ARCHETYPE Prøvemateriale (openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v0
ConceptPrøvemateriale
DescriptionEt fysisk prøvemateriale for undersøkelse eller analyse, tatt fra eller relatert til et individ.
UseBrukes for å registrere detaljer om et fysisk prøvemateriale for undersøkelse eller analyse, tatt fra eller relatert til et individ. Detaljnivået i denne arketypen ligger foran nåværende praksis i mange laboratorier. Den er ment å være brukbar både i situasjoner der detaljnivået er lavt, og der det er behov for mange detaljer om preparering og deling av prøvematerialer. Denne CLUSTER-arketypen er laget for å brukes i flere forskjellige sammenhenger: - Innenfor en INSTRUCTION-arketype for å beskrive et prøvemateriale som skal tas, eller for å beskrive prøvematerialet som ligger ved en laboratorierekvisisjon. - Innenfor en ACTION-arketype for å beskrive prøvetaking, eller for analysering i laboratoriesammenheng. - Innenfor en OBSERVATION-arketype for å beskrive prøvematerialet som ligger til grunn for et laboratorieresultat. De spesifikke betydningene av flere elementer i denne arketypen vil endre seg basert på konteksten som settes av den overordnede arketypen. For eksempel vil elementet "Prøvetakingsmetode" i kontekst av en INSTRUCTION-arketype være den rekvirerte prøvetakingsmetoden, mens det samme elementet i kontekst av en ACTION-arketype i tilstanden "completed" være den faktiske prøvetakingsmetoden som ble brukt. Denne arketypen kompletteres av andre CLUSTER-arketyper for konsepter som Prøvebeholder, Prøvepreparering, og transport og lagring av prøvemateriale. Denne arketypen kan brukes sammen med Prøvebeholder-arketypen på to hovedmåter: Ved nøsting av "Prøvebeholder" inni "Prøvemateriale" (for eksempel når et vakuumglass med venøst blod fordeles på to mindre glass, eller en hel tykktarm deles på tre bøtter), eller "Prøvemateriale" nøstet inni "Prøvebeholder" (for eksempel når en bøtte inneholder en seksjon av en tykktarm og en endetarm, eller et glass inneholder fem individuelt merkede føflekker).
MisuseSkal ikke brukes til å registrere informasjon om prøvematerialer som ikke er relaterte til et spesifikt individ, som for eksempel noen prøver fra fysiske omgivelser.
PurposeFor å registrere detaljer om et fysisk prøvemateriale for undersøkelse eller analyse, tatt fra eller relatert til et individ.
ReferencesHl7 FHIR Specimen resource: HL7 FHIR; Available from http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/specimen.html

Laboratory Technical Framework, Volume 3: Content, Revision 3.0 [Internet]. USA: IHE International; 2011 May 19; [cited 2011 Jul 11]. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/index.cfm#laboratory
AuthorsForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-01-27
Other Details LanguageForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-01-27
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Hl7 FHIR Specimen resource: HL7 FHIR; Available from http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/specimen.html Laboratory Technical Framework, Volume 3: Content, Revision 3.0 [Internet]. USA: IHE International; 2011 May 19; [cited 2011 Jul 11]. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/index.cfm#laboratory, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=A3887024BADD4BB4E75F53678422982F, build_uid=3f648cdc-6efe-4874-b95d-1f7f0cb40f9d, revision=0.0.1-alpha}
Keywordslaboratorium, prøve, prøvetaking, laboratorieprøve, prøvemateriale, prøveeksemplar, preparat, prøvesamling, biopsi, vevsprøve, celleprøve
Lifecyclein_development
UID9317921a-4591-40c2-b798-abbd350dec45
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.23
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et fysisk prøvemateriale for undersøkelse eller analyse, tatt fra eller relatert til et individ., archetypeConceptComment=For eksempel kroppsvev, kroppsvæske eller matvare., otherContributors=Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway
Erling Are Hole, Helse Bergen, Norway
Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Heidi Aursand, Oslo universitetssykehus, Norway
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway (openEHR Editor)
SB Bhattacharyya, Sudisa Consultancy Services, India
Greg Burch, Tiny Medical Apps, United Kingdom
Ady Angelica Castro Acosta, CIBERES-Hospital 12 de Octubre, Spain
Shahla Foozonkhah, Iran ministry of health and education, Iran
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Åshild Halvorsen, Helse Nord RHF, Norway
Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Ronald Krawec, Alberta Health Services, Canada
