ARCHETYPE Fremtidig behandlingsvalg (openEHR-EHR-EVALUATION.advance_care_directive.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.advance_care_directive.v0
ConceptFremtidig behandlingsvalg
DescriptionEt rammeverk for å kommunisere et individs viljeserklæring i forbindelse medisinsk behandling i fremtiden eller i livets sluttfase.
UseBruk som et rammeverk for å kommunisere et individs vilje i forbindelse med medisinsk behandling i fremtiden eller i livets sluttfase. Et individ som har mental kapasitet til det kan lage en viljesrerklæring som uttrykker sine ønsker knyttet til fremtidig medisinsk behandling og omsorg. Dette har til hensikt å veilede beslutninger i fremtidige situasjoner der individet er ute av stand til å gjøre, eller formidle egne valg. Et fremtidig behandlingsvalg blir normalt brukt til å motsette seg livsforlengende behandling som kan, men er ikke begrenset til, hjerte- lungeredning (CPR), kunstig tilført ernæring og væske, kunstig eller mekanisk ventilasjon, og antibiotikabehandling av livstruende infeksjoner. I tillegg kan det inneholde ønsker og instrukser for fremtidig behandling, boform eller personlige forhold. Denne arketypen har blitt designet for å kunne inneholde en eller flere nøstede CLUSTER-arketyper med spesifikke detaljer i henhold til nasjonale eller lokale krav. I noen land er et et fremtidig behandlingsvalg retningsgivende uten å være et offisielt juridisk dokument. I andre land er det juridisk bindende, og det må sikres at arketypen "Fremtidig behandlingsvalg" og eventuelle arketyper som nøstes inn i denne, tilfredsstiller de juridiske krav som stilles lokalt.
MisuseSkal ikke brukes for å registrere ønsker knyttet til organdonasjon. Bruk spesifikke arketyper for dette formålet. Skal ikke brukes for å registrere stedfortredende beslutningstaker eller annen juridisk representant, som for eksempel verge, for individet. Bruk spesifikke arketyper for dette formålet.
PurposeEt rammeverk for å kommunisere et individs viljeserklæring i forbindelse medisinsk behandling i fremtiden eller i livets sluttfase.
ReferencesAdvanceDirective-v3.1(2019EN) - Zorginformatiebouwstenen [Internet]. Zibs.nl. 2020 [cited 2020 Feb 17]. Available from: https://zibs.nl/wiki/AdvanceDirective-v3.1(2019EN)

Advance Decision (Living Will) pack | Compassion in Dying [Internet]. Compassion in Dying. 2019 [cited 2019 Nov 28]. Available from: https://compassionindying.org.uk/library/advance-decision-pack/

Goals of Care Designation Order | Alberta Health Services [Internet]. Albertahealthservices.ca. 2020 [cited 2020 Feb 17]. Available from: https://www.albertahealthservices.ca/frm-103547.pdf

UpToDate [Internet]. Uptodate.com. 2020 [cited 2020 Feb 17]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/discussing-goals-of-care
AuthorsForfatternavn: Heidi Koikkalainen
Organisasjon: NES Digital Service, Edinburgh Napier University
E-post: hk.koikkalainen@gmail.com
Opprinnelig skrevet dato: 2019-10-23
Other Details LanguageForfatternavn: Heidi Koikkalainen
Organisasjon: NES Digital Service, Edinburgh Napier University
E-post: hk.koikkalainen@gmail.com
Opprinnelig skrevet dato: 2019-10-23
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=AdvanceDirective-v3.1(2019EN) - Zorginformatiebouwstenen [Internet]. Zibs.nl. 2020 [cited 2020 Feb 17]. Available from: https://zibs.nl/wiki/AdvanceDirective-v3.1(2019EN) Advance Decision (Living Will) pack | Compassion in Dying [Internet]. Compassion in Dying. 2019 [cited 2019 Nov 28]. Available from: https://compassionindying.org.uk/library/advance-decision-pack/ Goals of Care Designation Order | Alberta Health Services [Internet]. Albertahealthservices.ca. 2020 [cited 2020 Feb 17]. Available from: https://www.albertahealthservices.ca/frm-103547.pdf UpToDate [Internet]. Uptodate.com. 2020 [cited 2020 Feb 17]. Available from: https://www.uptodate.com/contents/discussing-goals-of-care, current_contact=Heidi Koikkalainen, hk.koikkalainen@gmail.com, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=D152DA9B91BCCCB19C0974124A8BC31D, build_uid=24542c17-0c9c-481a-8abe-4550e5cac211, revision=0.0.1-alpha}
Keywordslivstestament, EoL
Lifecyclein_development
UID2daaf766-ac1a-4727-8b8d-b1618f599b5d
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2301
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et rammeverk for å kommunisere et individs viljeserklæring i forbindelse medisinsk behandling i fremtiden eller i livets sluttfase., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
steve baguley, NDS, United Kingdom
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway (openEHR Editor)
Marcos Barreto, Universidade Federal da Bahia (UFBA), Brazil
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Greg Burch, Tiny Medical Apps, United Kingdom
Santiago Cammi, Argentina
Ady Angelica Castro Acosta, CIBERES-Hospital 12 de Octubre, Spain
Grant Forrest, NHS Scotland, United Kingdom
Joost Holslag, Nedap, Netherlands
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Keltie Jamieson, NSHA, Canada
Gorazd Kalan, University Medical Centre Ljubljana, Slovenia
Lars Morgan Karlsen, DIPS ASA, Norway
Heidi Koikkalainen, United Kingdom (openEHR Editor)
Tomi Laptoš, Marand, Slovenia
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Neranga Liyanaarachchi, Ministry of Health, Postgraduate Institute of Medicine, Sri Lanka
Manisha Mantri, C-DAC, India
