ARCHETYPE Sosialt nettverk (openEHR-EHR-EVALUATION.social_network.v1)

ARCHETYPE IDopenEHR-EHR-EVALUATION.social_network.v1
ConceptSosialt nettverk
DescriptionGruppe av individer som er knyttet sammen ved sosial interaksjon og personlige forbindelser.
UseBrukes for å registrere informasjon om nøkkelpersoner som hører sammen med individet gjennom sosial interaksjon og personlige forbindelser, både som sosial støtte eller omsorg (ikke helsetjenester) for individet. Denne arketypen er designet slik at den brukes som en del av et enkelt persistent templat/dokument i pasientjournalen slik at endringer eller oppdateringer av individets nettverk blir registrert som en ny eller oppdatert versjon av templatet/dokumentet. Arketypen inkluderer alle typer interaksjoner, som kontakt ansikt til ansikt eller via sosiale media, og med et bredt spekter av individer, inkludert familiemedlemmer, venner, personer i lokalsamfunnet eller organisasjoner. Det sosiale nettverket kan være identifisert av individet selv, eller dokumentert av en omsorgsperson eller helsepersonell. Detaljer om hver enkelt person eller organisasjon i et individs sosiale nettverk, registreres ved å benytte arketypen CLUSTER.person (Person) eller CLUSTER.organisation (Organisasjon) nøstet i SLOTet "Nettverk". I de fleste jurisdiksjoner vil det være begrensinger på hva som er tillatt å registrere om andre personer i en pasientjournal. Alle implementasjoner av denne arketypen må vurdere eventuelle juridiske begrensninger rundt dette.
MisuseBrukes ikke brukes for å registrere detaljer om helsepersonell eller omsorgsteam. Brukes ikke for å registrere detaljer om juridiske begrensninger eller direktiver, som for eksempel foreldrerett eller vergemål. Bruk arketypen EVALUATION.legal_directive for dette formålet. Brukes ikke til å representere eller erstatte demografiske opplysninger i en formelle identitetsforvaltning eller for å opprette eller forvalte et demografisk register eller indeks. Bruk et formelt pasientregister, helsepersonellregister eller arketyper basert på openEHR demografisk informasjonsmodell til dette formålet. Brukes ikke for å registrere pasienten, deltakende helsepersonell, forfatter av journaldokumenter eller lignende dataelementer som skal representeres formelt i pasientjournalen. Bruk attributter fra Referansemodellen til dette formålet.
PurposeFor å registrere informasjon om nøkkelpersoner som hører sammen med individet gjennom sosial interaksjon og personlige forbindelser.
References
AuthorsForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-05-29
Other Details LanguageForfatternavn: Heather Leslie
Organisasjon: Atomica Informatics
E-post: heather.leslie@atomicainformatics.com
Opprinnelig skrevet dato: 2018-05-29
OtherDetails Language Independent{licence=This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/., custodian_organisation=openEHR Foundation, current_contact=Heather Leslie, Atomica Informatics, original_namespace=org.openehr, original_publisher=openEHR Foundation, custodian_namespace=org.openehr, MD5-CAM-1.0.1=10DEC845F5AC63AC05E7B0C214121D5A, build_uid=5811dfb1-0b88-48a0-b0f8-babc3bf28237, revision=1.0.0}
Keywordsslektning, pårørende, venn, venninne, nabo, barn, familie, søsken, forelder, ektefelle, gift, ugift, enslig, enke, enkemann, ekteskap, singel, skilt, samboer, kjæreste, partner, særbo, forhold
Lifecyclepublished
UIDbed707d2-ef7a-431a-8fca-b861fd43c56d
Language usednb
Citeable Identifier1078.36.2295
Revision Number1.0.0
AllArchetype [runtimeNameConstraintForConceptName=null, archetypeConceptBinding=null, archetypeConceptDescription=Gruppe av individer som er knyttet sammen ved sosial interaksjon og personlige forbindelser., archetypeConceptComment=null, otherContributors=Vebjørn Arntzen, Oslo University Hospital, Norway (openEHR Editor)
Silje Ljosland Bakke, Helse Vest IKT AS, Norway
SB Bhattacharyya, Bhattacharyyas Clinical Records Research & Informatics LLP, India
Samanta Dallagnese, Prontmed, Brazil
Stefan Dubois, Dep't of Pathology and Genetics, University Hospitals of Lund and Malmö, Sweden
Heather Grain, Llewelyn Grain Informatics, Australia
Mikkel Johan Gaup Grønmo, Regional forvaltning EPJ, Helse Nord, Norway
Evelyn Hovenga, EJSH Consulting, Australia
Akriti Jamwal, DCHIKITSA Pvt Ltd, India
Jörgen Kuylenstierna, eWeave AB, Sweden
Liv Laugen, ​Oslo University Hospital, Norway, Norway
Heather Leslie, Atomica Informatics, Australia (openEHR Editor)
Rikard Lovstrom, Swedish Medical Association, Sweden
Michael Lutz, BITsoft, Germany
Anna Navarro Serra, IN2, Spain
Mikael Nyström, Cambio Healthcare Systems AB, Sweden
Albert Reyes Morente, IN2, Spain
Bjoern Schreiweis, UKSH, Germany
Natalia Strauch, Medizinische Hochschule Hannover, Germany
Norwegian Review Summary, Norwegian Public Hospitals, Norway
Nyree Taylor, Ocean Informatics, Australia
Anders Thurin, VGR, Sweden
John Tore Valand, Helse Bergen, Norway (openEHR Editor)