Tomi Laptoš, Marand, Slovenia
Liv Laugen, Oslo universitetssykehus, Norway
Sabine Leh, Helse Bergen, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Jens Lien, Bouvet Norge AS, Norway
Neranga Liyanaarachchi, Ministry of Health, Postgraduate Institute of Medicine, Sri Lanka
Gunn Marit Barstad, Stavanger Universitetssykehus HF, Norway
Ole Martin Sand, DIPS ASA, Norway
Shane McKee, Belfast Health & Social Care Trust, United Kingdom
Ian McNicoll, freshEHR Clinical Informatics, United Kingdom (openEHR Editor)
Arunakiry Natarajan, Management 4 health, Germany
Andrej Orel, Marand d.o.o., Slovenia
Jayashree Panickar, Karolinska Institute, Sweden
Ana Pereira, CINTESIS, CUF-Porto, Portugal
Ingrid Skard, Edproof, Norway
Lídia Sousa, CINTESIS; Faculty of Medicine of Oporto University, Portugal
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Norwegian Review Summary, Nasjonal IKT HF, Norway
Rowan Thomas, St. Vincent's Hospital Melbourne, Australia
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Ørjan Vermeer, Haukeland Universitetssjukehus, Kvinneklinikken, Norway
Lin Zhang, Taikang Insurance Group, China, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Kristian Berg, Gro-Hilde Ulriksen, Line Silsand, Universitetssykehuset Nord-Norge, kristian.berg@unn.no, gro-hilde.ulriksen@unn.no, line.silsand@unn.no, *
Portuguese (Brazil): Adriana Kitajima, Débora Farage, Fernanda Maia, Laíse Figueiredo, Marivan Abrahão, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={contacts=[], source=[], ism_transition=[], description=[], protocol=[], credentials=[], target=[], data=[], content=[], other_participations=[], details=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type prøvemateriale, description=Typen av prøvemateriale., comment=For eksempel venøst blod eller biopsi av prostata. Koding av prøvetypen med en terminologi er foretrukket, dersom mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Laboratoriets identifikator, description=En unik identifikator av prøvematerialet, som regel tilordnet av laboratoriet., comment=I noen sammenhenger som HL7 og IHE kalt "Accession Identifier", mens et norsk synonym er "Prøvenummer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0088], code=at0088, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ekstern identifikator, description=En unik identifikator av prøvematerialet, tilordnet av en part utenfor laboratoriet som for eksempel rekvirenten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato/tid for mottak, description=Datoen og klokkeslettet da prøven ble mottatt på laboratoriet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvetakingsforhold, description=Forhold som bør være eller var tilstede under prøvetaking., comment=For eksempel "faste", "full blære", "sterilt felt" eller en hvilken som helst instruksjon om håndtering eller umiddelbar prosessering av prøvematerialet, for eksempel "sentrifugeres umiddelbart etter mottak". Kan også brukes for å dokumentere kjente avvik fra prøvetakings- eller håndteringsinstruksjoner, for eksempel at pasienten ikke var fastende. Koding av prøvetakingsforholdene med en terminologi foretrekkes, der det er mulig. Hvorvidt dette elementet inneholder forhold som "skal utføres" eller "ble utført" under prøvetakingen bestemmes av konteksten angitt av den overordnede arketypen, som regel en INSTRUCTION- eller en ACTION-arketype. Innholdet av dette elementet i konteksten av en ACTION-arketype med tilstanded "completed" kan brukes til å bestemme hvorvidt det var tilstede forhold under prøvetakingen som kan regnes som konfunderende faktorer for tolkning av resultatet, og disse kan brukes som verdier i elementet "Konfunderende faktorer" i en Laboratorieresultat-arketype., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=1, text=Fysiske egenskaper, description=Fysiske dimensjoner, masse eller ikke-målbare egenskaper ved prøvematerialet., comment=For eksempel volum, masse, omkrets, farge, lukt, turbiditet. Dette elementet kan brukes for å angi egenskapene ved prøvematerialet som skal innhentes, i konteksten av en INSTRUCTION-arketype, eller egenskapene ved prøvematerialet som ble innhentet, i konteksten av en ACTION- eller OBSERVATION-arketype. For eksempel kan det i en INSTRUCTION bestilles innhenting av 20 ml blod, mens det i den korresponderende ACTION-arketypen registreres at bare 15 ml ble innhentet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.physical_properties.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.exam-body_fluid.v0 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.exam-body_fluid.