ARCHETYPE Kapillær fylningstid (openEHR-EHR-OBSERVATION.capillary_refill.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.capillary_refill.v0
ConceptKapillær fylningstid
DescriptionTiden det tar før fargen vender tilbake i en ekstern kapillærseng etter å ha blitt utsatt for ytre press.
UseBruk for å registrere funn knyttet til kapillær fylningstid (CRT).
PurposeFor å registrere funn knyttet til kapillær fylningstid (CRT).
ReferencesKing D, Morton R, Bevan C. How to use capillary refill time. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2014 Jun;99(3):111-6. doi: 10.1136/archdischild-2013-305198. Epub 2013 Nov 13. Review. PubMed PMID: 24227793.

E. Kviesis-Kipge, E. Curkste, J. Spigulis, L. Eihvalde, “Real-time analysis of skin capillary-refill processes using blue LED,” Proc. SPIE 7715, Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care II, 771523 (18 May 2010); https://doi.org/10.1117/12.854263

Kawaguchi R, Nakada TA, Oshima T, Shinozaki M, Nakaguchi T, Haneishi H, Oda S. Optimal pressing strength and time for capillary refilling time. Crit Care. 2019 Jan 8;23(1):4. doi: 10.1186/s13054-018-2295-3. PubMed PMID: 30621748; PubMed Central PMCID: PMC6323707.
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics Ltd.
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-04-26
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics Ltd.
E-post: ian@freshehr.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-04-26
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=King D, Morton R, Bevan C. How to use capillary refill time. Arch Dis Child Educ Pract Ed. 2014 Jun;99(3):111-6. doi: 10.1136/archdischild-2013-305198. Epub 2013 Nov 13. Review. PubMed PMID: 24227793. E. Kviesis-Kipge, E. Curkste, J. Spigulis, L. Eihvalde, “Real-time analysis of skin capillary-refill processes using blue LED,” Proc. SPIE 7715, Biophotonics: Photonic Solutions for Better Health Care II, 771523 (18 May 2010); https://doi.org/10.1117/12.854263 Kawaguchi R, Nakada TA, Oshima T, Shinozaki M, Nakaguchi T, Haneishi H, Oda S. Optimal pressing strength and time for capillary refilling time. Crit Care. 2019 Jan 8;23(1):4. doi: 10.1186/s13054-018-2295-3. PubMed PMID: 30621748; PubMed Central PMCID: PMC6323707., original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=3C03937CC5227F1D9CF612A6257A7152, build_uid=378e11d9-0f8e-4dd0-ab67-19a787fc976d, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha}
Keywordsrefyldningstid, CRT, Capillary refill time
Lifecyclein_development
UIDfc9a554e-e658-4b7f-b7ed-b6e810bef564
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2334
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Tiden det tar før fargen vender tilbake i en ekstern kapillærseng etter å ha blitt utsatt for ytre press., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=Swedish: Viktor Bäckman, Linköpings Universitet, vikba308@student.liu.se
Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, John Tore Valand, Oslo University Hospital, Helse Bergen, varntzen@ous-hf.no, john.tore.valand@helse-bergen.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kapillær fylningstid, description=Tiden det tar før fargen vender tilbake i en ekstern kapillærseng etter å ha blitt utsatt for ytre press., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_QUANTITY, bindings=[SNOMED-CT::15527001 | Capillary filling, function (observable entity)]
[LOINC::44971-0 | Capillary refill [Time]], values=Egenskap: Time
Enheter:
  • 0.0..20.0 s
    Begrens antall desimaler: 1
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Klinisk tolkning, description=En klinisk tolkning av tiden for kapillær refylning., comment=Hos nyfødte er normal kapillær fylningstid mindre enn 5 sekund. Hos andre er normal kapillær fylningstid mindre enn 2 sekund., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om kapillær fylningstid, som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], identities=[], content=[], context=[], contacts=[], relationships=[], details=[], items=[], description=[], ism_transition=[], state=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/state[at0021]/items[at0023], code=at0023, itemType=ELEMENT, level=4, text=Konfunderende faktorer, description=Kommentar om og registrering av andre faktorer som kan bidra til tolkningen av målingen av kapillær fylningstid, for eksempel smerter, feber, tilstoppet eller hindret perifer sirkulasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], provider=[], source=[], activities=[], capabilities=[], target=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0019]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målested, description=Anatomisk sted hvor den kapillære fylningstiden var målt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0019]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode, description=Fritekstbeskrivelse av metoden som ble benyttet for måling av kapillær fylningstid., comment=Spesifiser for å sikre at en sekvens av målinger blir gjort på samme måte. For eksempel "Ved å presse ned et område av huden med en fingertupp inntil området mister sin farge, og måle tiden før området får tilbake sin opprinnelige farge"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0019]/items[at0039], code=at0039, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert målested, description=Strukturert anatomisk lokalisering av stedet målingen ble gjort., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0019]/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0019]/items[at0037], code=at0037, itemType=SLOT, level=2, text=Måleapparat, description=Detaljer om eventuelt måleapparat som er brukt til å måle kapillær fylningstid., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], other_participations=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], state=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/state[at0021], code=at0021, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0019], code=at0019, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0019]/items[at0024], code=at0024, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målested, description=Anatomisk sted hvor den kapillære fylningstiden var målt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0019]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=2, text=Målemetode, description=Fritekstbeskrivelse av metoden som ble benyttet for måling av kapillær fylningstid., comment=Spesifiser for å sikre at en sekvens av målinger blir gjort på samme måte. For eksempel "Ved å presse ned et område av huden med en fingertupp inntil området mister sin farge, og måle tiden før området får tilbake sin opprinnelige farge"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0019]/items[at0039], code=at0039, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturert målested, description=Strukturert anatomisk lokalisering av stedet målingen ble gjort., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0019]/items[at0020], code=at0020, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0019]/items[at0037], code=at0037, itemType=SLOT, level=2, text=Måleapparat, description=Detaljer om eventuelt måleapparat som er brukt til å måle kapillær fylningstid., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.device.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]