ARCHETYPE Fremtidig behandlingsvalg (openEHR-EHR-EVALUATION.advance_care_directive.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.advance_care_directive.v1
ConceptFremtidig behandlingsvalg
DescriptionEt rammeverk for å kommunisere et individs viljeserklæring i forbindelse med fremtidig medisinsk behandling og omsorg.
UseBruk som et rammeverk for å kommunisere et individs vilje i forbindelse med fremtidig medisinsk behandling og omsorg. Et individ som har mental kapasitet til det kan lage en viljesrerklæring som uttrykker sine ønsker knyttet til fremtidig medisinsk behandling og omsorg. Dette har til hensikt å veilede beslutninger i fremtidige situasjoner der individet er ute av stand til å gjøre, eller formidle egne valg. Et fremtidig behandlingsvalg blir normalt brukt til å motsette seg livsforlengende behandling som kan, men er ikke begrenset til, hjerte- lungeredning (HLR), kunstig tilført ernæring og væske, invasiv- og non-invasiv ventilasjonsstøtte, og antibiotikabehandling av livstruende infeksjoner. I tillegg kan det inneholde ønsker og instrukser av ikke-restriktiv art for fremtidig behandling, boform eller personlige forhold. For eksempel å prioritere god smertelindring til tross for at dette kan forkorte livet. Denne arketypen har blitt designet som et rammeverk for å kunne dekke et vidt spekter av brukssituasjoner ved å nøste inn en eller flere CLUSTER-arketyper med spesifikke detaljer og nasjonale eller lokale krav. I noen land er et et fremtidig behandlingsvalg retningsgivende uten å være et offisielt juridisk dokument. I andre land er det juridisk bindende, og det må da sikres at arketypen "Fremtidig behandlingsvalg" og eventuelle arketyper som nøstes inn i denne, tilfredsstiller de juridiske krav som stilles lokalt.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere ønsker knyttet til organdonasjon. Bruk spesifikke arketyper for dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere stedfortredende beslutningstaker eller annen juridisk representant, som for eksempel verge, for individet. Bruk spesifikke arketyper for dette formålet. Skal ikke brukes for å dokumentere selve beslutningen tatt i et behandlingsforløp om å avslutte eller begrense medisinsk behandling eller omsorg. Bruk spesifikke arketyper for dette formålet.
PurposeFor å registrere et individs viljeserklæring i forbindelse medisinsk fremtidig behandling og omsorg.
ReferencesAdvance Care Planning Australia [Internet]. Melbourne: Austin Health; 2018 [cited 2020 Apr 07]. Available from: https://www.advancecareplanning.org.au/.

Alberta Health Services [Internet]. Edmonton: Alberta Health Services; 2020. Goals of Care Designation (GCD) Order. 2014 Jan [cited 2020 Feb 17]. Available from: https://www.albertahealthservices.ca/frm-103547.pdf.

Compassion in Dying [Internet]. London: Compassion in Dying; 2018. Advance Decision (Living Will) pack; 2018 Jul [cited 2019 Nov 28]. Available from: https://compassionindying.org.uk/library/advance-decision-pack/.

Health and Care information models [Internet]. The Hague: NICTIZ; 2019. AdvanceDirective-v3.1(2019EN); 2020 Feb 03 [cited 2020 Feb 17]. Available from: https://zibs.nl/wiki/AdvanceDirective-v3.1(2019EN).

health.vic [Internet]. Melbourne: Department of Health & Human Services; 2017-2020. Advance care planning forms [cited 2020 04 07]. Available from: https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/end-of-life-care/advance-care-planning/acp-forms.

LeBlanc TW, Tulsky J. Discussing goals of care [Internet]. Wolters Kluwer; 2018 Oct 29 [cited 2020 Feb 17]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/discussing-goals-of-care.
