ARCHETYPE Kapillær fylningstid (CRT) (openEHR-EHR-OBSERVATION.capillary_refill.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.capillary_refill.v1
ConceptKapillær fylningstid (CRT)
DescriptionMåling av tiden det tar før fargen vender tilbake i en ekstern kapillærseng etter å ha blitt utsatt for ytre press.
UseBruk for å registrere funn knyttet til den kapillære fylningstiden (CRT).
PurposeFor å registrere funn knyttet til den kapillære fylningstiden (CRT).
ReferencesAvgrenet fra: Capillary refill time (CRT), Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-08-27]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.4685

King D, Morton R, Bevan C. How to use capillary refill time. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2014 Jun;99(3):111-6. doi: 10.1136/archdischild-2013-305198. Epub 2013 Nov 13. Review. PubMed PMID: 24227793.

E. Kviesis-Kipge, E. Curkste, J. Spigulis, L. Eihvalde, “Real-time analysis of skin capillary-refill processes using blue LED,” Proc. SPIE 7715, Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care II, 771523 (18 May 2010); https://doi.org/10.1117/12.854263

Kawaguchi R, Nakada TA, Oshima T, Shinozaki M, Nakaguchi T, Haneishi H, Oda S. Optimal pressing strength and time for capillary refilling time. Crit Care. 2019 Jan 8;23(1):4. doi: 10.1186/s13054-018-2295-3. PubMed PMID: 30621748; PubMed Central PMCID: PMC6323707.
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics Ltd.
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-04-26
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics Ltd.
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-04-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Avgrenet fra: Capillary refill time (CRT), Published archetype [Internet]. openEHR Foundation, openEHR Clinical Knowledge Manager [cited: 2020-08-27]. Available from: https://ckm.openehr.org/ckm/archetypes/1013.1.4685 King D, Morton R, Bevan C. How to use capillary refill time. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2014 Jun;99(3):111-6. doi: 10.1136/archdischild-2013-305198. Epub 2013 Nov 13. Review. PubMed PMID: 24227793. E. Kviesis-Kipge, E. Curkste, J. Spigulis, L. Eihvalde, “Real-time analysis of skin capillary-refill processes using blue LED,” Proc. SPIE 7715, Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care II, 771523 (18 May 2010); https://doi.org/10.1117/12.854263 Kawaguchi R, Nakada TA, Oshima T, Shinozaki M, Nakaguchi T, Haneishi H, Oda S. Optimal pressing strength and time for capillary refilling time. Crit Care. 2019 Jan 8;23(1):4. doi: 10.1186/s13054-018-2295-3. PubMed PMID: 30621748; PubMed Central PMCID: PMC6323707., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=FBCF8F409BEA396057BFB5BEA656A646, build_uid=246c0278-8255-4cfa-8356-59d18d039a59, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org., revision=1.0.0}
Keywordsrefyldningstid, CRT, Capillary refill time, kapillær refill
Lifecyclepublished
UID8cf83f14-be46-4f78-a462-b56f162f699b
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2334
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Måling av tiden det tar før fargen vender tilbake i en ekstern kapillærseng etter å ha blitt utsatt for ytre press., archetypeConceptComment=Noen ganger benevnt som "kapillær refill"., otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Mikkel Gaup Grønmo, Helse-Nord, FSE, Norway (openEHR Editor)
Anca Heyd, DIPS ASA, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia
Robert Madeley, Cambio Healthcare systems, Sweden
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Anoop Shah, University College London, United Kingdom
Trine Strand, Oslo Universitetssykehus (OUS), Norway
Roy Støle, OUS, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Jeremy Tong, NHS, United Kingdom
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor), originalLanguage=en, translators=Swedish: Viktor Bäckman, Linköpings Universitet, vikba308@student.liu.se
Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, John Tore Valand, Oslo University Hospital, Helse Bergen, varntzen@ous-hf.no, john.tore.valand@helse-bergen.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Fylningstid, description=Den målte tiden det tar før fargen vender tilbake etter å ha blitt utsatt for ytre press., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=[SNOMED-CT::15527001 | Capillary filling]
[LOINC::44971-0 | Capillary refill [Time]], values=Egenskap: Time
Enheter: 0.0..20.0 s
Begrens antall desimaler: 1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk tolkning, description=En klinisk tolkning av tiden for kapillær refylning., comment=Normalområdet kan variere med alder., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om kapillær fylningstid, som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0019]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målested, description=Anatomisk sted hvor den kapillære fylningstiden var målt., comment=For eksempel "negleseng 2. høyre finger", "panne", "sternum" eller "fri hudlapp venstre bryst"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0019]/items[at0039], code=at0039, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert målested, description=Strukturert anatomisk lokalisering av stedet målingen ble gjort., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0019]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode, description=Fritekstbeskrivelse av metoden som ble benyttet for måling av kapillær fylningstid., comment=Spesifiser for å sikre at en sekvens av målinger blir gjort på samme måte., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0019]/items[at0037], code=at0037, itemType=SLOT, level=2, text=Måleapparat, description=Detaljer om eventuelt måleapparat som er brukt til å måle kapillær fylningstid., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0019]/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0021]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Fritekstbeskrivelse av problemer eller faktorer som kan ha påvirkning på målingen av kapillær fylningstid., comment=For eksempel smerter, feber, temperatur eller lys i omgivelsene, bruk av vasoaktive medikamenter eller tilstoppet eller hindret perifer sirkulasjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0019], code=at0019, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0021], code=at0021, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0019]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målested, description=Anatomisk sted hvor den kapillære fylningstiden var målt., comment=For eksempel "negleseng 2. høyre finger", "panne", "sternum" eller "fri hudlapp venstre bryst"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0019]/items[at0039], code=at0039, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert målested, description=Strukturert anatomisk lokalisering av stedet målingen ble gjort., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v2, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0019]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode, description=Fritekstbeskrivelse av metoden som ble benyttet for måling av kapillær fylningstid., comment=Spesifiser for å sikre at en sekvens av målinger blir gjort på samme måte., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0019]/items[at0037], code=at0037, itemType=SLOT, level=2, text=Måleapparat, description=Detaljer om eventuelt måleapparat som er brukt til å måle kapillær fylningstid., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0019]/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]