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.physical_properties.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvetakingsmetode, description=Prøvetakingsmetoden som skal brukes eller ble brukt., comment=For eksempel venepunksjon, biopsi eller reseksjon. Koding av prøvetakingsmetoden med en terminologi er foretrukket, når det er mulig. Dersom prøvetakingsmetoden er inkludert i "Type prøvemateriale" gjennom bruk av prekoordinerte koder blir dette elementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvetakers kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse av prøvetakingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0087], code=at0087, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisering, description=En enkel anatomisk lokalisering der prøvematerialet ble tatt fra., comment=Koding av den anatomiske lokaliseringen med en terminologi er foretrukket der det er mulig. Bruk dette dataelementet til å registrere prekoordinerte anatomiske lokaliseringer. Dersom behovene for registrering av den anatomiske lokaliseringen bestemmes i applikasjonen eller krever kompleks modellering slik som relative lokaliseringer, bruk SLOTet "Strukturert anatomisk lokalisering" i denne arketypen. Dersom den anatomiske lokaliseringen er med i "Type prøvemateriale" via prekoordinerte koder, blir dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert anatomisk lokalisering, description=En strukturert anatomisk lokalisering der prøvematerialet ble tatt fra., comment=Bruk dette SLOTet til å plugge inn arketypene CLUSTER.anatomical_location, CLUSTER.relative_location eller CLUSTER.anatomical_location_circle dersom behovene for registrering av den anatomiske lokaliseringen bestemmes av applikasjonen eller krever kompleks modellering slik som relative lokaliseringer. Dersom den anatomiske lokaliseringen er med i "Type prøvemateriale" via prekoordinerte koder, blir dette SLOTet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvetakingstidspunkt, description=Dato og tid for når prøvetakingen skal skje, eller har skjedd., comment=Denne dato/tidsregistreringen vil primært registreres i forbindelse med INSTRUCTION-timing, ACTION-tid, eller OBSERVATION-tider. Imidlertid er dette en kritisk informasjonsbit, og det kan være nyttig å ha mulighet til å også knytte den direkte til prøvematerialet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Dato/Klokkeslett
 •  Intervall av dato/klokkeslett


, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Potensiell risiko, description=Enhver risiko eller biologisk fare forbundet med prøvetaking eller håndtering av prøven., comment=For eksempel "blodbårent virus", "poloniumforgiftning" eller "nervegassforgiftning"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0067], code=at0067, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvetakingssituasjonen, description=Den fysiske situasjonen der prøvematerialet ble innhentet., comment=For eksempel laboratorieprøvemottak, i hjemmet, eller sengepost. Dette elementet spesifiserer stedet der prøvematerialet ble tatt. Det gjør det ved behov mulig for laboratoriet å stille spørsmål om prøvetakingen. Prøvetakingssituasjonen kan også gi ytterligere informasjon som er relevant for tolkningen av resultatet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0070], code=at0070, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvetakers ID, description=Identifikator av personen eller instansen som er ansvarlig for prøvetakingen., comment=Dette elementet er ment brukt der prøvematerialet allerede er innhentet, og den faktiske prøvetakeren er kjent., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0071], code=at0071, itemType=SLOT, level=1, text=Detaljer om prøvetaker, description=Personen eller instansen som er ansvarlig for prøvetakingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0083], code=at0083, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterlige detaljer om prøvetakingsmetode, description=Ytterligere detaljer relatert til spesifikke prøvetakingsmetoder., comment=For eksempel detaljer om nålebiopsier ved prostatakreft, der både rekvisisjonen og svarrapporten inneholder mange spesifikke detaljer om prøvematerialet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0080], code=at0080, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall beholdere, description=Det totale antallet fysiske enheter som prøvematerialet er fordelt på., comment=For eksempel antall bøtter, glass, rør, mikrorør, blokker, prøveglass eller grid., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0085], code=at0085, itemType=SLOT, level=1, text=Detaljer om beholder, description=Detaljer om prøvebeholdere., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v0 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0068], code=at0068, itemType=SLOT, level=1, text=Prosesseringsdetaljer, description=Detaljer om preparering eller prosessering vanligvis utført i laboratoriet., comment=For eksempel farging eller fiksering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_preparation.