AuthorsForfatternavn: Heidi Koikkalainen
Organisasjon: NES Digital Service, Edinburgh Napier University
E-post: hk.koikkalainen@gmail.com
Opprinnelig skrevet dato: 2019-10-23
Other Details LanguageForfatternavn: Heidi Koikkalainen
Organisasjon: NES Digital Service, Edinburgh Napier University
E-post: hk.koikkalainen@gmail.com
Opprinnelig skrevet dato: 2019-10-23
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Advance Care Planning Australia [Internet]. Melbourne: Austin Health; 2018 [cited 2020 Apr 07]. Available from: https://www.advancecareplanning.org.au/. Alberta Health Services [Internet]. Edmonton: Alberta Health Services; 2020. Goals of Care Designation (GCD) Order. 2014 Jan [cited 2020 Feb 17]. Available from: https://www.albertahealthservices.ca/frm-103547.pdf. Compassion in Dying [Internet]. London: Compassion in Dying; 2018. Advance Decision (Living Will) pack; 2018 Jul [cited 2019 Nov 28]. Available from: https://compassionindying.org.uk/library/advance-decision-pack/. Health and Care information models [Internet]. The Hague: NICTIZ; 2019. AdvanceDirective-v3.1(2019EN); 2020 Feb 03 [cited 2020 Feb 17]. Available from: https://zibs.nl/wiki/AdvanceDirective-v3.1(2019EN). health.vic [Internet]. Melbourne: Department of Health & Human Services; 2017-2020. Advance care planning forms [cited 2020 04 07]. Available from: https://www2.health.vic.gov.au/hospitals-and-health-services/patient-care/end-of-life-care/advance-care-planning/acp-forms. LeBlanc TW, Tulsky J. Discussing goals of care [Internet]. Wolters Kluwer; 2018 Oct 29 [cited 2020 Feb 17]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/discussing-goals-of-care., current_contact=Heidi Koikkalainen, hk.koikkalainen@gmail.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=8F325538C3631E8580D2198FC1DB7E0E, build_uid=b2b16df6-204b-4d64-97a2-3e0835f167bf, ip_acknowledgements=This artefact includes content from SNOMED Clinical Terms® (SNOMED CT®) which is copyrighted material of the International Health Terminology Standards Development Organisation (IHTSDO). Where an implementation of this artefact makes use of SNOMED CT content, the implementer must have the appropriate SNOMED CT Affiliate license - for more information contact http://www.snomed.org/snomed-ct/get-snomedct or info@snomed.org., revision=1.0.1}
Keywordslivstestament, EoL, End-of-life, R-, Res minus, livsforlengende, behandlingsreservasjon
Lifecyclepublished
UIDa4ef59d6-1121-465e-8266-c3e6f9f863f8
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2301
Revision Number1.0.1
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et rammeverk for å kommunisere et individs viljeserklæring i forbindelse med fremtidig medisinsk behandling og omsorg., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Dag Aarhus, Vestre Viken HF, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
steve baguley, NDS, United Kingdom
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Marcos Barreto, Universidade Federal da Bahia (UFBA), Brazil
Ivar Berge, Oslo Universitetssykehus, Norway
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Greg Burch, Tiny Medical Apps, United Kingdom
Santiago Cammi, Argentina
Ady Angelica Castro Acosta, CIBERES-Hospital 12 de Octubre, Spain
Kåre Flø, DIPS ASA, Norway
Grant Forrest, NHS Scotland, United Kingdom
Mikkel Gaup Grønmo, FSE, Helse Nord, Norway (Nasjonal IKT redaktør)
Anne Grimstvedt Kvalvik, Haraldsplass Diakonale sykehus, Norway
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Keltie Jamieson, NSHA, Canada
Gorazd Kalan, University Medical Centre Ljubljana, Slovenia
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Heidi Koikkalainen, United Kingdom (openEHR Editor)
Tomi Laptoš, Marand, Slovenia
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway (openEHR Editor)
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Neranga Liyanaarachchi, Ministry of Health, Postgraduate Institute of Medicine, Sri Lanka
Manisha Mantri, C-DAC, India
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Paul Miller, SCIMP NHS Scotland, United Kingdom
Bjoern Naess, DIPS ASA, Norway
Arunakiry Natarajan, management4health, Germany
Svenne Naumann, Finnmarkssykehuset, Norway
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Jayashree Panickar, Karolinska Institute, Sweden
Martin Paulson, Sykehuset i Vestfold, Norway
Vanessa Pereira, Better, Portugal
SARA PRETE, Abinsula, Italy
clovis puttini, Core Consulting, Brazil
Gro-Hilde Severinsen, Norwegian center for ehealthresearch, Norway
Line Silsand, Universitetssykehuset i Nord-Norge, Norway
Laila Storesund, Haraldsplass diakonale sykehus, Norway
