ARCHETYPE Prøvemateriale (openEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-CLUSTER.specimen.v0
ConceptPrøvemateriale
DescriptionEt prøvemateriale tatt fra et individ eller relatert til individet, for undersøkelse eller analyse.
UseGenerelt brukes denne CLUSTER-arketypen i en OBSERVATION.laboratory_test og andre laboratorierelaterte INSTRUCTION og ACTION-arketyper.
PurposeBrukes for å registrere detaljer knyttet til en laboratorieprøve. Dette CLUSTERet kan brukes i flere ulike sammenhenger, som for eksempel i en INSTRUCTION-arketype for å beskrive hvilken prøve som skal tas, eller for å beskrive prøven som er tilknyttet en laboratorierekvisisjon. CLUSTERet kan også brukes i en ACTION-arketype for eksempel for å beskrive prøver som skal tas som en del av en kirurgisk prosedyre. CLUSTERet vil også kunne brukes i "Laboratoriesvar"-arketypen for å beskrive prøven det rapporteres på.
ReferencesHl7 FHIR Specimen resource: HL7 FHIR; Available from http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/specimen.html

Laboratory Technical Framework, Volume 3: Content, Revision 3.0 [Internet]. USA: IHE International; 2011 May 19; [cited 2011 Jul 11]. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/index.cfm#laboratory
AuthorsForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-01-27
Other Details LanguageForfatternavn: Dr Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics
E-post: ian.mcnicoll@oceaninformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2009-01-27
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Hl7 FHIR Specimen resource: HL7 FHIR; Available from http://www.hl7.org/implement/standards/fhir/specimen.html Laboratory Technical Framework, Volume 3: Content, Revision 3.0 [Internet]. USA: IHE International; 2011 May 19; [cited 2011 Jul 11]. Available from: http://www.ihe.net/Technical_Framework/index.cfm#laboratory, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=75C21D6C4DCD1732078EE564520A83EA, build_uid=43a7e12e-7ca5-416f-a7ce-212859dd5fbe, revision=0.0.1-alpha}
Keywordslaboratorium, prøve, prøvetaking, laboratorieprøve, prøvemateriale, prøveeksemplar, preparat, prøvesamling
Lifecyclein_development
UID9317921a-4591-40c2-b798-abbd350dec45
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.23
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Et prøvemateriale tatt fra et individ eller relatert til individet, for undersøkelse eller analyse., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Sam Heard, Ocean Informatics, Australia
Heather Leslie, Ocean Informatics, Australia
Koray Atalag, University of Auckland, New Zealand
Silje Ljosland Bakke, Nasjonal IKT HF, Norway, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Kristian Berg, Gro-Hilde Ulriksen, Line Silsand, Universitetssykehuset Nord-Norge, kristian.berg@unn.no, gro-hilde.ulriksen@unn.no, line.silsand@unn.no, *
Portuguese (Brazil): Adriana Kitajima, Débora Farage, Fernanda Maia, Laíse Figueiredo, Marivan Abrahão, Core Consulting, contato@coreconsulting.com.br, Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC)
Arabic (Syria): Mona Saleh
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={context=[], state=[], capabilities=[], contacts=[], details=[], identities=[], description=[], events=[], source=[], protocol=[], items=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type prøvemateriale, description=Typen av prøvemateriale., comment=For eksempel venøst blod eller prostatabiopsi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøveidentifikator, description=Unik identifikator av prøven, som normalt blir tildelt av laboratoriet, comment=Noen ganger kalt Accession Identifier., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tidspunkt for mottak, description=Datoen og klokkeslettet da prøven ble mottatt på laboratoriet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvetakingsforhold, description=Forutsetninger som skal imøtekommes før prøven blir tatt., comment=For eksempel fastende, "full blære", "sterilt område" eller andre spesielle instruksjoner tilknyttet håndtering eller øyeblikkelig håndtering av prøven, for eksempel sentrifugering ved mottak. Kan også brukes for å dokumentere kjente avvik fra instruksjoner tilknyttet håndtering eller øyeblikkelig håndtering av prøven, for eksempel "pasienten var ikke fastende"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=1, text=Fysiske egenskaper, description=Fysiske dimensjoner eller masse av prøvematerialet., comment=For eksempel volum, masse eller omkrets., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.physical_properties.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.exam-body_fluid.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086], code=at0086, itemType=CLUSTER, level=1, text=Prøvetaking, description=Detaljer om prøvetakingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prøvetakingsmetode, description=Prøvetakingsmetiden som skal brukes., comment=For eksempel venepunksjon, biopsi eller reseksjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse av prøvetakingsmetode, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse av prøvetakingsmetoden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=2, text=Anatomisk lokalisering, description=Det anatomiske området hvor prøven ble tatt fra., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidspunkt for prøvetaking, description=Dato og tid for når prøvetakingen skal skje, eller har skjedd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Dato/Klokkeslett
 •  Intervall av dato/klokkeslett


, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Potensiell risiko, description=Enhver risiko eller biologisk fare forbundet med prøvetaking eller håndtering av prøven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0067], code=at0067, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prøvetakingssituasjonen, description=Beskrivelse av prøvetakingssituasjonen. Prøven tas ofte av helsepersonell, men kan også tas av pasienten selv eller en en annen omsorgsperson i hjemmet., comment=Beskriver forhold tilknyttet prøvetakingen for å gjøre det mulig for laboratoriet å stille spørsmål om innsamling av prøven, hvis nødvendig. Prøvetakingsforholdene kan gi ytterligere informasjon som er relevant for tolkning av prøveresultatet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0070], code=at0070, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prøvetaker ID, description=Identifikator av personen eller instansen som er ansvarlig for prøvetakingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0071], code=at0071, itemType=SLOT, level=2, text=Detaljer om prøvetaker, description=Personen eller instansen som er ansvarlig for prøvetakingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0083], code=at0083, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterlige detaljer om prøvetakingsmetode, description=Ytterligere detaljer om spesifikke prøvetakingsmetoder, for eksempel nålebiopsi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0080], code=at0080, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall beholdere, description=Det totale antall beholdere som prøven er fordelt på., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0085], code=at0085, itemType=SLOT, level=1, text=Detaljer om beholder, description=Detaljer om beholder(e) som er benyttet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v0 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0068], code=at0068, itemType=SLOT, level=1, text=Håndteringsdetaljer, description=Detaljer om preparering eller prosessering som er utført., comment=For eksempel farging eller fiksering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_preparation.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_preparation.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator av overordnet prøve, description=Unik identifikator for den overordnede prøven, i de tilfeller der prøven deles inn i flere del-prøver., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039], code=at0039, itemType=CLUSTER, level=1, text=Prøvekvalitet, description=Problemer med den mottatte prøven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=2, text=Problemer med mottatt prøve, description=Spesifikke problemer med en mottatt prøve., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Hemolysert [Prøven var hemolysert.]
  • Lipemisk [Prøven var lipemisk.]
  • Feil transportmedium [Feil tilsetningsstoff ble brukt ved transport av prøven.]
  • Utilstrekkelig mengde [Utilstrekkelig mengde prøvemateriale for å foreta målingen.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=2, text=Problemer ved håndtering i laboratoriet, description=Problem som oppstår med håndtering eller behandling av prøven i laboratoriet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Håndteringsfeil [En feil oppsto ved håndtering av prøven.]
  • Alder [Prøven var for gammel for å analyseres nøyaktig.]
  • Laboratorieuhell [Et uhell inntraff ved prøvehåndtering i laboratoriet.]
  • Teknisk feil [Prøven ble ikke analysert på grunn av tekniske årsaker.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=2, text=Analyserbarhet, description=Informasjon om hvorvidt prøvematerialet er av tilstrekkelig kvalitet for analyse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Tilfredstillende [Prøven er av tilfredsstillende kvalitet.]
  • Utilfredstillende - behandlet [Prøven er utilfredsstillende, men har blitt behandlet.]
  • Utilfredstillende - ikke behandlet [Prøven er utilfredsstillende og har ikke blitt behandlet.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar om kvaliteten på den mottatte prøven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], credentials=[], ism_transition=[], data=[], relationships=[], other_participations=[], target=[], content=[], provider=[], activities=[]}, topLevelItems={items=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/, code=at0000, itemType=CLUSTER, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=items, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0029], code=at0029, itemType=ELEMENT, level=1, text=Type prøvemateriale, description=Typen av prøvemateriale., comment=For eksempel venøst blod eller prostatabiopsi., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0001], code=at0001, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøveidentifikator, description=Unik identifikator av prøven, som normalt blir tildelt av laboratoriet, comment=Noen ganger kalt Accession Identifier., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0034], code=at0034, itemType=ELEMENT, level=1, text=Tidspunkt for mottak, description=Datoen og klokkeslettet da prøven ble mottatt på laboratoriet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0008], code=at0008, itemType=ELEMENT, level=1, text=Prøvetakingsforhold, description=Forutsetninger som skal imøtekommes før prøven blir tatt., comment=For eksempel fastende, "full blære", "sterilt område" eller andre spesielle instruksjoner tilknyttet håndtering eller øyeblikkelig håndtering av prøven, for eksempel sentrifugering ved mottak. Kan også brukes for å dokumentere kjente avvik fra instruksjoner tilknyttet håndtering eller øyeblikkelig håndtering av prøven, for eksempel "pasienten var ikke fastende"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0027], code=at0027, itemType=SLOT, level=1, text=Fysiske egenskaper, description=Fysiske dimensjoner eller masse av prøvematerialet., comment=For eksempel volum, masse eller omkrets., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.physical_properties.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.exam-body_fluid.