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0033]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=5, text=Skår overekstremitetsregion, description=Totalskår for overekstremitetsregionen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter: >=0.0
Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=CLUSTER, level=4, text=Underekstremitetsregionen (ux), description=Underekstremitetsregionen vurdert som del av PASI skår., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Erythem (rødhet), description=Vurdering av rødhet/erythem relatert til psoriasis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
1: Lett
2: Moderat
3: Stor
4: Veldig stor
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=5, text=Infiltrasjon (tykkelse), description=Vurdering av tykkelse relatert til psoriasis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
1: Lett
2: Moderat
3: Stor
4: Veldig stor
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=5, text=Deskvamasjon (skjelling), description=Vurdering av skjelling relatert til psoriasis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
1: Lett
2: Moderat
3: Stor
4: Veldig stor
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=5, text=Areal %, description=Kroppsareal berørt av psoriasis., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen
1: <10%
2: 10%-29%
3: 30%-49%
4: 50%-69%
5: 70%-89%
6: 90%-100%
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=5, text=Skår underekstremitetsregion, description=Totalskår for underekstremitetsregionen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter: >=0.0
Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total PASI-skår, description=Den totale PASI-skår., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter: >=0.0
Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null]], items=[], state=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0036]/items[at0037], code=at0037, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], context=[], credentials=[], content=[], other_participations=[], ism_transition=[], provider=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0036], code=at0036, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0036]/items[at0037], code=at0037, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]