ARCHETYPE PASI-score (openEHR-EHR-OBSERVATION.pasi_score.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.pasi_score.v0
ConceptPASI-score
DescriptionEn kvantitativ skala for å måle alvorlighetsgraden av psoriasislesjoner basert på dekningsområde og plakk utseende.
UsePASI-Score er en kvantitativ måling av alvorlighetsgraden av psoriasis basert på dekningsområde og plakk utseende. Alle komponenter må være gjennomført for å beregne en gyldig total poengsum. Denne arketypen muliggjør opptak av de aktuelle dataelementer. Applikasjonen må beregne algoritmen riktig, inklusive vekting for hver kroppsdel.
PurposePsoriasis Area Severity Index (PASI) er en indeks som brukes til å uttrykke alvorlighetsgraden av psoriasis. Det kombinerer alvorlighetsgrad (rødhet, tykkelse og skjelling) og andel av berørt område.
Referenceshttp://www.hudlegekontoret.no/pasientinstruksjoner_a_aa/pasi_score

http://www.medicareaustralia.gov.au/provider/pbs/drugs1/files/ma_4178_PASI_calculation_and_whole_body_diagram.pdf

Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Helse Bergen HF, Norway
E-post: silje.ljosland.bakke@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-02-18
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Helse Bergen HF, Norway
E-post: silje.ljosland.bakke@helse-bergen.no
Opprinnelig skrevet dato: 2014-02-18
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=http://www.hudlegekontoret.no/pasientinstruksjoner_a_aa/pasi_score http://www.medicareaustralia.gov.au/provider/pbs/drugs1/files/ma_4178_PASI_calculation_and_whole_body_diagram.pdf , original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=DD3C7E97D1EAD6BE882E94EB493D3F6A, build_uid=d4ad498c-08fe-48eb-89be-da1ebaa7c001, revision=0.0.1-alpha}
Keywordspsoriasis, PASI
Lifecyclein_development
UID7895f7a5-ccbf-411a-b0bc-2c90bf6d1a76
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.236
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En kvantitativ skala for å måle alvorlighetsgraden av psoriasislesjoner basert på dekningsområde og plakk utseende., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia, originalLanguage=nb, translators=English: Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia, heather.leslie@oceaninformatics.com
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[], credentials=[], target=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=CLUSTER, level=4, text=(Kroppsdel), description=Identifisering av kroppens områder vurderes som en del av PASI-score., comment=Hver kroppsdel identifiseres ved en run-time avgrensning. Hver verdi for hver kroppsdel må registreres for å kunne beregne en korrekt PASI-score., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..4, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Runtime name constraint:
 • Hode [Vurdering av omfang av psoriasis på hodet.]
 • Overekstremiteter [Vurdering av omfang av psoriasis på overekstremiteter.]
 • Trunkus [Vurdering av omfang av psoriasis på trunkus.]
 • Underekstremiteter [Vurdering av omfang av psoriasis på underekstremiteter.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Rødhet, description=Vurdering av rødhet i huden i aktuell kroppsdel., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen [Ingen rødhet.]
1: Lett [Lett rødhet.]
2: Moderat [Moderat rødhet.]
3: Alvorlig [Alvorlig rødhet.]
4: Veldig alvorlig [Veldig alvorlig rødhet]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tykkelse, description=Vurdering av tykkelse av huden i aktuell kroppsdel., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen [Ingen tykkelse]
1: Lett [Lett tykkelse.]
2: Moderat [Moderat tykkelse.]
3: Alvorlig [Alvorlig tykkelse.]
4: Veldig alvorlig [Veldig alvorlig tykkelse.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=5, text=Skjelling, description=Vurdering av skjelling av huden i aktuell kroppsdel., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen [Ingen skjelling.]
1: Lett [Lett skjelling.]
2: Moderat [Moderat skjelling.]
3: Alvorlig [Alvorlig skjelling.]
4: Veldig alvorlig [Veldig alvorlig skjelling.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=5, text=Grad av involvering, description=Prosentdelen av arealet med psoriasis av det totale området gradert på en skala fra 0 til 6., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen [Ingen grad av involvering.]
