ARCHETYPE CURB-65 skår (openEHR-EHR-OBSERVATION.curb_65.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.curb_65.v0
ConceptCURB-65 skår
DescriptionEn klinisk skår som brukes til å grovt estimere alvorlighetsgraden av samfunnservervet lungebetennelse hos pasienter tilsett i sykehus.
UseBrukes for å registrere resultatene for hvert parameter og deres totalsum for CURB-65 skår.
MisuseBrukes ikke til å registrere CRB-65 skår. Bruk arketypen OBSERVATION.crb_65 til dette formålet.
PurposeFor å registrere resultatene for hvert parameter og deres totalsum for CURB-65 skår.
ReferencesAvgrenet fra: CURB-65 score, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-05-28]. Available from: https://openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.4695
Lim WS, van der Eerden MM, Laing R, Boersma WG, Karalus N, Town GI, Lewis SA, Macfarlane JT. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. Thorax. 2003 May;58(5):377-82. doi: 10.1136/thorax.58.5.377. PubMed PMID: 12728155; PubMed Central PMCID: PMC1746657.

Lim WS, Baudouin SV, George RC, Hill AT, Jamieson C, Le Jeune I, Macfarlane JT, Read RC, Roberts HJ, Levy ML, Wani M, Woodhead MA. BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults: update 2009. Thorax. 2009 Oct;64 Suppl 3:iii1-55. doi: 10.1136/thx.2009.121434. PubMed PMID: 19783532.
Copyright© Nasjonal IKT HF
AuthorsForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-04-29
Other Details LanguageForfatternavn: Silje Ljosland Bakke
Organisasjon: Helse Vest IKT AS
E-post: silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no
Opprinnelig skrevet dato: 2020-04-29
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=Nasjonal IKT, references=Avgrenet fra: CURB-65 score, Draft archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-05-28]. Available from: https://openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.4695 Lim WS, van der Eerden MM, Laing R, Boersma WG, Karalus N, Town GI, Lewis SA, Macfarlane JT. Defining community acquired pneumonia severity on presentation to hospital: an international derivation and validation study. Thorax. 2003 May;58(5):377-82. doi: 10.1136/thorax.58.5.377. PubMed PMID: 12728155; PubMed Central PMCID: PMC1746657. Lim WS, Baudouin SV, George RC, Hill AT, Jamieson C, Le Jeune I, Macfarlane JT, Read RC, Roberts HJ, Levy ML, Wani M, Woodhead MA. BTS guidelines for the management of community acquired pneumonia in adults: update 2009. Thorax. 2009 Oct;64 Suppl 3:iii1-55. doi: 10.1136/thx.2009.121434. PubMed PMID: 19783532., original_namespace=no.nasjonalikt, original_publisher=Nasjonal IKT, custodian_namespace=no.nasjonalikt, MD5-CAM-1.0.1=ABB9E3DAD85A04B712E54C37C76C8C2F, build_uid=461cd123-42df-4309-9453-f8dba9575fc9, revision=0.0.1-alpha}
Keywordspneumonia, lungebetennelse, pneumoni
Lifecyclein_development
UIDb0fd8264-bae5-44d0-9e42-060b11ab5a2b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2335
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En klinisk skår som brukes til å grovt estimere alvorlighetsgraden av samfunnservervet lungebetennelse hos pasienter tilsett i sykehus. , archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Mikkel Gaup Grønmo, John Tore Valand, Marit Alice Venheim, Helse-Nord, FSE, Helse Bergen, Helse Vest IKT, mikkel.johan.gaup.gronmo@helse-nord.no, mg2801fi@unn.no, john.tore.valand@helse-bergen.no, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no, Nasjonal IKT HF
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={content=[], capabilities=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i en templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], details=[], identities=[], other_participations=[], items=[], description=[], contacts=[], provider=[], source=[], protocol=[], ism_transition=[], target=[], state=[], context=[], relationships=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Forvirring, description=Har pasienten nyoppstått forvirring?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten har ikke nyoppstått forvirring.]
1: Ja [Pasienten har nyoppstått forvirring.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=4, text=Urea, description=Har pasienten >7 mmol/L Urea i blodet?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten har <7 mmol/L urea i blodet.]
1: Ja [Pasienten har >7 mmol/L urea i blodet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=4, text=Respirasjonsfrekvens, description=Har pasienten en repirasjonsfrekvens høyere eller lik enn 30 /min?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten har en respirasjonsfrekvens <30/min.]
1: Ja [Pasienten har en respirasjonsfrekvens ≥30 /min.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=Blodtrykk, description=Har pasienten systolisk blodtrykk <90 eller diastolisk blodtrykk ≤60 mmHg?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten har systolisk blodtrykk ≥90 og diastolisk blodtrykk >60 mmHg.]
1: Ja [Pasienten har systolisk blodtrykk <90 eller diastolisk blodtrykk ≤60 mmHg?]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=4, text=Alder, description=Er pasienten 65 år eller eldre?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Nei [Pasienten er <65 år.]
1: Ja [Pasienten er ≥65 år.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total skår, description=Summen av poeng på hvert enkelt parameter i CURB-65 skåren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=5

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=4, text=Vurdering av alvorlighet, description=Alvorlighetsvurdering basert på CURB-65 skåren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Lav alvorlighetsgrad [CURB-65 score 0-1: Pasienten kan vurderes å behandles ambulant.]
  • Moderat alvorlighetsgrad [CURB-65 score 2: Pasienten bør vurderes for korttidsopphold i spesialisthelsetjenesten eller poliklinisk behandling i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.]
  • Høy alvorlighetsgrad [CURB-65 score 3-4: Pasienten bør tilses av en overlege eller tilsvarende uten opphold for å kartlegge alvorlighet av sykdom og bør som regel bli behandlet som en alvorlig pneumoni. Pasienter med CURB-65 skår på 4 og 5 bør vurderes med tanke på nærstående behov for intensivbehandling eller liknende tjenestenivå.]
, extendedValues=null]], activities=[], credentials=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0013], code=at0013, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]