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Paul Miller, SCIMP NHS Scotland, United Kingdom
Bjoern Naess, DIPS ASA, Norway
Arunakiry Natarajan, management4health, Germany
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Jayashree Panickar, Karolinska Institute, Sweden
Vanessa Pereira, FMUP, Portugal
SARA PRETE, Abinsula, Italy
clovis puttini, Core Consulting, Brazil
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
Katrin Troeltzsch, Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT); Universitätsklinikum Heidelberg, Germany
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway
Wouter Zanen, Eurotranplant, Netherlands
Lin Zhang, Taikang Insurance Group, China, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokm�l: Vebjørn Arntzen, Silje Ljosland Bakke, Liv Laugen, Oslo University Hospital, Helse Vest IKT AS, ​Oslo University Hospital, Norway, varntzen@ous-hf.no, silje.ljosland.bakke@helse-vest-ikt.no, liv.laugen@ous-hf.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={capabilities=[], state=[], credentials=[], context=[], content=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Type fremtidig behandlingsvalg, description=Type dokument for fremtidig behandling., comment=En kort fritekstlig beskrivelse av hvilken type dokument for fremtidig behandlingsvalg det er. Dersom det er mulig, anbefales å kode typen dokument med en terminologi. Det er antatt at dette i stor grad blir tilpasset lokale retningslinjer og lovgivning. For eksempel er det i Nederland flere typer fremtidig behandlingsvalg som omfatter, men er ikke begrenset til, "Treatment prohibition" (Avstå fra behandling), "'Treatment prohibition with completion of Completed Life" (Avstå fra livsforlengende behandling), "Euthanasia request" (Ønske om eutanasi) and "Declaration of life". I Storbritannia inkluderer typer behandlingsdirektiv "Advance Decision", "Advance Directive" og "Advance Statement"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=2, text=Status, description=Statusen til det fremtidige behandlingsvalget., comment=Dersom det er mulig er det foretrukket å kode det fremtidige behandlingsvalgets status med en terminologi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Eksisterer [Individet har dokumentert en viljeserklæring for fremtidig behandling.]
  • Eksisterer ikke [Individet har ikke dokumentert en viljeserklæring for fremtidig behandling.]
  • Ukjent [Det er ikke kjent om individet har dokumentert en viljeserklæring for fremtidig behandling eller ikke.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0006], code=at0006, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse av det fremtidige behandlingsvalget., comment=Kan bli brukt til et sammendrag av, eller fullstendig tekst i det fremtidige behandlingsvalget. Dette kan eventuelt være i tillegg til strukturerte data, eller stå for seg selv. Detaljer om spesifikke ønsker kan bli inkludert ved å nøste CLUSTER-arketyper i SLOT'et "Strukturerte detaljer". Dette informasjonselementet kan også bli brukt for å lagre data fra et annet system som ikke er tilgjengelig som strukturerte data., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Betingelse, description=Situasjoner eller tilstander hvor individet ønsker at det fremtidige behandlingsvalget skal tre i kraft., comment=For eksempel: Demens, hjerneskade, sykdommer i sentralnervesystemet og terminal sykdom. Dersom det er mulig er det foretrukket å kode dette med en terminologi. Det fremtidige behandlingsvalget gjøres gjeldende for alle tilstander eller situasjoner som nevnes, dersom individet ikke lenger kan formidle beslutninger om sin medisinske behandling, og det er usannsynlig at individet kan få tilbake evnen til å ta slike beslutninger. Dersom det er nødvendig med detaljerte betingelser, for eksempel om enkelte typer behandling kombinert med en gitt tilstand, kan dette dokumenteres ved å nøste CLUSTER-arketyper i SLOT'et "Strukturerte detaljer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0052], code=at0052, itemType=SLOT, level=2, text=Strukturerte detaljer, description=SLOT for å inkludere CLUSTER-arketyper som inneholder spesifikke detaljer om det fremtidige behandlingsvalget i henhold til nasjonale eller lokale krav., comment=For eksempel kan det i Storbritannia, dersom en kvinne er gravid, stilles spørsmål om det skal være unntak for ikke å iverksette livsforlengende behandling., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0058], code=at0058, itemType=CLUSTER, level=2, text=Detaljering om plassering, description=Informasjon om hvor det fremtidige behandlingsvalget er lagret, og hvem som har en kopi av det., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0058]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=3, text=Plassering, description=Informasjon om hvor det fremtidige behandlingsvalget er lagret, og hvordan man kan få tak i det., comment=For eksempel "I øverste skuff i nattbordet"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0058]/items[at0059], code=at0059, itemType=SLOT, level=3, text=Kopiholder, description=Detaljer om person som har en kopi av det fremtidige behandlingsvalget., comment=For eksempel "Advokat John Smith"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0058]/items[at0060], code=at0060, itemType=SLOT, level=3, text=Multimediarepresentasjon, description=Digitalt bilde, video eller diagram som representerer det fremtidige behandlingsvalget., comment=For eksempel "www.dropbox.com/mittbehandlingsdirektiv"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.multimedia.v0, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om det fremtidige behandlingsvalget, som ikke er omfattet av andre elementer., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldighetsperiode start, description=Dato/Tid som markerer når gyldighetsperioden av det fremtidige behandlingsvalget starter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldighetsperiode slutt, description=Dato/Tid som markerer når gyldighetsperioden av det fremtidige behandlingsvalget slutter., comment="Gyldighetsperiode slutt" vil ofte overlappe med "Dato for fornyelse". Det kan imidlertid være nødvendig å registrere disse separat i tilfelle et fremtidig behandlingsvalg har en forlenget gyldighetsperiode, men trenger en midlertidig gjennomgang. Dette kan skyldes endringer i personlige forhold/hendelser eller lokale retningslinjer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for fornyelse, description=Datoen det fremtidige behandlingsvalget må fornyes., comment="Dato for fornyelse" vil ofte overlappe med "Gyldighetsperiode slutt". Det kan imidlertid være nødvendig å registrere disse separat i tilfelle et fremtidig behandlingsvalg har en forlenget gyldighetsperiode, men trenger en midlertidig gjennomgang. Dette kan skyldes endringer i personlige forhold/hendelser eller lokale retningslinjer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen det fremtidige behandlingsvalget sist ble oppdatert. Dette trenger ikke være en formell gjennomgang, men for eksempel rettelse av en skrivefeil., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=2, text=Vitner, description=Detaljer om personer som har vært vitne ved ferdigstillelsen (signering) av det fremtidige behandlingsvalget., comment=For eksempel "Advokat John Smith"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=2, text=Grunnlag, description=Beskrivelse av hvilken lovgivning eller annen autorativ retningslinje som gjelder for det fremtidige behandlingsvalget., comment=For eksempel referanse til en spesifikk lov og paragraf i Norske lover, eller en lenke til dokument eller beskrivelse av for eksempel Jehovas Vitners avvisning av blodtransfusjon: "https://no.wikipedia.org/wiki/Jehovas_vitner#Avvisning_av_blodtransfusjoner"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0061], code=at0061, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], items=[], identities=[], contacts=[], description=[], source=[], events=[], ism_transition=[], activities=[], other_participations=[], relationships=[], provider=[], target=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppf�ringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0010], code=at0010, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppf�ringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0053], code=at0053, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldighetsperiode start, description=Dato/Tid som markerer når gyldighetsperioden av det fremtidige behandlingsvalget starter., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0054], code=at0054, itemType=ELEMENT, level=2, text=Gyldighetsperiode slutt, description=Dato/Tid som markerer når gyldighetsperioden av det fremtidige behandlingsvalget slutter., comment="Gyldighetsperiode slutt" vil ofte overlappe med "Dato for fornyelse". Det kan imidlertid være nødvendig å registrere disse separat i tilfelle et fremtidig behandlingsvalg har en forlenget gyldighetsperiode, men trenger en midlertidig gjennomgang. Dette kan skyldes endringer i personlige forhold/hendelser eller lokale retningslinjer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0056], code=at0056, itemType=ELEMENT, level=2, text=Dato for fornyelse, description=Datoen det fremtidige behandlingsvalget må fornyes., comment="Dato for fornyelse" vil ofte overlappe med "Gyldighetsperiode slutt". Det kan imidlertid være nødvendig å registrere disse separat i tilfelle et fremtidig behandlingsvalg har en forlenget gyldighetsperiode, men trenger en midlertidig gjennomgang. Dette kan skyldes endringer i personlige forhold/hendelser eller lokale retningslinjer., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0055], code=at0055, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen det fremtidige behandlingsvalget sist ble oppdatert. Dette trenger ikke være en formell gjennomgang, men for eksempel rettelse av en skrivefeil., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0025], code=at0025, itemType=SLOT, level=2, text=Vitner, description=Detaljer om personer som har vært vitne ved ferdigstillelsen (signering) av det fremtidige behandlingsvalget., comment=For eksempel "Advokat John Smith"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0027], code=at0027, itemType=ELEMENT, level=2, text=Grunnlag, description=Beskrivelse av hvilken lovgivning eller annen autorativ retningslinje som gjelder for det fremtidige behandlingsvalget., comment=For eksempel referanse til en spesifikk lov og paragraf i Norske lover, eller en lenke til dokument eller beskrivelse av for eksempel Jehovas Vitners avvisning av blodtransfusjon: "https://no.wikipedia.org/wiki/Jehovas_vitner#Avvisning_av_blodtransfusjoner"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Fri eller kodet tekst
 •  URI
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0061], code=at0061, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]