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Carita Teien, Retten til en verdig død, Norge
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Katrin Troeltzsch, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT); Universitätsklinikum Heidelberg, Germany
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway
Olav Weyergang-Nielsen, Retten til en verdig død, Norge
Wouter Zanen, Eurotranplant, Netherlands
Lin Zhang, Taikang Insurance Group, China, originalLanguage=en, translators=German: Sarah Ballout, MHH-Hannover, ballout.sarah@mh-hannover.de
Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, Silje Ljosland Bakke, Liv Laugen, Oslo University Hospital, Helse Vest IKT AS, ​Oslo University Hospital, Norway, varntzen@ous-hf.no, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, liv.laugen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type fremtidig behandlingsvalg, description=Type dokument for fremtidig behandling., comment=En kort fritekstlig beskrivelse av hvilken type dokument for fremtidig behandlingsvalg det er. Dersom det er mulig, anbefales å kode typen dokument med en terminologi. Det er antatt at dette i stor grad blir tilpasset lokale retningslinjer og lovgivning. "Mitt livstestament" er en norsk variant. I andre land er det flere typer fremtidige behandlingsvalg, for eksempel finnes det i Nederland fremtidig behandlingsvalg som omfatter "Treatment prohibition" (Avstå fra behandling), "'Treatment prohibition with completion of Completed Life" (Avstå fra livsforlengende behandling) og "Euthanasia request" (Ønske om eutanasi)., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Status, description=Statusen til det fremtidige behandlingsvalget., comment=Dersom det er mulig er det foretrukket å kode det fremtidige behandlingsvalgets status med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av det fremtidige behandlingsvalget., comment=Kan bli brukt til et sammendrag av, eller fullstendig tekst i det fremtidige behandlingsvalget. Dette kan eventuelt være i tillegg til strukturerte data, eller stå for seg selv. Detaljer om spesifikke ønsker kan bli inkludert ved å nøste CLUSTER-arketyper i SLOT'et "Strukturerte detaljer". Dette informasjonselementet kan også bli brukt for å lagre data fra et annet system som ikke er tilgjengelig som strukturerte data., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Betingelse, description=Situasjoner eller tilstander hvor individet ønsker at det fremtidige behandlingsvalget skal tre i kraft., comment=For eksempel: Demens, hjerneskade, sykdommer i sentralnervesystemet og terminal sykdom. Dersom det er mulig er det foretrukket å kode dette med en terminologi. Det fremtidige behandlingsvalget gjøres gjeldende for alle tilstander eller situasjoner som nevnes, dersom individet ikke lenger kan formidle beslutninger om sin medisinske behandling, og det er usannsynlig at individet kan få tilbake evnen til å ta slike beslutninger. Dersom det er nødvendig med detaljerte betingelser, for eksempel om enkelte typer behandling kombinert med en gitt tilstand, kan dette dokumenteres ved å nøste CLUSTER-arketyper i SLOT'et "Detaljerte behandlingsvalg"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0052], code=at0052, itemType=SLOT, level=2, text=Detaljerte behandlingsvalg, description=Strukturerte detaljer om det fremtidige behandlingsvalget., comment=Dette SLOT'et kan også bli brukt til å registrere spesielle betingelser i henhold til nasjonale eller lokale krav. For eksempel kan det i Storbritannia være et eget utsagn om individet aktivt ønsker å motta livsforlengende behandling, men bare hvis individet er gravid., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0058], code=at0058, itemType=CLUSTER, level=2, text=Plassering og kopiholder, description=Informasjon om hvor det fremtidige behandlingsvalget er lagret, samt hvem som har en kopi av det., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0058]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=3, text=Plassering, description=Informasjon om hvor det fremtidige behandlingsvalget er lagret, og hvordan man kan få tak i det., comment=For eksempel "I øverste skuff i nattbordet"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0058]/items[at0059], code=at0059, itemType=SLOT, level=3, text=Kopiholder, description=Detaljer om person som har en kopi av det fremtidige behandlingsvalget., comment=For eksempel "Advokat John Smith"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0058]/items[at0060], code=at0060, itemType=SLOT, level=3, text=Digital representasjon, description=Digitalt dokument, bilde eller video som representerer det fremtidige