ARCHETYPE Clinical Frailty Scale (CFS) (openEHR-EHR-OBSERVATION.clinical_frailty_scale.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.clinical_frailty_scale.v1
ConceptClinical Frailty Scale (CFS)
DescriptionClinical Frailty Scale er en vurderingsskala for å gradere skrøpelighet hos eldre ved å kartlegge graden av kondisjon og skrøpelighet.
UseBrukes for å registrere vurdering av skrøpelighet i henhold til Clinical Frailty Scale (CFS). openEHR-arketyper er fritt tilgjengelige under en åpen lisens, men det spesifikke innholdet i denne Clinical Frailty Scale-arketypen er opphavsrettslig beskyttet. All bruk av denne arketypen i implementasjoner må gjøres i henhold til vilkår gitt av innehaverne av opphavsretten. Erklæring om opphavsrett: ©2009. Version 1.2_EN. All rights reserved. Geriatric Medicine Research, Dalhousie University, Halifax, Canada. Informasjon om opphavsretten: https://www.dal.ca/sites/gmr/our-tools/clinical-frailty-scale.html.
PurposeFor å registrere vurdering av skrøpelighet i henhold til Clinical Frailty Scale (CFS).
ReferencesRockwood K, Song X, MacKnight C, Bergman H, Hogan DB, McDowell I, Mitnitski A. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ. 2005 Aug 30;173(5):489-95. doi: 10.1503/cmaj.050051. PMID: 16129869; PMCID: PMC1188185. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1188185/.

Clinical Frailty Scale [Internet]. Dalhousie University. Dalhousie University; 2019 [cited 2020 Apr 21]. Available from: https://www.dal.ca/sites/gmr/our-tools/clinical-frailty-scale.html.
AuthorsForfatternavn: Dr Paul Miller
Organisasjon: NES Digital Service, NHS Scotland
E-post: paul.miller@nes.scot.nhs.uk
Opprinnelig skrevet dato: 2019-06-24
Other Details LanguageForfatternavn: Dr Paul Miller
Organisasjon: NES Digital Service, NHS Scotland
E-post: paul.miller@nes.scot.nhs.uk
Opprinnelig skrevet dato: 2019-06-24
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Rockwood K, Song X, MacKnight C, Bergman H, Hogan DB, McDowell I, Mitnitski A. A global clinical measure of fitness and frailty in elderly people. CMAJ. 2005 Aug 30;173(5):489-95. doi: 10.1503/cmaj.050051. PMID: 16129869; PMCID: PMC1188185. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1188185/. Clinical Frailty Scale [Internet]. Dalhousie University. Dalhousie University; 2019 [cited 2020 Apr 21]. Available from: https://www.dal.ca/sites/gmr/our-tools/clinical-frailty-scale.html., current_contact=Dr Paul Miller, NDS, Scotland, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=BE19E8C2BA420AFD8E3CAAED2FF36A61, build_uid=d48233f4-d891-4efa-b907-8e00bb7a9d93, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org. Please note: SNOMED-CT term-bindings currently applied to the individual score values belong to the UK SNOMED_CT namespace., revision=1.0.0}
Keywordsskrøpelighet, geriatrisk, gammel, høy alder, aktivitet, terminal, eldre, aldring, Rockwood
Lifecyclepublished
UID41233a51-b661-487e-991c-d7c062ef2982
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2337
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=[SNOMED-CT::445414007 | Canadian Study of Health and Aging clinical frailty scale], archetypeConceptDescription=Clinical Frailty Scale er en vurderingsskala for å gradere skrøpelighet hos eldre ved å kartlegge graden av kondisjon og skrøpelighet., archetypeConceptComment=Også kjent som Rockwood Clinical Frailty Scale. , otherContributors=Ian McNicoll, NDS, Scotland, originalLanguage=en, translators=
  • German: Sarah Ballout, MHH-Hannover, ballout.sarah@mh-hannover.de
  • Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT, Helse Vest IKT AS, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={activities=[], target=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], content=[], contacts=[], ism_transition=[], description=[], details=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Skrøpelighetsskala, description=Vurdering av skrøpelighet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=[SNOMED-CT::763264000 | Canadian Study of Health and Aging Clinical Frailty Scale score], values=1: Veldig sprek [Personer som er robuste, aktive, energiske og motiverte. De trener vanligvis regelmessig, og er blant de mest spreke i aldergruppen.]
2: Sprek [Personer som ikke har aktive sykdomssymptom, men er mindre spreke en kategori 1. De kan trene og være veldig aktive av og til, eks sesongpreget.]
3: Klarer seg bra [Personer hvis medisinske problem er godt kontrollert, men er ikke regelmessig aktive foruten vanlig gange.]
4: Sårbar [Selv om de ikke er avhengig av daglig hjelp fra andre, vil symptomer begrense aktiviteter. De klager ofte over at de «svekkes» og blir fort slitne og trøtte ila dagen.]
5: Lett skrøpelig [Disse er klart langsomme, og trenger hjelp til mer komplekse daglige aktiviteter (finanser, transport, vask og rengjøring, medikamenter). Vanligvis vil gruppen i økende grad ha problem med å handle eller gå utenfor huset alene, lage måltider og ordne i hjemmet.]
6: Moderat skrøpelig [Personer som må ha hjelp til alle aktiviteter utenfor hjemmet og med å stelle hjemmet. De har problem med trapper, trenger hjelp til bading og kan trenge litt hjelp til å kle seg.]
7: Alvorlig skrøpelig [Disse personer er helt avhengig av hjelp til personlig pleie både av fysiske eller kognitive årsaker. De er ellers stabile, og har ikke stor risiko for å dø ila en 6 måneders periode.]
8: Svært alvorlig skrøpelig [Helt avhengig av hjelp til alle gjøremål, nærmer seg livets slutt. Typisk er at de ikke kommer seg selv etter mindre akutte hendelser.]
9: Terminalt syk [I livets sluttfase. Kategorien kan brukes der leveutsiktene med stor grad av sikkerhet er < 6 mnd. Selv om de ikke kan kalles «frail» (skrøpelig).]
, extendedValues=null]], other_participations=[], provider=[], credentials=[], items=[], state=[], context=[], identities=[], relationships=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], capabilities=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0014], code=at0014, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0014]/items[at0015], code=at0015, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]