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_preparation.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0093], code=at0093, itemType=SLOT, level=1, text=Transportdetaljer, description=Detaljer om transport av prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_transport.v0 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_transport.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator av overordnet prøve, description=Unik identifikator for den overordnede prøven, i de tilfeller der prøven deles inn i flere del-prøver., comment=For eksempel ville et spesifikt prøveglass med et histologisnitt ha en spesifikk blokk med parafinvoks som sin overordnede prøve., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kvalitetsproblem, description=Et spesifikt problem med kvaliteten på prøvematerialet., comment=Koding av kvalitetsproblemet med en terminologi foretrekkes der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Hemolysert [Prøvematerialet var hemolysert.]
  • Lipemisk [Prøvematerialet var lipemisk.]
  • Ikterisk [Prøvematerialet var ikterisk.]
  • Koagulert [Prøvematerialet var koagulert.]
  • Feil transportmedium [Feil tilsetningsstoff ble brukt ved transport av prøvematerialet.]
  • Utilstrekkelig mengde [Utilstrekkelig mengde prøvemateriale for å foreta målingen.]
  • Håndteringsfeil [Det ble gjort en feil ved håndtering av prøvematerialet. For eksempel prøven ble sølt ut, eller oppbevart utenfor anbefalt temperaturområde.]
  • Alder [Prøvematerialet var for gammel til å kunne analyseres nøyaktig.]
  • Teknisk feil [Prøvematerialet kunne ikke analyseres av tekniske årsaker.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=1, text=Analyserbarhet, description=Informasjon om hvorvidt prøvematerialet var av tilstrekkelig kvalitet for analyse., comment=Dette elementet er ment for å registrere en avgjørelse om hvorvidt prøvematerialet var av god nok kvalitet for analyse, og om analysen er gjennomført. Koding av analyserbarheten med en terminologi er foretrukket der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Tilfredstillende [Prøven er av tilfredsstillende kvalitet.]
  • Utilfredstillende - behandlet [Prøven er utilfredsstillende, men har blitt behandlet.]
  • Utilfredstillende - ikke behandlet [Prøven er utilfredsstillende og har ikke blitt behandlet.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Fritekstkommentar om prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], relationships=[], activities=[], provider=[], identities=[], state=[], context=[], events=[], capabilities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type prøvemateriale, description=Typen av prøvemateriale., comment=For eksempel venøst blod eller biopsi av prostata. Koding av prøvetypen med en terminologi er foretrukket, dersom mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Laboratoriets identifikator, description=En unik identifikator av prøvematerialet, som regel tilordnet av laboratoriet., comment=I noen sammenhenger som HL7 og IHE kalt "Accession Identifier", mens et norsk synonym er "Prøvenummer"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0088], code=at0088, itemType=ELEMENT, level=1, text=Ekstern identifikator, description=En unik identifikator av prøvematerialet, tilordnet av en part utenfor laboratoriet som for eksempel rekvirenten., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=1, text=Dato/tid for mottak, description=Datoen og klokkeslettet da prøven ble mottatt på laboratoriet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvetakingsforhold, description=Forhold som bør være eller var tilstede under prøvetaking., comment=For eksempel "faste", "full blære", "sterilt felt" eller en hvilken som helst instruksjon om håndtering eller umiddelbar prosessering av prøvematerialet, for eksempel "sentrifugeres umiddelbart etter mottak". Kan også brukes for å dokumentere kjente avvik fra prøvetakings- eller håndteringsinstruksjoner, for eksempel at pasienten ikke var