Marit Alice Venheim, Helse Vest IKT, Norway (openEHR Editor)
Michael Zampaglione, Australia, originalLanguage=en, translators=
  • Norwegian Bokmål: Vebjørn Arntzen, John Tore Valand, Liv Laugen, Oslo University Hospital, Helse Vest IKT AS, Helse Bergen, ​Oslo University Hospital, Norway, varntzen@ous-hf.no, john.tore.valand@helse-vest-ikt.no, liv.laugen@ous-hf.no
  • French: Vanessa Pereira, Better - Pathfinder, vanessapereira@protonmail.com
, subjectOfData=ubegrenset, archetypeTranslationTree=null, topLevelToAshis={items=[], content=[], state=[], other_participations=[], credentials=[], ism_transition=[], contacts=[], description=[], capabilities=[], identities=[], data=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0015], code=at0015, itemType=ELEMENT, level=2, text=Beskrivelse, description=Fritekstbeskrivelse om det sosiale nettverket og tilknytninger for individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0002], code=at0002, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sivilstand, description=Enkeltord eller frase som beskriver et individs nåværende forhold til en livspartner., comment=Det anbefales å kode sivilstatus med en terminologi dersom mulig. Det er stor variasjon i verdisett som benyttes på tvers av jurisdiksjoner. Det finnes lokale, myndighetspålagte verdisett eller terminologier som for eksempel SNOMED CT eller lignende. For eksempel Ugift, Gift, Registrert partner, Samboer, Skilt, Enke, Enkemann, Enslig., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0016], code=at0016, itemType=SLOT, level=2, text=Nettverk, description=Strukturerte detaljer om mennesker eller organisasjoner som har en forbindelse med individet., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
openEHR-EHR-CLUSTER.person.v1 og spesialiseringer eller
openEHR-EHR-CLUSTER.organisation.v1 og spesialiseringer, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0017], code=at0017, itemType=SLOT, level=2, text=Ytterligere detaljer, description=Ytterligere strukturerte detaljer om det sosiale nettverket., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/data[at0001]/items[at0018], code=at0018, itemType=ELEMENT, level=2, text=Kommentar, description=Ytterligere fritekst om det sosiale nettverket som ikke er registrert i andre felt., comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_TEXT, bindings=null, values=, extendedValues=null]], source=[], target=[], context=[], events=[], details=[], protocol=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da det sosiale nettverket siste ble oppdatert., comment=Det antas at det ved implementasjon legges til rette for at denne datoen bli oppdatert dersom en tilknyttet "Person"- eller "Organisasjons"- arketype legges til eller oppdateres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], activities=[], provider=[], relationships=[]}, topLevelItems={data=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/data[at0001], code=at0001, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null], protocol=ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=ROOT_/protocol[at0010], code=at0010, itemType=ITEM_TREE, level=0, text=null, description=null, comment=null, uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=1..1, occurencesText=Obligatorisk, cardinalityFormal=0..1, cardinalityText=valgfritt, subCardinalityFormal=0..*, subCardinalityText=Minimum 0 oppføringer, dataType=ITEM_TREE, bindings=null, values=null, extendedValues=null]}, addHierarchyItemsTo=protocol, currentHierarchyItemsForAdding=[ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0011], code=at0011, itemType=ELEMENT, level=2, text=Sist oppdatert, description=Datoen da det sosiale nettverket siste ble oppdatert., comment=Det antas at det ved implementasjon legges til rette for at denne datoen bli oppdatert dersom en tilknyttet "Person"- eller "Organisasjons"- arketype legges til eller oppdateres., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..1, occurencesText=Valgfritt, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=DV_DATE_TIME, bindings=null, values=, extendedValues=null], ResourceSimplifiedHierarchyItem [path=/protocol[at0010]/items[at0012], code=at0012, itemType=SLOT, level=2, text=Tilleggsinformasjon, description=Ytterligere informasjon som trengs for å kunne registrere lokalt definert innhold eller for å tilpasse til andre referansemodeller/formalismer., comment=For eksempel lokale informasjonsbehov eller ytterligere metadata for å kunne tilpasse til tilsvarende konsepter i FHIR., uncommonOntologyItems=null, occurencesFormal=0..*, occurencesText=Valgfritt, gjentagende, cardinalityFormal=null, cardinalityText=null, subCardinalityFormal=null, subCardinalityText=null, dataType=CLUSTER, bindings=null, values=Inkluder:
Alle ikke eksplisitt ekskluderte arketyper, extendedValues=null]], minIndents={}, termBindingRetrievalErrorMessage=null]