ARCHETYPE Eksponeringsvurdering (openEHR-EHR-OBSERVATION.exposure_assessment.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.exposure_assessment.v0
ConceptEksponeringsvurdering
DescriptionDetaljer om faktisk eller potensiell eksponering for en kjemisk, fysisk eller biologisk agens som har forårsaket eller kan forårsake skade på et individ.
UseBrukes for å registrere detaljer om risikofaktorer som indikerer eller kan bidra til en vurdering om faktisk eller potensiell eksponering for en kjemisk, fysisk eller biologisk agens.
PurposeFor å registrere detaljer om risikofaktorer som indikerer eller kan bidra til en vurdering om faktisk eller potensiell eksponering for en kjemisk, fysisk eller biologisk agens.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-03-14
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-03-14
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=ECF9E819131F5C3A8E6A07EB3DA7B332, build_uid=82f4233f-2cbb-4446-bc83-d43a9cd288c6, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID7bb54daf-b7a3-4189-83f3-85ee407388bd
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2318
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om faktisk eller potensiell eksponering for en kjemisk, fysisk eller biologisk agens som har forårsaket eller kan forårsake skade på et individ., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
Norwegian Bokm�l: Silje Ljosland Bakke, Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT AS, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={capabilities=[], state=[], credentials=[], context=[], content=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=4, text=Eksponering, description=Navnet på det kjemiske, fysiske eller biologiske middel som en person kan ha blitt utsatt for., comment=Koding av "Helserisiko" med en terminologi er å foretrekke, der det er mulig. Fritekst skal bare brukes hvis det ikke er noen passende terminologi tilgjengelig. For eksempel: 2019-nCoV; eller hiv., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042]/items[at0044], code=at0044, itemType=CLUSTER, level=4, text=Per risikofaktor, description=Detaljer om hver mulige risikofaktor., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042]/items[at0044]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=5, text=Risikofaktor, description=Navnet på risikofaktoren., comment=For eksempel: Reis til et "utsatt" sted; eller eksponering for infiserte kroppsvæsker. Koding av "risikofaktor" med en terminologi er å foretrekke, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042]/items[at0044]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tilstedeværelse, description=Tilstedeværelse av risikofaktoren., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Tilstede [Eksponeringsrisiko er identifisert for denne personen.]
  • Ubestemmelig [Det er ikke mulig å avgjøre om eksponeringsrisikoen er til stede eller fraværende.]
  • Ikke tilstede [Eksponeringsrisiko er ikke identifisert for denne personen.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042]/items[at0044]/items[at0050], code=at0050, itemType=ELEMENT, level=5, text=Beskrivelse, description=Fritekst beskrivelse om eksponeringsrisikoen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042]/items[at0044]/items[at0051], code=at0051, itemType=ELEMENT, level=5, text=Dato identifisert, description=Dato/klokkeslett da eksponeringsrisikoen ble identifisert., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042]/items[at0044]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=5, text=Link til evidens, description=Adresse til arketypen eller dataelementet der en finner evidens for eksponering., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_URI, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042]/items[at0044]/items[at0054], code=at0054, itemType=SLOT, level=5, text=Detaljer, description=Strukturerte detaljer om andre aspekter om omhandler vurderingen av risikofaktorer for eksponering., comment=For eksempel: Prevalens av risikofaktor hos familiemedlemmer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.family_prevalence.v1, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042]/items[at0044]/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om risikofaktoren som ikke fanges opp i andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0056], code=at0056, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], items=[], identities=[], contacts=[], description=[], source=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], ism_transition=[], activities=[], other_participations=[], relationships=[], provider=[], target=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042], code=at0042, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppf�ringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0004], code=at0004, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppf�ringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0056], code=at0056, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]