ARCHETYPE SCORAD index (openEHR-EHR-OBSERVATION.scorad_index.v0)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-OBSERVATION.scorad_index.v0
ConceptSCORAD index
DescriptionEn kvantitativ skala for å måle alvorlighetsgraden av atopisk eksem basert på dekningsområde og plakk utseende.
PurposeSCORing Atopic Dermatitis (SCORAD) er en indeks som brukes til å uttrykke alvorlighetsgraden av atopisk eksem. Det kombinerer alvorlighetsgrad og andel av berørt område.
ReferencesSeverity scoring of atopic dermatitis: the SCORAD index. Consensus Report of the European Task Force on Atopic Dermatitis. Dermatology. 1993;186(1):23-31. doi: 10.1159/000247298. PubMed PMID: 8435513.
PO-SCORAD, Norvege: https://www.fondation-dermatite-atopique.org/sites/default/files/PO_Scorad_Patients_Feuillet-NORVEGE.pdf
Atopisk eksem. Berents TL., Saunes M., Schopf T., Vindenes HK.Tidsskr Nor Legeforen 2018 doi: 10.4045/tidsskr.18.007. https://tidsskriftet.no/2018/08/klinisk-oversikt/atopisk-eksem
AuthorsForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics,UK
E-post: ian@freshehr.org
Opprinnelig skrevet dato: 2015-02-09
Other Details LanguageForfatternavn: Ian McNicoll
Organisasjon: freshEHR Clinical Informatics,UK
E-post: ian@freshehr.org
Opprinnelig skrevet dato: 2015-02-09
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, references=Severity scoring of atopic dermatitis: the SCORAD index. Consensus Report of the European Task Force on Atopic Dermatitis. Dermatology. 1993;186(1):23-31. doi: 10.1159/000247298. PubMed PMID: 8435513. PO-SCORAD, Norvege: https://www.fondation-dermatite-atopique.org/sites/default/files/PO_Scorad_Patients_Feuillet-NORVEGE.pdf Atopisk eksem. Berents TL., Saunes M., Schopf T., Vindenes HK.Tidsskr Nor Legeforen 2018 doi: 10.4045/tidsskr.18.007. https://tidsskriftet.no/2018/08/klinisk-oversikt/atopisk-eksem, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=AE5097765A261D86495DDF910C18C708, build_uid=b477279f-ab91-4f91-b4bc-9ca691997772, revision=0.0.1-alpha}
Keywords
Lifecyclein_development
UID20938d79-537a-4576-9739-039d68c51254
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2297
Revision Number0.0.1-alpha
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=En kvantitativ skala for å måle alvorlighetsgraden av atopisk eksem basert på dekningsområde og plakk utseende., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia, originalLanguage=en, translators=Norwegian Bokmål: Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, marit.alice.venheim@helse-vest-ikt.no
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0004], code=at0004, itemType=ELEMENT, level=4, text=Totalt affektert område (A), description=Total estimat av affektert område på kroppen., comment=Vanligvis regnet ut ved å bruke "ni prosentregelen"., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_PROPORTION, bindings=null, values=
  • Prosent
Teller: 0.0..100.0
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0005], code=at0005, itemType=ELEMENT, level=4, text=Intensitet - erythema, description=Intenistetsnivået på erythema eller rødhet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen [Erythema er fraværende.]
1: Mild [Mild erythema.]
2: Moderat [Moderat erythema.]
3: Alvorlig [Alvorlig erythema.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0010], code=at0010, itemType=ELEMENT, level=4, text=Intensiset - ødem/hevelse, description=Intenistetsnivået på ødem eller hevelse., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen [Ødem eller hevelse er fraværende.]
1: Mild [Mild grad av ødem eller hevelse.]
2: Moderat [Moderat grad av ødem eller hevelse.]
3: Alvorlig [Alvorlig grad av ødem eller hevelse.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=4, text=Intensitet - fortykning, description=Graden av fortykning på huden., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen [Fortykning på huden er fraværende.]
1: Mild [Mild fortykning på huden.]
2: Moderat [Moderat fortykning på huden.]
3: Alvorlig [Alvorlig fortykning på huden.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0020], code=at0020, itemType=ELEMENT, level=4, text=Intensitet - hudavskrapning, description=Graden av hudavskrapning eller skader på grunn av oppkloring., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen [Hudavskrapning er fraværende.]
1: Mild [Mild hudavskrapning.]
2: Moderat [Moderat hudavskrapning.]
3: Alvorlig [Alvorlig hudavskrapning.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0025], code=at0025, itemType=ELEMENT, level=4, text=Intensitet - væsking/skorper., description=Graden av væsking eller skorper., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen [Væsking eller skorper er fraværende.]
1: Mild [Mild grad av væsking eller skorper.]
2: Moderat [Moderat grad av væsking eller skorper]
3: Alvorlig [Alvorlig grad av væsking eller skorper]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0030], code=at0030, itemType=ELEMENT, level=4, text=Intensitet - tørrhet, description=Tørrhetsgraden på hud uten eksem., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=C_DV_ORDINAL, bindings=null, values=0: Ingen [Tørrhet er fraværende.]
1: Mild [Mild grad av tørrhet.]
2: Moderat [Moderat grad av tørrhet.]
3: Alvorlig [Alvorlig grad av tørrhet.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0035], code=at0035, itemType=ELEMENT, level=4, text=Intensitet totalt (B), description=Total poengsum for de 6 intensitets-realterte verdiene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=18

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0036], code=at0036, itemType=ELEMENT, level=4, text=Subjektivt - daglig kløe, description=Subjektiv vurdering av hvor mye det klør., comment=Vanligvis representert ved en visuell analog skala., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=10

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0037], code=at0037, itemType=ELEMENT, level=4, text=Subjektivt - søvnløshet, description=Subjektiv vurdering av opplevd søvnløshet., comment=Vanligvis representert ved en visuell analog skala., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=10

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0038], code=at0038, itemType=ELEMENT, level=4, text=Subjektivt total (C), description=Total poengsum for subjektiv skårene., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=20

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0039], code=at0039, itemType=ELEMENT, level=4, text=SCORAD index, description=Den kalkulerte index skåren., comment=Basert på formelen A/5 = 7B/2 +C., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=103

, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0040], code=at0040, itemType=ELEMENT, level=4, text=Total intesitets grad, description=Total poengsum uttrykt som et sett karakterer, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_CODED_TEXT, bindings=null, values=
  • Mild [Den totale poengsummen er mindre enn 25.]
  • Moderat [Poengsummen er mellom 25 og 50.]
  • Alvorlig [Poengsummen er over 50.]
, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003]/items[at0044], code=at0044, itemType=ELEMENT, level=4, text=Objektiv SCORAD index, description=Den beregnede indeksskåren kun basert på totalområdet og intensiteten for det berørte området., comment=Bassert på formelen A/5 +7B/2., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_COUNT, bindings=null, values=min: >=0; max: <=83

, extendedValues=null]], context=[], items=[], provider=[], relationships=[], credentials=[], description=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0046], code=at0046, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], details=[], events=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/events[at0002], code=at0002, itemType=EVENT, level=2, text=Uspesifisert hendelse, description=Enhver vurdering av SCORAD utført på et angitt tidspunkt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=EVENT, bindings=null, values=null, extendedValues=null]], source=[], contacts=[], other_participations=[], activities=[], content=[], capabilities=[], identities=[], state=[], target=[], ism_transition=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001]/events[at0002]/data[at0003], code=at0003, itemType=ITEM_TREE, level=2, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0045], code=at0045, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0045]/items[at0046], code=at0046, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR eller CIMI., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]