behandlingsvalget., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om det fremtidige behandlingsvalget, som ikke er omfattet av andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldighetsperiode start, description=Dato/Tid som markerer når gyldighetsperioden av det fremtidige behandlingsvalget starter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldighetsperiode slutt, description=Dato/Tid som markerer når gyldighetsperioden av det fremtidige behandlingsvalget slutter., comment="Gyldighetsperiode slutt" vil ofte overlappe med "Dato for fornyelse". Det kan imidlertid være nødvendig å registrere disse separat i tilfelle et fremtidig behandlingsvalg har en forlenget gyldighetsperiode, men trenger en midlertidig gjennomgang. Dette kan skyldes endringer i personlige forhold/hendelser eller lokale retningslinjer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for fornyelse, description=Datoen det fremtidige behandlingsvalget må fornyes., comment="Dato for fornyelse" vil ofte overlappe med "Gyldighetsperiode slutt". Det kan imidlertid være nødvendig å registrere disse separat i tilfelle et fremtidig behandlingsvalg har en forlenget gyldighetsperiode, men trenger en midlertidig gjennomgang. Dette kan skyldes endringer i personlige forhold/hendelser eller lokale retningslinjer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen det fremtidige behandlingsvalget sist ble oppdatert. Dette trenger ikke være en formell gjennomgang, men for eksempel rettelse av en skrivefeil., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=2, text=Vitner, description=Detaljer om personer som har vært vitne ved ferdigstillelsen (signering) av det fremtidige behandlingsvalget., comment=For eksempel "Advokat John Smith"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=2, text=Grunnlag, description=Beskrivelse av hvilken lovgivning eller annen autorativ retningslinje som gjelder for det fremtidige behandlingsvalget., comment=For eksempel "Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 4-9. Pasientens rett til å nekte helsehjelp i særlige situasjoner" eller Jehovas Vitners avvisning av blodtransfusjon: "https://no.wikipedia.org/wiki/Jehovas_vitner#Avvisning_av_blodtransfusjoner"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0061], code=at0061, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0010], code=at0010, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldighetsperiode start, description=Dato/Tid som markerer når gyldighetsperioden av det fremtidige behandlingsvalget starter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldighetsperiode slutt, description=Dato/Tid som markerer når gyldighetsperioden av det fremtidige behandlingsvalget slutter., comment="Gyldighetsperiode slutt" vil ofte overlappe med "Dato for fornyelse". Det kan imidlertid være nødvendig å registrere disse separat i tilfelle et fremtidig behandlingsvalg har en forlenget gyldighetsperiode, men trenger en midlertidig gjennomgang. Dette kan skyldes endringer i personlige forhold/hendelser eller lokale retningslinjer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for fornyelse, description=Datoen det fremtidige behandlingsvalget må fornyes., comment="Dato for fornyelse" vil ofte overlappe med "Gyldighetsperiode slutt". Det kan imidlertid være nødvendig å registrere disse separat i tilfelle et fremtidig behandlingsvalg har en forlenget gyldighetsperiode, men trenger en midlertidig gjennomgang. Dette kan skyldes endringer i personlige forhold/hendelser eller lokale retningslinjer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen det fremtidige behandlingsvalget sist ble oppdatert. Dette trenger ikke være en formell gjennomgang, men for eksempel rettelse av en skrivefeil., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=2, text=Vitner, description=Detaljer om personer som har vært vitne ved ferdigstillelsen (signering) av det fremtidige behandlingsvalget., comment=For eksempel "Advokat John Smith"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=2, text=Grunnlag, description=Beskrivelse av hvilken lovgivning eller annen autorativ retningslinje som gjelder for det fremtidige behandlingsvalget., comment=For eksempel "Lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven) § 4-9. Pasientens rett til å nekte helsehjelp i særlige situasjoner" eller Jehovas Vitners avvisning av blodtransfusjon: "https://no.wikipedia.org/wiki/Jehovas_vitner#Avvisning_av_blodtransfusjoner"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
  •  Fri eller kodet tekst
  •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0061], code=at0061, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]