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086], code=at0086, itemType=CLUSTER, level=1, text=Prøvetaking, description=Detaljer om prøvetakingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0007], code=at0007, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prøvetakingsmetode, description=Prøvetakingsmetiden som skal brukes., comment=For eksempel venepunksjon, biopsi eller reseksjon., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0079], code=at0079, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse av prøvetakingsmetode, description=Ytterligere fritekstbeskrivelse av prøvetakingsmetoden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0013], code=at0013, itemType=SLOT, level=2, text=Anatomisk lokalisering, description=Det anatomiske området hvor prøven ble tatt fra., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_relative.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.anatomical_location_circle.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Tidspunkt for prøvetaking, description=Dato og tid for når prøvetakingen skal skje, eller har skjedd., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Dato/Klokkeslett
 •  Intervall av dato/klokkeslett


, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=2, text=Potensiell risiko, description=Enhver risiko eller biologisk fare forbundet med prøvetaking eller håndtering av prøven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0067], code=at0067, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prøvetakingssituasjonen, description=Beskrivelse av prøvetakingssituasjonen. Prøven tas ofte av helsepersonell, men kan også tas av pasienten selv eller en en annen omsorgsperson i hjemmet., comment=Beskriver forhold tilknyttet prøvetakingen for å gjøre det mulig for laboratoriet å stille spørsmål om innsamling av prøven, hvis nødvendig. Prøvetakingsforholdene kan gi ytterligere informasjon som er relevant for tolkning av prøveresultatet., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0070], code=at0070, itemType=ELEMENT, level=2, text=Prøvetaker ID, description=Identifikator av personen eller instansen som er ansvarlig for prøvetakingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0071], code=at0071, itemType=SLOT, level=2, text=Detaljer om prøvetaker, description=Personen eller instansen som er ansvarlig for prøvetakingen., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0086]/items[at0083], code=at0083, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterlige detaljer om prøvetakingsmetode, description=Ytterligere detaljer om spesifikke prøvetakingsmetoder, for eksempel nålebiopsi., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0080], code=at0080, itemType=ELEMENT, level=1, text=Antall beholdere, description=Det totale antall beholdere som prøven er fordelt på., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0085], code=at0085, itemType=SLOT, level=1, text=Detaljer om beholder, description=Detaljer om beholder(e) som er benyttet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v0 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_container.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0068], code=at0068, itemType=SLOT, level=1, text=Håndteringsdetaljer, description=Detaljer om preparering eller prosessering som er utført., comment=For eksempel farging eller fiksering., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_preparation.v1 og spesialiseringer Eller
openEHR-EHR-CLUSTER.specimen_preparation.v0 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0003], code=at0003, itemType=ELEMENT, level=1, text=Identifikator av overordnet prøve, description=Unik identifikator for den overordnede prøven, i de tilfeller der prøven deles inn i flere del-prøver., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_IDENTIFIER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039], code=at0039, itemType=CLUSTER, level=1, text=Prøvekvalitet, description=Problemer med den mottatte prøven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=1..*, cardinalityText=, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039]/items[at0042], code=at0042, itemType=ELEMENT, level=2, text=Problemer med mottatt prøve, description=Spesifikke problemer med en mottatt prøve., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Hemolysert [Prøven var hemolysert.]
  • Lipemisk [Prøven var lipemisk.]
  • Feil transportmedium [Feil tilsetningsstoff ble brukt ved transport av prøven.]
  • Utilstrekkelig mengde [Utilstrekkelig mengde prøvemateriale for å foreta målingen.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=2, text=Problemer ved håndtering i laboratoriet, description=Problem som oppstår med håndtering eller behandling av prøven i laboratoriet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Håndteringsfeil [En feil oppsto ved håndtering av prøven.]
  • Alder [Prøven var for gammel for å analyseres nøyaktig.]
  • Laboratorieuhell [Et uhell inntraff ved prøvehåndtering i laboratoriet.]
  • Teknisk feil [Prøven ble ikke analysert på grunn av tekniske årsaker.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039]/items[at0041], code=at0041, itemType=ELEMENT, level=2, text=Analyserbarhet, description=Informasjon om hvorvidt prøvematerialet er av tilstrekkelig kvalitet for analyse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CHOICE, bindings=null, values=Mulige datatyper:
 •  Kodet tekst
  • Tilfredstillende [Prøven er av tilfredsstillende kvalitet.]
  • Utilfredstillende - behandlet [Prøven er utilfredsstillende, men har blitt behandlet.]
  • Utilfredstillende - ikke behandlet [Prøven er utilfredsstillende og har ikke blitt behandlet.]
 •  Fri eller kodet tekst
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/items[at0039]/items[at0045], code=at0045, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere kommentar om kvaliteten på den mottatte prøven., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]