fastende. Koding av prøvetakingsforholdene med en terminologi foretrekkes, der det er mulig. Hvorvidt dette elementet inneholder forhold som "skal utføres" eller "ble utført" under prøvetakingen bestemmes av konteksten angitt av den overordnede arketypen, som regel en INSTRUCTION- eller en ACTION-arketype. Innholdet av dette elementet i konteksten av en ACTION-arketype med tilstanded "completed" kan brukes til å bestemme hvorvidt det var tilstede forhold under prøvetakingen som kan regnes som konfunderende faktorer for tolkning av resultatet, og disse kan brukes som verdier i elementet "Konfunderende faktorer" i en Laboratorieresultat-arketype., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=1, text=Fysiske egenskaper, description=Fysiske dimensjoner, masse eller ikke-målbare egenskaper ved prøvematerialet., comment=For eksempel volum, masse, omkrets, farge, lukt, turbiditet. Dette elementet kan brukes for å angi egenskapene ved prøvematerialet som skal innhentes, i konteksten av en INSTRUCTION-arketype, eller egenskapene ved prøvematerialet som ble innhentet, i konteksten av en ACTION- eller OBSERVATION-arketype. For eksempel kan det i en INSTRUCTION bestilles innhenting av 20 ml blod, mens det i den korresponderende ACTION-arketypen registreres at bare 15 ml ble innhentet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.physical_properties.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.exam-body_fluid.v0 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.exam-body_fluid.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.physical_properties.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvetakingsmetode, description=Prøvetakingsmetoden som skal brukes eller ble brukt., comment=For eksempel venepunksjon, biopsi eller reseksjon. Koding av prøvetakingsmetoden med en terminologi er foretrukket, når det er mulig. Dersom prøvetakingsmetoden er inkludert i "Type prøvemateriale" gjennom bruk av prekoordinerte koder blir dette elementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvetakers kommentar, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse av prøvetakingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0087], code=at0087, itemType=ELEMENT, level=1, text=Anatomisk lokalisering, description=En enkel anatomisk lokalisering der prøvematerialet ble tatt fra., comment=Koding av den anatomiske lokaliseringen med en terminologi er foretrukket der det er mulig. Bruk dette dataelementet til å registrere prekoordinerte anatomiske lokaliseringer. Dersom behovene for registrering av den anatomiske lokaliseringen bestemmes i applikasjonen eller krever kompleks modellering slik som relative lokaliseringer, bruk SLOTet "Strukturert anatomisk lokalisering" i denne arketypen. Dersom den anatomiske lokaliseringen er med i "Type prøvemateriale" via prekoordinerte koder, blir dette dataelementet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=1, text=Strukturert anatomisk lokalisering, description=En strukturert anatomisk lokalisering der prøvematerialet ble tatt fra., comment=Bruk dette SLOTet til å plugge inn arketypene CLUSTER.anatomical_location, CLUSTER.relative_location eller CLUSTER.anatomical_location_circle dersom behovene for registrering av den anatomiske lokaliseringen bestemmes av applikasjonen eller krever kompleks modellering slik som relative lokaliseringer. Dersom den anatomiske lokaliseringen er med i "Type prøvemateriale" via prekoordinerte koder, blir dette SLOTet overflødig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvetakingstidspunkt, description=Dato og tid for når prøvetakingen skal skje, eller har skjedd., comment=Denne dato/tidsregistreringen vil primært registreres i forbindelse med INSTRUCTION-timing, ACTION-tid, eller OBSERVATION-tider. Imidlertid er dette en kritisk informasjonsbit, og det kan være nyttig å ha mulighet til å også knytte den direkte til prøvematerialet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Dato/Klokkeslett
 •  Intervall av dato/klokkeslett


, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=1, text=Potensiell risiko, description=Enhver risiko eller biologisk fare forbundet med prøvetaking eller håndtering av prøven., comment=For eksempel "blodbårent virus", "poloniumforgiftning" eller "nervegassforgiftning"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0067], code=at0067, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvetakingssituasjonen, description=Den fysiske situasjonen der prøvematerialet ble innhentet., comment=For eksempel laboratorieprøvemottak, i hjemmet, eller sengepost. Dette elementet spesifiserer stedet der prøvematerialet ble tatt. Det gjør det ved behov mulig for laboratoriet å stille spørsmål om prøvetakingen. Prøvetakingssituasjonen kan også gi ytterligere informasjon som er relevant for tolkningen av resultatet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0070], code=at0070, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvetakers ID, description=Identifikator av personen eller instansen som er ansvarlig for prøvetakingen., comment=Dette elementet er ment brukt der prøvematerialet allerede er innhentet, og den faktiske prøvetakeren er kjent., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0071], code=at0071, itemType=SLOT, level=1, text=Detaljer om prøvetaker, description=Personen eller instansen som er ansvarlig for prøvetakingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0083], code=at0083, itemType=SLOT, level=1, text=Ytterlige detaljer om prøvetakingsmetode, description=Ytterligere detaljer relatert til spesifikke prøvetakingsmetoder., comment=For eksempel detaljer om nålebiopsier ved prostatakreft, der både rekvisisjonen og svarrapporten inneholder mange spesifikke detaljer om prøvematerialet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0080], code=at0080, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall beholdere, description=Det totale antallet fysiske enheter som prøvematerialet er fordelt på., comment=For eksempel antall bøtter, glass, rør, mikrorør, blokker, prøveglass eller grid., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0085], code=at0085, itemType=SLOT, level=1, text=Detaljer om beholder, description=Detaljer om prøvebeholdere., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v0 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0068], code=at0068, itemType=SLOT, level=1, text=Prosesseringsdetaljer, description=Detaljer om preparering eller prosessering vanligvis utført i laboratoriet., comment=For eksempel farging eller fiksering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_preparation.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_preparation.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0093], code=at0093, itemType=SLOT, level=1, text=Transportdetaljer, description=Detaljer om transport av prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_transport.v0 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_transport.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator av overordnet prøve, description=Unik identifikator for den overordnede prøven, i de tilfeller der prøven deles inn i flere del-prøver., comment=For eksempel ville et spesifikt prøveglass med et histologisnitt ha en spesifikk blokk med parafinvoks som sin overordnede prøve., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kvalitetsproblem, description=Et spesifikt problem med kvaliteten på prøvematerialet., comment=Koding av kvalitetsproblemet med en terminologi foretrekkes der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Hemolysert [Prøvematerialet var hemolysert.]
  • Lipemisk [Prøvematerialet var lipemisk.]
  • Ikterisk [Prøvematerialet var ikterisk.]
  • Koagulert [Prøvematerialet var koagulert.]
  • Feil transportmedium [Feil tilsetningsstoff ble brukt ved transport av prøvematerialet.]
  • Utilstrekkelig mengde [Utilstrekkelig mengde prøvemateriale for å foreta målingen.]
  • Håndteringsfeil [Det ble gjort en feil ved håndtering av prøvematerialet. For eksempel prøven ble sølt ut, eller oppbevart utenfor anbefalt temperaturområde.]
  • Alder [Prøvematerialet var for gammel til å kunne analyseres nøyaktig.]
  • Teknisk feil [Prøvematerialet kunne ikke analyseres av tekniske årsaker.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=1, text=Analyserbarhet, description=Informasjon om hvorvidt prøvematerialet var av tilstrekkelig kvalitet for analyse., comment=Dette elementet er ment for å registrere en avgjørelse om hvorvidt prøvematerialet var av god nok kvalitet for analyse, og om analysen er gjennomført. Koding av analyserbarheten med en terminologi er foretrukket der det er mulig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Tilfredstillende [Prøven er av tilfredsstillende kvalitet.]
  • Utilfredstillende - behandlet [Prøven er utilfredsstillende, men har blitt behandlet.]
  • Utilfredstillende - ikke behandlet [Prøven er utilfredsstillende og har ikke blitt behandlet.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=1, text=Kommentar, description=Fritekstkommentar om prøvematerialet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]