ARCHETYPE Reisehendelse (openEHR-EHR-OBSERVATION.travel_event.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.travel_event.v0
ConceptReisehendelse
DescriptionDetaljer om reiseaktivitet i et tidsintervall.
UseBrukes for å registrere detaljer om reiseaktivitet i et spesifikt tidsintervall. I noen brukstilfeller er det behov for å registrere reisedetaljer i et spesifikt tidsrom, for eksempel de siste 6 månedene eller 14 dagene før symptomdebut. Bruk attributtet Intervallhendelse for å spesifisere tidsperioden. Hvis du registrerer en reisehistorie for en kontakt, bør "individet som mottar omsorg" i denne arketypen registreres som kontakten, ikke den personen som er omsorgspliktig i helsejournalen eller vurderingen.
MisuseSkal ikke brukes for en full kontaktsporingslogg, for eksempel alle flyvninger og offentlig transport individet har tatt.
PurposeFor å registrere detaljer om reiseaktivitet i et spesifikt tidsintervall.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-03-12
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2020-03-12
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=BF1CA2D363655EBF46316581EE739BE9, build_uid=cb46c100-7d61-4224-9f82-ae247981eb21, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UIDace192be-a65a-4105-8e4b-2a3e29b1ab39
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2315
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Detaljer om reiseaktivitet i et tidsintervall., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Silje Ljosland Bakke, Helse Vest, Norway, originalLanguage=en, translators=German: Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Strauch.Natalia@mh-hannover.de
Finnish:
Norwegian Bokmål: Silje Ljosland Bakke, Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT AS, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
Italian:
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Reise?, description=Har personen reist i det angitte intervallet?, comment=Bruk Event til å angi det relevante intervallet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Ja [Personen har reist innenlands innen det angitte tidsintervallet.]
  • Nei [Personen har ikke reist innen det angitte tidsintervallet.]
  • Ukjent [Det er ukjent om individet har reist innen det angitte tidsintervallet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0026], code=at0026, itemType=ELEMENT, level=4, text=Innenlands/utenlands, description=Var reisingen innenlands, utenlands eller begge?, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Innenlands reise [Individet har reist innenlands innen det angitte tidsintervallet.]
  • Utenlands reise [Individet har reist utenlands innen det angitte tidsintervallet.]
  • Innenlands og utenlands reise [Individet har reist både innenlands og utenlands innen det angitte tidsintervallet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008], code=at0008, itemType=CLUSTER, level=4, text=Spesifikk reise, description=Detaljer om en enkelt tur bort fra hjemmebasen., comment=Turen har en enkelt avreisedato og hjemreise dato til deres hjemmebase. En tur kan omfatte å besøke mange individuelle steder, og disse detaljene bør registreres i clusteret Spesifikt reisemål., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0009], code=at0009, itemType=ELEMENT, level=5, text=Avreisedato, description=Datoen da den enkelte forlot hjemmebasen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0022], code=at0022, itemType=ELEMENT, level=5, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av hele reisen, spesielt om potensiell, spesielt om potensiell eksponering som utgjør en helserisiko., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0010], code=at0010, itemType=CLUSTER, level=5, text=Spesifikt reisemål, description=Detaljer om et enkelt sted som er besøkt på en tur., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=6, text=Land, description=Landet som ble besøkt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0010]/items[at0012], code=at0012, itemType=ELEMENT, level=6, text=Stat/region, description=Regionen som ble besøkt., comment=Ulike regioner i samme land kan identifiseres hvis de potensielt utgjør andre helserisiko., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0010]/items[at0013], code=at0013, itemType=ELEMENT, level=6, text=By, description=Byen som ble besøkt., comment=Ulike byer i samme land kan identifiseres hvis de potensielt utgjør andre helserisiko., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0010]/items[at0031], code=at0031, itemType=ELEMENT, level=6, text=Spesifikt sted, description=Et spesifikt sted som er besøkt., comment=For eksempel flyplass, cruiseskip, konferansesenter, hotell eller idrettsarena., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0010]/items[at0014], code=at0014, itemType=ELEMENT, level=6, text=Dato ankomst, description=Dato for innreise til det identifiserte stedet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0010]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=6, text=Dato avreise, description=Dato for utreise fra det identifiserte stedet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0010]/items[at0016], code=at0016, itemType=ELEMENT, level=6, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om området som ble besøkt, spesielt om potensiell eksponering som utgjør en helserisiko., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0010]/items[at0024], code=at0024, itemType=SLOT, level=6, text=Ytterligere detaljer om destinasjonen, description=Ytterligere strukturerte detaljer om reisen til, fra og destinasjonen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0010]/items[at0017], code=at0017, itemType=ELEMENT, level=6, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om oppholdet ved identifisert lokasjon, som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=5, text=Ytterligere detaljer om reisen, description=Ytterligere strukturerte detaljer om hele reisen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=5, text=Transportmetode på hjemreisen, description=Detaljer om hvordan den enkelte returnerte til hjemmebasen., comment=Dette kan være nyttig hvis det er nødvendig å bruke kontaktsporing. For eksempel: transportør og ID for en flyreise eller et skip., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0019], code=at0019, itemType=ELEMENT, level=5, text=Dato for hjemkomst, description=Datoen da individet kom tilbake til hjemmebasen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0008]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=5, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om hele turen, som ikke er fanget opp i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], identities=[], content=[], context=[], contacts=[], relationships=[], details=[], items=[], description=[], ism_transition=[], state=[], provider=[], source=[], activities=[], capabilities=[], target=[], credentials=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], other_participations=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=INTERVAL_EVENT, level=2, text=Uspesifisert intervallhendelse, description=Standard, uspesifisert intervallhendelse som om kan defineres mer eksplisitt i et templat eller i en applikasjon., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=INTERVAL_EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0007], code=at0007, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0007]/items[at0021], code=at0021, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]