ARCHETYPE Psoriasis Area Severity Index (PASI) (openEHR-EHR-OBSERVATION.pasi_score.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.pasi_score.v1
ConceptPsoriasis Area Severity Index (PASI)
DescriptionEt verktøy for å måle alvorlighetsgrad av psoriasis basert på affisert areal av hud og plakkenes utseende.
UseBrukes for å registrere resultatene for hver enkelt parameter og deres totale skår for Psoriasis Area Severity Index (PASI). Per dags dato finnes det ingen validert norsk oversettelse av verktøyet. Man har derfor i arketypen valgt å beholde orginalspråk for alle dataelementene. Om det på et tidspunkt etableres en validert norsk oversettelse, vil arketypen oppdateres med denne.
PurposeFor å registrere resultatene for hver enkelt parameter og deres totale skår for Psoriasis Area Severity Index (PASI).
ReferencesFredriksson T, Pettersson U. Severe psoriasis--oral therapy with a new retinoid . Dermatologica. 1978;157(4):238-44.

Langley RG, Ellis CN. Evaluating psoriasis with Psoriasis Area and Severity Index, Psoriasis Global Assessment, and Lattice System Physician's Global Assessment. J Am Acad Dermatol. 2004 Oct;51(4):563-9.

Bożek A, Reich A. The reliability of three psoriasis assessment tools: Psoriasis area and severity index, body surface area and physician global assessment. Adv Clin Exp Med. 2017 Aug;26(5):851-856.
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Helse Bergen HF, Norway
E-post: silje.ljosland.bakke@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-02-18
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Helse Bergen HF, Norway
E-post: silje.ljosland.bakke@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-02-18
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Fredriksson T, Pettersson U. Severe psoriasis--oral therapy with a new retinoid . Dermatologica. 1978;157(4):238-44. Langley RG, Ellis CN. Evaluating psoriasis with Psoriasis Area and Severity Index, Psoriasis Global Assessment, and Lattice System Physician's Global Assessment. J Am Acad Dermatol. 2004 Oct;51(4):563-9. Bożek A, Reich A. The reliability of three psoriasis assessment tools: Psoriasis area and severity index, body surface area and physician global assessment. Adv Clin Exp Med. 2017 Aug;26(5):851-856., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=8A7F7AC8EBD25DEFDC0B5200D0B93870, build_uid=e04de6b5-7874-4c58-aef5-8c7bd1bbcf57, revision=1.0.0}
Keywordshud
Lifecyclepublished
UID875fddac-e183-4885-a9aa-111220be641e
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.236
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et verktøy for å måle alvorlighetsgrad av psoriasis basert på affisert areal av hud og plakkenes utseende., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Hanne Marte Bårholm, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Knut Christian Lundekvam, Helse Bergen, hudavdelingen, Norway
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway (openEHR Editor)
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Kanika Kuwelker, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Silje M Solberg, Helse Bergen, Norway
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Jayashree Panickar, Karolinska Institute, Sweden
Terje Sagmyr, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke og John Tore Valand, Helse Vest IKT, Hanne Marte Bårholm, Helse Bergen, Helse Vest IKT, john.tore.valand@helse-bergen.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, hanne.marte.sandal.barholm@helse-vest-ikt.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], identities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], contacts=[], activities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=CLUSTER, level=4, text=Head region (h), description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Erythema (E), description=Assessment of the redness/erythema of the psoriatic plaques., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: None
  1: Mild
  2: Moderate
  3: Severe
  4: Very severe
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=5, text=Infiltration (I), description=Assessment of thickening of the psoriatic plaques., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: None
  1: Mild
  2: Moderate
  3: Severe
  4: Very severe
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=5, text=Desquamation (D), description=Assessment of scaling of the psoriatic plaques., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: None
  1: Mild
  2: Moderate
  3: Severe
  4: Very severe
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=5, text=Body surface area involvement (A), description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: No involvement
  1: <10%
  2: 10%-29%
  3: 30%-49%
  4: 50%-69%
  5: 70%-89%
  6: 90%-100%
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=5, text=Score head region, description=The total score for the head region., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
  Enheter: >=0.0
  Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032], code=at0032, itemType=CLUSTER, level=4, text=Trunk region (t), description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Erythema (E), description=Assessment of the redness/erythema of the psoriatic plaques., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: None
  1: Mild
  2: Moderate
  3: Severe
  4: Very severe
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=5, text=Infiltration (I), description=Assessment of thickening of the psoriatic plaques., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: None
  1: Mild
  2: Moderate
  3: Severe
  4: Very severe
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=5, text=Desquamation (D), description=Assessment of scaling of the psoriatic plaques., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: None
  1: Mild
  2: Moderate
  3: Severe
  4: Very severe
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=5, text=Body surface area involvement (A), description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: No involvement
  1: <10%
  2: 10%-29%
  3: 30%-49%
  4: 50%-69%
  5: 70%-89%
  6: 90%-100%
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0032]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=5, text=Score trunk region, description=The total score for the trunk region., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
  Enheter: >=0.0
  Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0033], code=at0033, itemType=CLUSTER, level=4, text=Upper extremities region (u), description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0033]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Erythema (E), description=Assessment of the redness/erythema of the psoriatic plaques., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: None
  1: Mild
  2: Moderate
  3: Severe
  4: Very severe
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0033]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=5, text=Infiltration (I), description=Assessment of thickening of the psoriatic plaques., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: None
  1: Mild
  2: Moderate
  3: Severe
  4: Very severe
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0033]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=5, text=Desquamation (D), description=Assessment of scaling of the psoriatic plaques., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: None
  1: Mild
  2: Moderate
  3: Severe
  4: Very severe
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0033]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=5, text=Body surface area involvement (A), description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: No involvement
  1: <10%
  2: 10%-29%
  3: 30%-49%
  4: 50%-69%
  5: 70%-89%
  6: 90%-100%
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0033]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=5, text=Score upper extremities region, description=The total score for the upper extremities region., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
  Enheter: >=0.0
  Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034], code=at0034, itemType=CLUSTER, level=4, text=Lower extremities region (l), description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Erythema (E), description=Assessment of the redness/erythema of the psoriatic plaques., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: None
  1: Mild
  2: Moderate
  3: Severe
  4: Very severe
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=5, text=Infiltration (I), description=Assessment of thickening of the psoriatic plaques., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: None
  1: Mild
  2: Moderate
  3: Severe
  4: Very severe
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=5, text=Desquamation (D), description=Assessment of scaling of the psoriatic plaques., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: None
  1: Mild
  2: Moderate
  3: Severe
  4: Very severe
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=5, text=Body surface area involvement (A), description=, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: No involvement
  1: <10%
  2: 10%-29%
  3: 30%-49%
  4: 50%-69%
  5: 70%-89%
  6: 90%-100%
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0034]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=5, text=Score lower extremities region, description=The total score for the lower extremities region., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
  Enheter: >=0.0
  Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total PASI-score, description=The total PASI score., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
  Enheter: >=0.0
  Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null]], details=[], source=[], target=[], other_participations=[], ism_transition=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0036]/items[at0037], code=at0037, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], state=[], content=[], context=[], description=[], provider=[], capabilities=[], relationships=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0036], code=at0036, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0036]/items[at0037], code=at0037, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]