ARCHETYPE Spørreskjema for eksponering (openEHR-EHR-OBSERVATION.exposure_assessment.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.exposure_assessment.v0
ConceptSpørreskjema for eksponering
DescriptionEt spørreskjema for registrering av eksponering av kjemisk, fysisk eller biologisk agens som har forårsaket eller kan forårsake skade på et individ.
UseÅ registrere svarene på en individuell eller selvrapportert spørreskjema om eksponering for et kjemisk, fysisk eller biologisk middel som har forårsaket eller kan forårsake skade på en person. Vanlige bruksområder inkluderer, men er ikke begrenset til: - Systematisk spørring i enhver konsultasjon; eller - Spesifikk spørring relatert til overvåkning av infeksjonssykdom.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere spesifikke detaljer om en eksponering som er identifisert som å være eller har vært tilstede. Bruk EVALUATION.problem_exposure for dette formålet.
PurposeÅ registrere svarene på en individuell eller selvrapportert spørreskjema om eksponering for et kjemisk, fysisk eller biologisk middel som har forårsaket eller kan forårsake skade på en person.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-03-14
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-03-14
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=AFF6FEE1D12B76D075848A42962C4B77, build_uid=5d3d10ec-96e7-4149-965c-e41882d4042d, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org., revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID7bb54daf-b7a3-4189-83f3-85ee407388bd
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2318
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et spørreskjema for registrering av eksponering av kjemisk, fysisk eller biologisk agens som har forårsaket eller kan forårsake skade på et individ., archetypeConceptComment=null, otherContributors=, originalLanguage=en, translators=German: Natalia Strauch, Alina Rehberg, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de, rehberg.alina@mh-hannover.de
Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT AS, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042]/items[at0043], code=at0043, itemType=ELEMENT, level=4, text=Agens, description=Navnet på den kjemiske, fysiske eller biologiske agensen som et individ kan ha blitt utsatt for., comment=Koding av "Agens" med en terminologi er å foretrekke, der det er mulig. Fritekst skal bare brukes hvis det ikke er noen passende terminologi tilgjengelig. For eksempel: 2019-nCoV; eller hiv., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042]/items[at0057], code=at0057, itemType=ELEMENT, level=4, text=Eksponert?, description=Individet er eller har blitt eksponert for relevant agens., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042]/items[at0044], code=at0044, itemType=CLUSTER, level=4, text=Spesifikk eksponeringsmåte, description=Detaljer om hvert mulige spesifikke eksponeringsforhold., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042]/items[at0044]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=5, text=Eksponeringssituasjon, description=Omstendigheten rundt mulig eksponering., comment=For eksempel: Reist til et "utsatt" sted; eksponering for infiserte kroppsvæsker; eller jobbet som tanntekniker. Koding av "Eksponeringssituasjon" med en terminologi er å foretrekke, der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042]/items[at0044]/items[at0046], code=at0046, itemType=ELEMENT, level=5, text=Tilstedeværelse, description=Tilstedeværelse av eksponeringssituasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042]/items[at0044]/items[at0062], code=at0062, itemType=SLOT, level=5, text=Flere detaljerte spørsmål, description=Ytterligere spørreskjemaspørsmål direkte relatert til den spesifikke eksponeringen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042]/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=4, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om spørreskjemaet om eksponering som ikke er fanget i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], state=[], capabilities=[], activities=[], source=[], details=[], other_participations=[], target=[], content=[], relationships=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0056], code=at0056, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], context=[], provider=[], ism_transition=[], identities=[], contacts=[], description=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Standard, uspesifisert tidspunkt eller tidsintervall som kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], items=[]}, topLevelItems={protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0004], code=at0004, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0042], code=at0042, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0004]/items[at0056], code=at0056, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]