ARCHETYPE CRB-65 skår (openEHR-EHR-OBSERVATION.crb_65.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.crb_65.v1
ConceptCRB-65 skår
DescriptionEn vurderingsskår som brukes utenfor sykehus til å grovt estimere alvorlighetsgraden av samfunnservervet lungebetennelse.
UseBrukes for å registrere resultatene for hvert parameter og deres totalsum for CRB-65 skår.
MisuseBrukes ikke til å registrere CURB-65 skår, som er ment brukt i sykehus. Bruk arketypen OBSERVATION.curb_65 til dette formålet.
PurposeFor å registrere resultatene for hvert parameter og deres totalsum for CRB-65 skår.
ReferencesLim WS, van der Eerden MM, Laing R, Boersma WG, Karalus N, Town GI, Lewis SA, Macfarlane JT. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. Thorax. 2003 May;58(5):377-82. doi: 10.1136/thorax.58.5.377. PubMed PMID: 12728155; PubMed Central PMCID: PMC1746657.

Lim WS, Baudouin SV, George RC, Hill AT, Jamieson C, Le Jeune I, Macfarlane JT, Read RC, Roberts HJ, Levy ML, Wani M, Woodhead MA. BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults: update 2009. Thorax. 2009 Oct;64 Suppl 3:iii1-55. doi: 10.1136/thx.2009.121434. PubMed PMID: 19783532. Available from: https://www.brit-thoracic.org.uk/quality-improvement/guidelines/pneumonia-adults/.

Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus/nedre-luftveier#samfunnservervet-pneumoni. Hentet 30.06.20.
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-04-29
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-04-29
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Lim WS, van der Eerden MM, Laing R, Boersma WG, Karalus N, Town GI, Lewis SA, Macfarlane JT. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. Thorax. 2003 May;58(5):377-82. doi: 10.1136/thorax.58.5.377. PubMed PMID: 12728155; PubMed Central PMCID: PMC1746657. Lim WS, Baudouin SV, George RC, Hill AT, Jamieson C, Le Jeune I, Macfarlane JT, Read RC, Roberts HJ, Levy ML, Wani M, Woodhead MA. BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults: update 2009. Thorax. 2009 Oct;64 Suppl 3:iii1-55. doi: 10.1136/thx.2009.121434. PubMed PMID: 19783532. Available from: https://www.brit-thoracic.org.uk/quality-improvement/guidelines/pneumonia-adults/. Nasjonal faglig retningslinje for bruk av antibiotika i sykehus. https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/antibiotika-i-sykehus/nedre-luftveier#samfunnservervet-pneumoni. Hentet 30.06.20., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=E4CD0A106BED44E0268854659166C61B, build_uid=7778f2f6-0d37-4966-9036-db32114d31a5, revision=1.0.0}
Keywordspneumonia, CAP, sammfunnservervet, LRTI,
Lifecyclepublished
UID222ec30c-b4b3-40b3-aa51-c71cb382da76
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2336
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En vurderingsskår som brukes utenfor sykehus til å grovt estimere alvorlighetsgraden av samfunnservervet lungebetennelse., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Dag Aarhus, Vestre Viken HF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo universitetssykehus HF, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Greg Burch, Tiny Medical Apps, United Kingdom
Grant Forrest, NHS Scotland, United Kingdom
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Morten Hørthe, DIPS, Norway
Henrik Kockum, Cambio, Sweden
Nils Kolstrup, Skansen Legekontor og Nasjonalt Senter for samhandling og telemedisin, Norway
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Pramil Liyanage, Ministry of Health, Sri Lanka
Mark Luciani, Bath and North East Somerset, Swindon and Wiltshire Clinical Commisioning Group, United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Bjørn Næss, DIPS ASA, Norway
Ana Pereira, CINTESIS, CUF-Porto, Portugal
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Anders Thurin, VGR, Sweden
Jeremy Tong, NHS, United Kingdom
John Tore Valand, Haukeland Universitetssjukehus, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (Nasjonal IKT redaktør), originalLanguage=en, translators=
 • Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Silje Ljosland Bakke, John Tore Valand, Helse Vest IKT, Helse Vest IKT AS, Helse Bergen, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, john.tore.valand@helse-bergen.no

 • , subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Forvirring, description=Har pasienten nyoppstått forvirring?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
  1: Ja
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Respirasjonsfrekvens, description=Har pasienten en repirasjonsfrekvens høyere eller lik enn 30 /min?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
  1: Ja
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=Blodtrykk, description=Har pasienten systolisk blodtrykk <90 eller diastolisk blodtrykk ≤60 mmHg?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
  1: Ja
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Alder, description=Er pasienten 65 år eller eldre?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei
  1: Ja
  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=4, text=Totalskår, description=Summen av poeng på hvert enkelt parameter i CRB-65 skåren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=4

  , extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=4, text=Alvorlighetsgrad, description=Summen av poeng på hvert enkelt parameter i CRB-65 skåren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Lav alvorlighetsgrad [CRB-65 skår 0: Lav mortalitetsrisiko.]
  • Moderat alvorlighetsgrad [CRB-65 skår 1-2: Moderat mortalitetsrisiko.]
  • Høy alvorlighetsgrad [CRB-65 skår 3-4: Høy mortalitetsrisiko.]
  , extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=POINT_EVENT, level=2, text=Uspesifisert tidspunkthendelse, description=Uspesifisert tidspunkt som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=POINT_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0013], code=at0013, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0013]/items[at0022], code=at0022, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
  Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]