1: 1-9% [Under 10% grad av involvering.]
2: 10-29% [10-29% grad av involvering.]
3: 30-49% [30-49% grad av involvering.]
4: 50-69% [50-69% grad av involvering.]
5: 70-89% [70-89% grad av involvering.]
6: 90-100% [90-100% grad av involvering.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=5, text=Total PASI-score kroppsdel, description=Total PASI-score for aktuell kroppsdel., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter:
 • 0.0..30.0 1
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total PASI-score, description=Total PASI-score = Summert PASI-score for hode, trunkus, overekstremiteter og underekstremiteter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter:
 • 0.0..72.0 1
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=Multimedia, description=Bilde eller video tatt under undersøkelse eller digitalt diagram av omfang av involvering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=image/cgm, image/gif, image/png, image/tiff, image/jpeg, video/BT656, video/CelB, video/H261, video/H263, video/H263-1998, video/H263-2000, video/quicktime, extendedValues=null]], content=[], other_participations=[], details=[], items=[], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Enhver vurdering av PASI utført på et angitt tidspunkt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], capabilities=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..1, cardinalityText=obligatorisk, subCardinalityFormal=4..*, subCardinalityText=Minimum 4 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=data, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=CLUSTER, level=4, text=(Kroppsdel), description=Identifisering av kroppens områder vurderes som en del av PASI-score., comment=Hver kroppsdel identifiseres ved en run-time avgrensning. Hver verdi for hver kroppsdel må registreres for å kunne beregne en korrekt PASI-score., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..4, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Runtime name constraint:
 • Hode [Vurdering av omfang av psoriasis på hodet.]
 • Overekstremiteter [Vurdering av omfang av psoriasis på overekstremiteter.]
 • Trunkus [Vurdering av omfang av psoriasis på trunkus.]
 • Underekstremiteter [Vurdering av omfang av psoriasis på underekstremiteter.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=5, text=Rødhet, description=Vurdering av rødhet i huden i aktuell kroppsdel., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen [Ingen rødhet.]
1: Lett [Lett rødhet.]
2: Moderat [Moderat rødhet.]
3: Alvorlig [Alvorlig rødhet.]
4: Veldig alvorlig [Veldig alvorlig rødhet]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tykkelse, description=Vurdering av tykkelse av huden i aktuell kroppsdel., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen [Ingen tykkelse]
1: Lett [Lett tykkelse.]
2: Moderat [Moderat tykkelse.]
3: Alvorlig [Alvorlig tykkelse.]
4: Veldig alvorlig [Veldig alvorlig tykkelse.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=5, text=Skjelling, description=Vurdering av skjelling av huden i aktuell kroppsdel., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen [Ingen skjelling.]
1: Lett [Lett skjelling.]
2: Moderat [Moderat skjelling.]
3: Alvorlig [Alvorlig skjelling.]
4: Veldig alvorlig [Veldig alvorlig skjelling.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=5, text=Grad av involvering, description=Prosentdelen av arealet med psoriasis av det totale området gradert på en skala fra 0 til 6., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen [Ingen grad av involvering.]
1: 1-9% [Under 10% grad av involvering.]
2: 10-29% [10-29% grad av involvering.]
3: 30-49% [30-49% grad av involvering.]
4: 50-69% [50-69% grad av involvering.]
5: 70-89% [70-89% grad av involvering.]
6: 90-100% [90-100% grad av involvering.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=5, text=Total PASI-score kroppsdel, description=Total PASI-score for aktuell kroppsdel., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter:
 • 0.0..30.0 1
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total PASI-score, description=Total PASI-score = Summert PASI-score for hode, trunkus, overekstremiteter og underekstremiteter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=null, values=Egenskap: Qualified real
Enheter:
 • 0.0..72.0 1
  Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=Multimedia, description=Bilde eller video tatt under undersøkelse eller digitalt diagram av omfang av involvering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_MULTIMEDIA, bindings=null, values=image/cgm, image/gif, image/png, image/tiff, image/jpeg, video/BT656, video/CelB, video/H261, video/H263, video/H263-1998, video/H263-2000, video/quicktime, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]